8.7 C
Brussel
Dinsdag, Maart 28, 2023

Die tweede huwelik van die geestelikes in Ortodokse perspektief (1)

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

Petar Gramatikov
Petar Gramatikovhttps://www.europeantimes.news
Dr. Petar Gramatikov is die hoofredakteur en direkteur van The European Times. Hy is 'n lid van die Unie van Bulgaarse Verslaggewers. Dr. Gramatikov het meer as 20 jaar se akademiese ervaring in verskillende instellings vir hoër onderwys in Bulgarye. Hy het ook lesings geëksamineer wat verband hou met teoretiese probleme betrokke by die toepassing van internasionale reg in godsdiensreg waar 'n spesiale fokus gegee is op die wetlike raamwerk van Nuwe Godsdienstige Bewegings, vryheid van godsdiens en selfbeskikking, en Staat-Kerk-verhoudinge vir meervoud. -etniese state. Benewens sy professionele en akademiese ervaring, het Dr. Gramatikov meer as 10 jaar Media-ervaring waar hy 'n pos beklee as Redakteur van 'n toerisme-kwartaaltydskrif "Club Orpheus"-tydskrif - "ORPHEUS CLUB Wellness" PLC, Plovdiv; Konsultant en skrywer van godsdienslesings vir die gespesialiseerde rubriek vir dowes by die Bulgaarse Nasionale Televisie en is geakkrediteer as 'n joernalis van "Help the Nedy" Openbare Koerant by die Verenigde Nasies se kantoor in Genève, Switserland.

As 'n God-mens-organisme het die Kerk van Christus ontwikkel volgens die historiese tydperk van kodifikasie van individuele reëls, welke reg nog altyd aan die konsiliêre gewete van die biskoplike kollege oor dogmatiese of administratiewe probleme en die aanvaarding van nuwe modelle in kanonieke praktyk behoort het. .

Dit maak nie die besluite en formulerings wat reeds in die Reëls van die Heilige Ortodokse Kerk geneem is ongeldig of beperk nie, maar vereis 'n presiese interpretasie van die toepassing daarvan deur die administratiewe, kriminele, dissiplinêre of ander owerhede van die Kerk (vgl. Prof. Vl. Fidas) , Canon Law. An Orthodox Perspective, Chambézy, 1998, 145 p.). 'n Noodsaaklike kenmerk van die konsep van kerklike reglemente (kanonne) sluit in die byeenroeping deur die keiser van 'n konsilie, wat hierdie kanonne vasstel, vooraf deur iemand geskep of tydens die raadsittings gemaak is, asook die goedkeuring deur die keiser van hierdie reglemente wat aangeneem is. deur die kerkraad. Dus die imp. Justinianus het uiteindelik aan die kanons van die vier ekumeniese konsilies wat voor sy bewind gehou is, die belangrikheid van 'n universeel bindende kerklike norm geheg, wat die verering van die dogmas wat deur die universele konsiliêre gewete vasgestel is as heilige Skrif en hul reëls op gelyke voet met imperiale wette voorskryf ( November CXXXI c. 1: “sancimus, ut legume vicem obtineant sacri ecclesiastici canones, qui a sanctis quatuor synodis expositi vel confirmati sunt, hoc est a Nicaena trecentorum decem et octo, et Constantinopolitana centum quinquaginta, primatsanphenquagina, Nestorius condemnatus est, et Chalcedonensi, in qua Eutyches cum Nestorio anathemate percussus est. Predicatarum enim sacrarum synodorum et dogmata ut divinas scripturas suscupimus, et canones tanquam leges custodimus.)

Apostoliese Reël 17 word hoofsaaklik ondersteun ter ondersteuning van die verbod op tweede huwelik: “Wie na die heilige doop in twee huwelike gebonde was of byvroue gehad het, kan hoegenaamd nie 'n biskop, 'n predikant, 'n diaken of graaf wees nie. in die heilige geestelikes “en reël 12 van St. Basilius die Grote:” Die heersers is heeltemal verbied om dienaars van die kerk te wees. ” In die eerste eeue van die Christendom is die kerklike praktyk van egskeiding bepaal deur die verhewe leer van die evangelie oor die onoplosbaarheid van die huwelik. Slegs St. Ev. Matteus noem 'n uitsondering wat lei tot die ontbinding van die huwelik, naamlik weens owerspel (vgl. Matt. 5:31-32; 19:3-12), terwyl die gebod van ondeelbaarheid by ander evangeliste as onvoorwaardelik voorgestel word 10:2-12 en Lukas 16:18). In gevalle waar egskeiding moreel toelaatbaar was (dws in die teenwoordigheid van skuld vir owerspel), was 'n tweede huwelik moreel toelaatbaar vir die geskeide gade. Die vorm van egskeiding vir vroeë Christene, sowel as vir Romeinse burgers, is deur die wet van die imp. Augustus (lex Julia de adulteriis), waarvolgens die verklaring van egskeiding slegs regswaarde kon hê as dit in die teenwoordigheid van sewe volwasse Romeinse burgers gemaak is. Egskeiding Die Romeinse reg het beide egskeidings geken op grond van voldoende gronde (divortium ex rationabili causa) en sonder enige gronde, bloot deur wedersydse toestemming (divortium ex consensu) – laasgenoemde word streng verbied deur die XXVII novelle van Justinianus. Met die tradisie van die huwelik op alle vlakke van die heilige hiërargie in die eerste eeue van die Kerk van Christus in gedagte, moet ons ook latere toevoegings en interpretasies oorweeg, soos die 4de reël van St. Theophilus van Alexandrië (+412): “In die geestelikes kan aanvaar word … en 'n onwettige huwelik aangaan tot die doop, as hulle na dood of egskeiding van hul vrouens bevry word “, dws 'n skerp lyn word getrek tussen die mens se lewe voor en na sy doop. Soortgelyk is die latere onderskeid in die lewe van 'n man in vrede nou en na sy inlywing by die kloosterleër, die mees treffende voorbeeld is die opdrag van Apostoliese kanon 52: "Laat niemand van sonde afwyk nie." Ondersteun deur 43 vC by die Sesde Ekumeniese Konsilie in die sin dat geen vroeëre lewe 'n Christen verhinder het om 'n klooster binne te gaan nie: om 'n klooster binne te gaan en 'n kloostergelofte te ontvang, al het hy een of ander sonde gepleeg, want ons Verlosser het gesê: Hy wat kom vir My sal Ek nie verdryf nie (Joh. 6:37), en aangesien die kloosterlewe ons lewe in bekering verteenwoordig, daarom keur ons die een goed wat hom opreg kies, en geen manier van lewe sal hom verhoed om sy voorneme te vervul nie. ” Hierdie laaste kanon werk ’n vroeëre by, soos dié van die Vierde Ekumeniese Raad, 4: “’n Slaaf sonder die wil van sy heer om nie tot kloosterwese toegelaat te word nie” – as gevolg van ’n verandering in sosiale-klas sosiale verhoudings, en in veral, slawerny. Reël 5 van die Dubbele Raad bepaal ook dat die proeftydperk van drie jaar verkort kan word in die geval van 'n ernstige siekte en wanneer die leek sy kloosterlewe in sekulêre drag deurgebring het. In die Oosterse en Westerse kerklik-regtelike klassifikasies word die gronde vir nie-toelating tot die priesteramp in twee groepe uiteengesit: 1. Versuim om 'n misdaad te pleeg, onreëlmatighede ex delicto, soos moord met voorbedagte rade, herhaling van die doop, skeuring, dwaalleer, geloofsafvalligheid of kloosterbelofte, simonie.2.

Die prominente Russiese kanonis prof. N. Suvorov het dit as volg geïnterpreteer: 'n Christen wat in die ontoereikendheid van sy huweliksakrament leef, kon nie presies dieselfde sakrament self uitvoer nie. Hierdie kanons voldoen aan verskillende vereistes in verskillende tydperke, soos die definisie van 'n ander tekortkoming - die sogenaamde "gebrek aan kennis" wat nodig is vir die volle uitvoering van geestelike diens.

Op die beginsel van ekonomie, “met groot genade”, soos die kerk se bewoording lui, is daar baie gevalle waar priesters wat een of selfs twee burgerlike huwelike ontbind het, as priesters georden word, en in sommige gevalle die sakrament van Heilige Bruilof (en soms die sakrament van Heilige Nagmaal). doop) vind plaas voor die begin van die proses om die lêer van die kandidaat vir priester op te stel. In ander gevalle is die vrouens (kandidaat-ringers) in hierdie posisie en bring hulle selfs kinders uit hul vorige families en huwelike, alhoewel ook 'n reël van die heilige apostels voorsiening maak vir beperkings op toetrede tot die priesteramp as gevolg van 'n gebrek in die diaken of ring. . Die 18de Apostoliese Reël sê: “Wie met 'n weduwee, of 'n verlate, of 'n prostituut, of 'n slaaf, of 'n skandelike (aktrise) trou, kan nie 'n biskop of 'n pastoor of 'n diaken wees nie, of hoegenaamd in die lys van die geestelikes.” Die huwelik met 'n weduwee is as gelykstaande aan bigamie beskou.

Die kerk sien 'n gebrek aan onthouding in hertrou. Hierdie gebrek raak ook die persoon met wie jy trou. Daarom beskerm hierdie reël die herder teen so 'n besinning en laat nie toe dat diegene wat met 'n weduwee getroud of verlate (geskei) is, in die heilige hiërargie aanvaar word nie. Daar was 'n soortgelyke wet in die Ou-Testamentiese kerk – Judith 16: 22-23: “Baie wou haar hê, maar 'n man het haar nie geken tot aan die einde van haar dae nie, van die dag af dat haar man Manasse gesterf het. Sy het groot roem verwerf en oud geword in die huis van jou man. ” (vgl. Lukas 2:36-38). Priesters in die Ou-Testamentiese era, met die uitsondering van die hoëpriester, is toegelaat om slegs met 'n weduwee van 'n priester of 'n maagd uit die huis van Israel te hertrou (vgl. Eseg. 44:22). Die hoëpriester self kon nie met 'n weduwee trou nie (Lev. 21:14), en daar is inligting dat hy 'n weduwee was, hy het glad nie die reg gehad om weer te trou nie. Justinianus se Novella 22, hoofstuk 42, waarsku teen die priester se vrou met dieselfde vereiste van die 18de Apostoliese Reël:

"As enige van die geestelikes wat reeds oor 'n leser en 'n sanger aangestel is, enige vorm van huwelik aangaan, stel ons ons grondwet in en wens dat een van die priesterskap ontneem word ... En as 'n leek as subdiaken of diaken georden wil word, of 'n presbiter, en dan blyk dit dat daar 'n vrou is wat nie met 'n maagd getroud is of van haar man geskei is nie, of onwettig by hom woon, of hy self 'n tweede keer getroud is, dan ontvang so 'n persoon nie die priesterskap nie, by hom gekry, om hom heeltemal ontneem te word. “

Die beperking van die huwelik met 'n slaaf is nie vandag relevant nie, en ook nie die verbod op die hertrou van die biskop se vrou nie, want die biskoplike rang word aan ongetroude geestelikes toegeken. Teater in die Grieks-Romeinse oudheid (in die apostoliese tyd) het 'n besliste godsdienstige funksie gehad en daarom is dit verbode om met 'n aktrise te trou wat 'n soort afgodery van die politeïstiese heidense pantheon uitgevoer het met haar deelname aan teateropvoerings. Die Ou Testamentiese priesters word in die Boek Levitikus (21:7-8) verbied om met 'n hoer te trou, 'n vrou wat deur haar man besoedel of verwerp is, omdat hulle heilig is aan die Here. Andersins was tweede huwelik onder die Jode bekend, byvoorbeeld die historikus Josephus het self getuig dat hy 'n tweede en derde huwelik aangegaan het (vgl. H. Sachsse, Die Lehre vom Defectus sacramenti, Berlyn-Leipzig, 1881, p. 17). ).

Geskei in die vraag wie meer getrou en geskik is vir 'n priester – die een wat twee behoorlik gesluite kerklike huwelike het en volgens die kerkkanons geskei het of die een wat in hoerery gebly het en nie eers die moeite gedoen het om hemelse seën oor te soek nie. die geskep uit sy familie. Die afwesigheid van 'n wettige kerklike huwelik in sulke gevalle is die formele rede vir die bisdom metropolitane om sulke kandidate in die heilige rang in te voer, veral as hulle hulle waardig geag het volgens die ander voorwaardes wat vir die kandidaat-priesters vereis word.

Dit is nie reg dat hierdie beperking op tweedehandse paartjies geld vir monnike wat 'n gesin in hul wêreldse lewe begin het nie. Aan die een kant is die verbod vir die een wat in die tweede huwelik woon.

Haarsny in die kloosterwese met die aanvaarding van geloftes en 'n heilige naam is 'n keerpunt in die lewenspad van die Christen wat hulle nader, wat 'n engelagtige lewenswyse aanneem, gelykstaande aan selfs 'n martelaar se daad. Daar is baie voorbeelde van mans en vroue wat toegerus is met Christelike heiligheid, deur God toegerus met een of ander genade en seëninge, ongeag hul gedrag in die vorige wêreldse lewe. Daar is onder hulle rowers, diewe, hoereerders, moordenaars, wat nie deur dade in die wêreld verbied is om God te dien en heilige waardigheid te aanvaar nie. En die eucharisties-sentriese karakter van die kerklike strawwe druk die geestelike en soteriologiese inhoud van die kerklike wet uit, want dit was vir die herstel van die menslike persoon wat Christus Sy lewe gegee het. Daarom is die doel van die kerkkanons nie die straf self nie, maar om 'n mens deur geestelike stryd in bekering van besoedeling te laat reinig, om weer 'n gesonde lid van die kerklike liggaam te word, waarin hy versadig, volwasse en funksioneer. deur sakramentele empatie. in die Heilige Eucharistie. Maar die kanons van diegene wat reeds 'n heilige rang aanvaar het, is uiters hard: "Priesters en geestelikes vir hoerery word deur 'n heilige rang omvergewerp" (Apostel 25; St. Basil. Reëls 3, 7, 32, 51; Neoches. 1) IV Ekumeniese Raad ontneming van die kerklike nagmaal vir 'n monnik of non, indien hulle trou, en die huwelik van so 'n ongeldig beskou te word (vgl. Vas. Vel. 6, 51). Van besondere belang in hierdie saak is Justinianus se kortverhaal CXXIII, genoem deur Petrus de Marca compendium juris canonici (Petrus de Marksa, De Concordia sacerdoti et imperii, lib. IV, bl. 1, bl. 339), wat in 44 hoofstukke inderdaad is. 'n stel uitgebreide kerklike wetgewing oor die volgorde van vervanging van die biskoplike amp en oor kloosterwese en kloosterlewe. Keiserlike kerklike wette is uitgereik sonder vooraf konsiliêre aktiwiteit, maar nie sonder die deelname van individuele verteenwoordigers van die kerklike hiërargie nie.

Dit volg uit die besondere posisie van die keiser in die kerk dat hy ook die wetgewende mag oor kerksake gehad het. Dit spreek vanself dat die keiser as kerkwetgewer verplig was om wetgewing in die gees van die kerk te maak, volgens sy tradisie en nie in stryd met kerklike dogmas nie. Die bindende krag van keiserlike wette is onvoorwaardelik erken as die wette in ooreenstemming met die kanonne was, of as die kerklike reëls niks oor die onderwerp gespesifiseer het nie, wat deur die wet gereguleer is. So het die wetgewing van keiser Justinianus die Grote oor die ontbinding van die huwelik, uiteengesit in sy roman XXV, 'n leidende norm geword in die kerklike praktyk in die Ooste op grond van egskeiding, in soverre geen doelbewuste reëls deur die ekumeniese rade aanvaar is nie. (vgl. Mortreuil, Histoire du droit byzantine, Parys, vols. I-II, 1853; Azarevich, History of Byzantine Law, Yaroslavl, 1876-77). Benewens die Codex repetita praelectionis, gepubliseer op 16 November 534, word die wette oor die huwelik van geestelikes gevind in drie "novellas", in die 6de Maart 10, 535, in die 22ste van 536, en die 123ste. vanaf 18 Maart 546. Hulle word ook in 137 kortverhale genoem. Novella 6, Hoofstuk 5: “'n Mens moet nie as 'n diaken of predikant georden word wat in 'n tweede huwelik is of in 'n huwelik is met 'n geskeide en verlate vrou of wat 'n byvrou (byvrou) het nie, maar slegs die een wie se vrou so geneem word. 'n mens moet nie tot die priesterdom toegelaat word nie, behalwe iemand wat in kuisheid lewe, of nie met vroue kommunikeer nie, of aan 'n vrou behoort (of behoort) en kuisheid gekies het, wat volgens goddelike reëls in die eerste plek die basis is van alle ander deugde ... "

Die leringe van die Heilige Skrif word uitgedruk deur die Heilige Apostel. Paulus in 1 Tim. 3:2, wat sê dat die biskop "die man van 'n vrou" moet wees, en in Titus. 1:6 herhaal dieselfde voorskrif vir ouderlinge, en weer vir diegene wat die rang van diaken ontvang. Die frase "man van een vrou" wat telkens herhaal word (gr. "Mias gynekas andra") kry die karakter van 'n tegniese formulering, wat volgens sy inhoud 'n heilige formule genoem kan word.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- Advertensie -

Moet lees

- Advertensie -

Jongste artikels