13 C
Brusel
Sobota, květen 25, 2024
InternationalG7 se zavazuje zastavit postupné zavádění dovozu ruské ropy

G7 se zavazuje zastavit postupné zavádění dovozu ruské ropy

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Prohlášení vedoucích představitelů G7

O 2014 let později se prezident Putin a jeho režim rozhodli napadnout Ukrajinu v nevyprovokované útočné válce proti suverénní zemi. Jeho činy přinášejí ostudu Rusku a historické oběti jeho lidu. Svou invazí na Ukrajinu a akcemi na Ukrajině od roku XNUMX Rusko porušilo mezinárodní řád založený na pravidlech, zejména Chartu OSN, vytvořenou po druhé světové válce, aby uchránilo po sobě následující generace válečné metly.

Dnes jsme měli tu čest, že se k nám připojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ujistili jsme ho o naší plné solidaritě a podpoře odvážné obrany Ukrajiny její suverenity a územní celistvosti a jejího boje za mírovou, prosperující a demokratickou budoucnost v jejích mezinárodně uznávaných hranicích, se svobodami a svobodami, kterých se dnes tolik z nás těší.

Dnes, 8. května, si my, vůdci Skupiny sedmi (G7), spolu s Ukrajinou a širším globálním společenstvím, připomínáme konec druhé světové války v Evropě a osvobození od fašismu a nacionálně socialistickou hrůzovládu, která způsobila nezměrnou zkázu, nevýslovné hrůzy a lidské utrpení. Truchlíme nad miliony obětí a projevujeme úctu, zejména všem, kteří zaplatili nejvyšší cenu za porážku nacionálně socialistického režimu, včetně západních spojenců a Sovětského svazu.

Prezident Zelenskyj zdůraznil pevné odhodlání Ukrajiny chránit svou suverenitu a územní celistvost. Uvedl, že konečným cílem Ukrajiny je zajistit úplné stažení ruských vojenských sil a techniky z celého území Ukrajiny a zajistit její schopnost se v budoucnu chránit a poděkoval členům G7 za podporu. V tomto ohledu Ukrajina zdůraznila, že se spoléhá na své mezinárodní partnery, zejména na členy G7, při poskytování nezbytné pomoci v oblasti obranných kapacit, jakož i s cílem zajistit rychlé a účinné oživení ukrajinského hospodářství a zajistit jeho ekonomickou a energetickou bezpečnost. Ukrajina zahájila jednání s mezinárodními partnery o bezpečnostních mechanismech pro životaschopné poválečné mírové urovnání. Ukrajina je i nadále odhodlána úzce spolupracovat se členy G7 na podpoře makroekonomické stability Ukrajiny tváří v tvář výzvám, které představuje rozsáhlá ruská invaze, masivní ničení kritické infrastruktury a narušení tradičních lodních tras pro ukrajinský export. Prezident Zelenskyj vzal na vědomí závazek své země prosazovat naše společné demokratické hodnoty a zásady, včetně dodržování lidských práv a právního státu.

Dnes jsme my, G7, ujistili prezidenta Zelenského o naší pokračující připravenosti přijmout další závazky, které pomohou Ukrajině zajistit její svobodnou a demokratickou budoucnost, aby se Ukrajina mohla nyní bránit a odradit od budoucích aktů agrese. Za tímto účelem budeme pokračovat v naší pokračující vojenské a obranné pomoci ukrajinským ozbrojeným silám, nadále podporovat Ukrajinu při obraně jejích sítí proti kybernetickým incidentům a rozšiřovat naši spolupráci, a to i v oblasti informační bezpečnosti. Budeme i nadále podporovat Ukrajinu při zvyšování její ekonomické a energetické bezpečnosti.

Společně s mezinárodním společenstvím jsme my, G7, od začátku války poskytli a přislíbili další podporu přesahující 24 miliard USD na rok 2022 a dále, a to jak finančními, tak materiálními prostředky. V nadcházejících týdnech zvýšíme naši kolektivní krátkodobou finanční podporu, abychom pomohli Ukrajině zaplnit mezery ve financování a poskytnout základní služby jejím obyvatelům, a zároveň vyvineme možnosti – ve spolupráci s ukrajinskými úřady a mezinárodními finančními institucemi – na dlouhodobou podporu. obnova a rekonstrukce. V tomto ohledu vítáme zřízení účtu Mezinárodního měnového fondu pro Ukrajinu pro více dárců a oznámení Evropské unie o vytvoření svěřeneckého fondu solidarity Ukrajiny. Podporujeme podpůrný balíček Světové banky pro Ukrajinu a balíček odolnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Vyzýváme všechny partnery, aby se připojili k naší podpoře ukrajinskému lidu a uprchlíkům a pomohli Ukrajině znovu vybudovat její budoucnost.

Opakujeme naše odsouzení nevyprovokované, neospravedlnitelné a nezákonné vojenské agrese Ruska proti Ukrajině a nevybíravých útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře, které vyústily v hroznou humanitární katastrofu v srdci Evropy. Jsme zděšeni rozsáhlými ztrátami na lidských životech, útoky na lidská práva a ničením, které ruské činy způsobily Ukrajině.

Civilisté a ti, kteří se aktivně neúčastní nepřátelských akcí, nemohou být za žádných okolností legitimními cíli. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom prezidenta Putina a strůjce a spolupachatele této agrese, včetně Lukašenkova režimu v Bělorusku, brali k odpovědnosti za své činy v souladu s mezinárodním právem. Za tímto účelem budeme pokračovat ve spolupráci spolu s našimi spojenci a partnery po celém světě. Znovu potvrzujeme naši podporu veškerému úsilí o zajištění plné odpovědnosti. Vítáme a podporujeme pokračující práci na vyšetřování a shromažďování důkazů v této věci, včetně práce prokurátora Mezinárodního trestního soudu, nezávislé vyšetřovací komise pověřené Radou OSN pro lidská práva a misí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Odborníci.

Dále odsuzujeme pokusy Ruska nahradit demokraticky zvolené ukrajinské místní orgány nelegitimními. Tyto činy porušující suverenitu a územní celistvost Ukrajiny neuznáme.

Budeme i nadále čelit Ruská strategie dezinformací, která záměrně manipuluje globální – včetně ruské – veřejnosti v naději, že zahalí vinu ruského režimu za tuto válku.

Náš bezprecedentní balíček koordinovaných sankcí již výrazně zbrzdil ruskou útočnou válku tím, že omezil přístup k finančním kanálům a schopnost prosazovat své cíle. Tato restriktivní opatření již mají významný dopad na všechna ruská hospodářská odvětví – finanční, obchodní, obrana, technologie a energetiku – a postupem času zesílí tlak na Rusko. Budeme i nadále uvalovat vážné a okamžité ekonomické náklady na režim prezidenta Putina za tuto neospravedlnitelnou válku. Společně se zavazujeme přijmout následující opatření v souladu s našimi příslušnými právními orgány a procesy:

  • Za prvé, zavazujeme se postupně ukončit naši závislost na ruské energii, včetně postupného ukončení nebo zákazu dovozu ruské ropy. Zajistíme, že tak učiníme včas a řádně a způsobem, který poskytne světu čas na zajištění alternativních dodávek. Při tom budeme společně a s našimi partnery pracovat na zajištění stabilních a udržitelných globálních dodávek energie a dostupných cen pro spotřebitele, včetně urychleného snižování naší celkové závislosti na fosilních palivech a našeho přechodu na čistou energii v souladu s našimi klimatickými cíli. .
  • Za druhé, přijmeme opatření, abychom zakázali nebo jinak zabránili poskytování klíčových služeb, na kterých je Rusko závislé. To posílí izolaci Ruska napříč všemi sektory jeho ekonomiky.
  • Za třetí, budeme i nadále podnikat kroky proti ruským bankám napojeným na globální ekonomiku a systémově kritickým pro ruský finanční systém. Už jsme vážně narušili schopnost Ruska financovat jeho útočnou válku tím, že jsme se zaměřili na jeho centrální banku a jeho největší finanční instituce.
  • Za čtvrté, budeme pokračovat v úsilí odrazit pokusy ruského režimu o šíření jeho propagandy. Respektované soukromé společnosti by neměly poskytovat příjmy ruskému režimu nebo jeho přidruženým společnostem, které krmí ruskou válečnou mašinérii.
  • Za páté, budeme pokračovat a povýšit naši kampaň proti finančním elitám a rodinným příslušníkům, kteří podporují prezidenta Putina v jeho válečném úsilí a plýtvají zdroji ruského lidu. V souladu s našimi vnitrostátními orgány uvalíme sankce na další osoby.

Pokračujeme ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery a zveme je, aby stáli při nás a následovali podobnými kroky, včetně předcházení obcházení sankcí, jejich obcházení a zasypávání.

Válka prezidenta Putina způsobuje globální ekonomické rozvraty, má dopad na bezpečnost globálních dodávek energie, hnojiv a potravin a obecně na fungování globálních dodavatelských řetězců. Nejvíce jsou postiženy nejzranitelnější země. Spolu s partnery na celém světě zvyšujeme naše úsilí čelit těmto nepříznivým a škodlivým dopadům této války.

Válka prezidenta Putina proti Ukrajině staví globální potravinovou bezpečnost pod velký tlak. Spolu s Organizací spojených národů vyzýváme Rusko, aby v souladu se svými mezinárodními závazky ukončilo svou blokádu a všechny další aktivity, které dále brání ukrajinské výrobě a vývozu potravin. Pokud tak neučiníte, bude to považováno za útok na krmení světa. Zintenzivníme úsilí, abychom Ukrajině pomohli udržet produkci s ohledem na příští sklizňovou sezónu a exportovat, včetně alternativních cest.

Na podporu skupiny OSN pro reakci na globální krize se budeme zabývat příčinami a důsledky globální potravinové krize prostřednictvím Globální aliance pro potravinovou bezpečnost jako naší společné iniciativy k zajištění hybnosti a koordinace a dalších snah. Budeme úzce spolupracovat s mezinárodními partnery a organizacemi mimo G7 a s cílem transformovat politické závazky do konkrétních akcí, jak to plánují různé mezinárodní iniciativy, jako je Food and Agriculture Resilience Mission (FARM) a klíčové regionální osvětové iniciativy, včetně africké a středomořské země. Opakujeme, že naše sankční balíčky jsou pečlivě zaměřeny, aby nebránily poskytování humanitární pomoci nebo obchodu se zemědělskými produkty, a znovu potvrzujeme náš závazek vyhnout se omezením vývozu potravin, která mají dopad na ty nejzranitelnější.

G7 a Ukrajina jsou v této těžké době a ve snaze zajistit Ukrajině demokratickou a prosperující budoucnost jednotně. Zůstáváme jednotní v našem rozhodnutí, že prezident Putin nesmí vyhrát svou válku proti Ukrajině. Vděčíme památce všech, kteří bojovali za svobodu ve druhé světové válce, abychom za ni bojovali i dnes, za lid Ukrajiny, Evropy a globálního společenství.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -