6 C
Brusel
Pondělím ledna 30, 2023

Dohodnout se na novém zákoně, který zajistí, že se v EU nebudou prodávat produkty způsobující odlesňování

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

V boji proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti nový zákon ukládá společnostem povinnost zajistit, aby řada produktů prodávaných v EU nepocházela z odlesněné půdy kdekoli na světě.

V úterý ráno dosáhli europoslanci předběžné dohody s vládami EU o a nový zákon o produktech bez odlesňování podle kterého budou společnosti povinny ověřovat a vydávat tzv. prohlášení „due diligence“, že zboží uvedené na trh EU nevedlo po 31. prosinci 2020 k odlesňování a znehodnocování lesů nikde na světě. , zatímco žádná země ani komodita jako taková nebude zakázána, společnosti nebudou moci prodávat své produkty v EU bez tohoto typu prohlášení. Podle požadavků poslanců Evropského parlamentu budou muset společnosti také ověřit soulad s příslušnými právními předpisy země výroby, včetně dne lidská práva a že byla respektována práva dotčených původních obyvatel.

Nový zákon by evropským spotřebitelům zaručil, že produkty, které kupují, nepřispívají k ničení a znehodnocování lesů, včetně nenahraditelných pralesů, a snížil by tak globální příspěvek EU ke změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti.

Rozsah

Produkty, na které se vztahuje nová legislativa, jsou: dobytek, kakao, káva, palmový olej, sója a dřevo, včetně produktů, které obsahují tyto komodity, byly jimi krmeny nebo byly vyrobeny s použitím těchto komodit (jako je kůže, čokoláda a nábytek), jako např. v původní návrh Komise. Během jednání poslanci úspěšně přidali kaučuk, dřevěné uhlí, výrobky z potištěného papíru a řadu derivátů palmového oleje. Parlament také zajistil širší definici znehodnocování lesů, která zahrnuje přeměnu původních lesů nebo přirozeně se obnovujících lesů na plantážové lesy nebo na jinou zalesněnou půdu a přeměnu původních lesů na vysazené lesy.

Komise nejpozději do jednoho roku po vstupu v platnost vyhodnotí, zda rozšířit oblast působnosti na další zalesněné plochy. Nejpozději dva roky po vstupu v platnost Komise rovněž vyhodnotí rozšíření oblasti působnosti na další ekosystémy, včetně půdy s vysokými zásobami uhlíku as vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, jakož i na další komodity. Komise zároveň také posoudí potřebu zavázat se EU finanční instituce poskytovat finanční služby svým zákazníkům pouze v případě, že usoudí, že existuje jen zanedbatelné riziko, že tyto služby nepovedou k odlesňování.

Kontroly založené na riziku

Příslušné orgány EU budou mít přístup k relevantním informacím poskytnutým společnostmi, jako jsou geolokační souřadnice, a budou provádět kontroly. Mohou například používat satelitní monitorovací nástroje a analýzu DNA ke kontrole, odkud produkty pocházejí.

Komise zařadí země nebo jejich část do kategorie s nízkým, standardním nebo vysokým rizikem do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a podíl kontrol provozovatelů bude prováděn podle úrovně rizika dané země: 9 % pro vysoké riziko, 3 % pro standardní riziko a 1 % pro nízké riziko. U vysoce rizikových zemí by členské státy musely také kontrolovat 9 % celkových objemů.

Sankce za nedodržení musí být přiměřené a odrazující a maximální výše pokuty je stanovena na nejméně 4 % z celkového ročního obratu nedodržujícího provozovatele nebo obchodníka v EU.

Výhra

Po dohodě, zpravodaj Christophe Hansen (EPP, LU) řekl: „Nebylo to snadné, ale předstihli jsme silný a ambiciózní výsledek. biodiverzita COP15 konferenci v Montrealu. Tento důležitý nový nástroj bude chránit lesy po celém světě a pokryje více komodit a produktů, jako je pryž, potištěný papír a dřevěné uhlí. Navíc jsme zajistili, že práva původních obyvatel, našich prvních spojenců v boji proti odlesňování, jsou účinně chráněna. Zajistili jsme také silnou definici degradace lesa, která bude pokrývat rozsáhlou oblast lesa. Doufám, že toto inovativní nařízení dá impuls ochraně lesů po celém světě a inspiruje další země na COP15.

Další kroky

Parlament a Rada budou muset dohodu formálně schválit. Nový zákon vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU, ale některé články budou platit o 18 měsíců později.

Pozadí

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhady že v letech 420 až 1990 bylo v důsledku odlesňování ztraceno 2020 milionů hektarů lesa, což je oblast větší než EU. Spotřeba v EU představuje přibližně 10 % celosvětového odlesňování. Palmový olej a sója představují více než dvě třetiny z toho.

V říjnu 2020 jej Parlament využil výsadou ve Smlouvě požádat o to Komisi předložit právní předpisy k zastavení celosvětového odlesňování řízeného EU.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články