8.2 C
Brusel
Sobota prosince 9, 2023
EvropaCOVID-19: Rada přidává Chile, Kuvajt a Rwandu a odstraňuje dvě země z...

COVID-19: Rada přidává Chile, Kuvajt a Rwandu a odstraňuje dvě země ze seznamu zemí, pro které by měla být zrušena cestovní omezení

Po přezkumu v rámci doporučení o postupném zrušení dočasných omezení pro cesty do EU, které nejsou nezbytné, Rada aktualizovala seznam zemí, zvláštních správních regionů a dalších subjektů a územních orgánů, pro které by měla být cestovní omezení zrušena. Na seznam byly přidány zejména Chile, Kuvajt a Rwanda a ze seznamu byly odstraněny Bosna a Hercegovina a Moldavská republika.

Cestování do EU, které není nezbytné, ze zemí nebo subjektů, které nejsou uvedeny v příloze I, podléhá dočasnému omezení cestování. Tím není dotčena možnost členských států zrušit dočasné omezení cest do EU, které nejsou nezbytné pro plně očkované cestující.

Jak je stanoveno v doporučení Rady, tento seznam bude nadále každé dva týdny přezkoumáván a případně aktualizován.

Na základě kritérií a podmínek stanovených v doporučení by členské státy měly od 23. září 2021 postupně zrušit cestovní omezení na vnějších hranicích pro obyvatele těchto třetích zemí:

 • Austrálie
 • Kanada
 • Chile (nové)
 • Jordán
 • Kuvajt (nový)
 • Nový Zéland
 • Katar
 • Rwanda (nová)
 • Saudská arábie
 • Singapore
 • Jižní Korea
 • Ukrajina
 • Uruguay
 • Čína, s výhradou potvrzení vzájemnosti

Cestovní omezení by také měla být postupně zrušena pro zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong a Macao.

V rámci kategorie subjektů a územních orgánů, které alespoň jeden členský stát neuznává jako státy, by měla být postupně zrušena také cestovní omezení pro Tchaj-wan.

Obyvatelé Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by pro účely tohoto doporučení měli být považováni za rezidenty EU.

Kritéria pro určení třetích zemí, pro které by mělo být stávající cestovní omezení zrušeno, byla aktualizována 20. května 2021. Zahrnují epidemiologickou situaci a celkovou reakci na COVID-19 a také spolehlivost dostupných informací a zdrojů dat. Reciprocita by měla být rovněž zohledněna případ od případu.

Tohoto doporučení se účastní také země přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko).

Pozadí

Dne 30. června 2020 přijala Rada doporučení o postupném zrušení dočasných omezení pro cestování do EU, které nemají zásadní význam. Toto doporučení zahrnovalo počáteční seznam zemí, pro které by členské státy měly začít rušit cestovní omezení na vnějších hranicích. Seznam se každé dva týdny přezkoumává a případně aktualizuje.

Dne 20. května Rada přijala pozměňovací doporučení k reakci na probíhající očkovací kampaně zavedením určitých výjimek pro očkované osoby a zmírněním kritérií pro zrušení omezení pro třetí země. Změny současně zohledňují možná rizika, která představují nové varianty, a to stanovením mechanismu nouzové brzdy, který má rychle reagovat na vznik varianty zájmu nebo zájmu ve třetí zemi.

Doporučení Rady není právně závazným nástrojem. Orgány členských států zůstávají odpovědné za provádění obsahu doporučení. V plné transparentnosti mohou zrušit pouze postupná cestovní omezení do uvedených zemí.

Členský stát by se neměl rozhodnout zrušit cestovní omezení pro třetí země neuvedené na seznamu, dokud o tom nebude rozhodnuto koordinovaným způsobem.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -