2.8 C
Brusel
Sobota, leden 28, 2023

Geopolitika je také obranou evropských zájmů ve vesmíru

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Dne 30. listopadu 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie uskuteční mezinárodní seminář „Defending European Interests in Space“. Seminář pořádá Ministerstvo obrany ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a za podpory Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI).

Seminář propojí odborníky EU a NATO v oblasti vesmírných technologií, bezpečnosti a obrany s cílem prohloubit diskusi o současné situaci a budoucím směřování civilní, bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie ve vesmíru. Akce se koná v rámci pátého ročníku Czech Space Week, největší akce v České republice se specifickým zaměřením na vesmírné aktivity a kosmický průmysl.

Prostor a jeho využití: příležitost a ohrožení

Změny v bezpečnostním prostředí mají dopad i na požadavky na zajištění našeho obranného postavení – kde hraje vesmírná doména klíčovou roli. Jde o dynamickou a rychle se vyvíjející doménu, která stále více ovlivňuje globální dělbu moci. Kromě mnoha výhod v každodenním životě, mimo jiné včetně dopravy, komunikace, vědy, zemědělství, monitorování počasí a bankovnictví, využití vesmíru dramaticky zlepšuje naši schopnost předvídat hrozby a mít rychlejší, efektivnější a lépe cílené reakce. potenciálním krizím, aby se jim předešlo.

Vývoj využívání vesmíru a rychlý rozvoj technologií vytvářejí nové bezprecedentní možnosti a také nová rizika, zranitelnosti a potenciální hrozby pro bezpečnost a obranu. Jako člen obou EU a NATO, musíme být připraveni na soutěž ve vesmíru, což je možné pouze tehdy, když budeme spolupracovat. Vesmírné technologie a služby jsou oproti minulosti levnější, snáze dostupné a mají více užitných vlastností. Přístup do vesmíru a jeho využití již není výsadou hrstky zemí, které jsou technologicky schopné vypouštět a provozovat vesmírné lodě nebo satelity.

Navíc velká většina schopností vesmírných technologií má dnes dvojí využití – slouží jak komerčním, tak vojenským účelům, často současně. Vzhledem k rostoucí závislosti na vesmírných systémech a službách jsme bohužel také zranitelnější vůči nezodpovědnému a zlomyslnému chování našich strategických konkurentů. Rostoucí počet objektů na oběžné dráze a zejména rostoucí množství vesmírného odpadu způsobuje rizika a zvyšuje napětí. Mnoho zemí se proto připravuje na vstup do partnerství EU pro sledování a sledování vesmíru (SST), které řeší problematiku vesmírného odpadu v souvislosti s ochranou vesmírné infrastruktury.

EU a NATO si uvědomují naléhavost vesmírných hrozeb

Evropská unie i Severoatlantická aliance si uvědomují rostoucí význam vesmírné oblasti a potřebnou připravenost čelit současným i budoucím hrozbám. Již v roce 2019 vyhlásilo NATO vesmír jako novou, pátou operační doménu, která spojí zemi, vzduch, vodu a kyberprostor. Vesmírná politika NATO byla zároveň pověřena poskytováním vesmírné podpory misím a operacím NATO např. v oblasti navigace a zpravodajství.

EU nezůstává pozadu, protože začátkem roku 2021 byl schválen vesmírný program EU na období 2021–2027, jehož cílem je zajistit poskytování vysoce kvalitních a bezpečných dat a služeb, maximalizovat socioekonomické přínosy, posílit bezpečnost a autonomii EU a zejména posílit roli EU jako vedoucího vesmírného aktéra. Naplňování těchto cílů je hlavním posláním Agentury Evropské unie pro vesmírný program (EUSPA) se sídlem v Praze. O aktuálnosti tohoto tématu svědčí i probíhající příprava Kosmické strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu. Strategie se snaží posílit obrannou a bezpečnostní dimenzi EU ve vesmíru tak, aby podporovala společné povědomí o hrozbách a rizicích spojených s touto doménou a v neposlední řadě posilovala naši odolnost a schopnost reagovat na krize.

Shromažďování a sdílení informací o situaci ve vesmíru umožní lepší pochopení, a tím i zmírnění vesmírných rizik, hrozeb a slabých míst. Spolupráce s našimi partnery a spojenci je v tomto ohledu naprosto klíčová. Mezinárodní seminář má nezpochybnitelný účel propojit specialisty na vesmírnou bezpečnost z členských států EU s příslušnými institucemi EU a NATO a dalšími zainteresovanými stranami. Poskytne prostor pro výměnu názorů a znalostí o bezpečnostních a obranných aspektech evropských zájmů ve vesmíru, díky čemuž budeme moci nadále posilovat bezpečnost a hájit zájmy evropských občanů.

Čtěte více:

Zvyšování rizika srážky satelitů: Změna klimatu prodlužuje životnost vesmírného odpadu

- Reklama -

Více od autora

Předchozí článek
Následující článek
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články