6.4 C
Brusel
Středu duben 17, 2024
NáboženstvíKřesťanstvíZmínka o nepravoslavných na pohřebních obřadech

Zmínka o nepravoslavných na pohřebních obřadech

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

St. Athanasius (Sacharov)

[Z dopisů svatého Athanasia (Sacharova), biskupa Kovrovského (1887-1962) jeptišce ​​Varvara (Adamson)]

Pokud jde o zmínku o vašich zesnulých rodičích. Především si myslím, že děti jsou vždy povinny modlit se za své rodiče, ať už byli za svého života čímkoli – netvory, rouhači a pronásledovateli víry. Jsem přesvědčen, že svatá mučednice Barbara se modlila za svého otce, který ji zabil. Vaši rodiče byli křesťané. Jestliže podle Božího slova „v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a chodí ve spravedlnosti“ (Skutky 10:35), oč více to platí pro ty, kdo věří v jediného Boha , oslaveni v Trojici a kteří vyznávají Krista, přišli v těle.

Pravoslaví je mi nejdražší. Nemohu to srovnávat s žádným jiným vyznáním, s žádnou jinou vírou. Ale netroufám si tvrdit, že všichni neortodoxní beznadějně zahynuli. Milosrdenství Hospodinovo je veliké a jeho vysvobození veliké (Ž 129). Kdo Mu může odolat, když se rozhodl někoho zachránit? A Pán chce, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy (7 Tim 1). Nemůže spasit jen ty, kteří sami netouží po spáse a tvrdošíjně vzdorují Jeho natažené pravici. A vaši rodiče jako křesťané chtěli a hledali spásu, ale neznali cestu pravoslaví.

Jestliže jim modlitba sv. Makaria Velikého za pohany přinesla určitou útěchu, oč více přinese útěchu nepravoslavným rodičům modlitba pravoslavných dětí?!

Na žádost zbožné královny Theodory se církevní otcové tvrdě modlili za jejího manžela, nelítostného obrazoborce a pronásledovatele pravoslaví Theophila, a dostali zjevení, že díky jejich modlitbám a díky Theodorině víře mu bylo uděleno rozhřešení.

Takže se můžeme a musíme modlit za nepravoslavné. Modlitba za nepravoslavné by ale samozřejmě měla být trochu jiná. Tak například na samém začátku pohřebního kánonu se pronáší modlitba, aby Pán udělil své věčné dobrodiní zesnulým věrným. Něco, co můžeme říci pouze o pravoslavných. Proto Svatý synod schválil zvláštní obřad zádušní mše pro nepravoslavné. Jeho tisk začal v roce 1917, ale nebyl dokončen. Proto v roce 1934 nebo 1935 Mitr. Sergius (ze Stragorodu, postupně metropolita vladimirského, gorkského, moskevského, vikář patriarchálního trůnu a nakonec patriarcha, bb) zaslal diecézím jím sestavený řád k vzpomínkové bohoslužbě na nepravoslavné zesnulé.

Myslím, že duchovenstvo v Lávře má tuto hierarchii. Pokud by z nějakého důvodu neměl být tento akt vykonán, dejte na obyčejný vzpomínkový obřad svůj památník se všemi jmény svých zesnulých příbuzných a přátel, včetně těch nepravoslavných, a na samém začátku seznamu nechejte jména stojí vaši rodiče a další neortodoxní příbuzní.

Pokud jde o jejich zmínku o proskomidiích, mělo by to být zdůvodněno takto. Zmínka o proskomidiích je doprovázena odečtením částic prosfory. Tyto částice symbolicky zobrazují ty zmíněné. Nabízejí se božskému Trůnu a ponořují se do božské Krve, jako by se jí účastnili. Podle církevních pravidel nejen nepravoslavní, ale ani deklarovaní, kteří se připravují na křest, by neměli zůstávat v chrámu po zvolání „Ohlášen, pojď ven“ a když se koná svatá eucharistie. Pravda, v poslední době starokřesťanská přísná kázeň zeslábla a nepravoslavní mohou zůstat v chrámu až do konce liturgie.

Pokud by však vaši rodiče byli například naživu a souhlasili, že se s vámi půjdou modlit do pravoslavného kostela, pak byste si vy sami, při přistupování ke svatému přijímání, ani v duchu nepřipouštěli možnost vzít své rodiče do kalicha.

Proto vám radím, abyste měli speciální pomník se jmény pouze pravoslavných zesnulých pro proskomidii. Není hřích, že jste se předtím zmínil o svých rodičích proskomidiím. Udělal jsi to z neznalosti. Dříve jsem proskomidii také zmínil neortodoxní a pak jsem se přesvědčil, že je lepší toto nedělat.

V ostatních okamžicích liturgie však můžeme, aniž bychom konkrétně odstraňovali částice z prosfory, v tajné modlitbě nebo v pohřební litanii, zmínit i nepravoslavné, zejména naše rodiče.

Mimochodem zesnulý Fr. Alexii Zosimovski radil Fr. Michael Shiku, aby se zmínil o svých rodičích, oddaných Židech, během litanií k ohlášeným.

Zdroj: Sbírka dopisů sv. Athanasia (Sacharova), M.: „Rule of Faith“, 2001, c. 272-274 (v ruštině).

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -