17.1 C
Brussel
Donderdag, Junie 20, 2024
GodsdiensChristendomProfesie van die vernietiging van Jerusalem

Profesie van die vernietiging van Jerusalem

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

Gasskrywer
Gasskrywer
Gasskrywer publiseer artikels van bydraers van regoor die wêreld

Deur prof. AP Lopukhin

Hoofstuk 21. 1-4. Die weduwee se twee slapies. 5-38. Profesie van die vernietiging van Jerusalem en die wederkoms van Christus.

Lukas 21:1. En toe hy sy oë opslaan, sien hy die rykes wat hulle bydraes in die skatkis steek;

Die verhaal van die weduwee wat twee sikkels in die tempelskatkis gegooi het, is 'n byna presiese herhaling van die verhaal van die evangelis Markus (sien die interpretasie van Markus 12:41-44).

“sy oë opgeslaan”. Tot dan het die Here met Sy dissipels gepraat. Nou kyk Hy rond na die mense wat die tempel binnegaan en sien die weduwee.

“bydra” – meer presies “tot die gawes” (εἰς τὰ δῶρα), dit wil sê die rykes het van hulleself gevoeg by die gawes wat in die skatkis was.

Lukas 21:2. hy het ook 'n arm weduwee gesien wat twee leptas daar ingesit het,

Lukas 21:3. en gesê: Voorwaar, Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer as almal laat gaan;

Lukas 21:4. want al hierdie mense het uit hulle oorvloed offers aan God gebring, en sy het uit haar ledigheid al haar lewensmiddele wat sy gehad het, uitgegee.

Lukas 21:5. En toe sommige van die tempel gesê het dat dit met fyn klippe en offergawes versier is, het Hy gesê:

Die inleiding tot die diskoers oor die vernietiging van Jerusalem en die einde van die wêreld word volgens die Markusevangelie met afkortings aangebied (sien die interpretasie van Markus 13:1-4).

"sommige". Hier word na alle waarskynlikheid Christus se dissipels bedoel (vgl. vers 7 en Markus 13:1).

“mooi klippe”. (vgl. Markus 13:1).

“offers” (ἀναθήμασι). Dit is verskeie skenkings aan die tempel wat by bekende geleenthede gemaak is, soos die goue wingerdstok wat Herodes die Grote gegee het (Josephus. “The Jewish War”, VI, 5, 2).

Lukas 21:6. daar sal dae kom wanneer van wat jy hier sien, nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgegooi sal word nie.

Lukas 21:7. En hulle het Hom gevra en gesê: Meester, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat sal die teken wees wanneer hierdie dinge gebeur?

"wanneer sal dit wees". Klaarblyklik het die vraestellers slegs die vernietiging van Jerusalem in gedagte, maar aangesien hierdie feit in hulle idees ten nouste verband gehou het met die vernietiging van die wêreld, vra hulle niks oor laasgenoemde nie (vgl. Markus 13:4).

Lukas 21:8. En Hy sê: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê dat dit Ek is en dat die tyd naby is. Moet dus nie agter hulle aan gaan nie.

Hier praat die Here van die voorafskaduwing van die komende Messiaanse tyd, die tyd van die opening van die heerlike koninkryk van die Messias.

Lukas 21:9. En as julle van oorloë en rumoer hoor, moenie bang wees nie, want dit moet eers gebeur; maar dit sal nie dadelik die einde wees nie.

Lukas 21:10. Toe sê Hy vir hulle: nasie sal teen nasie opstaan ​​en koninkryk teen koninkryk;

“Toe sê hy vir hulle,” maw na die voorlopige vermaning het hy die naderende rampe begin beskryf.

Lukas 21:11. op plekke sal daar groot aardbewings en hongersnood en pes wees, en daar sal verskrikkinge en groot voortekens uit die hemel wees.

“op plekke”, dit wil sê nou daar, nou op ’n ander plek.

"uit die lug". Hierdie definisie is van toepassing op beide die voorafgaande uitdrukkings "voorkoms" en "tekens". Meer besonderhede word gegee in die interpretasies van Markus 13:6-8; Matt. 24:4-7.

Lukas 21:12. En voor dit alles sal hulle jou die hande oplê en jou uitdryf, en jou oorlewer aan sinagoges en tronke en jou voor konings en owerstes bring ter wille van my Naam;

Evangelis Lukas beskryf die rampe wat Christus se dissipels voor daardie tyd sal tref, gewoonlik in ooreenstemming met Markus (Mark 13:9-13).

“voor dit alles,” dws hierdie rampe sal jou tref nog voor die vernietiging van Jerusalem.

Lukas 21:13. en dit sal vir jou wees as 'n getuie.

“dit sal vir jou getuienis wees”, dws hierdeur sal jy jou lojaliteit aan My kan toon.

Lukas 21:14. Wees dus moed om nie vooraf te dink wat om te antwoord nie,

Lukas 21:15. want Ek sal jou 'n mond en wysheid gee wat al jou teëstanders nie sal kan weerspreek of weerstaan ​​nie.

“mond”, dit wil sê die vermoë om welsprekend en oortuigend te praat. Dit is wat die apostels ontvang het toe die Heilige Gees op hulle gestuur is (sien Handelinge 6:10).

Lukas 21:16. Julle sal ook verraai word deur ouers en broers en familie en vriende, en sommige van julle sal hulle doodmaak;

Lukas 21:17. en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam;

Lukas 21:18. maar geen haar van jou hoof sal vergaan nie;

"en geen haar van jou hoof sal vergaan nie." Volgens die gewone interpretasie (sien bv. die Interpretasie van die Evangelie deur biskop Mikhail Luzin) word hier gesê dat God die dissipels sal beskerm, hulle lewens sal bewaar, wat nodig is vir die prediking van die Evangelie. Maar so 'n verduideliking stem nie ooreen met die uitdrukking in vers 16: "sommige van julle moet doodmaak nie." Die meer waarskynlike siening is dat hier gepraat word van die geestelike behoud van die dissipels – “nie een van die bogenoemde sal jou skade berokken in die werk van jou redding nie”. Die betekenis van vers 19 stem ooreen met hierdie interpretasie, waar daar ongetwyfeld gesê word dat Christus se dissipels deur geduld in lyding bewaar sal word vir die ewige ware lewe (Mark 13:13). Uiteindelik kon ons hierdie plek so verstaan ​​dat al sou die apostels ellende en pyniging verduur, dit slegs sou wees waar dit deur God toegelaat is (vgl. Matt. 10:30).

Lukas 21:19. red deur julle geduld julle siele.

Lukas 21:20. En as julle Jerusalem deur leërs beleër sien, weet dan dat sy verwoesting naby is;

Oor die vernietiging van Jerusalem praat Evangelis Lukas, in die algemeen, volgens Markus (Mark 13:14 e.v.), maar daar is 'n paar eienaardighede.

“Jerusalem omring deur troepe”. Sommige (in ons land, biskop Michael Luzin) stel voor dat die evangelis Lukas hier verduidelik wat die “gruwel van die verwoesting” is waarvan Markus (en Matteus) praat. Maar so 'n interpretasie het geen grondslag nie. Om 'n stad met troepe te omring, is nog nie om dit te "verlate" nie ...

Lukas 21:21. laat dan die wat in Judea is, na die berge vlug; en laat die wat in die stad is, daaruit gaan; en laat die wat in die omgewing is, dit nie ingaan nie,

"wat in Judea is." Dit geld vir die dissipels van Christus, soos blyk uit vers 20 (“sien” – “weet”). Daarom sal 'n geleentheid om uit die stad te ontsnap steeds bestaan ​​al sal die stad omring word (vers 20).

Lukas 21:22. want hierdie dae is van wraak, sodat alles vervul kan word wat geskrywe is.

"om alles te vervul wat geskrywe is". Hier word geïmpliseer die talle profesieë oor die vernietiging van Jerusalem, insluitend Daniël se profesie van die 70 weke (Dan. 9:26-27).

Lukas 21:23. En wee die wat nie leeg is nie en die sogende moeders in daardie dae; want groot benoudheid sal op die aarde wees en toorn oor daardie volk;

Lukas 21:24. en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en in ballingskap weggevoer word onder al die nasies; en Jerusalem sal vertrap word deur heidene totdat die tye van die heidene verby is.

“onder die lem van die swaard”. Meer presies, “uit die bek van die swaard” (στόματι μαχαίρας). Die swaard word as 'n bytende dier voorgestel (vgl. Gen. 34:26; Deut. 13:15). Volgens Josefus het ongeveer een miljoen Jode gesterf tydens die beleg en inname van Jerusalem.

“in ballingskap weggevoer sal word”. Sewe-en-negentigduisend mense is gevange geneem – die meeste van hulle in Egipte en ander provinsies.

“Jerusalem sal deur heidene vertrap word”. Hier word die stad voorgestel as 'n persoon wat die heidene met uiterste minagting sal behandel (vgl. Jes. 10:6; Op. 11:2).

“totdat die tye van die heidene geëindig is,” dit wil sê totdat die tydperk wat vir die heidene bepaal is om God se oordeel oor die Joodse volk te vervul, verstryk het (St. Johannes Chrysostomus). Hierdie “tye” (καιροί) moet eindig met die wederkoms van Christus (vgl. verse 25-27), wat moet plaasvind terwyl die hoorders van hierdie toespraak nog lewe (vers 28: “hef julle hoofde op”). Daarom kan dit nie 'n kwessie van 'n lang tydperk wees nie, en dus 'n profesie van die val van die heidendom onder Konstantyn die Grote, nog minder van die bekering van "die hele getal van die heidene" (Rom. 11:25) na Christus. Dit is duidelik dat onder die koms van Christus hier nie Sy koms voor die einde van die wêreld verstaan ​​moet word nie, maar Sy koms in die Heilige Gees, of anders moet die toespraak oor die wederkoms beskou word as gespreek in die gees van die Oue. Testamentiese profesieë (sien die uitleg van Matt. 24).

Lukas 21:25. En daar sal voortekens wees in die son en die maan en in die sterre, en op die aarde droefheid onder die volke van verwarring en van die geraas en opwinding van die see;

Die wederkoms sal voorafgegaan word deur spesiale tekens waaroor die evangelis Lukas gepraat het, wat nader aan die Evangelie van Markus kom (sien Markus 13:24-31).

"voortekens op die son". Vgl. Markus 13:24.

"hartseer onder die nasies van verwarring". Meer presies: die hartseer van die nasies in 'n hopelose toestand van gees voor die geraas van die see en die golwe (die geraas van die see en sy beroering is presies wat mense voor sal staan ​​in 'n hopelose toestand van gees, συνοχὴ ἐθνῶν ἐξορ ).

Lukas 21:26. dan sal die mense hulle berus van vrees en van verwagting van wat op die punt staan ​​om op die heelal te val, want die kragte van die hemel sal ook geskud word,

“berust uit vrees”. Soos die beeldspraak sterker word, sal ons hier nie blote impotensie sien nie, maar die reguit uitlating van die laaste asem van mans. Vandaar die meer akkurate vertaling: “hulle sal sterf van vrees” (ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου).

“die kragte van die hemel sal geskud word”. Dit sal die oorsaak wees van die buitengewone beroering van die see en van ander steurings in die wêreld.

Lukas 21:27. en dan sal hulle die Seun van die mens sien kom op die wolke met krag en groot heerlikheid.

Lukas 21:28. En wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan ​​dan op en hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby.

“u verlossing” is dieselfde as “wraak op die uitverkorenes” (Luk. 18:7). Die oordeel van die goddeloses en die verheerliking van diegene wat vir die naam van Christus ly, sal begin.

Lukas 21:29. En Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel: Kyk na die vyeboom en al die bome.

Soos die vyeboom, wanneer sy blare blom, die koms van die somer aandui, so is die verskyning van hierdie tekens en die transformasie van die heelal 'n teken dat "somer" kom, dws Die koninkryk van God, wat vir die regverdiges kom as somer na winter en storm. Terselfdertyd, vir sondaars kom dan die winter en die storm. Want hulle beskou die huidige eeu as somer, en die tyd wat kom is vir hulle 'n storm. (Geseënde Teofilakt).

Lukas 21:30. wanneer hulle reeds ry, en jy sien dit, weet jy self dat dit amper somer is.

Lukas 21:31. Daarom, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is.

Lukas 21:32. Ek sê vir julle die waarheid, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge vervul is nie.

Lukas 21:33. Hemel en aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nie verbygaan nie.

Lukas 21:34. Pas dan op vir julleself, dat julle harte nie gekwel word deur ooreet, dronkenskap en sorge van die lewe, en daardie dag julle nie skielik oorval nie;

Die vermanende karakter aan die einde van hierdie toespraak word in beide Matteus en Markus gesien, maar in Markus en Matteus is die vermaning baie eenvoudiger en korter (vgl. Markus 13:33ev; Matt. 24:42).

“ooreet” – meer presies: “babelas” as gevolg van gisteraand se dronkenskap (κραιπάλῃ), in teenstelling met dronkenskap (μέθῃ).

“daardie dag”, dit wil sê die dag van die wederkoms en oordeel.

"om jou in te haal". Hierdie dag word verpersoonlik as om mense onverwags te vang.

Lukas 21:35. want hy sal soos 'n strik kom oor almal wat op die hele aarde woon;

Daardie dag sal skielik aanbreek, en soos dit 'n dag van beloning sal wees vir alle getroue dienaars, so sal dit 'n dag van straf wees vir almal wat tekort skiet aan hul roeping en nie voorbereid is vir die groot dag nie.

“soos ’n strik” (παγὶς) – die net wat jagters oor diere of voëls gooi (vgl. Jes. 24:17).

Lukas 21:36. en waak daarom te alle tye en bid, dat julle alles wat kom, kan ontvlug en voor die Seun van die mens kan staan.

"enige tyd". Hierdie uitdrukking word beter met die woord “bid” (δεόμενοι) verbind, want die Here het ook hierbo oor voortdurende gebed gepraat (Luk. 18:1-7).

“sodat jy kan” is die doel en daarmee saam die inhoud van die gebed. Volgens die beste kodekse lees dit hier: om krag te hê, om te kan (κατισχύσατε, nie καταξιωθῆτε).

“dit alles vermy”, dit wil sê om veilig deur al die gevare wat jou sal tref, te gaan en jou lewe te red, d.w.s. hulle posisie as God se uitverkorenes (vgl. vers 19 en Lukas 18:7).

“om op te staan ​​deur die Seun van die mens” (vgl. Markus 13:27). Die uitverkorenes sal (σταθῆναι) deur die engele voor Christus geplaas word en ’n uitverkore gevolg rondom Hom vorm (vgl. 1 Thess. 4:17). Dit gaan nie daaroor om diegene wat deur God uitverkies is, te oordeel nie.

Lukas 21:37. Bedags het Hy in die tempel geleer, en wanneer Hy uitgegaan het, het Hy die nagte op die Olyfberg deurgebring.

Hier is 'n oorsig van Christus se aktiwiteit gedurende die laaste tydperk van Sy lewe. Bedags gaan die Here voort om in die tempel te praat as leraar, nie bang vir vyande nie, maar snags trek hy hom terug na die Olyfberg (vgl. Markus 11:19).

Lukas 21:38. En die hele volk het na Hom in die tempel gekom om na Hom te luister.

Bron in Russies: Verklarende Bybel, of Kommentaar op al die boeke van die Heilige Skrif van die Ou en Nuwe Testament: In 7 volumes / Red. prof. AP Lopukhin. – Ed. 4de. – Moskou: Dar, 2009, 1232 pp.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -kol_img
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -