14 C
Brussel
Vrydag, Maart 17, 2023

Oor wonderwerke en tekens (2)

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

Gasskrywer
Gasskrywer
www.europeantimes.news

Deur biskop Ignatiy Brianchaninov

deel Twee

Die begeerte om te sien en selfs wonderwerke in die hedendaagse Christelike samelewing te sien, moet nie geïgnoreer word nie. Hierdie aspirasie moet noukeurig oorweeg word. Die begeerte om wonderwerke te doen word sterk veroordeel deur die Heilige Vaders: so 'n begeerte openbaar die selfbedrog wat in die siel leef en heers, gebaseer op verwaandheid en ydelheid. Die groot mentor van die monnike, St. Isak die Siriër, het so oor hierdie saak besin: “Die Here is te alle tye 'n nabye Voorbidder van Sy heiliges, maar sonder dat dit nodig is, openbaar Hy nie Sy krag op enige sigbare wyse of deur 'n teken wat vir die sintuie duidelik is, sodat Sy voorbidding in iets alledaags vir ons, sodat ons nie die nodige eerbied vir Hom verloor en dit ons skade berokken nie. Dit is wat Hy doen, met inagneming van die heiliges. God laat hulle toe om onder alle omstandighede 'n prestasie te verrig wat ooreenstem met hul krag en om in gebed te arbei, maar wys terselfdertyd vir hulle dat Sy geheime sorg vir hulle nie vir 'n uur ophou nie. As die moeilikheid van die omstandigheid die mate van hul rede oorskry, as hulle moeg word en weens hul natuurlike swakheid nie kan optree nie, dan doen Hy self wat nodig is om hulle te help volgens die grootheid van sy krag, soos dit gepas is en soos Hy weet. Wanneer dit ook al moontlik is, versterk Hy hulle in die geheim en gee hulle krag om hulle smarte te oorkom. Hy bevry hulle van hulle droefheid en verwarring deur die rede, wat Hy self aan hulle skenk, en deur hulle bewus te maak van Sy voorsienigheid, roep Hy in hulle 'n verheerliking op wat hulle in elke opsig bevoordeel. Wanneer die omstandighede duidelike bystand vereis, doen Hy dit volgens die behoefte. Sy middele en maniere om te help is die wysste. Hulle help in tye van skaarsheid, in geval van nood, maar nie sinloos nie. Hy wat dit waag en God vra om iets buitengewoons te doen, sonder dat enige noodsaaklikheid hom daartoe dwing, wat wil hê dat wonderwerke deur sy hande gedoen moet word, laat hom in sy gedagtes versoek word deur die duiwel, wat hom uitlag. So iemand kom ydel voor en het 'n siek (beskadigde) gewete. Dit is gepas om God om hulp te vra in hartseer. Om God onnodig te versoek is gevaarlik. Waarlik onregverdig is hy wat dit begeer. In die lewens van die heiliges vind ons voorbeelde van die Here wat soortgelyke wense van hulle vervul en Sy misnoeë uitdruk. Die soeker en begeer na wonderwerke uit eie beweging, sonder om daartoe gedwing te word, val weg van die toestand waarin hy homself kan hou, en beweeg deur sy verborge aspirasies weg van die verstaan ​​van die waarheid. As die versoeker vir iets buitengewoons aangehoor word, vind die goddelose 'n plek in hom, as een wat voor God wandel sonder eerbied, met vrymoedigheid, en sodoende gooi die goddelose hom in nog groter verborge aspirasies.

Die waarlik regverdiges wil nie net nie wonderwerkers wees nie, maar wanneer hulle die gawe van wonderwerk gegee word, weier hulle dit. Hulle wil dit nie net voor mense hê nie, maar ook in hulself, in die geheime van hul harte. 'n Heilige vader het vanweë sy reinheid 'n genadegawe van God ontvang om te weet van diegene wat na hom toe gekom het, maar hy het God gesmeek en sy vriende gesmeek om dieselfde te vra - dat hierdie gawe van hom weggeneem word. As sommige van die heiliges die gawes aangeneem het, was dit óf uit nood óf as gevolg van hulle eenvoudig van hart, ander het dit aangeneem op leiding van die Gees van God wat daarin werk, maar in geen geval toevallig, sonder behoefte nie... Die ware regverdiges leef voortdurend met die gedagte dat hulle God onwaardig is. Dat hulle hulself as ellendig beskou, onwaardig vir God se sorg, is 'n getuienis dat hulle waarlik regverdig is [16].

Uit hierdie heilige besinning volg die gevolgtrekking dat diegene wat tekens wil verrig dit begeer vanweë vleeslike hitte, meegevoer deur hartstogte wat vir hulle onbegryplik is, hoewel dit vir hulle lyk asof hulle gelei word deur ywer vir die werke van God. Diegene wat tekens wil sien, is ook in so 'n toestand van selfbedrog en hitte. Om God te versoek en eerbied vir Hom te skend, is in alle gevalle verbode, om God se hulp te smeek word in uiterste nood toegelaat, wanneer 'n mens se eie middele om daaruit te kom ontbreek. Ons moet egter die keuse van middele van ondersteuning aan God oorlaat, oorgee aan Sy wil en barmhartigheid. Die Here sal altyd vir ons 'n sielhelpende middel stuur. Dit sal beide die hulp wat ons nodig het en 'n smaak van heilige nederigheid bring deur daardie selfde hulp. Dit hou nie verband met uiterlike prag nie, soos dieselfde vleeslike wysheid dit wil hê, sodat die siel nie verderf word deur die bevrediging van sy nietigheid nie. Sowel in die werk van God as in die bediening van die Kerk self moet God se seën en God se hulp onophoudelik ingeroep word, daar moet geglo word dat slegs Goddelike geestelike middele nuttig kan wees vir geloof en vroomheid, maar in geen geval daardie middele wat vleeslike wysheid bied ons.

Dit is moeilik vir 'n man om eer te dra sonder om sy siel te benadeel [17]. Dit is moeilik nie net vir die passievolle (slawe van die passies), maar ook vir diegene wat die passies oorwin het, vir die heiliges. Alhoewel die oorwinning oor sonde aan hulle gegun is, is wispelturigheid nie van hulle verwyder nie, die moontlikheid om terug te keer na sonde en die juk van hartstogte is nie weggeneem nie. Dit het inderdaad met sommige gebeur met onvoldoende aandag aan hulself, toe hulle te veel net op hulself vertrou het, aan hul geestelike toestand. Die neiging tot trots is teenwoordig selfs in die mees gesuiwerde siele, soos opgemerk deur Eerwaarde Macarius die Grote [18]. Hierdie selfde neiging word die begin van afwyking (van die regte pad) en meevoer (van sonde). Om hierdie rede is die gawe van genesing en ander sigbare gawes baie gevaarlik vir diegene aan wie dit gegee word, want hulle word hoog op prys gestel deur die vleeslik gesinde wat hulle verheerlik. Die onsigbare genadegawes, soos die gawe om siele tot redding te lei en hulle van hartstogte te genees, is onvergelykbaar verhewe bo die sigbare, maar dit word nie deur die wêreld verstaan ​​of raakgesien nie. Hy verheerlik nie net nie die dienaars van God wat hierdie gawes het nie, maar vervolg hulle selfs, as handelend teen die beginsels van die wêreld, as laster van die gesag van die vors van hierdie wêreld [19]. Die Barmhartige God gee aan mense wat vir hulle noodsaaklik en nuttig is, al verstaan ​​en waardeer hulle dit nie. Dit gee nie dit wat in elk geval van min nut is nie, en kan dikwels baie skadelik blyk te wees, alhoewel vleeslike wysheid en onkunde onversadigbaar juis daarna smag en soek. “Baie – sê St. Isak die Siriër – het tekens gedoen, dooies opgewek, gewerk om verlorenes te bekeer, groot wonderwerke gedoen, ander tot die kennis van God gebring, en dan het hulle self, nadat hulle ander laat herleef het, in onsuiwer en afskuwelike hartstogte verval wat hulleself doodgemaak het. ” [20]. Op Macarius die Grote vertel van 'n askeet wat saam met hom gewoon het en so 'n oorvloedige gawe van genesing ontvang het dat hy die siekes slegs deur handoplegging genees het, maar nadat hy deur die mense verheerlik is, het hy trots geword en in die diepste sondigheid verval [21] . In die lewe van St. Anthony die Grote, dit word genoem van 'n jong monnik wat die wilde donkies in die woestyn beveel het. Toe die groot askeet van hierdie wonderwerk hoor, het hy ongeloof uitgespreek in die gemoedstoestand van die wonderwerker, en inderdaad, nie lank daarna nie, het die nuus gekom van die monnik se tragiese val [22]. In die 4de eeu het 'n heilige ou man in Egipte gewoon, wat 'n besondere groot gawe van wonderwerk gehad het en as gevolg hiervan groot roem onder die mense gehad het. Hy het gou opgemerk dat trots hom die oorhand kry en dat hy dit nie deur sy eie pogings kon oorwin nie. Die ou man het hom tot God gewend met die vurigste gebede om oorgegee te word aan die besit van die demone, sodat hy homself sou verootmoedig. God het die nederige en wyse versoek van Sy dienaar vervul en Satan toegelaat om in hom in te gaan. Die ou man was vyf maande lank aan 'n waansin oorgegee, moes vasgeketting word, en die mense, wat in groot menigte na hom toe gestroom en hom as 'n groot heilige verheerlik het, het hom in die steek gelaat en verkondig dat hy sy verstand verloor het. So het die ou man ontslae geraak van menslike glorie en God gedank, wat hom van ondergang gered het.

Hieruit word dit duidelik waarom die groot vaders Sisoi, Pimen en ander, wat oorvloedige gawes van genesing gehad het, hulle begin wegsteek het. Hulle het hulself nie vertrou nie, want hulle het die vermoë van die mens geken om maklik te verander, en deur nederigheid het hulle hulself beskerm teen gevare vir die siel [23]. Die heilige apostels is die gawe van wonderwerke gegee om die prediking te help, maar daarmee saam het God se voorsienigheid swaar smarte en vervolgings op hulle toegelaat juis vir hierdie doel – om hulle van selfverheffing te weerhou. St. Isak die Siriër sê: "'n Geskenk sonder versoeking is vernietigend vir die een wat dit ontvang." As dit wat jy doen vir God welgevallig is en Hy vir jou 'n gawe gegee het – vra Hom om vir jou wysheid te gee op watter manier om jouself met hierdie gawe te verootmoedig of vra Hom om 'n wag by die gawe te plaas (bewakers van die gawes van die heiliges) apostels was die rampe wat op hulle toegelaat is), of anders kan die gawe van jou weggeneem word, wat die oorsaak van jou vernietiging kan word, want nie almal kan die rykdom behou sonder om hulself te benadeel nie.” [24]

Die geestelike verstand se siening van liggaamlike siektes en hulle wonderbaarlike genesings is heeltemal anders as dié van vleeslike wysheid. Vleeslike wysheid beskou siekte as 'n ramp, en die genesing daarvan, veral wanneer dit wonderbaarlik bewerkstellig word, as die grootste welsyn, sonder om om te gee of sulke genesing geassosieer word met voordeel of skade aan die siel. Die geestelike verstand sien beide in die gebreke wat deur God se voorsienigheid gestuur is en in die genesings wat deur Goddelike genade geskenk word, God se genade aan die mens. Verlig deur die lig van die woord van God, leer geestelike rede ons in beide gevalle godvrugtige en sielreddende gedrag. Hy leer ons dat dit geoorloof is om God te vra en te vra vir genesing van siekte met die vaste voorneme om die herstelde gesondheid en krag te gebruik vir die diens van God en in geen geval vir die diens van ydelheid en sonde nie. Andersins sal die wonderbaarlike genesing net tot verdere veroordeling dien en die oorsaak van nog groter straf in beide tydelike en ewige lewe word. Dit is deur die Here self getuig. Toe Hy die swakheid genees het, het Hy vir hom gesê: Kyk, jy is genees, sondig nie meer nie, dat daar nie iets ergers jou oorkom nie (Joh. 5:14). Die mens is swak en is maklik geneig tot sonde. Aangesien sommige heiliges, met die genadige gawe van genesing en die oorvloedige gawe van geestelike redenasie, versoek is en in sonde verval is, kan die gawe van God soveel makliker misbruik word deur vleeslike mense wat geen duidelike begrippe van geestelike dinge het nie. En baie het misbruik! Nadat hulle wonderbaarlik van hulle siekte genees is, het hulle nie ag geslaan op God se weldaad en hulle plig om daarvoor dankbaar te wees nie, en 'n sondige lewe begin. Hulle het God se gawe tot hulle eie nadeel verander en deur van God af weg te beweeg, het hulle verlossing verloor. Daarom vind wonderbaarlike genesings van liggaamlike gebreke selde plaas, alhoewel vleeslike wysheid dit baie eer en begeer. Julle vra en ontvang nie, omdat julle sleg vra – om dit op julle begeerlikhede te verkwis (Jakobus 4:3).

Geestelike rede leer ons dat siektes en ander beproewings wat God aan mense stuur deur God se spesiale genade gestuur word. Soos bitter genesende medisyne die siekes help, so werk dit vir ons verlossing, vir ons ewige welsyn veel meer seker as wondergenesings. Dikwels, baie dikwels, blyk die gestremdheid 'n veel groter seën te wees as die genesing daarvan. Siekte is so noodsaaklik 'n noodsaaklike goed dat om dit weg te neem deur genesing sou wees om 'n grootste goed weg te neem, onvergelykbaar met daardie tydelike goed wat die genesing van liggaamlike gebreke sal bring. Die arm en siek Lasarus, wat in die Evangelie genoem word, is nie van sy ernstige siekte genees nie, is nie uit armoede verlos nie en het gesterf in dieselfde posisie waarin hy lank gely het, maar weens sy geduld is hy opgeneem. deur die engele aan Abraham se boesem (Luk. 16:22). Die Heilige Skrif getuig oral dat God verskeie beproewings, onder andere liggaamlike swakhede, stuur na daardie mense vir wie Hy liefgehad het (Heb. 10:6 ev). Die Heilige Skrif bevestig dat al God se heiliges, sonder uitsondering, hulle aardse pelgrimstog langs die smal, steil en doringagtige pad gemaak het, gevul met verskeie smarte en ontberings (Heb. 12:3). Op grond van so 'n begrip van smarte het die ware dienaars van God die smarte wat hulle getref het met die grootste omsigtigheid en selfopoffering behandel. Die verdrukking wat aan hulle gestuur is, wat dit ook al was, het hulle verwelkom as iets wat hulle verdien, [25] en met hul hele siel glo dat die verdrukking nie gestuur sou gewees het as dit nie deur die Regverdige en Al-Goeie God toegelaat was volgens die behoeftes van die mens. Hulle eerste werk toe hartseer hulle tref, was om te besef dat hulle dit verdien. Hulle het altyd die oorsaak van hartseer in hulself gesoek en gevind. Toe, as hulle sien dat hul droefheid 'n struikelblok was vir hul welgevallige God, het hulle tot God gebid om hulle daarvan te verlos, deur die vervulling van hul versoek aan die wil van God te onderwerp, en in geen geval het hulle hul begrip van droefheid oorweeg om korrek wees. Dit kan nie heeltemal korrek wees nie: die oordeel van selfs 'n heilige persoon is beperk, dit kan nie al die oorsake van smarte insluit en sien nie, soos die alsiende oog van God, wat smarte vir Sy geliefde dienaars toelaat, dit insluit en sien. St. app. Paulus het drie keer tot God gebid om die sataniese engel te verwyder wat hom verhinder het in die prediking van die Christendom. Paulus is nie gehoor nie: God het hierdie saak anders beoordeel, nie soos die geïnspireerde apostel nie (2 Kor. 12:7-10).

Om jouself aan die wil van God oor te gee met 'n opregte eerbiedige begeerte om dit te doen, is 'n natuurlike gevolg van ware, geestelike redenasie. Toe die heilige monnike siek geword het, het hulle die siekte as God se grootste weldaad aanvaar, probeer om daardie tyd in verheerliking en dankbaarheid aan God deur te bring, het nie genesing gewens nie, alhoewel wonderdadige genesings hoofsaaklik onder hulle gedoen is. Hulle wou geduldig en nederig verduur wat God toegelaat het, deur te glo en te bely dat dit voordeliger vir die siel was as enige arbitrêre prestasie. Eerwaarde Pimen die Grote het gesê: “Daar is drie kloosterdade (maniere van geestelike asketisme), gelyk in hul waardigheid – wanneer iemand korrek in stilte woon, wanneer iemand siek is en God dank, en wanneer iemand gehoorsaamheid met suiwer gedagtes verrig” [26]. Op Benjamin het in die Egiptiese kluisenaar gewoon, waar die allerheiligste monnike gewoon het. As gevolg van sy deugsame lewe het die Here hom 'n oorvloedige gawe van genesing gegee. Met hierdie gawe het hy self siek geword met 'n ernstige en langdurige siekte, waaruit sy hele liggaam geswel het. Hy het ongewoon baie geswel. Hulle was gedwing om hom van sy eie sel na 'n ander, ruimer een te skuif. Hiervoor moes hulle die hele deur van sy sel verwyder. In die nuwe kamer het hulle vir hom 'n spesiale plek gemaak om te lê, of eerder om te sit, want hy kon nie op die bed lê nie. Omdat hy in so 'n posisie was, het die monnik voortgegaan om ander te genees, en diegene wat sy lyding gesien het en simpatie vir hom uitgespreek het, het hy gemaan om vir sy siel te bid en nie oor sy liggaam te bekommer nie. "Wanneer my liggaam gesond is," het hy gesê, "dan het ek geen spesifieke nut daarvoor nie." Nou, oorgegee aan die siekte, doen dit my geen kwaad nie” [27]. Abba Peter het vertel dat hy eenkeer toe hy by ds. Jesaja die Kluisenaar en gevind het dat hy aan 'n ernstige siekte ly, het hy spyt uitgespreek. Hierop het die dominee geantwoord: “Alhoewel so onderdruk deur die siekte, kan ek skaars die verskriklike tyd (van die dood en God se oordeel) in my geheue behou. As my liggaam gesond was, sou die herinnering van daardie tyd vir my heeltemal vreemd wees. Wanneer die liggaam gesond is, is dit geneig om vyandskap teenoor God te veroorsaak. En smarte dien ons as 'n manier om God se gebooie te onderhou.” [28] St. vaders, wanneer siektes en ander smarte hulle tref, het allereers probeer om self geduld aan die dag te lê volgens hulle krag, hulle toevlug tot selfveroordeling en selfverwyt en so druk op die hart uitgeoefen en dit tot geduld gedwing [29]. Hulle het die dood, die God se oordeel, die ewige pyniging onthou, waarvan die herinnering die betekenis en gevoel van aardse smarte verswak (Mat. 28: 20). Hulle het hulle gedagtes tot God se voorsienigheid opgehef, hulle het die belofte van die Seun van God onthou om onverbiddelik by Sy volgelinge te wees en hulle te beskerm, en hiermee het hulle hulle harte aangemoedig tot vriendelikheid en moed (Matt. 28: 20). Hulle het hulleself gedwing om God te verheerlik en Hom te dank vir die hartseer, hulle het hulleself gedwing om hulle sondigheid te besef, wat straf en vermaning vereis het vanweë die geregtigheid van God en vanweë God se goedheid self.

Die groot vaandeldraer vaders het nie genesings, wat vir hulle baie maklik was, op hulle dissipels gedoen nie, oorgegee aan siektes as gevolg van God se toestemming of God se voorsienigheid, om hulle nie te ontneem van geestelike sukses, wat hulle moes bereik het d.m.v. die siekte het verduur volgens die oorspronklike morele wette van die Kerk. Die abt van die koshuisklooster in Gasa, dominee Serid, 'n dissipel van Varsanufius die Grote, wat in dieselfde slaapsaal stilgebly het, was lank siek. Sommige van die senior broers het die groot ou man gevra om die abt te genees. St Varsanufius het geantwoord: “Vir die gesondheid van my seun kan verskeie van die heiliges wat hier teenwoordig is bid, soos ek vir hom gesê het, en hy sal nie een dag siek wees nie, maar dan sal hy nie die vrugte van geduld ontvang nie. ” Hierdie siekte is baie nuttig vir hom om geduld en dankbaarheid te verkry” [30]. St. Isak die Siriër verduidelik die behoefte aan smarte vir Christus se askeet, en sê: “Versoeking is nuttig vir elke mens. As dit nuttig was om St. Paulus, dat alle monde gestop word en die hele wêreld skuldig word voor God (Rom. 3:19). Die askete ondergaan versoeking om hul rykdom te vermeerder, die swakkes – om hulself te beskerm teen wat vir hulle skadelik is, die slapende – om wakker te word, die verre – om nader aan God, hul eie – te kom. om nog nader te word. 'n Onopgevoede seun gaan nie in op sy reg om oor sy vader se rykdom te beskik nie, want hy sal nie nuttig daaroor kan beskik nie. Om hierdie rede versoek God eers en pynig, en gee dan die gawes. Eer aan die Biskop, Wie met bitter medisyne ons gee om gesondheid te geniet! Daar is geen persoon wat nie treur tydens die opleiding nie. Daar is geen mens wat nie die tyd kry waartydens hy die beker van versoeking bitter moet drink nie. Maar sonder hulle is dit nie moontlik om geestelike krag te verkry nie. En dat ons kan ly, is nie ons verdienste nie. Hoe kan 'n houer wat van aarde gemaak is, water hou tensy dit eers deur goddelike vuur versterk word? As ons God nederig vir Hom vra met eerbied en 'n voortdurende begeerte na geduld, sal ons alles in Christus Jesus, ons Here, ontvang” [31].

Deel Drie

Voor die wederkoms van Christus sal daar voortekens wees op die son en die maan en op die sterre, en op die aarde hartseer onder die volke van verbystering en van die geraas en opwinding van die see (Luk. 21:25). Hoe is hierdie tekens te onderskei van die tekens van die antichris, want hy sal ook tekens gee in die son, maan, sterre en in die lug? [32] Eersgenoemde sal eg wees en sal dus heeltemal anders wees as die tekens van die antichris, wat uit sintuiglik-misleidende verskynsels sal bestaan. Die uitvoerders van die tekens van die antichris sal die antichris self en sy "apostels" wees, en die tekens op die son, maan en sterre wat die wederkoms van Christus aankondig, sal vanself gebeur, sonder enige bemiddeling. Die hemelse ligte sal hul doel vervul, waarvoor hulle op bevel van die Skepper in die lug geskyn het (Gen. 1:14). Hulle het reeds hierdie doel vervul by die geboorte van Christus met die wonderbaarlike ster (Matt. 2:2), hulle het dit vervul by die kruisiging van die God-mens, toe die son op die middag met die donker sluier van duisternis bedek was (Matt. 27:45). St evangelis Matteus sê dat nadat die verdrukking wat deur die heerskappy van die antichris veroorsaak is verby is, die koms van Christus onmiddellik sal plaasvind en dit sal begin met die feit dat die son verduister sal word en die maan nie sy lig sal gee nie, en die sterre sal uit die hemel val (Matt. 29:25). Hierdie ligte sal op hul plekke bly, merk Blaj op. Teofilakt Bulgaars, maar hulle sal verduister word, en vir menslike sig sal dit lyk asof hulle uit die hemel verdwyn het, as gevolg van die oorvloedige hemelse lig, waarmee die wêreld verlig sal word, bereid om die Here in Sy heerlikheid te ontvang.

Die leerstelling van wonderwerke en tekens wat ons jou bied, waag ons om die leerstelling van die heilige Ortodokse Kerk, die leerstelling van sy heilige vaders te noem. Die noodsaaklike behoefte aan 'n akkurate en indien moontlik gedetailleerde uiteensetting van hierdie onderrig is voor die hand liggend. Die ware tekens was helpers van die ware kennis van God en die verlossing wat dit gegee het; valse tekens was helpers van dwaling en gevolglike vernietiging. Veral die effek van die tekens wat die antichris sal verrig, sal omvangryk en kragtig wees, dit sal die ongelukkige mensdom bekoor en hulle die boodskapper van Satan as 'n god laat erken. Vroom nadenke oor die wonderwerke van ons Here Jesus Christus is opbouend, vertroostend en sielreddend. Wat 'n heilige eenvoud is daar tog in hulle! Hoe deur hulle die kennis van God vir mense makliker geword het! Watter vriendelikheid, watter nederigheid en watter onweerlegbare krag van oortuiging is daar tog nie! Kontemplasie van Christus se wonderwerke verhef ons tot die Woord, Wie God is. Om die gemeenskap met die mensdom wat van Hom verval het, te herstel, het God sy Woord behaag om menslike vlees aan te neem, om te verskyn en met mense te kommunikeer, om die nouste verhoudings met hulle aan te gaan en, nadat Hy hulle vir Homself gewen het, om te verhoog hulle in die lug. Nadat Hy homself in menslike vlees beklee het, het die Woord voortgegaan om die Woord van God te wees en as 'n woord op te tree, volgens Sy goddelike waardigheid. Dit sit aan die regterhand van die Vader met veronderstelde menslike natuur en soos God steeds oral is. Dit is op papier geskryf, dit is beklee met klanke, maar synde Gees en Lewe (Joh. b:63), gaan dit in die gedagtes en harte, wederbaar diegene wat in gees met Hom verenig, en lok ook die liggaam vir geestelike lewe. Uit die bepeinsing van Christus se wonderwerke, styg ons tot die kennis van hierdie groot betekenis, wat in die Woord van God afgesluit word, die enigste ding wat nodig is (Luk. 10:42) vir ons verlossing, tot die Woord, wat tot redding dien en tot stand bring. verlossing in volle maat. Die kennis van die Woord van God uit die Heilige Skrif, uitgespreek en verhelder deur die Heilige Gees, tesame met die kennis wat verkry word uit die aktiwiteit wat volgens die Woord van God gerig word, uiteindelik oorskadu deur die kennis wat aan ons geleer word deur die genade van God, gee die Christelike reinheid van verstand en hart.

In hierdie reinheid skyn die geestelike verstand, soos die son in 'n helder wolklose lug. Met die aanbreek van die dag, na die duisternis van die nag, verander die helderheid van materiële voorwerpe: sommige van hulle, wat tot nou toe nog nie gesien is nie, word sigbaar, sommige, wat dof gesien is en met ander voorwerpe saamgesmelt is, apart van hulle en word duideliker omlyn. Dit is nie omdat die voorwerpe verander het nie, maar omdat die helderheid van menslike visie in verhouding tot hulle verander soos die duisternis van die nag die lig van die dag vervang. So is dit ook met die menslike verstand met betrekking tot morele en geestelike objekte, wanneer die verstand verlig word deur die geestelike kennis wat uitgaan van die Heilige Gees. Slegs in die lig van geestelike rede kan die siel die heilige weg na God sien. Slegs in die lig van geestelike rede kan die onsigbare opmars van die verstand en hart na God onfeilbaar uitgevoer word! Dit is slegs in die lig van geestelike rede dat ons dwalings, die wildernis van verderf en afgronde kan vermy. Waar hierdie lig afwesig is, is daar geen kennis van die waarheid nie, geen goddelike deug, reddende mens, om hom aan die hemelse wonings voor te stel nie [33]. Met die lig van geestelike rede moet ons siel se oë verlig word wanneer ons na tekens en wonders kyk. So sal ons die rampe vermy waarin ons ingetrek kan word deur dit deur vleeslike wysheid waar te neem. Ons het die aard van die God-mens se wonderwerke gesien; ons het gesien waaruit hul doel bestaan. Die tekens het, nadat hulle hul doel vervul het, die veld van hul bediening verlaat, en die ware doener, die Woord, laat optree. Dit is Hy wat bly en sal bly as 'n dader tot aan die voleinding van die wêreld, soos Hy self oor Homself aangekondig het: kyk, Ek is met julle tot aan die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20). Na die universele uitvoering van tekens, wat gepaard gegaan het met die saai van die Christendom deur die prediking van die apostels en ewe apostoliese manne, is tekens op aparte plekke uitgevoer, deur geselekteerde voorwerpe van die Heilige Gees. Met verloop van tyd, met die geleidelike verswakking van die Christendom en die korrupsie van moraliteit, het die heilige manne wat tekens verrig, min geword [34] en uiteindelik heeltemal verdwyn. Intussen het mans, wat eerbied en respek verloor het vir alles wat heilig is, die nederigheid verloor het waarmee hulle hul onwaardigheid kon sien om nie net te presteer nie, maar ook om tekens te sien, smag nou meer as ooit na wonderwerke. Bedwelm deur eiewaan, deur verwaandheid, deur onkunde, jaag hulle onoordeelkundig, haastig en met vrymoedigheid alles na wat met wonderwerke verband hou, en weier nie om self deel te neem aan die verrigting van wonderwerke nie, besluit hulle om dit te doen, sonder om in die minste daaraan te dink. . Maar hierdie optrede is gevaarliker as ooit. Ons nader geleidelik die tyd wanneer die groot skouspel van die talle en verstommende leuenagtige wonderwerke voor ons geopenbaar sal word, en die ellendige dissipels van vleeslike wysheid, wat deur hierdie wonderwerke verlei en mislei sal word, na die verderf weggesleep sal word.

Die herlewing van die siel deur die Woord van God lei tot lewende geloof in Christus. Dit lyk asof lewende geloof Christus sien (Heb. 11:27). Vir haar siening word Christenskap, geheim wees, oop, onbereikbaar, duidelik en verstaanbaar, nie meer weggesteek deur die dik, ondeurdringbare sluier wat dit verberg vir dooie geloof nie. Lewende geloof is geestelike intelligensie [35]. Sy het geen tekens meer nodig nie, want sy is heeltemal tevrede met Christus se tekens en bowenal met die grootste daarvan, die kroon van tekens – Sy woord. Die begeerte om tekens te sien is 'n teken van ongeloof, en tekens is aan ongeloof gegee om dit tot geloof te bekeer. Laat ons met ons hele siel vashou aan die Woord van God, laat ons in een gees met Hom verenig, en die tekens van die antichris sal nie eers ons aandag trek nie. Met minagting en haat sal ons ons oë van hulle afdraai soos van die skouspel van demone, as van die optrede van die felle vyande van God, as van die lastering van God, soos van 'n dodelike gif en besmetting. Laat ons die volgende besonder belangrike waarneming onthou uit die ervaring van die askete.

Alle demoniese verskynsels het hierdie eienskap dat selfs die geringste aandag daaraan gevaarlik is. Van een so 'n aandag, toegelaat selfs sonder enige simpatie vir die verskynsel, kan ons die mees skadelike indruk laat, ons kan onderwerp word aan die mees ernstige versoekings.

Nederigheid is onafskeidbaar van geestelike intelligensie. St. Isak die Siriër sê: “Slegs hy wat nederig is, kan as wys beskou word. Wie nie nederigheid het nie, sal nooit rede hê nie” [36]. Lewende geloof maak die oë van die siel oop vir God, die Woord van God verenig die siel met God. Hy wat God so gesien het, wat God so gevoel het, sien sy niks, is vervul met onuitspreeklike eerbied vir God, vir al sy werke, vir al sy gebooie, vir al sy lering, en bewaar nederige wysheid . En die nederiges en wyses sal dit nie eers waag om nuuskierig te wees oor wat buite die wil van God gebeur en wat op die regte tyd deur die Woord van God veroordeel is nie. Daarom sal die tekens van die antichris vreemd bly vir die nederiges, en geen verband daarmee hê nie.

Die kennis van 'n mens se eie swakheid en nietigheid, die kennis van God, van Sy majesteit, almag en oneindige goedheid spoor die siel aan om na God te streef in gebed. Al die hoop van so 'n siel is in God gesentreer, en daarom is daar geen rede vir hom om in gebed afgelei te word nie; sy bid deur haar kragte te verenig en met haar hele wese na God te streef, sy wend haar tot gebed by elke geleentheid, sy bid onophoudelik. Wanneer die groot verdrukkinge in die tyd van die antichris kom, sal almal wat waarlik in God glo met intense gebed tot Hom wend [37]. Hulle sal om hulp roep, vir voorbidding, hulle sal vra dat die genade van God aan hulle gestuur word vir ondersteuning en leiding. Mense se eie krag, alhoewel getrou aan God, sal onvoldoende wees om die gekombineerde magte van die verworpe engele en mense te weerstaan ​​wat met onstuimigheid en wanhoop sal optree en hul naderende ondergang voorspel (Op. 12:12). Die goddelike genade wat God se uitverkorenes sal bedek, sal die bedrog van die bedrieër nietig maak, sy dreigemente vreesloos, sy wonderwerke verag. Sy sal hulle manlikheid gee om die Verlosser, Wat die redding van mense bewerkstellig het, te bely, en om die valse messias wat gekom het om mense te vernietig, aan die kaak te stel, sal sy hulle na die steierwerk bring soos op koninklike trone, soos by 'n bruilofsfees. Die gevoel van liefde vir God is soeter as die gevoel van lewe [38]. Net soos die voordood en gepaardgaande doodslyde die begin van die ewige pyniging van die sondaar verteenwoordig [39], so verteenwoordig die lyding vir Christus en die gewelddadige dood vir Hom die begin van die ewige vreugdes van die paradys. Dit sien ons duidelik uit die werkinge van God se genade met betrekking tot die martelare van die eerste eeue: hulle is aanvanklik die geleentheid gebied om hul vrye wil te toon; selfs met die eerste pynigings het hulp van bo af op hulle neergedaal en beide marteling en dood vir Christus vir hulle begeerlik gemaak. Die Here het die beproewings voorspel wat Sy Wederkoms moet voorafgaan, en het Sy dissipels beveel om waaksaam te wees en te bid: Waak, word wakker en bid, want julle weet nie wanneer die tyd sal aanbreek nie (Mark 13:33).

Gebed is altyd nodig en nuttig vir die mens – dit handhaaf sy gemeenskap met God en hou hom onder God se beskerming, beskerm hom teen eiewaan, teen bedrieglike verwaandheid en hoogmoed – beide van sy eie, voortspruitend uit die gevalle natuur, en van diegene wat word in sy gedagtes en verbeelding gebring vanuit die wêreld van gevalle geeste. Gebed is veral nodig in tye van smarte en gevare, of dit nou sigbaar of onsigbaar is, want dit is 'n uitdrukking van die verwerping van verwaandheid, 'n uitdrukking van ons hoop op God, dit trek God se hulp op ons. Die almagtige God tree vir die smeker in moeilike omstandighede op en bring Sy dienaar uit hulle uit deur Sy wonderlike voorsienigheid.

Kennis van God, lewende geloof, genadige nederigheid, reine gebed – dit is die toebehore van die geestelike verstand, dit is die samestellende dele daarvan. Inteendeel, onkunde van God, ongeloof, geestelike blindheid, hoogmoed, verwaandheid en eiewaan maak die bykomstighede van vleeslike wysheid uit. Om God nie te ken nie, die middele wat God bied om Godskennis te verkry nie te aanvaar en nie te verstaan ​​nie, dit is op sigself 'n verkeerde, sieldodende manier om Godskennis te bekom, volgens sy grondwet: dit wil tekens uit die hemel hê. Amen!

Notas:

16. Sint Isak die Siriër. Woord 36.

17. Sint Isak die Siriër. Woord 1.

18. Ds Macarius die Grote. Lesing 7, hfst. 4.

19. St Tikhon Voronezh. Werke, item 15, brief 103, item 4.

20. Sint Isak die Siriër. Woord 56.

21. Ds Macarius die Grote. Lesing 27, hfst. 1.

22. Alfabetiese kruk.

23. Daar.

24. Sint Isak die Siriër. Woord 34.

25. Ds Mark Podviznik. 226 hoofstukke vir diegene wat dink om hulself te regverdig deur werke, hfst. 6.

26. Alfabetiese kruk.

27. Daar.

28. Ds Jesaja die Kluizenaar. Woord 27.

29. Ds Abba Dorotheus. Les 7.

30. Antwoord 130.

31. Sint Isak die Siriër. Woord 37.

32. Evangelis. Interpretasie van die Evangelie volgens Markus, hfst. 8, paragrawe 11-12.

33. Sint Isak die Siriër. Woorde 25, 26, 27 en 28.

34. Ds John Ladder. Leer, woord 26:52.

35. Sint Isak die Siriër. Woord 28.

36. Sint Isak die Siriër. Woord 89.

37. Sint Efraim die Siriër. Woord 106.

38. Sint Isak die Siriër. Woord 38.

39. Hierdie gedagte behoort aan die heilige martelaar Jakobus die Pers. – sien Lewens van die Heiliges, 26 November.

Bron: Die geskrifte van biskop Ignatiy Bryanchaninov. Volume IV. Asketiese prediking en briewe aan die leke, St. Petersburg, 1905, pp. 292–326 (in Russies).

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- Advertensie -

Moet lees

- Advertensie -

Jongste artikels