3.4 C
Brusel
Středa prosincem 6, 2023
životní prostředíNedostatek vody: Komise poskytuje rady ohledně opětovného použití vody v zemědělském sektoru

Nedostatek vody: Komise poskytuje rady ohledně opětovného použití vody v zemědělském sektoru

Evropská komise
Evropská komise
Evropská komise (EK) je výkonnou složkou Evropské unie, která je zodpovědná za navrhování legislativy, prosazování zákonů EU a řízení administrativních operací unie. Komisaři skládají přísahu u Evropského soudního dvora v Lucemburku a zavazují se, že budou dodržovat smlouvy a budou zcela nezávislí při plnění svých povinností během svého mandátu. (Wikipedie)

Komise dnes zveřejnila pokyny pomoci členským státům a zúčastněným stranám uplatňovat pravidla pro bezpečné opětovné použití vyčištěných městských odpadních vod pro zemědělské zavlažování. Vzhledem k tomu, že několik členských států stále více trpí suchem, může se opětovné použití vody z městských čistíren odpadních vod stát základním nástrojem k zajištění bezpečného a předvídatelného zdroje vody a zároveň snížit tlak na vodní útvary a posílit schopnost EU přizpůsobit se změně klimatu.

Projekt Nařízení o opětovném použití vody, platný od června 2023, stanoví minimální požadavky na kvalitu vody, řízení rizik a monitorování, aby bylo zajištěno bezpečné opětovné použití vody. Pokyny jsou doplněny několika praktickými příklady usnadňujícími aplikaci pravidel.

Komisař pro životní prostředí, rybolov a oceány Virginijus Sinkevičius, uvedený:

;;;;;;

Zdroje sladké vody jsou vzácné a stále více pod tlakem. V dobách bezprecedentních teplotních špiček musíme přestat plýtvat vodou a využívat tento zdroj efektivněji, abychom se přizpůsobili měnícímu se klimatu a zajistili bezpečnost a udržitelnost našich zemědělských dodávek. Dnešní pokyny nám v tom mohou pomoci a zajistit bezpečný oběh potravin pěstovaných z regenerované vody v celé EU.

Opětovné využití vody může omezit odběry z povrchových a podzemních vod a podpořit účinnější hospodaření s vodními zdroji prostřednictvím vícenásobného využití vody v rámci městského vodního cyklu v souladu s cíli EU v rámci Evropské zelené dohody.

Tato snaha o efektivnější využívání vody se odráží i v nedávné době Návrh Komise na revizi směrnice o průmyslových emisích, která také vyzývá k efektivnějšímu využívání vody ve všech průmyslových procesech, včetně opětovného použití vody. Nadcházející návrh Komise na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod bude rovněž usnadňovat opětovné použití vody.

Pozadí 

V kontextu Evropské zelené dohody, oba Circular Economy akční plán a nové Strategie EU pro přizpůsobení se klimatu odkazují na širší využití vyčištěné odpadní vody jako na způsob, jak zvýšit schopnost EU reagovat na rostoucí tlaky na vodní zdroje.

K tomu by mohlo přispět i opětovné použití vody Strategie z farmy na vidličku Cílem je snížit ekologickou stopu potravinového systému EU a posílit jeho odolnost poskytnutím alternativního, spolehlivějšího zdroje vody pro zavlažování. Možnosti financování investic do zavlažování regenerovanou vodou jako alternativního zásobování vodou existují v rámci projektu Společná zemědělská politika .

Projekt Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné použití vody (Nařízení o opětovném použití vody) stanoví harmonizované minimální požadavky na kvalitu vody pro bezpečné opětovné použití vyčištěných městských odpadních vod v zemědělském zavlažování s cílem usnadnit zavádění této praxe. Nařízení rovněž počítá s možností, aby se členské státy rozhodly zavést tuto praxi později na základě konkrétních kritérií. Taková rozhodnutí musí být pravidelně přezkoumávána, aby se zohlednily projekce změny klimatu a národní strategie, jakož i plány povodí vypracované podle Rámcová směrnice o vodě

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -