10 C
Brussel
Sondag, Maart 19, 2023

GODSDIENSVRYHEID WAT IN DIE GRONDWETTE VAN SEKERE STATE GEdefinieer word

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

Petar Gramatikov
Petar Gramatikovhttps://www.europeantimes.news
Dr. Petar Gramatikov is die hoofredakteur en direkteur van The European Times. Hy is 'n lid van die Unie van Bulgaarse Verslaggewers. Dr. Gramatikov het meer as 20 jaar se akademiese ervaring in verskillende instellings vir hoër onderwys in Bulgarye. Hy het ook lesings geëksamineer wat verband hou met teoretiese probleme betrokke by die toepassing van internasionale reg in godsdiensreg waar 'n spesiale fokus gegee is op die wetlike raamwerk van Nuwe Godsdienstige Bewegings, vryheid van godsdiens en selfbeskikking, en Staat-Kerk-verhoudinge vir meervoud. -etniese state. Benewens sy professionele en akademiese ervaring, het Dr. Gramatikov meer as 10 jaar Media-ervaring waar hy 'n pos beklee as Redakteur van 'n toerisme-kwartaaltydskrif "Club Orpheus"-tydskrif - "ORPHEUS CLUB Wellness" PLC, Plovdiv; Konsultant en skrywer van godsdienslesings vir die gespesialiseerde rubriek vir dowes by die Bulgaarse Nasionale Televisie en is geakkrediteer as 'n joernalis van "Help the Nedy" Openbare Koerant by die Verenigde Nasies se kantoor in Genève, Switserland.

Federale Grondwet van die Republiek van Oostenryk (1930 soos gewysig)

Art. 7 Alle burgers is gelyk voor die reg. Hulle het eksklusiewe voorregte in oorsprong, seks en godsdiens.

Art. 10. Die Federasie het wetgewende en administratiewe invloed op die volgende gebiede:

13. Aan godsdienstige kultusse.

Art. 14. v.6. Toegang tot openbare skole word vir almal toegelaat, ongeag hul oorsprong of geloof.

item 10. Die Federasie reël die verhoudinge tussen die skool en die kerk en die godsdiensonderrig in die skole.

Grondwet van die Koninkryk van België (7 Februarie 1831 soos gewysig tussen 1893 en 1988)

Art. 14. Die vryheid van kultusse en hul openbare manifestasies, sowel as die vryheid van betogings op alle gebiede word gewaarborg, sonder om die openbare orde te versteur wanneer hierdie vryhede gebruik word.

Art. 15. Niemand kan nie. verplig wees om, by geen geleentheid, kultus-seremonies by te woon en naweke te respekteer nie.

Art. 16. Die staat het geen reg om godsdiensamptenare aan te stel en te orden nie en mag nie hul verhoudings met hul meerderes verbied of hul handelinge bepaal nie, behalwe wanneer, deur die pers of hul

publikasies, voldoen hulle nie aan die vasgestelde orde nie.

Grondwet van die Koninkryk van Denemarke (1.5 Julie 1953)

Artikel 4. Die Evangelies-Lutherse Kerk is die nasionale Deense kerk en word deur die staat beskerm.

Art. 66. Die status van die nasionale kerk word deur die wet gereguleer.

Art. 67. Burgers het die reg om hulself in organisasies te groepeer in die naam van God, volgens hul geloof, maar hulle het nie die reg om idees en rituele te preek en te beoefen wat goeie tradisies en openbare orde skend nie.

Art. 68. Niemand kan verplig word om persoonlik 'n kultus te ondersteun wat nie syne is nie.

Federale Grondwet van die Switserse Konfederasie (29 Mei 1874)

Art. 49. Vryheid van geloof en kennis is nodig. Niemand mag beperk word met betrekking tot 'n godsdienstige samelewing, onderrig of godsdienstige handelinge verrig nie, en geen moeilikheid mag om godsdienstige redes geskep word nie. Openbare en politieke regte kan nie op grond van kerk of godsdiens beperk word nie. Godsdienstige affiliasie verminder nie die uitvoering van burgerlike pligte nie. Niemand kan verplig word om 'n belasting aan godsdienstige gemeenskappe te betaal as hy nie 'n lid is nie.

Grondwet van die Franse Republiek (28 September 1958)

Art. 2. Frankryk sal gelykheid van alle burgers voor die reg verseker, ongeag oorsprong, ras of godsdiens. Sy respekteer alle godsdienste.

Grondwet van Duitsland (1949)

Art. 3. Niemand mag verontreg of verplig word om te glo en aan enige godsdiens te behoort nie.

Art. 4. Vryheid van godsdiens en godsdiens is nodig. Die gratis uitvoering van die kultus is gewaarborg.

Grondwet van Griekeland / 11 Junie 1975 /

Art. 3. Die dominante Griekse godsdiens is die Oosters-Ortodokse Christendom. Die Grieks-Ortodokse Kerk erken die Here Jesus Christus en is dogmaties deel van die Patriargaat van Konstantinopel en die ander Ortodokse Kerke, respekteer die ander kerke en die Heilige Apostoliese en Konsiliêre Leerreëls, asook die Heilige Skrif en St. Tradisie. Dit is outokefaal en word deur die Sint Sinode in volle en verminderde samestelling beoefen, asook die bepalings van die Patriargale Tomos van 29 Junie 1850 en die Sinodale Wet van 4 September 1928.

item 2. Die godsdienstige – kerklike aktiwiteit word in die verskillende streke van die land bepaal en kan nie geskend word nie, en kan ook nie 'n rede daarvoor geskep word nie.

item 3. Die tekste van die Heilige Skrif kan nie verander word nie. Die amptelike vertaling daarvan in 'n ander taal is onmoontlik sonder die toestemming van die Griekse Outokefale Kerk en die Patriargaat van Konstantinopel.

Art. 105

Item 1. Die berg Athos skiereiland is deel van die berg Athos berg en het 'n bevoorregte status, een deel daarvan behoort aan die groep kloosters met outonome administrasie. Die berg Athos-berge, vanuit die oogpunt van geloof en godsdiens, is onder die jurisdiksie van die Ekumeniese Patriarg. Alle monnike het Griekse (Helleniese) nasionaliteit slegs nadat hulle kloosterdom aanvaar het, sonder enige formaliteite.

item 2. Die berg Athos-berge word beheer deur hul eie, interne statuut, tesame met die twintig St. kloosters wat die Athos-skiereiland verdeel het, wat nie deel van enige land kon wees nie. Die administratiewe bestuur word uitgevoer deur verteenwoordigers van St. kloosters waaruit St. Broederskap bestaan. Dit is verbode om die administratiewe stelsel, die aantal kloosters en die hiërargiese orde daarin te verander, die aanvaarding van skeuring is verbode.

item 3. Die interne organisasie van die Athos-skiereiland word omskryf en uiteengesit in die Statuut (Statuut) van die skiereiland, wat geredigeer en erken word deur die twintig St. die klooster en bekragtig deur die Ekumeniese Patriarg en die Griekse Kamer van Afgevaardigdes.,

item 4. Die Griekse staat handhaaf orde en rustigheid op die berg Athos-skiereiland, en die Ekumeniese Patriarg hou toesig oor die godsdienstige en geestelike lewe van die kloosters.

item 5. Maar volgens wet word 'n goewerneur aangestel, jy is verantwoordelik vir die bogenoemde bepalings. Uit die wetgewing en St. Die gebruike en fiskale voorregte van die skiereiland word broederskap gedefinieer.

WETTE EN REGULASIES OOR GODSDIENSVRYHEID IN VERSKILLENDE LANDE

Wet op die waarborg van die vryheid van godsdiens (Pole, 17 Mei 1989)

"Die Sejm van die Republiek van Pole:

– in ooreenstemming met die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Pole oor godsdiensvryheid,

– beveel dat die tradisies om godsdiensvryheid te verseker, wat belangrik is vir alle Pole, ongeag hul godsdiens of denominasies, gerespekteer word.

– die historiese rol van die Kerk en van die ander godsdienstige gemeenskappe te ken, wat: die nasionale kultuur ontwikkel het en die basiese morele waardes bewaar het. ”

Besluit oor Godsdiensvryheid (aangeneem deur die Nasionale Vergadering van Portugal, 1971)

1. Basiese beginsels

Hoofstuk Ek

Die staat erken en waarborg die godsdiensvryheid van die mense en bied wetlike beskerming aan godsdienstige denominasies.

Hoofstuk II

1. Die staat erken nie amptelik 'n godsdiens nie, sy verhoudings met godsdienstige denominasies is gebaseer op die beginsel van verdeeldheid (kerke is apart van die staat)

2. Godsdienstige denominasies het gelyke regte om hul kultus en rituele te verteenwoordig.

Organiese wet van godsdiensvryheid. (Spanje, 5 Junie 1980)

Norme wat godsdiensvryheid reguleer:

Art. 1. item 1. Die staat waarborg die fundamentele reg op godsdiens- en kultusvryheid kragtens die Grondwet en in ooreenstemming met die bepalings uiteengesit in die Organiese Wet.

item 2. Godsdienste is nie en kan nie 'n faktor wees vir die skep van diskriminasie en die vertrapping van die wet nie. Niemand mag godsdienstige motiewe ten toon stel om die werk en sosiale aktiwiteite van een of meer mense te verbied nie.

item 3. Geen godsdiens is 'n staatsgodsdiens nie.

Art. 2. item 1. Die vryheid van godsdiens en kultus word deur die Grondwet vir elke persoon gewaarborg, niemand kan ly of bekommerd wees as gevolg van hul geloof nie

item 2. Kerke en godsdienstige gemeenskappe het die reg om tempels en godsdienstige geboue te bou ten einde hul godsdiensaktiwiteite uit te voer en om geestelikes aan te stel en te vorm om hul geloof in die samelewing te bely. en om verhoudings met hul organisasies of met ander gelowe te vestig, beide in Spanje en in die buiteland.

Item 3. Godsdienstige aktiwiteite kan in militêre eenhede, hospitale, openbare instellings, tronke en ander staatsinstellings, sowel as in opvoedkundige instellings, uitgevoer word.

Wet op Godsdiensvryheid (Swede, 26 Oktober 1951)

Art. 1. – Elkeen het die reg om vrylik sy godsdiens te beoefen totdat hy die sosiale orde begin skend of 'n gevaar vir die samelewing inhou.

Art. 2.- Almal is vry om ander mense te ontmoet en aan te sluit ten einde hul godsdienstige begeertes te verwesenlik

Art. 3. – Openbare godsdiensaktiwiteit kan toegelaat word indien dit: in ooreenstemming met die wet op openbare geleenthede is.

Art. 4.- Niemand kan verplig word om 'n lid van enige godsdienstige organisasie te word nie. Enige handeling in hierdie rigting is nul en oneffektief. Die betekenis van die "godsdienstige denominasie" is dat dit niks met die Sweedse Kerk te doen het nie, dit is geldig vir enige organisasie, ongeag sy godsdienstige aktiwiteit.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- Advertensie -

Moet lees

- Advertensie -

Jongste artikels