11.9 C
Brusel
Sobota, Březen 25, 2023

EU posiluje svou kapacitu pro prevenci a kontrolu nemocí

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Aktualizace situace COVID-19 po celém světě, k 46. týdnu, aktualizováno 25. listopadu 2021 – Administrativní hranice: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat. Zobrazené hranice a názvy neznamenají oficiální schválení nebo přijetí Evropskou unií. Datum výroby: 24

Novinky | Evropský parlament

V pondělí večer dosáhly Parlament a Rada prozatímní dohody o prodloužení mandátu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Za účelem vytváření včasných a srovnatelných údajů bude ECDC koordinovat standardizaci postupů sběru údajů, ověřování údajů, analýzu a šíření údajů na úrovni EU. Bude také vyvíjet hodnocení rizik a udržovat databáze pro epidemiologický dozor a pracovat na harmonizovaných přístupech ke sběru údajů a modelování s cílem získat srovnatelné údaje pro celou EU.

Posílit spolupráci na evropské a mezinárodní úrovni

ECDC bude spolupracovat s Evropskou komisí, vnitrostátními orgány a příslušnými orgány a agenturami EU s cílem zajistit, aby jejich příslušné činnosti byly konzistentní a vzájemně se doplňovaly. Bude rovněž úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví, aby se zabránilo zdvojování úsilí. Užší spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) bude zahrnovat zejména oblasti, jako je sledování a podávání zpráv o trendech v oblasti přenosných nemocí a výměna informací o neobvyklých epidemických jevech nebo nových přenosných nemocech neznámého původu, včetně nemocí ve třetích zemích.

Centrum také:

– v koordinaci s mechanismem civilní ochrany Evropské unie a dalšími mezinárodními mechanismy zřídila pracovní skupinu EU pro zdraví odborníků, která bude pomáhat s plánováním připravenosti a reakce, jakož i s místní reakcí na ohniska;

– sledovat kapacitu vnitrostátních zdravotnických systémů odhalovat ohniska přenosných nemocí, předcházet jim, reagovat na ně a zotavovat se z nich, identifikovat mezery a poskytovat vědecky podložená doporučení;

– organizovat návštěvy členských států s cílem poskytnout dodatečnou podporu vnitrostátním činnostem plánování připravenosti a reakce;

– zajistila, aby odborníci a zúčastněné strany, včetně organizací občanské společnosti, přispívali k její poradenské činnosti;

– poskytovat technickou a vědeckou pomoc vnitrostátním orgánům za účelem rozvoje jejich schopnosti odhalovat a sekvenovat genomy infekčních agens;

– sledovat zavádění očkování proti závažným přenosným nemocem v celé EU s přihlédnutím ke specifikům vnitrostátních a regionálních očkovacích kalendářů;

– usnadnit boj proti dezinformacím o očkování a příčinách váhání s očkováním.

 

Výhra

Zpravodaj Joanna Kopcińská (ECR, PL) uvedl: „Centrum poskytne doporučení k posílení kapacity zdravotnických systémů. Kromě toho bude hrát roli při vývoji ukazatelů zdravotnických služeb, které pomohou řídit a reagovat na hrozby přenosných chorob a související problémy veřejného zdraví. Středisko bude lépe schopno poskytovat spolehlivé a nezávislé vědecké poznatky a podporovat akce k prevenci, přípravě a reakci na přeshraniční zdravotní hrozby v Evropské unii. Parlament zajistil, že středisko bude i nadále prosazovat postupy a záruky ochrany údajů, které mají zaručit, že jeho operace zpracování plně respektují zásady zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti.

Další kroky

Parlament a Rada nyní musí dohodu schválit, než vstoupí v platnost.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články