Europese Menseregtereeks

European Human Rights Series
Europese Menseregtereeks 2

-

lys:

11. Die Parlementêre Vergadering van die Raad van Europa om die regte van "sosiaal wanaangepaste" aan te spreek, 18 Maart 2022

12. Raad van Europa se parlementêre komitee: Verskerp de-institusionalisering van persone met gestremdhede, 22 Maart 2022

13. Parlementêre komitee: Weerhou daarvan om regstekste oor dwangpraktyke in geestesgesondheidsinstellings te onderskryf, 22 Maart 2022

14. Raad van Europa: Die stryd vir menseregte in geestesgesondheid duur voort, 10 April 2022

15. Kommissaris: Menseregte word ondermyn, 2 Mei 2022

16. Raad van Europa-vergadering neem resolusie oor de-institusionalisering aan, 5 Mei 2022

17. Raad van Europa finaliseer standpunt oor de-institusionalisering van persone met gestremdhede, 25 Mei 2022

18. Raad van Europa oorweeg internasionale menseregte in geestesgesondheid, 7 Junie 2022

19. Eugenetika het die formulering van die Europese Konvensie oor Menseregte beïnvloed, 27 Mei 2023