12.3 C
Brusel
Neděle, březen 19, 2023

Urychlené provádění UNCAC v západní a Sahelské Africe

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.
© UNODC

Dakar (Senegal), 23. listopadu 2022 - Korupce na celém světě nadále představuje významnou překážku pro dosažení míru, bezpečnosti, udržitelného rozvoje a lidských práv. Oslabuje vládní instituce, narušuje důvěru, ohrožuje spravedlnost a právní stát a negativně ovlivňuje bezpečnost a stabilitu zemí.

V této souvislosti se tento týden v Senegalu schází přibližně 80 vysokých úředníků, technických expertů a zástupců občanské společnosti, soukromého sektoru a rozvojových partnerů z frankofonní Afriky, aby zahájili provoz nejnovější regionální protikorupční platformy Úřadu OSN. o drogách a kriminalitě (UNODC), na pětidenním zasedání.

Brigitte Strobel-Shaw, která vede oddělení pro korupci a hospodářskou kriminalitu UNODC, účastníkům řekla, že „celkovým cílem těchto platforem je využít regionální kapacity a znalosti k navrhování dosažitelných a praktických protikorupčních reforem. To zase vede ke generování iniciativ ve vlastnictví regionů.“

Navrženo tak, aby nakonec urychlit implementaci jediného právně závazného univerzálního protikorupčního nástroje – Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) – se platforma pro Západní a Sahelskou Afriku připojuje k ostatním již zavedeným ve východní Africe, jižní Africe, jihovýchodní Asii, Jižní Americe a Mexiku, jakož i západního Balkánu. Implementace přístupu regionální platformy v těchto regionech byla natolik úspěšná, že tuto metodologii uznaly státy, které jsou stranami úmluvy, přijetím zvláštního řešení poslední prosinec.

Tato nejnovější platforma má pomoci Burkině Faso, Čadu, Pobřeží slonoviny, Mauretánii, Nigeru a Senegalu při identifikaci mezer ve znalostech a osvědčených postupů a podporovat spolupráci se subjekty v regionu při řešení společných problémů. Vzhledem k tomu, že korupce, praní špinavých peněz a finanční kriminalita jsou sdílenými bezpečnostními hrozbami, je platforma navržena také k prohloubení regionální spolupráce a posílení kolektivní reakce na tyto hrozby. 

Senegalská ministryně spravedlnosti Ismaïla Madior Fallová k části na vysoké úrovni při spuštění platformy řekla účastníkům, že „boj proti korupci není snadná cesta, vyžaduje změnu chování, politický závazek. UNCAC je základem pro toto mezinárodní úsilí, které musí být naším společným cílem.

Coulibaly Siaka, rezidentní koordinátor OSN v Senegalu, oznámil důležitost zastoupení organizací občanské společnosti na setkání a označil regionální spolupráci za „nezbytnou pro zajištění jednotné fronty a silnou reakci na hrozbu korupce v našich příslušných zemích“.

Tato šestá platforma se zaměřuje na čtyři tematické oblasti, které samy země určily jako regionální priority. Jedná se o finanční vyšetřování, ochranu oznamovatelů, systémy integrity a vymáhání majetku. Během prvních dvou dnů od spuštění platformy o nich diskutovaly zúčastněné země, aby se dohodly na programu práce a aktivit na nadcházející roky. Dnes byla tato doporučení předložena panelu dárců, tvůrců politik na vysoké úrovni, zástupců občanské společnosti a soukromého sektoru, kteří se dohodnou na souboru závazků a doporučení, jež mají být přijaty jako cestovní mapa regionální platformy. 

Cherrie-Anne Vincent, náčelnice štábu Úřadu OSN pro západní Afriku a Sahel, poznamenala, že „prevence a boje proti korupci lze dosáhnout pouze spojením regionálního úsilí a sdílením osvědčených postupů. Na základě tohoto pokroku nemáme absolutně žádné pochybnosti o tom, že práce provedená technickými odborníky povede k přijetí komplexního dokumentu, který bude platformu řídit.“

klikněte zde zjistit více o programu pro urychlení implementace UNCAC. 

Další informace

Nejnovější regionální platforma pro rychlou implementaci UNCAC v západní a Sahelské Africe byla vytvořena s velkorysou podporou francouzského ministerstva pro Evropa a zahraniční věci.

Pro více informací o postupu UNODC proti korupci a hospodářské kriminalitě klikněte zde.

Pro více informací o akci UNODC s občanskou společností proti korupci klikněte zde.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články