10 C
Brussel
Sondag, Maart 19, 2023

Huwelik in Bybelse perspektief

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

Nuustoonbank
Nuustoonbankhttps://www.europeantimes.news
Die European Times News poog om nuus te dek wat saak maak om die bewustheid van burgers regoor geografiese Europa te verhoog.

Huwelik in die Ou-Testamentiese era

Die huwelik in die Ou-Testamentiese era was monogaam. Poligamie word as 'n uitsondering genoem.

Hier moet bygevoeg word dat monogamie as model in die verhaal van Adam en Eva gestel word, omdat God net een vrou vir Adam geskep het. Maar selfs in die tyd van Lameg is poligamie aanvaar (Gen. 4:19). Ons word gelaat met die indruk dat God die mens uit sy eie ervaring gelaat het om oortuig te wees dat hy vir monogamie geskep is. Die Ou Testament (OT) toon dat poligamie probleme veroorsaak en dikwels in sonde eindig, byvoorbeeld in Abraham (Gen. 21), Gideon (Rigt. 8: 29-9: 57), Dawid (II Kon. 11, 13 hfst.) , Salomo (III Konings 11:1-8). As gevolg van bestaande gebruike in die Midde-Ooste, is die konings van Israel gewaarsku om nie met baie vroue te trou om nie hulle harte te verderf nie, en om nie buitensporig silwer en goud op te stapel nie (Deut. 17:17), en jaloesie het onder baie ontstaan. vroue. en wedywering, soos met die twee vroue van Elhana, Anna en Felhana (1 Sam. 1: 6; vgl. Lev. 18:18).

In die Ou-Testamentiese era was 'n dogter afhanklik van haar pa en 'n vrou was afhanklik van haar man. Die Skrif noem nie 'n sekere ouderdom wat vir die huwelik vereis word nie. Die besluit is deur die ouers geneem (Job 7:11). Gevalle van liefdeshuwelike is ook aanskou (Gen. 24:58). Die huwelik was 'n daad wat die verhouding tussen twee gesinne beïnvloed het. Dit is gewoonlik skriftelik afgesluit – "hy het 'n boekrol geneem, 'n verbond geskryf en dit verseël ..." (Tob. 7:13), maar hy het nie mondelinge ooreenkomste uitgesluit nie. Egskeiding was uiters eenvoudig. Die frase "sy is nie my vrou nie, en ek is nie 'n man nie ..." (Hosea 2:2) het 'n einde aan die huwelik gemaak. Die huwelik is voorafgegaan deur 'n verlowing wat 'n huweliksbelofte behels het. Dit het regswaarde vir beide die verloofdes en hul gesinne gehad. Voor die troue het die bruidegom vir sy skoonpa geld, goedere of arbeid gegee (Gen. 29:25-30).

Hindernisse vir die huwelik word in detail gelys in die Derde Boek van Moses – Levitikus hfst. 18: 6-18, weer kortliks in hfst. 20: 17-21 en in die Vyfde Boek van Moses – Deuteronomium hfst. 27:20-23. Hulle hou verband met bloedverwantskap in die direkte en laterale lyn, en in die huwelik.

Ou-Testamentiese Judaïese denke sien in wese die betekenis en doel van die huwelik in voortplanting. Die mees ooglopende en verpligte teken van God se guns vir hom is in die voortsetting van die familie. Abraham se toewyding en geloof in God het gelei tot die belofte van heerlike nageslag: “Ek sal seën en seën, jou nageslag vermeerder en vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand; en jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem; en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat hulle my stem gehoor het” (Gen. 22:17-18). Hierdie plegtige belofte aan Abraham verduidelik waarom kinderloosheid veral vir vroue as 'n vloek gesien is.

Hierdie siening, so onomwonde uitgedruk in die Ou Testament, was oorspronklik te wyte aan die feit dat daar in die vroeë Judaïsme geen duidelike idee was van persoonlike oorlewing na die dood nie – op sy beste kon 'n mens hoop op 'n onvolmaakte bestaan ​​in 'n donker plek genaamd hel (dikwels verkeerd vertaal as "hel"). Die psalmis vra God om hom te help teen die vyande wat hom wil doodmaak; hy weet dat God “nie meer onthou” van die dooies wat in die graf lê nie, want “hulle is deur [Sy] hand afgestoot”. Hy vra God se hulp teen diegene wat hom wil doodmaak, en daag God skepties uit: “Sal U wonderwerke doen oor die dooies? Sal die dooies opstaan ​​en U verheerlik? ”(Ps. 87:11). God is die "God van die lewendes," nie van die dooies nie. Die belofte wat aan Abraham gegee is, het egter voorgestel dat die lewe deur die nageslag voortgesit kan word, en vandaar die sentrale belangrikheid daarvan om kinders te hê.

Alhoewel die huwelik - monogaam of poligaam - die normale manier was om voortplanting te verseker, is byvrou ook vir hierdie doel geduld, en soms selfs aanbeveel (Gen. 16: 1-3). Die instelling van die sogenaamde "Leviraat" (Gen. 38: 8, Deut. 25: 5-10, ens.) het bestaan ​​uit 'n man se verpligting om "sy broer se nageslag groot te maak" as hy sou sterf deur met sy weduwee te trou en in hierdie manier. manier het hom gedeeltelike oorlewing in sy vrou se kinders verskaf. Monogame huwelik, gebaseer op wedersydse ewige liefde tussen 'n man en 'n vrou, het eerder as 'n ideaal bestaan. Dit word in die skeppingsgeskiedenis, in die Hooglied en in verskeie profetiese beelde van God se liefde vir sy volk gesuggereer. Dit word egter nooit 'n absolute godsdienstige norm of vereiste nie.

Huwelik in die Nuwe Testamentiese tydperk

In die Nuwe Testament verander die betekenis van die huwelik radikaal. Geen Nuwe-Testamentiese teks wat die huwelik noem, dui op die voortplanting van die huwelik as die regverdiging of doel daarvan nie. Op sigself is die geboorte van kinders slegs 'n middel tot redding as dit voltrek word "in geloof, in liefde en in heiligheid en kuisheid" (1 Tim. 2:15).

Die Here Jesus Christus seën die huwelik tussen 'n man en 'n vrou deur die woorde van Genesis te herhaal. 2:24 en sê: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een vlees. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie” (Matt. 19:5-6). St. Die apostel Paulus het die huwelik tussen 'n man en 'n vrou vergelyk met die verhouding tussen die Here Jesus Christus en die Kerk, en beskryf dit as 'n "groot verborgenheid" (Ef. 5:32). Die eerste wonderwerk wat die Here Jesus Christus by die bruilof in Kana van Galilea gedoen het, word gesien as 'n uitdrukking van goedkeuring van die instelling van die huwelik (Joh. 2:1-11). Terloops, met die teenwoordigheid daar van Christus en die apostels (wat in die Heilige Evangelie van Johannes nie genoem word dat hulle aan die huweliksritueel deelgeneem het nie), as gaste by die bruilofsfees, is 'n erkenning van die Ou Testamentiese instelling van die huwelik deur die Nuwe Testamentiese Kerk. Afgesien daarvan is die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus by die bruilof in Kana van Galilea as 'n voldoende rede beskou dat Christelike huwelike in die teenwoordigheid van 'n biskop gesluit moes word om hulle te seën. Van toe af was die teenwoordigheid van 'n biskop of priester by die troue die eerste stap na sy kerstening.

In hierdie verband moet daarop gewys word dat die aard van die Christelike huwelik duidelik weerspieël word in Christus se leer oor die verbod op egskeiding. Hierdie lering word uitgedruk in direkte opposisie met die Joodse Deuteronomium, wat egskeiding toelaat (Matt. 5:32; 19: 9; Mark. 10:11; Luk. 16:18). Die feit dat 'n Christelike huwelik nie ontbind kan word nie, sluit enige utilitaristiese (praktiese) oorwegings uit. Die verbintenis van 'n man met 'n man is 'n doel op sigself; dit is ’n ewige unie tussen man en vrou – twee unieke en ewige persoonlikhede wat nie vernietig kan word deur enige oorwegings soos die voortsetting van “nageslag” (die byvrou se regverdiging) of familiesolidariteit (die basis vir “leviraat”).

Die verbod op egskeiding is egter nie absoluut nie. Die bekende uitsondering wat deur St. Apostel Matteus genoem word (behalwe “vir owerspel” – 5:32 en 19: 9) kom om ons te herinner dat die wet van die Koninkryk van God nooit wetlike dwang oplê nie; dat dit 'n vrye menslike reaksie veronderstel, sodat die gawe van die Christelike huwelik aanvaar en vry geleef kan word, maar uiteindelik deur die mens verwerp kan word. Nog 'n uitsondering word gevind in die Eerste Brief aan die Korintiërs, waarin ap. Paulus sê dat as 'n ongelowige wil skei, laat hom skei; in sulke gevalle is die broer of suster nie verslaaf nie; God het ons tot vrede geroep” (7:15). Die aangehaalde teks het inderdaad betrekking op ongelowiges, maar in soverre die huwelik 'n verbintenis tussen twee persone is – 'n man en 'n vrou, raak dit die gelowige man ongetwyfeld direk. In beginsel reduseer die Evangelie nooit die misterie van menslike vryheid tot wetlike voorskrifte nie. Dit bied aan die mens die enigste gawe wat die “beeld van God” waardig is: die “onmoontlike” volmaaktheid. “Wees julle dan volmaak, soos julle Vader wat in die hemele is, volmaak is” (Matt. 5:48). Christus se eis vir absolute monogamie word ook deur Sy hoorders as onmoontlik beskou (Matt. 19:10). Trouens, liefde is buite die kategorieë van die moontlike en die onmoontlike. Dit is 'n "perfekte geskenk" wat slegs deur ervaring bekend is. Dit is duidelik dat dit onversoenbaar is met ontrouheid. In die geval van ontrouheid word die geskenk verwerp en hou die huwelik op om te bestaan. En die gevolg hiervan is nie net ’n wettige “egskeiding” nie, maar ’n tragedie van vryheidsmisbruik, dws. sonde.

As hy van weduweeskap praat, het St. Apostel Paulus gemeen dat die huwelik nie deur die dood verbreek word nie, want “die liefde vergaan nooit nie” (1 Kor. 13: 8). Oor die algemeen verskil die houding van die heilige apostel Paulus skerp van die Joodse rabbynse siening deurdat hy, veral in 1 Korintiërs, so 'n duidelike voorkeur vir selibaat gee (I Kor. 7: 1, 7-8). Hierdie negatiewe siening is slegs in die Efesiërsbrief gekorrigeer met die leerstelling van die huwelik as 'n weerspieëling van die eenheid tussen Christus en die Kerk: 'n leerstelling wat fundamenteel geword het tot die hele teologie van die huwelik, soos gevind in die Ortodokse Tradisie (Efesiërs 5) : 22-33).

Oor een saak – die kwessie van die huwelik van weduwees – hou die kerkregtelike en sakramentele tradisie egter streng by die siening van St. Paulus het in 1 Korintiërs uitgedruk: “Maar as hulle hulle onthou, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om toornig te wees” (7:9). Die tweede huwelik – hetsy weduwee of geskei – word slegs toegelaat as beter as “aanhitsing”. Tot in die tiende eeu was sulke huwelike nie in die kerk geseën nie, en selfs vandag bly dit 'n struikelblok vir die aanvaarding van die priesterskap. Die moderne ritueel om 'n tweede huwelik te seën, toon ook duidelik dat dit slegs deur neerbuiging toegelaat word. In elk geval stem die Skrif en Tradisie saam dat die weduwee of weduwee se getrouheid aan sy of haar oorlede lewensmaat meer as 'n "ideaal" is: dat dit 'n Christelike norm is. Christelike huwelik is nie net 'n aardse seksuele verhouding nie - dit is 'n ewige band wat sal voortduur wanneer ons liggame "geestelik" word en wanneer Christus "alles en in almal" word.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- Advertensie -

Moet lees

- Advertensie -

Jongste artikels