10.7 C
Brussel
Maandag, Desember 11, 2023
NuusHiernamaals in Ortodokse perspektief (3de deel)

Hiernamaals in Ortodokse perspektief (3de deel)

Nuustoonbank
Nuustoonbankhttps://europeantimes.news
The European Times Nuus het ten doel om nuus te dek wat saak maak om die bewustheid van burgers regoor geografiese Europa te verhoog.

Daar word geglo dat die siel tot die derde dag na die dood in die huis bly, en dan tot die 40ste dag reis dit rondom al die plekke waar die oorledene in sy leeftyd gegaan het. Daarom word die herinneringe meer gereeld in hierdie tydperk gemaak, want daar word geglo dat die afgestorwene as 'n "vars siel" nog nie die wêreld van die lewendes verlaat het nie. Die 40ste dag na die dood word veral plegtig gevier, wanneer die graf gelyk gemaak word. Die meeste mense kom by die veertigerjare bymekaar, gewoonlik almal wat die begrafnis bygewoon het. Die priester lees 'n gebed en maak dan simbolies die graf gelyk, wat steeds 'n hoop is, en dus verskil die vars graf van ander Christelike grafte. Die tweede offer word op die 40ste dag vir die oorledene gegee, die eerste is by die begrafnis, en die laaste – by die herdenking van een jaar. Daar word geglo dat die siel op die 40ste dag uiteindelik die wêreld van die lewendes verlaat en na "daardie" wêreld gaan, die wêreld van die dooies, waarby hy uiteindelik aansluit aan die einde van die eerste jaar. Die herdenking van die jaar na die dood word ook plegtig gevier, in die teenwoordigheid van meer mense en 'n priester.

Betekenis van dae: negende, veertigste en jaarlikse

Waar is die siel onmiddellik na skeiding van die liggaam? Wat beteken die 3de, 9de en 40ste dag? Hoe lank neem dit vir die siel om deur lugbeproewings te gaan, en wanneer, na skeiding van die liggaam, word 'n private oordeel gevel?

St. Macarius van Alexandrië gee vir ons die volgende engele-openbaring oor die toestand van die siele van die dooies in die eerste veertig dae na hul skeiding van hul liggame.

Wanneer die sakrament van die dood uitgevoer word en die siel van die liggaam geskei word, bly dit – die siel, vir die eerste twee dae op aarde en besoek, vergesel van engele, daardie plekke waar dit vroeër die waarheid bewerk het. Sy dwaal rond in die huis waarin sy van haar liggaam geskei het, en bly soms naby die kis waarin haar liggaam rus. Op die derde dag, in navolging van die opstanding van Christus, wat op die derde dag plaasgevind het, is elke Christelike siel veronderstel om na die hemel op te vaar om God te aanbid. Dit is die rede waarom St. Die Kerk 'n goeie gewoonte het om op die derde dag 'n offer en gebed te maak vir die siel van die afgestorwene.

Die derde dag na die dood van 'n persoon word fees genoem, en hulle herdenk die oorledene, bring gebede tot God vir hom - hulle dien 'n gedenkdiens. Hierdie dag vir die afgestorwene en vir ons, wat nog lewe, het 'n direkte geestelike verband met die opstanding van die Hoof van ons lewe, wat die grondslag gelê het vir ons (en dus jou afgestorwe) geseënde opstanding. Op die derde dag word die oorledene begrawe. Deur die liggaam wat ons dierbaar is aan die aarde oor te dra, laat ons ons verstand en hart na die Oorwinnaar van die dood, wat die oorwinning van die lewe oor die dood gegee het, wend; ons triomf, en, gevolglik, van u afgestorwenes, die triomf wat plaasgevind het in die opstanding van Christus. Die Kerk verseker ons, haar kinders, plegtig dat Christus uit die dood opgestaan ​​het en lewe geskenk het aan diegene in die grafte. En aan jou dooie man, hoor jy? Lewe en opstanding word slegs deur Christus gegee.

Op die derde dag word die liggaam begrawe, en die siel moet na die hemel opvaar: "en die stof sal terugkeer na die aarde soos dit was, en die gees sal terugkeer na God wat dit gegee het" (Pred. 12:7). .

Die onmeetlike ruimte tussen hemel en aarde, of tussen die Kerke triomfantlik en militant, is die ruimte in gewone omgangstaal van die mens, en in die Heilige Skrif, en in die geskrifte van die Heilige Vaders, word lug genoem. Dus, hier is lug nie die subtiele eteriese stof wat die aarde omring nie, maar die ruimte self.

Hierdie ruimte is gevul met uitgeworpe, gevalle engele, wie se hele aktiwiteit is om 'n persoon van verlossing af te lei, wat hom 'n instrument van onwaarheid maak. Hulle tree slinks en vyandig op ons innerlike en uiterlike aktiwiteite, om ons medepligtiges te maak in hulle vernietiging: “Soek iemand om te verslind” (1 Petrus 5:8), getuig oor die duiwel ap. Petrus. Dat die lugruim die woonplek van bose geeste is, word bewys deur die uitverkore voorwerpe van die Heilige Gees, en ons glo hierdie waarheid.

So, die kyker van die groot geheimenisse van God in die Apokalips getuig dat die gevalle engele hulle hemelse woning verloor het (Op. 12:8,9). So waar is hulle huis? In die boek Job is die hemelse hulle woonplek (Job 1:7), en die taleleraar noem hulle reeds direk geeste van boosheid en hemelse, en hulle hoof is die owerste van die mag van die lug (Ef. 2) :2).

Van die oomblik toe ons voorvaders geval en uit die paradys van soetheid verban is, is Gerubs by die boom van die lewe geplaas (Gen. 3:24), maar 'n ander, gevalle engel het op sy beurt op pad na die paradys gestaan ​​om te stop. man om in te gaan . Die poorte van die hemel was vir die mens gesluit, en sedert daardie tyd het die Vredevors nie 'n enkele menslike siel, geskei van die liggaam, hemel toe laat gaan nie.

Beide die regverdiges, behalwe Elia en Henog, en sondaars het in die hel neergedaal.

Die eerste wat onskadelik hierdie onbegaanbare pad na die paradys verbygaan, is die Oorwinnaar van die dood, die Vernietiger van die hel; en die deure van die paradys is sedert daardie tyd oopgemaak. Die verstandige rower en al die Ou-Testamentiese regverdiges het skadeloos agter die Here aan geloop, die Heiliges wat deur die Here uit die hel gelei is, gaan skadeloos hierdie pad verby, of, as hulle soms demoniese stilstand verduur, dan weeg hulle deugde swaarder as hulle val.

As ons, nadat ons reeds deur die lig van Christus verlig is en ons vrye wil het om reg of verkeerd te doen, voortdurend hulle gevangenes word, daders van ongeregtigheid, uitvoerders van hulle gemene wil, dan sal hulle des te meer nie die siel verlaat wanneer dit is nie. geskei van die liggaam en sal deur lugruim na God moet gaan.

Natuurlik sal hulle al die regte om dit te besit aan die siel voorhou, as 'n getroue uitvoerder van hul voorstelle, gedagtes, begeertes en gevoelens.

Demone stel haar sondige aktiwiteit in sy geheel voor, en die siel besef die geregtigheid van hierdie getuienis.

Christene wat hul aardse lewe nie sonder sondes deurbring nie, ontvang nie direk geseënde ewigheid nie. Dit is nodig dat hul tekortkominge, val, afwykings opgeweeg en geëvalueer word.

As die siel haarself nie geken het nie, haarself nie ten volle hier op aarde herken het nie, dan moet sy as geestelike en morele wese haarself noodwendig anderkant die graf herken; om te besef wat sy in haarself ontwikkel het, waarby sy aangepas het, aan watter sfeer sy gewoond geraak het, wat vir haar kos en plesier was. Om jouself te herken en so oordeel oor jouself uit te spreek, voor die oordeel van God – dit is wat die hemelse geregtigheid wil hê. God wou en wil nie die dood hê nie, maar die mens self het dit begeer. Hier op aarde kan die siel met behulp van die nagmaal tot bewussyn kom, ware bekering bring en vergifnis van sondes van God ontvang. Maar agter die graf, om die siel tot die bewussyn van sy sondigheid te bring, is daar gevalle geeste, wat, as leraars van alle boosheid op aarde, nou aan die siel sy sondige aktiwiteit voorhou, herinner aan al die omstandighede waaronder die bose was. toegewyd. Die siel is bewus van sy sondes. Hiermee waarsku sy reeds die oordeel van God oor haar; sodat die oordeel van God as't ware reeds bepaal wat die siel self oor homself uitgespreek het.

Deur bekering word die sondes wat gepleeg is vernietig en word nêrens meer genoem nie, nóg by beproewings, nóg by die verhoor.

Goeie engele by beproewings verteenwoordig op hul beurt die goeie dade van die siel.

Die hele ruimte van die aarde tot die hemel verteenwoordig twintig afdelings of howe, waar die inkomende siel deur demone van sondes skuldig bevind word. Elke regterstoel of, soos die patristiese geskrifte dit noem, beproewing, en bose geeste – tollenaars, stem ooreen met 'n groep van 'n sekere soort sondes.

Tollenaars oortuig nie net die siel van die sondes wat hy gepleeg het nie, maar ook van dié waaraan dit nooit onderwerp is nie, soos St. John of the Ladder (Leer, 7de graad).

Die volgorde waarin die beproewings die een na die ander volg, leen ons uit die verhaal van St Theodora daaroor. Op pad na die hemel, gerig na die ooste, ontmoet die siel die eerste beproewing, waarop bose geeste, wat die siel stop, vergesel van goeie engele, aan haar sy sondes in 'n woord voorstel (woordeloos, nutteloos praat, nutteloos praat, vuil taal, bespotting, godslastering, sing van liedere en passievolle gesange, moedswillige uitroepe, lag, lag, ens.).

Die tweede beproewing is leuens (enige leuen, meineed, oormatige aanroeping van die naam van God, versuim om geloftes na te kom wat aan God gegee is, wegsteek van sondes voor die belyder tydens belydenisaflegging).

Die derde beproewing is laster (beskindering van 'n mens se naaste, veroordeling, vernietiging, beswaddering, vloek, bespotting terwyl jy jou eie sondes en tekortkominge vergeet, terwyl jy nie daaraan aandag gee nie).

Die vierde beproewing is vraatsug (ooreet, dronkenskap, eet sonder gebed, breek vas, wellustig, versadiging, feesmaal, in 'n woord - allerhande soorte behaaglikheid van die baarmoeder).

Die vyfde beproewing is luiheid (luiheid en nalatigheid in diens van God, verlating van gebed, parasitisme, huursoldate wat hul pligte met nalatigheid uitvoer).

Die sesde beproewing is diefstal (enige soort ontvoering – grof en aanneemlik, openlik en geheim).

Die sewende beproewing is die liefde vir geld en gierigheid.

Agtste – likhvy (woekeraars, geldgieriges en verduisteraars van iemand anders).

Die negende beproewing is onwaarhede (onregverdig: oordeel, maat, gewig en alle ander onwaarhede).

Die tiende beproewing is afguns.

Die elfde beproewing is trots (trots, ydelheid, verwaandheid, selfverheerliking, versuim om behoorlike eer aan ouers, geestelike en burgerlike owerhede te bewys, ongehoorsaamheid aan hulle en ongehoorsaamheid aan hulle).

Die twaalfde is grimmigheid en toorn;

dertiende – rancor:

die veertiende, moorde;

die vyftiende is towery (heksery, verleiding, samestelling van vergiftiging, laster, fluisteringe, magiese aanroep van demone).

Die sestiende beproewing is verlore (alles wat met hierdie vuilheid verband hou: gedagtes, begeertes en dade self; hoerery van persone wat nie deur die sakrament van die huwelik gebonde is nie, plesier in sonde, wellustige sienings, slegte aanraking en aanraking).

Sewentiende – owerspel (nie-behoud van huwelikstrou, hoerery van persone wat hulself aan God toegewy het).

Die agtiende beproewing is Sodomiet (onnatuurlike owerspelige sondes en bloedskande).

Die negentiende beproewing is dwaalleer (valse wysheid oor geloof, twyfel in geloof, afvalligheid van die Ortodokse geloof, godslastering) en, laastens, die laaste, twintigste beproewing is onbarmhartigheid (barmhartigheid en wreedheid).

Die verloop van beproewings vind plaas op die derde dag na die dood.

Biskop Macarius skryf: “Die voortdurende, konstante en universele gebruik in die Kerk van die leerstelling van tolhuise, veral onder die leraars van die vierde eeu, getuig onteenseglik dat dit aan hulle oorgelewer is van die leraars van vorige eeue en gebaseer is op die apostoliese tradisie” (Regs. Dogm. Bogos. Volume 5- y, pp. 85 en 86).

Om die hiernamaals toestand van die siel te ken, dws die deurgang van beproewings en die verskyning aan God vir aanbidding, wat ooreenstem met die derde dag, die Kerk en familie, wat wil bewys dat hulle die afgestorwene onthou en liefhet, bid tot die Here vir die onskadelike deurgang van die siel deur lugbeproewings en vir die vergifnis van sy sondes. Die bevryding van die siel van sondes vorm vir hom 'n opstanding vir 'n geseënde, ewige lewe. Dus, na die voorbeeld van die Here Jesus Christus, wat op die derde dag uit die dood opgestaan ​​het, word 'n gedenkdiens vir die afgestorwene bedien, sodat hy ook op die derde dag opgewek sal word vir 'n eindelose, heerlike lewe met Christus.

Nadat God aanbid is, word dit beveel om die siel die verskillende woonplekke van die Heiliges en die skoonheid van die paradys te wys. Stap en kyk na die hemelse wonings duur ses dae. Die siel is verras en verheerlik die Skepper van alles – God. As sy dit alles oorweeg, verander sy en vergeet sy haar hartseer, wat sy gehad het terwyl sy in die liggaam was. Maar as sy skuldig is aan sondes, dan begin sy by die aanskoue van die plesiere van die heiliges te treur en haarself verwyt dat sy haar lewe in sorgeloosheid deurgebring het en God nie gedien het soos sy moes nie. Nadat die paradys oorweeg is, styg die siel op die 9de dag (vanaf sy skeiding van die liggaam) weer op om God te aanbid. Die Kerk doen dus goed dat dit 'n offer en gebede op die 9de dag vir die oorledene bring.

Met die kennis van die hiernamaals-toestand van die afgestorwe siel, wat ooreenstem met die negende dag op aarde, waarin die tweede aanbidding van God plaasvind, bid die Kerk en familie tot die Almagtige om die afgestorwe siel tot die nege gesigte van engele te reken.

Na die tweede aanbidding beveel die Here om die siel die hel met al sy pyniging te wys. Die gedrewe siel sien oral die pyniging van sondaars, hoor geween, gekerm, gekners van tande. In die loop van 30 dae dwaal die siel bewend deur die helse kompartemente om nie daar tot tronkstraf veroordeel te word nie. Uiteindelik, op die 40ste dag na skeiding van die liggaam, klim die siel vir die derde keer op om God te aanbid. En nou eers bepaal die regverdige Regter vir haar 'n ordentlike woonplek volgens haar dade en aardse lewe. Dit beteken dat 'n private oordeel oor die siel plaasvind op die 40ste dag na sy vertrek uit die liggaam. So reg, Sint Die Kerk herdenk die dooies op die 40ste dag.

Die veertigste dag, of veertigste dag, is die dag waarop die lot van die siel in die hiernamaals bepaal word. Dit is 'n private oordeel van Christus, wat die lot van die siel bepaal slegs tot die tyd van die verskriklike universele oordeel. Hierdie hiernamaals toestand van die siel, wat ooreenstem met die morele lewe op aarde, is nie finaal nie en kan verander.

Ons Here Jesus Christus, op die veertigste dag vanaf Sy opstanding, het die menslike natuur verhewe, deur Hom in Sy Persoon geneem, in 'n staat van heerlikheid – sit op die troon van Sy Goddelikheid “aan die regterhand van die Vader” (Matteus 22: 44); dus, volgens hierdie prototipe, gaan die dooies op die veertigste dag na die dood met hul siele in 'n sekere toestand wat ooreenstem met hul morele waardigheid.

Soos die Here, nadat Hy die werk van ons verlossing voltooi het, dit met Sy hemelvaart op die 40ste dag met Sy lewe en dood gekroon het, so ontvang die siele van die afgestorwenes, wat hulle lewenspad voltooi het, op die 40ste dag na die dood 'n beloning – hul hiernamaals lot.

Net soos die Here, wat op die 40ste dag opgevaar het, altyd aan die regterhand van God die Vader sit en wag dat sy vyande aan die voet van sy voete gaan lê (Heb. daarin (alhoewel nie sonder die moontlikheid van verandering nie) tot die algemene oordeel van Christus (Preek oor die herdenking, oorlede arch. Theodora, pp. 37 en 38).

Hierdie ooreenstemming tussen die toestande van Christus en die toestande van die siele van die afgestorwenes word erken deur die woord van God (Heb. 9:27,28).

So, betreur die dood van iemand na aan jou hart, op die veertigste dag, met geloof, verhef jou verstand en hart tot die Hoof van ons lewe, wat op die 40ste dag na die Opstanding opgevaar het, sodat Hy “nou voor God verskyn. vir ons” (Heb. 9:24), die lewendes en die dooies. Sal die albarmhartige Vader Hom hierdie voorbidding weier, met sy geliefde Seun voor Hom in die kruisiging vir ons? Hou vas deur geloof aan so 'n liefde van die Here, in Sy heerlikheid besig met ons ewige lot, die lot van jou en jou dooies. Smeek Hom vir die afgestorwene, sodat Hy met sy genade die swakkes in die afgestorwe siel genees, die verarmde – Hy sou dit volmaak, alle sondes vergewe en reinig en haar die lot van die begenadigdes gee. Jou geloof en gebed oorskadu deur St. Die Kerk sal die oorledene baie help by die private oordeel van Christus om sy lot te bepaal tot die Laaste Oordeel.

Met die kennis van die hiernamaals-toestand van die afgestorwe siel, wat op aarde ooreenstem met die veertigste dag, wanneer die lot van die oorledene beslis is, alhoewel nog nie heeltemal nie, snel die Kerk en familie hom te hulp.

'n Gedenkdiens word op hierdie dag bedien, sodat soveel as wat dit van ons afhang, God ten opsigte van die afgestorwene versoen.

Dus, uit die vorige een is dit duidelik dat die siel, nadat sy van die liggaam geskei is, vir twee dae op aarde bly en op die derde dag opvaar na God om te aanbid; dan in die volgende ses dae is hy in die hemel en, uiteindelik, die volgende dertig dae is hy in die hel; en op die veertigste dag is sy reeds in plek, in 'n toestand wat nog nie finaal besluit is nie.

Die siel sal die finale beslissing ontvang op die dag van universele oordeel.

Dae is jaarliks, en in die volgende jare sal dit reeds die dag van dood wees, dae – naamdae, geboortes vir goeie Christene bly vir ewig onvergeetlike dae. Om te wil bewys dat die dood nie die geestelike eenheid en verhouding tussen die lewendes en die dooies beëindig het nie, dien hulle 'n gedenkdiens en bid tot Hom in Wie ons redding en lewe is: hulle bid tot Hom wat self vir ons gesê het: “Ek is die lewe !” (Johannes 11:25).

Ons bid en hoop ongetwyfeld op Sy belofte om diegene te hoor wat bid: “Vra en vir julle sal gegee word”, want Ek wil nie die dood van 'n sondaar vir wie Ek gely het, My bloed vergiet het en aan wie Ek nou lewe gee nie. … glo net!" (Markus 5:36).

(vervolg)

Bron: Hiernamaals. Hoe ons dooies leef en hoe ons na die dood sal lewe / Monk Mitrofan – Kiev. Ed. Oekraïens Ortodokse Kerk. 1992. – 336 bl. (in Russies)

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -