7.6 C
Brusel
Středa, Březen 29, 2023

Mezinárodní veřejné zakázky: nový nástroj na podporu firem v EU

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Výbor pro obchod přijal své stanovisko k návrhu nástroje pro mezinárodní zadávání zakázek, jehož cílem je obnovit rovnováhu příležitostí pro společnosti z EU, které se účastní výběrových řízení mimo EU.

  • Nástroj pro otevření trhů veřejných zakázek mimo EU firmám z EU
  • Jednotná aplikace v každém členském státě
  • Hlavní obchodní partneři EU mají vůči společnostem z EU určitá omezení

Navrhované Mezinárodní nástroj pro zadávání zakázek (IPI) zavádí opatření omezující přístup k otevřeným nabídkovým řízením EU na veřejné zakázky společností mimo EU ze zemí, které nenabízejí podobný přístup společnostem z EU. Podle textu schváleného v pondělí 36 hlasy pro, nikdo nebyl proti a šest se zdrželo a oznámeného v úterý by tento nástroj zmocnil Komisi, aby určila, zda a do jaké míry musí společnosti ze třetí země podléhat opatření IPI. Cílem IPI je podpořit otevření těchto chráněných trhů.

Poslanci Evropského parlamentu pro obchod podpořili celkový cíl nástroje, ale upravili jeho podobu, rozsah a diskreční pravomoci členských států při jeho uplatňování.

Nástroje EU k nápravě nerovného přístupu, s menším počtem výjimek

Poslanci se shodli na dvou typech opatření IPI, ze kterých si může Komise vybrat k nápravě nerovného přístupu na trhy veřejných zakázek: úprava skóre nabídek předložených společnostmi podléhajícími IPI (aniž by to ovlivnilo cenu, kterou zaplatí úspěšný uchazeč) nebo vyloučení společnosti z nabídky.

Kromě toho výbor snížil na dvě výjimky, kdy se veřejní zadavatelé mohou odhlásit z opatření IPI: když všechny nabídky pocházejí od společností ze zemí, na které se opatření IPI vztahuje; a v případech, kdy veřejný zájem převažuje nad úvahami IPI, např. v oblastech veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí. Poslanci EP rovněž trvají na vynětí společností z nejméně rozvinutých zemí a zranitelných rozvojových zemí.

Výbor pro obchod rovněž zahrnul všechny evropské veřejné zadavatele do působnosti IPI, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování ve všech zemích EU.

Dotčeno více výběrových řízení

Poslanci se dohodli na stanovení různých prahových hodnot pro určení, které postupy zadávání zakázek podléhají opatřením IPI: ty v hodnotě alespoň 10 milionů EUR na práce a koncese a 5 milionů EUR na zboží a služby.

Výhra

„Hlasování o IPI je důležitým signálem jak pro naše evropské společnosti, tak pro naše partnery ve třetích zemích: nedostatek rovných podmínek přetrvává již dostatečně dlouho. Výbor pro obchod se zavázal zajistit, že evropští uchazeči budou mít stejný přístup na trhy veřejných zakázek ve třetích zemích jako uchazeči ze třetích zemí v EU. Pracovali jsme rychle a dokončili jsme naše procesy za méně než tři měsíce. Parlament bude v tomto tempu pokračovat s ohledem na uzavření třístranných jednání na jaře 2022,“ řekl zpravodaj Daniel Caspary (EPP, DE).

Další kroky

Přijatý návrh zprávy bude předložen k hlasování v plénu v lednu, poté mohou začít interinstitucionální jednání.

Pozadí

EU otevřela své trhy s veřejnými zakázkami do značné míry konkurentům ze třetích zemí a prosazuje ukončení protekcionistických opatření na mezinárodních trzích veřejných zakázek. Hlavní obchodní partneři EU mají různé stupně omezení omezujících přístup společností z EU na jejich trhy veřejných zakázek.

Parlament na spisu pracoval od původního návrhu Komise v roce 2012 upravena v roce 2016. Členské státy dosáhly dohody na toto téma až v červnu 2021.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články