9.7 C
Brusel
Sobota únor 4, 2023

Digitální finance: Rada přijímá zákon o digitální provozní odolnosti

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím rizikům kybernetických útoků EU posiluje IT bezpečnost finančních subjektů, jako jsou banky, pojišťovny a investiční firmy. Rada dnes přijala zákon o digitální provozní odolnosti (DORA), který zajistí, že finanční sektor v Evropě bude schopen zůstat odolný i v případě vážného narušení provozu.

„Žijeme v nejisté době. Banky a další společnosti, které poskytují finanční služby v Evropa již mají připravené plány pro jejich IT bezpečnost, ale musíme jít ještě o krok dále. Díky harmonizovaným právním požadavkům, které jsme dnes přijali, bude náš finanční sektor stále lépe schopen nadále fungovat. Pokud bude zahájen rozsáhlý útok na evropský finanční sektor, budeme na to připraveni.

Zbyněk Stanjura, ministr financí ČR.

DORA stanovuje jednotné požadavky na bezpečnost síťových a informačních systémů společností a organizací působících ve finančním sektoru i kritických třetích stran, které jim poskytují služby související s ICT (Information Communication Technologies), jako jsou cloudové platformy nebo služby pro analýzu dat. DORA vytváří regulační rámec pro digitální provozní odolnost, pomocí něhož se všechny firmy musí ujistit, že dokážou odolat všem typům narušení a hrozeb souvisejících s ICT, reagovat na ně a zotavit se z nich. Tyto požadavky jsou napříč všemi homogenní EU členské státy. Hlavním cílem je předcházet a zmírňovat kybernetické hrozby.

Nyní, když je návrh DORA formálně přijat, budou aspekty, které vyžadují vnitrostátní transpozici, převedeny do práva každým členským státem EU. Současně příslušné evropské orgány dohledu (ESA), jako je Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), vyvinou technické normy, které musí všechny instituce finančních služeb dodržovatod bankovnictví přes pojišťovnictví až po správu aktiv. Příslušné vnitrostátní orgány převezmou roli dohledu nad dodržováním předpisů a podle potřeby budou nařízení prosazovat.

Pozadí

Komise předložila návrh DORA dne 24. září 2020. Byl součástí většího balíčku digitálních financí, jehož cílem je vyvinout evropský přístup, který podpoří technologický rozvoj a zajistí finanční stabilitu a ochranu spotřebitelů. Kromě návrhu DORA balíček obsahoval strategii digitálního financování, návrh na trhy s krypto-aktivy (MiCA) a návrh na technologii distribuované účetní knihy (DLT).

Tento balíček překlenuje mezeru ve stávající legislativě EU tím, že zajišťuje, že současný právní rámec nebude představovat překážky pro používání nových digitálních finančních nástrojů a zároveň zajistí, aby tyto nové technologie a produkty spadaly do oblasti působnosti finanční regulace a opatření pro řízení operačního rizika společností působících v EU. Cílem balíčku je tedy podpořit inovace a zavádění nových finančních technologií a zároveň zajistit odpovídající úroveň ochrany spotřebitelů a investorů.

Rada přijala svůj mandát k jednání o DORA dne 24. listopadu 2021. Trilogy mezi spoluzákonodárci byly zahájeny dne 25. ledna 2022 a skončily prozatímní dohodou dne 10. května 2022. Dnešní přijetí je posledním krokem v legislativním procesu.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články