10.2 C
Brusel
Neděle, březen 3, 2024
Evropa"EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na podpoře FoRB," řekl Gilmore,...

„EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na podpoře FoRB,“ řekl Gilmore, zvláštní zástupce EU pro lidská práva

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Zpráva od Eamona Gilmora jako zvláštní zástupce EU pro lidská práva, když se dne 5. července 2022 zúčastní mezinárodního ministerského zasedání pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení pořádané Úřadem pro zahraniční věci a Commonwealth a rozvoj Spojeného království.

Gilmore na svém twitterovém účtu shrnul takto:

"Globální prostředí pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení zůstává náročné. EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na propagaci Forb. Všechna lidská práva mají stejnou hodnotu."

Podívejte se na celé video níže

Celá zpráva (originální přepis od The European Times):

Excelence, dámy a pánové, rád bych poděkoval Spojenému království za dnešní uspořádání této ministerské konference, na které je mi ctí vystoupit jménem Evropské unie.

Všichni jsme viděli práci věřících i nevěřících aktérů při budování míru a boji proti chudobě v jejich komunitách a jejich zemích. Nicméně jsme také viděli, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení se stala jakýmsi barometrem toho, jak vlády vnímají lidská práva obecně a za to, jak tato práva chrání.

Všichni máme právo žít a jednat podle svého svědomí, ať jsme věřící nebo ne. Všeobecná deklarace lidských práv potvrzuje právo každého na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Nikdo by neměl být pronásledován nebo privilegován kvůli svému náboženství nebo víře. Nikdo by neměl být nucen žít podle cizí víry. A samozřejmě, svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení by nikdy neměla podkopávat jiná práva, jako je právo na vzdělání, práva žen, práva LGBT, ani by neměla být používána jako ospravedlnění pro diskriminaci, bigotnost nebo násilí.

Globální prostředí pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení je náročné, a proto jeho prosazování zůstává ústřední součástí práce Evropské unie v oblasti lidských práv a silným rysem mého mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva.

Hlavním vodítkem pro naši práci je Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020 až 2024. A během posledních několika let jsme zintenzivnili činnost zaměřenou na prevenci a boj proti všem formám diskriminace, netolerance, násilí a pronásledování lidí na základě uplatňování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Zaujímáme veřejný postoj prostřednictvím prohlášení a také vyjadřujeme své obavy přímo vládám prostřednictvím našich dialogů o lidských právech.

Vyzýváme všechny země, aby chránily právo každého mít nebo nemít náboženství nebo víru, aby projevily nebo změnily své náboženství nebo víru. A rozhodně odsuzujeme kriminalizaci odpadlictví a zneužívání zákonů o rouhání.

Budování inkluzivní a odolné společnosti je silným těžištěm naší mnohostranné práce a řídí se také mnoho iniciativ EU. Na březnovém zasedání Rady pro lidská práva obnovila rezoluce EU o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení mandát zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Aktivně spolupracujeme také s dalšími mezinárodními organizacemi, zejména s Organizací islámské spolupráce, a pokračujeme ve spolupráci s ostatními v istanbulském procesu. Pokračovali jsme v realizaci projektu Global Exchange on Religion and Society.

Cílem je propojit aktéry občanské společnosti z celého světa, kteří pracují na víře a sociálním začlenění. Občanská společnost a obránci lidských práv jsou klíčovými partnery ve všech našich pracích. Je to náročný okamžik, ale hodně se dělá a je důležité nenechat se zavalit výzvami a obtížemi, kterým čelíme.

Evropská unie bude nadále úzce spolupracovat se všemi aktéry na prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Budeme tak činit se silným přesvědčením, že všechna lidská práva mají stejnou hodnotu. Je-li náboženství použito k podkopání jiného práva, všechna ostatní práva mohou být oslabena.

Svoboda je všezahrnující, a to musí být vždy naším průvodcem při prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Děkuji.

Role zvláštního zástupce EU pro lidská práva:

Úkolem zvláštního zástupce pro lidská práva je zvýšit účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv. Zvláštní zástupce má široký, flexibilní mandát, který poskytuje možnost přizpůsobit se vyvíjejícím se geopolitickým okolnostem. Zvláštní zástupce bude úzce spolupracovat s Evropskou službou pro vnější činnost, která bude jeho práci plně podporovat.

Jako bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Irska měl Eamon Gilmore vládní odpovědnost za provádění Velkopáteční dohody, včetně jejích základních ustanovení o lidských právech. Od října 2015 je zvláštním vyslancem vysokého představitele pro kolumbijský mírový proces. Jeho práci a příspěvek k mírovému procesu všechny strany velmi ocenily.

Zvláštní zástupci EU prosazují politiky a zájmy EU v určitých regionech a zemích, jakož i otázky, které jsou pro EU obzvláště důležité nebo zajímavé. Hrají aktivní roli v úsilí o upevnění míru, stability a právního státu. První zvláštní zástupci EU byli jmenováni v roce 1996. V současné době podporuje činnost vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové osm zvláštních zástupců EU.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -