13.1 C
Brussel
Saterdag, September 24, 2022

Immermaagd Maria is die Moeder van God

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

Gaston de Persigny
Gaston de Persigny
Gaston de Persigny - Verslaggewer by The European Times News

Meer van die skrywer

Jy is die kroon van maagdelikheid, Jy is die Maagd Moeder! En wie van die mense is in staat om die als singende Maria voldoende te loof? O wonderwerk! Sy is beide die Moeder en die Maagd! Slotopmerkings by die III Ekumeniese Raad (113, 252).

Van die vors van hierdie eeu was die maagdelikheid van Maria, Haar geboorte, en ook die dood van die Here verborge, die luide verborgenhede wat in die stilte van God plaasgevind het. Hiëromartelaar Ignatius die God-draer (113, 253).

Die krag van God, wat op die Maagd gevind word, het haar oorskadu en die Maagd vrugbaar gemaak. Martelaar Justinus die Filosoof (113, 253).

Die Moeder en die Maagd is een en dieselfde: nie maagdelikheid het Haar verhinder om geboorte te gee nie, nóg geboorte het haar maagdelikheid geskend. Heilige Gregorius van Nyssa (113, 253).

Sy wat die woorde gesê het: “Daar is die Kneg van die Here; laat dit my wees volgens u woord” (Luk 1, 38) en nadat sy in die moederskoot swanger geword het, Maagd, en nadat sy geboorte gegee het, Maagd, want die profeet het ook nie net aangekondig dat die Maagd swanger sal word nie, maar ook wat die Virgin sal geboorte skenk aan (Jes. 7, 14) St. Ambrosius van Milaan (113, 253).

Immer-Maagd Maria is die Moeder van God. Die Heilige Maagd Maria het geboorte gegee aan Hom wat, synde ware God, op die oomblik van bevrugting in haar baarmoeder, die menslike natuur in die eenheid van Sy Hypostase geneem het. Sodat Hy in die inkarnasie van Haar was, en na die inkarnasie onveranderlik die een Goddelike Persoon bly, soos Hy van ewigheid af bestaan ​​het tot met die inkarnasie. Sy het geboorte gegee aan die Here Jesus Christus – nie volgens Sy Goddelikheid nie, maar volgens menslikheid, wat egter van die oomblik van Sy menswording onafskeidbaar en hipostaties in Hom met Sy Goddelikheid verenig geraak het. Vanaf die oomblik van Sy menswording is dit deur Hom vergoddelik, en het Sy eie Goddelike Gesig geword. Sodat beide die bevrugting, en die verblyf in die baarmoeder van die Maagd gedurende 'n sekere tydperk van swangerskap, en die geboorte uit Haar aan Sy Goddelike Persoon behoort het. Sy het nie geboorte gegee aan 'n eenvoudige man nie, maar aan ware God, en nie net aan God nie, maar aan God in die vlees, wat nie 'n liggaam uit die hemel gebring het en deur Haar deurgegaan het soos deur 'n kanaal nie, maar wat uit haar vlees geneem het. konsubstantieel met ons, wat in Homself 'n hipostase ontvang het. Sint Jan van Damaskus (113, 253).

Die Heilige Gees het geskyn in 'n suiwer spieël, in die onbevlekte liggaam van die Maagd, wat 'n volmaakte Man gevorm het nie volgens die wet van die natuur nie, nie in tyd nie, nie uit menslike saad nie, maar deur een verskyning, deur geestelike en heilige krag beweeg die Maagd tot geboorte, onverklaarbaar dreineer die Embrio in Haar, asof watter stof om mense te red. Sint Johannes Chrysostomus (42, 913).

Van Sy Onbevlekte Moeder het die Here rein vlees geleen, en aan Haar die Goddelikheid gegee in plaas van die vlees wat Sy Hom gegee het. O, wonderlike en wonderlike uitruiling. Heilige Simeon die Nuwe Teoloog (60, 398).

Die Maagd Moeder is as 't ware die enigste grens tussen die geskape en ongeskape Goddelike natuur. En almal wat God sien, sal Haar herken as die plek van die Onvatbare. En almal wat God loof, sal ook van haar na God sing. Sy is die oorsaak van die seëninge en gawes wat voor Haar was aan die menslike geslag, en die Gewer van die hede, en die Voorbidder van die ewiges. Sy is die fondament van die profete, die begin van die apostels, die fondament van martelare, die fondament van leraars. Sy is die heerlikheid van die wat op aarde is, die vreugde van die wat in die hemel is, die versiering van die hele skepping. Sy is die begin, die bron en die wortel van die hoop wat vir ons in die hemel voorberei is, wat ons almal geëerd mag word om deur haar gebede vir ons te ontvang tot eer van Jesus Christus, ons Here, wat voor die eeue gebore is uit die Vader en in onlangse tye van Haar geïnkarneer geword. Saint Gregory Palamas (65, 144).

Praat van die Onbedorwe en Onartistieke, dit is onmoontlik om die woord "konsepsie" in die regte sin te gebruik, want die woorde "maagdelikheid" en "vleeslike konsepsie" is onversoenbaar in die Een en Dieselfde.

Maar net soos die Seun aan ons gegee word sonder 'n vader (aards), so word die Kind sonder 'n vleeslike bevrugting gebore. Net soos die Maagd nie geweet het hoe 'n God-aanvaarbare liggaam in Haar liggaam gevorm is nie, het sy nie geboorte gevoel nie. Volgens die getuienis van profesie was Haar geboorte sonder siektes: "Voordat haar pyne gekom het, is sy met 'n seun gebore" (Jes. 66, 7). Heilige Gregorius van Nyssa (19, 336).

… Die Maagd (Eva) het ons uit die paradys verdryf, deur die Maagd (Maria) het ons die ewige lewe gevind – deur dit wat ons veroordeel is, daardeur word ons gekroon. Johannes Chrysostomus (39, 196).

Die Maagd Maria het die hemel vir ons geword, God se troon, omdat die hoogste Goddelikheid in haar neergedaal en in haar gewoon het om ons te verhef... In haar was die Goddelikheid vir ons in 'n kleed beklee, om verlossing aan ons te gee. Sint Efraim die Siriër (29, 226).

Wanneer jy die ikoon van die Allerheiligste Theotokos sien, draai jou hart na Haar, die Koningin van die Hemel, en dank Haar dat sy so gereed verskyn het vir gehoorsaamheid aan die wil van God dat sy die Verlosser van die wêreld geboorte gegee het, gekoester en grootgemaak het, en dat sy in ons onsigbare oorlogvoering nooit verarmde voorbidding word om ons te help nie. Heilige Nikodemus die Heilige Bergklimmer (64, 95).

Sy was van gemiddelde lengte, of, soos sommige sê, ietwat bogemiddeld. Haar hare was goudkleurig, haar oë was lewendig, haar wenkbroue was geboë, donker, haar neus was reguit, verleng, haar lippe het geblom, haar gesig was nie rond en nie spits nie, maar ietwat verleng, haar arms en vingers was lank. Nicephorus Callistus (113, 255).

Sy was 'n Maagd, nie net in liggaam nie, maar ook in siel: nederig van hart, verstandig in woorde, verstandig, terughoudend, 'n liefhebber van lees ... ywerig, kuis in spraak, eer nie 'n persoon nie, maar God as die Regter van haar gedagtes . Haar reël was om niemand te beledig nie, om almal goedgesind te wees, om ouderlinge te eer, om nie gelykes te beny nie, om te vermy om te spog, om gesond te wees, om deug lief te hê. Het Sy al ooit haar ouers aanstoot gegee met haar gesigsuitdrukking of was sy in onenigheid met haar familie, het sy trots geword voor 'n beskeie mens, vir die swakkes gelag, die armes ontduik? Sy het niks streng in haar oë gehad nie, niks onverstandig in haar woorde nie, niks onbetaamlik in haar dade nie: haar liggaamsbewegings was beskeie, haar trap was stil, haar stem was egalig; sodat Haar voorkoms 'n weerspieëling van die siel was, die verpersoonliking van reinheid. Heilige Ambrosius van Milaan (113, 256).

In gesprek het Sy beskeie waardigheid behou, nie gelag nie, nie verontwaardig geraak nie en veral nie kwaad geword nie. Absoluut ongekunsteld, eenvoudig, Sy het nie in die minste aan haarself gedink nie, en ver van vroulikheid, is sy deur volkome nederigheid onderskei. Sy was tevrede met die natuurlike kleur van haar klere, wat selfs nou deur Haar heilige hoofbedekking bewys word. Kortom, in al Haar optrede is 'n besondere genade geopenbaar. Nicephorus Callistus (113, 256).

Ons weet almal dat die Altyd Maagdelike Moeder van God vol genade en alle deugde is. Daar word gesê dat sy in vervolgings en benoudhede altyd vrolik was, in nood en armoede was sy nie ontsteld nie, sy was nie kwaad vir diegene wat haar aanstoot gegee het nie, maar het selfs goed aan hulle gedoen. Sy was sagmoedig in welstand, barmhartig teenoor die armes en het hulle gehelp sover sy kon, sy was 'n mentor in vroomheid en in elke goeie daad. Sy was veral lief vir die nederiges, want sy was self met nederigheid vervul. Baie lof word aan Haar gegee deur diegene wat Haar gesien het. Vertrouenswaardige mense het van Haar vertel dat volgens Haar heiligheid in Haar voorkoms, engele natuur en menslike natuur verenig was. Heilige Hiëromartelaar Ignatius die God-draer (113, 256).

Toe ek voor die aangesig van die God-agtige, mees verligte Maagd voorgestel is, het 'n groot en onmeetlike Goddelike lig van buite en van binne om my geskyn, en so 'n wonderlike geur het om my versprei dat nóg my swak liggaam nóg my gees self kon verdra sulke oorvloedige en groot tekens en eerstelinge. ewige saligheid en heerlikheid. My hart het gefaal, my gees het in my gefaal van Haar heerlikheid en Goddelike genade! Die menslike verstand kan geen glorie en eer voorstel nie (selfs in die toestand van mense wat deur God verheerlik is) hoër as die saligheid wat ek toe gesmaak het, onwaardig, maar deur genade beloon en bo enige idee geseën. Heilige Dionysius die Areopagiet (113, 256).

Aankondiging en die instelling van die sakrament van die Liggaam en Bloed. Wat 'n kombinasie! Ons neem deel aan die ware Liggaam en ware Bloed van Christus – die einste wat, in inkarnasie, ontvang word uit die onberispelike bloed van die Allerreinste Maagd Maria. So, in die menswording wat plaasgevind het op die uur van die aankondiging, is die grondslag gelê vir die sakrament van die Liggaam en Bloed. En nou word dit deur alle Christene in herinnering gebring, sodat hulle, in gedagtenis daaraan, die Allerheiligste Theotokos as hul ware Moeder eer, nie net as 'n gebedsboek en voorbidder nie, maar ook as 'n voeder van almal. Kinders voed op moedersmelk, en ons voed op die Liggaam en Bloed, wat van die Heilige Maagd Maria is. Biskop Theophan the Recluse (107, 96-97).

Wie sal nie verbaas wees dat daar vir al die tyd vanaf die misdaad van Adam tot die menswording van die Woord van God, wat na die aarde gekom het vir die redding van die menslike geslag in die helfte van die sesde duisend jaar, nie een so 'n maagd op aarde wie sou rein wees nie net in liggaam nie, maar ook in gees? Sy alleen het geblyk die eerste en laaste sulke Maagd te wees, wat deur haar reinheid van liggaam en siel waardig geword het om 'n kerk en 'n tempel van die Heilige Gees te wees. En net soos toe, danksy haar maagdelike reinheid, het sy opgevaar en nader gekom tot God die Heilige Gees en is sy verenig in een gees met God – soos in die Skrif gesê word: “wie met die Here verenig is, is een gees met die Here” (1 Kor. 6, 17), so en in haar mees eerbare Dormitie het sy met dieselfde stap na Hom opgevaar, na die hemel en anderkant die hemel. Sy het na God die Seun opgevaar op die vlak van nederigheid, want deur nederigheid het sy waardig geword om Sy Moeder te wees. Met dieselfde tree het Sy opgevaar na die hemel en in eer en waardigheid al die gesigte van die heiliges oortref … Met dieselfde hoë tree van die diepste nederigheid, bereik sy die hoogste eer van die Geboorte van God, onverganklike moederskap, want tydens Haar nederige woorde : “Kyk, die Kneg van die Here” (Lk 1:38) in Haar suiwerste maagdelike skoot “Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon” (Joh. 1:14). Nederigheid is die fondament van alles, en alle ander deugde dien as 'n bobou op hierdie fondament. En in haar lewe het die Mees reinste Maagd die meeste van almal, deur nederigheid, God genader, wat sê:

“Op wie Ek sal kyk: op die nederiges en berouvolle van gees” (Jes. 66, 2). Met dieselfde nederigheid en in haar Hemelvaart, het Sy opgevaar na die hemel en is met heerlikheid verhef tot die troon van die Hemelse Koninkryk, want nederigheid heers deur die Allerreinste Maagd waar trots neergewerp word.

Aan die derde belangrikste persoon van die Heilige Drie-eenheid – God die Vader, het Sy die derde hoogste trap bestyg – liefde, want volgens die apostel “is die liefde vir hulle groter” (1 Kor. 13, 13). Deur haar het Sy die Dogter van die Hemelse Vader geword. Hoe die Allerreinigste Maagd God liefgehad het, geen taal kan dit verklaar nie, geen verstand kan begryp nie, want liefde is een van die onbekende geheime van die hart, slegs aan God bekend, en aan die toetsende hart, bekend.

… By mense verskil liefde volgens tipe: op 'n spesiale manier is hulle lief vir hul ouers, anders 'n vriend, anders 'n seun. Die liefde van die Allerreinste Maagd het geen verskille gehad nie, want die Een vir wie Sy liefgehad het, was vir Haar beide die Vader en die enigste Seun en die onverganklike Bruidegom. Al Haar allesomvattende liefde was op die een God gerig, en ter wille van haar is Sy beide die bruid van die Heilige Gees en die Moeder van God die Seun en die Dogter genoem, nie deur so gemeenskap dat almal getroue kinders word van God, volgens die woorde van die Skrif: “Aan die wat in sy Naam glo, het Hy krag gegee om kinders van God te wees” (Joh. 1:12), en op ’n ander plek: “En Ek sal julle aanneem. En Ek sal julle Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige” (2 Kor. 6:17-18) . Die Allerreinste Maagd het die dogter van God die Vader geword in 'n ander, onvergelyklike hoër, eerliker en naaste assimilasie.

Laat ons ons voorstel dat 'n sekere man twee jong weesmeisies ingeneem het, hulle as dogters grootgemaak het, en hulle albei sy dogters genoem het, en toe een van hulle die bruid van sy halfbloed seun gemaak het. Hierdie meisie, gekombineer met sy seun, word volgens die natuurwet sy naaste dogter, verwant aan hom in 'n groter mate as die meisie wat nie met sy seun gekombineer is nie. Want hierdie een is net sy genoemde dogter, die eerste een word sy dogter volgens die wet van die natuur, aangesien sy een vlees word met sy seun, volgens die wet van die natuur - die dogter van dieselfde vader. Dieselfde kan gesê word van die Allerreinigste Moeder van God. So met hierdie drie stappe (ek noem nie tallose ander nie) vaar die Moeder van God nou op in die hemel: na God die Heilige Gees – met maagdelike reinheid, na God die Seun met nederigheid en na God die Vader – liefde. Ek sal meer sê: deur al hierdie stappe het Sy opgevaar na die een God in die Drie-eenheid. Want deur wat God die Heilige Gees behaag het, daardeur het dit God die Seun en God die Vader behaag; wat God die Seun behaag het, dieselfde het God die Vader en God die Heilige Gees behaag; wat God die Vader behaag het, hoe meer behaag God die Seun en God die Heilige Gees. Sint Demetrius van Rostov (103, 681-686).

Die goddelike liggaam van die God-Mens is Goddelik verwek en Goddelik gebore. Maagd. is gebore, en was ten tye van geboorte gevul met die allerheiligste geestelike vreugde. Siekte het nie hierdie geboorte vergesel nie, net soos siekte nie die wegneem van Eva van Adam gepaard gegaan het nie (111, 403).

Die Moeder van God was die enigste verbale vat waarin God saam met Sy wese gewoon het (111, 404).

Met al die grootheid van die Moeder van God, het Haar bevrugting en geboorte volgens die algemene wet van die mensdom plaasgevind, daarom behoort die algemene belydenis van die menslike geslag oor bevrugting in ongeregtigheid en geboorte in sonde aan die Moeder van God. Die Moeder van God bely voor die hele mensdom in die Evangelie … dat die God wat deur Haar gebore is, ook Haar Verlosser is. As God Haar Verlosser is, dan is Sy in sonde ontvang en gebore volgens die algemene wet van die gevalle mensdom (111:405-406).

Die neerdaal van die Heilige Gees op die Ever-Maagd het twee keer gebeur. Vir die eerste keer het die Heilige Gees op haar neergedaal nadat die evangelie verkondig deur die aartsengel Gabriël, Haar gereinig het, rein volgens die menslike konsep, haar genadiglik rein gemaak het, in staat om God se Woord in haarself te ontvang en sy Moeder te word … Die tweede keer die Heilige Gees het op Pinksterdag op die Maagd neergedaal … Toe vernietig die Heilige Gees in Haar die heerskappy van die ewige dood en erfsonde, verhef Haar tot 'n hoë vlak van Christelike volmaaktheid, maak Haar 'n nuwe mens na die beeld van die Here Jesus Christus (111, 407-408).

Die Moeder van God het nie die stryd met vleeslike begeertes geken nie: voordat wellus in Haar kon werk, het die Heilige Gees op Haar neergedaal, Haar reinheid verseël, aan Haar geestelike plesier geskenk, waaraan Haar hart vasgeklou het (111, 413).

Die Immer-Maagd-moeder is bo alle heiliges, beide om die rede dat sy die Moeder van die God-Mens geword het, en om die rede dat Sy die mees konstante, mees oplettende hoorder en uitvoerder was van die lering wat deur die God-Man verkondig is. (111, 423).

Net soos die Here Adam met Homself vervang het, so het Hy Eva met die Moeder van God vervang. Eva, toe sy as 'n maagd geskape is, het die gebod van God oortree en kon nie die heilige gevoel van maagdelikheid in haarself behou nie ... Die Moeder van God, wat in die sonde van die voorvaders ontvang en gebore is, het Haarself voorberei met 'n kuis en God-behaaglike lewe in die vat van God (111, 425).

Die Moeder van God het op die derde dag, volgens haar geseënde Dormitie, opgestaan ​​en woon nou in liggaam en siel in die hemel. Sy woon nie net in die hemel nie, Sy regeer in die hemel … Die Heilige Kerk, wat met petisies tot al die grootste heiliges van God, na al die Engele en Aartsengele wend, sê vir hulle: “Bid God vir ons”, sy vra net die Moeder van God: "Red ons". Biskop Ignatius (Bryanchaninov) (111, 428).

In die somer van 1395 het Tamerlane die Russiese grense binnegeval. Hy het gespog dat gras nie groei waar sy perd trap nie. Tamerlane het reeds die stad Yelets ingeneem, baie mense geslaan en Moskou toe getrek. Groothertog Vasily Dimitrievich het haastig 'n leër bymekaargemaak en op 'n formidabele gas by Kolomna gewag. Beleno sou die beroemde Vladimir-ikoon van Vladimir na Moskou oordra. Huil het in Moskouse kerke gestaan, ontelbare kerse het voor die ikone geflikker ... Die inwoners van Moskou met die groothertoglike familie en met al die geestelikes het na Kuchkovo-veld gegaan, na die ikoon, en 'n wonderwerk het gebeur. Op die uur van die vergadering van die ikoon in Moskou het Tamerlane in sy tent geslaap. In 'n droom het hy 'n hoë berg gesien. Hiërarge met goue towerstafies het van die berg af neergedaal, bo hulle in die lug in onbeskryflike grootsheid, in die glans van helder strale, het die stralende Maagd gestaan. Donker Engele het die Maagd omsingel en vurige swaarde in hul hande gehou … Tamerlane het in afgryse wakker geword en die wyse manne geroep. “Hierdie Maagd,” het hulle gesê, “die Voorbidder van die Russe, die Moeder van die Christelike God … Haar krag is onweerstaanbaar.” Tamerlane het sy hordes beveel om terug te draai. “Tamerlane het gevlug, sê die kroniekskrywer, gedryf deur die krag van die Heilige Maagd.” Moskou Paterikon (94, 6-7).

Eenkeer, in die dood van die nag, het Sint Sergius sy selheerskappy gedoen en voor die ikoon van die Moeder van God het hy die Akathis gesing, wat hy daagliks gedoen het ... nou om 'n wonderlike besoek te hê.” En dadelik is 'n stem gehoor: "Kyk, die Reinigste kom!"... Die ouderling het opgestaan, in die gang uitgegaan, en hier het 'n lig helderder as die son op hom geskyn. Hy het die Allerheiligste Maagd aanskou, vergesel deur die Apostels Petrus en Johannes die Teoloog ... Nie in staat om hierdie wonderlike glans en die onuitspreeklike heerlikheid van die Moeder van Lig te verduur nie, het St. Sergius op sy gesig geval. Maar die goeie Moeder het hom aangeraak en gesê: “Moenie bang wees nie, My uitverkorene. Jou gebed vir jou dissipels is verhoor. Moenie meer treur oor jou klooster nie. Van nou af sal dit oorvloed hê in alles – nie net gedurende jou leeftyd nie, maar ook daarna, hoe gaan jy na God toe. Ek sal nie hierdie plek verlaat nie en sal dit altyd behou “... Troitzkiy (Trinity) Patericon (90, 250, 253).

Foto deur Ron Lach: https://www.pexels.com/photo/close-up-on-orthodox-icon-depicting-virgin-mary-and-jesus-10628192/

- Advertensie -
- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie - kol_img

Moet lees

Jongste artikels