8.8 C
Brusel
Čtvrtek, únor 2, 2023

Práce v oblasti civilní ochrany s ohledem na změnu klimatu: Rada přijímá závěry

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Rada dnes přijala závěry vyzývající k přizpůsobení civilní ochrany extrémním povětrnostním jevům vyplývajícím ze změny klimatu. Takové události jsou stále častější, intenzivnější a trvalejší. EU a její členské státy musí jednat. Tyto závěry jsou krokem tímto směrem a jejich cílem je posílit odolnost EU.

Rada ve svých závěrech vyzývá k přizpůsobení systémů civilní ochrany důsledkům změny klimatu, pokud jde o prevenci, připravenost, reakci a obnovu. Členské státy a Komise se vyzývají, aby investovaly inovace, mimo jiné prostřednictvím znalostní sítě civilní ochrany EU, s cílem lépe odhalovat a předvídat extrémní klimatická rizika a zlepšit kapacity civilní ochrany. Závěry rovněž podporují rozvoj specializovaných školicích programů a cvičení.

Členské státy se vyzývají, aby vypracovaly odpovídající preventivní a připravenostní opatření, včetně zajištění dostupnosti dostatečné kapacity na vnitrostátní úrovni k řešení rizik vyplývajících ze změny klimatu, jako jsou lesní požáry a záplavy. Kromě toho se členské státy a Komise vyzývají, aby pokračovaly v rozvoji kapacit EU v oblasti civilní ochrany na základě současných a výhledových scénářů as přihlédnutím k celkovým nedostatkům.

Závěry rovněž vyzývají členské státy k podpoře připravenost obyvatelstva prostřednictvím informací, vzdělávání, školení a cvičení. Zvláštní pozornost věnují úloze účasti občanů a dobrovolníků v iniciativách civilní ochrany a upozorňují na potřebu posílit odolnost obyvatelstva.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články