14.8 C
Brusel
Neděle, duben 14, 2024
EvropaEuroposlanci prosazují pravidla pro celoevropskou občanskou společnost, která změní hru | Novinky |...

Europoslanci prosazují pravidla pro celoevropskou občanskou společnost, která změní hru Novinky | Evropský parlament

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Poslanci přijali doporučení k harmonizaci statutu neziskových organizací v celé EU a vytvoření statutu evropského sdružení.

Parlament ve čtvrtek přijal sérii legislativních doporučení, jejichž cílem je harmonizovat a posílit právní situaci evropských neziskových organizací (NPO). Cílem doporučení je postavit neziskové organizace na stejnou úroveň s jejich ziskovými protějšky.

Neziskové organizace (např. spolky, filantropické organizace, nadace a podobné organizace) jsou zásadní pro zastupování zájmů občanů a občanské společnosti. Kvůli chybějícímu společnému právnímu statutu EU a nesrovnalostem mezi stávajícími pravidly členských států však neziskové organizace, které působí přeshraničně, čelí neodůvodněné právní a administrativní zátěži. To jim brání plně využívat výhod jednotného trhu EU a brání jejich schopnosti přispívat k demokratickému procesu.

Harmonizovaná pravidla pro posílení občanské společnosti

Poslanci požadují, aby Komise předložila nařízení, které by zavádělo možnost zakládat evropská sdružení, aby bylo možné řešit právní mezery a podporovat silnou celoevropskou občanskou společnost. Tento zákon by měl obsahovat pravidla pro zřizování, transparentnost a správu přeshraničních subjektů. Kromě toho poslanci požadují prostřednictvím směrnice společné minimální standardy pro neziskové organizace v EU, které by pomohly evropským organizacím občanské společnosti vykonávat jejich činnost bez překážek.

Ochrana občanské společnosti před diskriminací

Poslanci jsou znepokojeni rostoucími překážkami, jimž musí asociace a neziskové organizace čelit v důsledku vnitrostátních zákonů nebo správních postupů. Obávají se, že by to mohlo dále omezit základní práva, jako je svoboda projevu a sdružování, která je již v některých členských státech ohrožena. Poslanci se domnívají, že tyto tlaky by mohly odradit neziskové organizace od práce přes hranice EU.

Vzhledem k důležité úloze, kterou NPO hrají při udržování zdraví evropské demokracie, účinné tvorby politik a právního státu, zpráva odsuzuje jakékoli pokusy o omezení evropského občanského prostoru na základě politických důvodů, činností nebo financování. Poslanci tvrdí, že status veřejně prospěšných neziskových organizací by neměl být zpochybňován na základě domnělých nebo skutečných politických aktivit. Jsou znepokojeni pomlouvačnými kampaněmi a zneužívajícími soudními spory vedenými v několika členských státech volenými úředníky a veřejnými orgány proti neziskovým organizacím.

Text rovněž zdůrazňuje význam zajištění přiměřeného a snadno dostupného financování pro neziskové organizace prostřednictvím transparentních a nediskriminačních postupů a vytvoření evropského statusu veřejné prospěšnosti pro neziskové organizace.

Legislativní iniciativní zpráva byla schválena 530 hlasy pro, 146 hlasy proti a 15 členů se zdrželo hlasování.

Výhra

Zpravodaj Sergej Lagodinskij (Zelení/EFA, DE) řekl: „Parlament očekává změnu paradigmatu v politikách EU směrem k neziskovým sdružením a nadacím. Navrhujeme podrobnou legislativní cestu směrem k minimálním standardům pro evropskou občanskou společnost na jedné straně a statutu EU, který umožňuje nevládním organizacím působit ve všech členských státech na straně druhé. Komise musí vzít naši zprávu jako vzor pro budoucí právní předpisy.

Další kroky

Evropská komise bude muset připravit legislativní návrh v reakci na požadavky Parlamentu nebo informovat poslance o svém rozhodnutí tak neučinit.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -