-1.1 C
Brusel
Středu únor 8, 2023

Prozatímní dohoda o nových pravidlech bezpečnosti výrobků

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o obecném nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR). Toto nařízení aktualizuje současná pravidla, aby bylo zajištěno, že produkty prodávané offline i online jsou bezpečné a splňují evropské normy.

„Toto nařízení pomůže snížit počet nebezpečných produktů prodávaných offline i online na trhu EU, včetně online tržišť. Spotřebitelé budou lépe chráněni a budou mít také nárok na vrácení peněz nebo výměnu, pokud si zakoupili nebezpečný produkt.

Jozef Síkela, český ministr průmyslu a obchodu

Všechny produkty obchodované v EU podléhají obecným bezpečnostním požadavkům. Aby však bylo možné držet krok s výzvami spojenými s digitalizací a rostoucím množstvím zboží a produktů prodávaných online, platná obecná pravidla bezpečnosti výrobků již nejsou vhodná k řešení současného digitálního a technologického vývoje a výzev.

GPSR proto transformuje obecné směrnice o bezpečnosti výrobků z roku 2001 do nařízení modernizuje pravidla pro všechny hospodářské subjekty (výrobce, dovozce a distributory) a aktualizuje je pro online podniky a online tržiště. Přeměna směrnice na nařízení zajistí pevný právní rámec, který zaručí, že výrobky jsou trezor a dodržovat evropské normy.

Nákup bezpečných produktů online

GPSR spojuje výzvy v oblasti bezpečnosti výrobků s novými technologiemi a online tržiště. Online tržiště budou muset spolupracovat s orgány dozoru nad trhem, pokud na své platformě odhalí nebezpečný produkt. Za tímto účelem by byli povinni zřídit a jediné kontaktní místo odpovědný za bezpečnost výrobků.

Online tržiště se budou muset ujistit, že znají obchodníky, kteří působí na jejich platformách, a produkty, které nabízejí. Orgány dozoru nad trhem budou moci vydávat příkazy požadující, aby online tržiště odstranila nebezpečné produkty z jejich platforem nebo znemožnila přístup k takovým nabídkám. GPSR také vytváří jednotný trh dohled režim to platí pro všechny produkty.

Lepší ochrana spotřebitele

Pokud se ukáže, že výrobek není bezpečný, jsou hospodářské subjekty povinny neprodleně přijmout nápravná opatření a informovat o tom orgány dozoru nad trhem a spotřebitele. Pokud musí být výrobek stažen z oběhu, spotřebitelé na to budou mít nárok oprava, výměna nebo náhrady. Je-li to možné, musí hospodářské subjekty zajistit, aby si spotřebitelé mohli alespoň z čeho vybírat dvě z těchto možností.

Odpovědná osoba

Nová pravidla zajišťují, aby hospodářské subjekty měly a odpovědná osoba pro produkty prodávané online i offline, ať už pocházejí z EU nebo ze třetí země.

Odpovědná osoba bude mít na starosti kontrolu, zda existuje technická dokumentace pro daný podnik produkty že jsou zodpovědní nabízené hospodářským subjektem a že k výrobkům jsou přiloženy pokyny a bezpečnostní informace.

Po formálním přijetí nařízení a jeho vstupu v platnost budou mít členské státy 18 měsíců uplatňovat nová pravidla o obecné bezpečnosti výrobků.

Více informací naleznete zde

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články