8.1 C
Brusel
Pondělím ledna 30, 2023

Výbor OSN vydává doporučení pro děti s duševními problémy v Německu

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Výbor OSN pro práva dítěte dokončil přezkum uplatňování lidských práv dětí v Německu. Výbor vydal aktualizovaná doporučení, která mají být implementována v příštích pěti letech. Doporučení se dotýkají všech aspektů dětských práv, od občanských práv a svobod dětí až po to, jak vhodně zacházet s dětmi, které bojují s ADHD nebo problémy s chováním.

Projekt Výbor OSN pro práva dítěte sleduje implementaci Úmluvy o právech dítěte (UN CRC). Úmluva OSN o právech dítěte je nejdůležitějším mezinárodním nástrojem lidských práv pro děti. Stanovuje hlavní, celosvětově platná práva dětí, včetně práva na ochranu před násilím, práva na vzdělání, účast a rovné zacházení a práva na volný čas, relaxaci a hru. Tato práva jsou univerzální, což znamená, že se vztahují na všechny děti. 192 zemí – téměř každá země na světě – podepsalo Úmluvu OSN o právech dítěte.

Každých pět let je u každé země, která úmluvu ratifikovala, přezkoumáno provádění těchto práv stanovených v úmluvě. Další na řadě bylo Německo. Německý federální zemský kabinet v roce 2019 schválil zprávu vypracovanou jeho ústřední správou, která informuje o pokroku dosaženém v Německu. Zpráva byla předložena výboru OSN CRC v roce 2020 a poté následovala recenze, otázky a odpovědi a doplněna o další informace od občanské společnosti a Německého institutu pro Lidská práva.

V září se pak německá státostrana setkala s Výborem OSN pro lidská práva v Ženevě a během celodenního jednání vedla intenzivní dialog o implementaci lidská práva pro děti v Německu, ode dneška.

Jedním ze zvažovaných problémů bylo duševní zdraví. Výbor OSN pro lidská práva již při posledním přezkumu Německa v roce 2014 vyjádřil obavu „z nárůstu předepisování psychostimulancií dětem a nadměrných diagnóz poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo poruchy pozornosti (ADD), a zejména:

a) nadměrné předepisování psychostimulantu methylfenidátu;

(b) Nucené odebrání dětí s diagnózou/chybnou diagnózou ADHD nebo ADD z jejich rodin a jejich následné umístění do pěstounské péče nebo psychiatrických léčeben, kde je mnoho z nich léčeno psychotropními léky.“

Výbor OSN CRC s touto obavou vydal doporučení k řešení této záležitosti. Výsledkem bylo mnoho akcí podniknutých v Německu. Nyní nastal čas zvážit výsledky.

V rámci otázek vznesených během zasedání v září 2022 experti Výboru OSN pro lidská práva vznesli otázku týkající se nadměrné diagnostiky ADHD a užívání psychotropních drog v současné době v Německu.

Na otázku odpověděl německý zástupce ministerstva zdravotnictví jako součást delegace německé státostrany na zasedání UN CRC. Zástupce potvrdil, že to byl problém s německou federální vládou.

Dodala, že „to jsme prozkoumali a bylo přijato mnoho opatření, například informační a osvětové kampaně pro specialisty a místní obyvatelstvo a klinické pokyny byly dále rozpracovány a zhmotněny. V důsledku toho se předepisování stimulantů v letech 2014-2018 snížilo, došlo ke snížení přibližně o 40 procent.

Zástupce na závěr tohoto problému dodal, že „Vláda proto nepředpokládá, že by v současné době byla ADHD v Německu systematicky přediagnostikována.“

Experti Výboru OSN pro lidská práva to vzali na vědomí a vydali nové relevantní doporučení Německu s ohledem na všechny dostupné informace.

Výbor OSN CRC doporučuje Německu:

„(a) Posílit úsilí o zlepšení duševní pohody dětí, včetně rozvoje komunitních služeb duševního zdraví a poradenství a preventivní práce ve školách, domovech a zařízeních alternativní péče;

(b) Zajistit včasné a nezávislé posouzení jakékoli počáteční diagnózy problémů s duševním zdravím, ADHD a dalších problémů s chováním a poskytnout takovým dětem, jejich rodičům a učitelům vhodné nelékařské, vědecky podložené psychiatrické poradenství a odbornou podporu.“

Dává Německu kroky, které má v příštích pěti letech podniknout, aby pokračovalo v uplatňování lidských práv pro děti.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články