2.1 C
Brusel
Sobota, leden 28, 2023

Deklarace ze summitu v Jeddahu, nový nástroj pro mír a rozvoj

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Lahcen Hammouch
Lahcen Hammouchhttps://www.facebook.com/lahcenhammouch
Lahcen Hammouch je novinář. Ředitel Almouwatin TV and Radio. Sociolog z ULB. Předseda Afrického fóra občanské společnosti pro demokracii.

Závěrečná deklarace summitu o bezpečnosti a rozvoji v Jeddah (Jeddah Summit) byla vydána loni 16. července Radě pro spolupráci arabských států Perského zálivu, Jordánska, Egypta, Iráku a Spojených států. Zní následovně:

Deklarace ze summitu v Jeddahu

1. Na pozvání správce Dvou svatých mešit, krále Salmana bin Abdulazize Al Sauda, ​​krále Saúdské Arábie, vedoucí představitelé členských států Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC), Jordánské hášimovské království, Arab Egyptská republika, Irácká republika a Spojené státy americké uspořádaly 16. července 2022 společný summit v Džiddě v Saúdské Arábii, aby zdůraznily historické partnerství mezi svými zeměmi a prohloubily společnou spolupráci svých zemí ve všech oblastech. .

2. Vedoucí představitelé přivítali prezidenta Bidena, který zopakoval důležitost, kterou Spojené státy přikládají svým desetiletím trvajícím strategickým partnerstvím na Blízkém východě, potvrdili trvalý závazek Spojených států k bezpečnosti a teritoriální obraně partnerů USA a uznali ústřední roli regionu v spojující Indo-Pacifik s Evropou, Afrikou a Amerikou.

3. Vedoucí představitelé potvrdili svou společnou vizi směřující k mírovému a prosperujícímu regionu, zdůraznili význam přijetí všech nezbytných opatření k zachování bezpečnosti a stability regionu, rozvoje společných oblastí spolupráce a integrace, kolektivního konfrontování společných hrozeb a dodržování zásad dobré sousedství, vzájemný respekt a respekt k suverenitě a územní celistvosti.

4. Prezident Biden znovu potvrdil závazek USA dosáhnout spravedlivého, trvalého a komplexního míru na Blízkém východě. Vedoucí představitelé zdůraznili potřebu dosáhnout spravedlivého řešení izraelsko-palestinského konfliktu na základě dvoustátního řešení, přičemž upozornili na význam arabské iniciativy. Zdůraznili potřebu zastavit všechna jednostranná opatření, která podkopávají řešení dvou států, aby se zachoval historický status quo v Jeruzalémě a jeho svatých místech, přičemž v tomto ohledu zdůraznili klíčovou roli hášimovského opatrovnictví. Vedoucí představitelé také zdůraznili důležitost podpory palestinské ekonomiky a Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Prezident Biden ocenil důležitou roli, kterou hrají Jordánsko a Egypt a členové GCC, a jejich podporu palestinskému lidu a institucím.

5. Vedoucí představitelé obnovili svůj závazek posílit regionální spolupráci a integraci a budovat společné projekty mezi svými zeměmi za účelem dosažení udržitelného rozvoje a kolektivního řešení klimatických problémů prostřednictvím urychlení klimatických ambicí, podpory inovací a partnerství, včetně rámce oběhového uhlíkového hospodářství, a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti vedoucí představitelé ocenili dokončení dohod o propojení elektrických sítí mezi Irákem a Saúdskou Arábií, mezi Radou pro spolupráci v Perském zálivu a Irákem a mezi Saúdskou Arábií a Jordánskem a Egyptem, jakož i propojení elektrických sítí mezi Egyptem a Jordánskem. a Irák.

6. Vedoucí představitelé ocenili Saúdskou zelenou iniciativu a Zelenou iniciativu na Blízkém východě vyhlášenou korunním princem Saúdské Arábie. Vedoucí představitelé vyjádřili naději, že všechny země pozitivně přispějí k úspěšnému COP 27 pořádanému Egyptskou arabskou republikou, COP 28, které bude pořádat Spojené arabské emiráty, a Mezinárodní zahradnické výstavě Expo 2023, kterou bude pořádat stát Katar s názvem "Zelená poušť, lepší životní prostředí 2023-2024."  

7. Vedoucí představitelé potvrdili důležitost dosažení energetické bezpečnosti a stabilizace energetických trhů a zároveň pracovali na zvýšení investic do technologií a projektů, jejichž cílem je snížit emise a odstranit uhlík, v souladu s jejich národními závazky. Vedoucí představitelé rovněž vzali na vědomí úsilí OPEC+, jehož cílem je stabilizovat ropné trhy způsobem, který slouží zájmům spotřebitelů a producentů a podporuje hospodářský růst, uvítali rozhodnutí OPEC+ zvýšit produkci na měsíce červenec a srpen a ocenili Saúdskou Arábii. Arábii za její vedoucí úlohu při dosahování konsenzu mezi členy OPEC+.  

8. Vedoucí představitelé obnovili svou podporu Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a cíli zabránit šíření jaderných zbraní v regionu. Vedoucí představitelé rovněž znovu vyzvali Íránskou islámskou republiku, aby plně spolupracovala s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a se zeměmi v regionu, aby udržela oblast Perského zálivu bez zbraní hromadného ničení a zachovala bezpečnost a stabilitu na regionální i globální úrovni. .

9. Vedoucí představitelé znovu co nejdůrazněji odsoudili terorismus ve všech jeho formách a potvrdili svůj závazek posílit regionální a mezinárodní úsilí zaměřené na boj s terorismem a násilným extremismem, zabránit financování, vyzbrojování a náboru teroristických skupin všemi jednotlivci a subjektům a čelit všem činnostem, které ohrožují regionální bezpečnost a stabilitu.

10. Vůdci co nejdůrazněji odsoudili teroristické činy zasahující civilisty, civilní infrastrukturu a energetická zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a obchodní lodě plující kritickými mezinárodními obchodními cestami v Hormuzském průlivu a Bab al Mandab. a potvrdili, že je třeba dodržovat příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2624.

11. Vedoucí představitelé vyjádřili svou plnou podporu suverenitě, bezpečnosti a stabilitě Iráku, jeho rozvoji a prosperitě a veškerému jeho úsilí v boji proti terorismu. Vedoucí představitelé rovněž uvítali pozitivní roli Iráku při usnadňování diplomacie a budování důvěry mezi zeměmi v regionu.

12. Vedoucí představitelé uvítali příměří v Jemenu, stejně jako zřízení Prezidentské rady vedení (PLC) v Jemenu a vyjádřili naději na dosažení politického řešení v souladu s odkazy iniciativy GCC, jejím prováděcím mechanismem a výsledky jemenského komplexního národního dialogu a rezolucí Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2216. Vedoucí představitelé vyzvali jemenské strany, aby využily této příležitosti a okamžitě se zapojily do přímých jednání pod záštitou Organizace spojených národů. Vedoucí představitelé také potvrdili, že je důležité pokračovat v podpoře humanitárních potřeb jemenského lidu a také v poskytování hospodářské a rozvojové podpory a zároveň zajistit, aby se dostala do všech oblastí Jemenu.

13. Vedoucí představitelé zdůraznili potřebu zintenzivnit úsilí o dosažení politického řešení syrské krize způsobem, který zachová jednotu a suverenitu Sýrie a naplní touhy jejího lidu, v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2254. Vedoucí představitelé zdůraznili je důležité poskytovat syrským uprchlíkům a zemím, které je hostí, nezbytnou podporu a aby se humanitární pomoc dostala do všech regionů Sýrie.

14. Vedoucí představitelé vyjádřili svou podporu suverenitě, bezpečnosti a stabilitě Libanonu, jakož i všem reformám nezbytným k dosažení jeho hospodářské obnovy. Zaznamenali nedávno proběhlé parlamentní volby, které umožnily libanonské ozbrojené síly (LAF) a vnitřní bezpečnostní síly (ISF). S ohledem na nadcházející prezidentské volby vyzvali všechny libanonské strany, aby respektovaly ústavu a provedly proces včas. Vedoucí představitelé ocenili úsilí přátel a partnerů Libanonu, které obnovilo a posílilo důvěru a spolupráci mezi Libanonem a zeměmi Rady pro spolupráci v Zálivu a které podpořilo LAF a ISF v jejich úsilí o udržení bezpečnosti v zemi. Vedoucí představitelé vzali na vědomí zejména kuvajtské iniciativy zaměřené na vybudování společné akce mezi Libanonem a zeměmi GCC a ocenili nedávné oznámení státu Katar o přímé podpoře platů LAF. Spojené státy potvrdily svůj záměr vyvinout podobný program pro LAF a ISF. Vedoucí představitelé rovněž uvítali podporu Irácké republiky lidu a vládě Libanonu v oblasti energetiky a humanitární pomoci. Vedoucí představitelé přivítali všechny přátele Libanonu, aby se připojili k tomuto úsilí zajistit bezpečnost a stabilitu Libanonu. Vedoucí představitelé zdůraznili význam kontroly libanonské vlády nad celým libanonským územím, a to i s ohledem na plnění ustanovení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Taifské dohody, a aby mohla vykonávat plnou suverenitu, takže nebude zbraně bez souhlasu libanonské vlády nebo jiného orgánu, než je libanonská vláda. 

15. Vedoucí představitelé obnovili svou podporu úsilí o vyřešení libyjské krize v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti, včetně rezolucí 2570 a 2571, nutnost uspořádat prezidentské a parlamentní volby v tandemu co nejdříve a odchod všech cizí síly a žoldnéři neprodleně. Nadále podporují libyjské snahy o sjednocení vojenských institucí země pod záštitou procesu OSN. Vedoucí představitelé vyjádřili uznání za to, že Egyptská arabská republika pořádá libyjský ústavní dialog na podporu politického procesu podporovaného OSN.

16. Vedoucí představitelé potvrdili svou podporu úsilí o dosažení stability v Súdánu, obnovení úspěšné přechodné fáze, povzbuzení konsensu mezi súdánskými stranami, udržení soudržnosti státu a jeho institucí a podporu Súdánu při řešení ekonomických problémů.

17. Pokud jde o přehradu Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), vedoucí představitelé zopakovali svou podporu bezpečnosti Egypta ohledně vody a přijetí diplomatického usnesení, které by dosáhlo zájmů všech stran a přispělo k mírumilovnějšímu a prosperujícímu regionu. Vedoucí představitelé zopakovali nutnost uzavřít dohodu o naplnění a fungování GERD v přiměřeném časovém rámci, jak je stanoveno v prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. září 2021 a v souladu s mezinárodním právem.

18. Pokud jde o válku na Ukrajině, vedoucí představitelé znovu potvrdili důležitost respektování zásad mezinárodního práva, včetně Charty OSN, suverenity a územní celistvosti států a povinnosti zdržet se použití síly a hrozeb pomocí síly. Vedoucí představitelé vyzvali všechny země a mezinárodní společenství, aby zintenzivnily své úsilí zaměřené na dosažení mírového řešení, ukončení humanitární krize a podporu uprchlíků, vysídlených osob a osob postižených válkou na Ukrajině, jakož i usnadnění vývozu obilí a dalších dodávky potravin a podpora potravinové bezpečnosti v postižených zemích.

19. Pokud jde o Afghánistán, vedoucí představitelé zdůraznili, že je důležité pokračovat a zintenzivnit úsilí na podporu přístupu humanitární pomoci do Afghánistánu, řešit hrozbu, kterou představují teroristé sídlící v Afghánistánu, a usilovat o to, aby si všichni Afghánci mohli užívat své lidská práva a základní svobody, včetně jejich práva na vzdělání a požívání nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví a zejména pro ženy práva na práci. Vedoucí představitelé vyjádřili uznání roli Kataru při prosazování bezpečnosti a stability pro afghánský lid.

20. Vedoucí představitelé uvítali přípravy státu Katar na pořádání mistrovství světa ve fotbale 2022 a zopakovali svou podporu veškerému úsilí o zajištění jeho úspěchu.

21. Zúčastněné země potvrdily svůj závazek svolat se v budoucnu znovu.a

Zdroj: Vládní stránky Saúdské Arábie.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články