14.8 C
Brusel
Pátek, červenec 12, 2024
Výběr redakceLektoři cizích jazyků požadují ukončení diskriminace na italských univerzitách

Lektoři cizích jazyků požadují ukončení diskriminace na italských univerzitách

Lettori se sblížil s Římem, aby požadoval ukončení diskriminace cizích učitelů na italských univerzitách

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Henry Rodgers
Henry Rodgers
Henry Rodgers vyučuje anglický jazyk na univerzitě „La Sapienza“ v Římě a o problematice diskriminace rozsáhle publikoval.

Lettori se sblížil s Římem, aby požadoval ukončení diskriminace cizích učitelů na italských univerzitách

Učitelé cizích jazyků (Lettori) z univerzit po celé Itálii se minulé úterý sešli v Římě, aby protestovali proti diskriminačním pracovním podmínkám, kterým jsou vystaveni po celá desetiletí. Protest se konal před kancelářemi ministryně s kompetencí v případu, ministryně pro vysoké školství a výzkum Anny Marie Berniniové.

Lettori, kteří se nenechali zastrašit silnými a vytrvalými srážkami, v rotě a ve svých mateřských jazycích vyzvali ministra Berniniho, aby ukončil diskriminaci cizích učitelů na univerzitách. Plakáty a transparenty ve všech jazycích Unie odkazovaly na věty Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve prospěch Lettori, věty, které Itálie nikdy neprovedla.

V září 2021 zahájila Evropská komise proti Itálii řízení o nesplnění povinnosti za to, že neprovedla rozsudek SDEU z roku 2006  Věc C-119/04 , poslední z 4 rozsudky ve prospěch Lettori v linii jurisprudence, která sahá až do klíčového slova Allué rozhodnutí z 1989.  Den Pilar Allué. díl publikovaný v The European Times v květnu tohoto roku líčí, jak se Itálii podařilo vyhnout se svým závazkům vůči Lettori podle každého z těchto rozsudků SDEU od roku 1989 do současnosti.

Implementace rozhodnutí z roku 2006 pouze vyžadovala, aby univerzity vyplácely Lettori vyrovnání za rekonstrukci kariéry ode dne prvního zaměstnání na základě minimálního parametru výzkumného pracovníka na částečný úvazek nebo příznivějších parametrů získaných před italskými soudy, jak je stanoveno v podmínky italského zákona z března 2004, zákona, který schválil SDEU. Bezprostředně po rozsudku z roku 2006 místní soudy Lettorimu takové vyrovnání běžně přiznávaly.

Itálie však v nejodvážnějším ze svých pokusů vyhnout se judikatuře soudu Lettori uzákonila Gelminiho zákon z roku 2010, zákon, který zpětně vyložil její zákon z března 2004 restriktivním způsobem, který omezil rekonstrukci splatné kariéry. na Lettori, limity, které se v rozsudku z roku 2006 nikde neschvalují. Následně meziministerský výnos z roku 2019 o byzantské administrativní složitosti podobně podcenil a omezil vyrovnání splatné podle rozsudku soudu.

Asso.CEL.L, sdružení bez předplatného vytvořené na univerzitě „La Sapienza“ v Římě, největší evropské univerzitě, je stěžovatelem v řízení Komise o porušení práva proti Itálii. Pro prokázání existence a trvání protiprávního jednání mají zásadní význam důkazy předložené stěžovateli. S pomocí FLC CGIL, největšího italského odborového svazu, provedl Asso.CEL.L a celostátní sčítání lidu Lettori zaměstnaných na italských univerzitách nebo z nich odešel do důchodu. Univerzita univerzitou sčítání ke spokojenosti Komise doložilo nezaplacení dlužných vyrovnání podle rozhodnutí z roku 2006.

Lettori, kteří přišli do Itálie učit jazyk a kulturu svých zemí na univerzitách, jsou státními příslušníky téměř všech členských států EU. Mnozí již odešli do důchodu, aniž by v průběhu své kariéry pracovali za podmínek rovného zacházení. Důchody, které dostávají na základě mizerných a diskriminačních mezd vydělaných během své kariéry, je staví pod hranici chudoby v jejich domovských zemích. Vysloužilý Lettori se ukázal jako platný pro úterní protest.

V dobře přijatém projevu ke svým shromážděným kolegům připomněl národní koordinátor FLC CGIL Lettori, John Gilbert, lektor na Università di Firenze, právní a legislativní historii Lettori a nastínil nedávné iniciativy svého odboru jménem Lettori. . Patří mezi ně kampaň, která lobbovala všechny  Italským europoslancům za jejich podporu a dopisy generálního tajemníka Sig. Francesco Sinopoli komisaři pro pracovní místa a sociální práva Nicholasi Schmitovi s odůvodněním posunutí řízení o porušení povinnosti do fáze odůvodněného stanoviska. Touto obhajobou FLC CGIL ve skutečnosti vyzývá k trestnímu stíhání národní vlády za její diskriminační zacházení s cizími státními příslušníky.

Zasazením práva na rovné zacházení do kontextu celkových práv evropských občanů komise uvádí, že toto právo „je možná nejdůležitějším právem podle práva Společenství a základním prvkem evropského občanství“. To, co by mělo být automatickým právem, bylo Lettori po desetiletí odepřeno kvůli italské neústupnosti.

Skutečnost, že stávající opatření umožňují stav věcí, kdy Itálie může beztrestně ignorovat rozhodnutí Soudního dvora ve věci Lettori, znepokojuje irskou europoslankyni Clare Dalyovou. Její parlamentní otázka Komise, kterou spolu podepsalo 7 dalších irských poslanců EP, zdůrazňuje závazky vyplývající ze Smlouvy, které plynou z výhod členství v EU.

Příslušnou pasáž otázky stojí za to citovat doslovně:

"Italské univerzity dostávají štědré finanční prostředky z EU. Itálie získala největší podíl z fondu obnovy. Etika reciprocity jistě vyžaduje, aby Itálie dodržovala zásady právního státu a provedla nejnovější rozhodnutí Soudního dvora EU ve prospěch lettori: věc C‑119/04. "

I když uznali iniciativy a podporu Komise, mezi Lettori přítomnými na úterním protestu panovala netrpělivost kvůli pomalému tempu řízení pro porušení práva. V tisková zpráva ze září 2021 při oznámení zahájení řízení Komise uvedla, že „Itálie má nyní dva měsíce na to, aby vyřešila nedostatky zjištěné Komisí“. V současné době má nad touto lhůtou další rok, rok, ve kterém nebylo dosaženo žádného konkrétního pokroku, což je stav, který dále prodlužuje trvání diskriminace poprvé odsouzené v zásadním rozsudku Allué z roku 1989.

Vzhledem k tomu, že řešení je snadné, dlouhá nečinnost a prokrastinace Itálie Lettoriho mrzí. Jak zdůraznil řečník za řečníkem na úterním protestu, vše, co je nutné k provedení rozhodnutí ve věci C-119/04, je identifikovat příjemce judikatury Allué a rekonstruovat jejich kariéry s odkazem na platovou stupnici výzkumných pracovníků na částečný úvazek nebo příznivější parametry udělované místními italskými soudy. V podstatě jde o jednoduchou aritmetiku, kterou by efektivní organizace mohla snadno zvládnout za několik týdnů.

Kurt Rollin je zástupcem Asso.CEL.L pro lettoriho v důchodu. Jeho učitelská kariéra od roku 1982 do roku 2017 na Univerzitě La Sapienza v Římě probíhala souběžně s obdobím stále rostoucí integrace v rámci EU. Přesto, stejně jako jeho kolegové ve výslužbě, jeho právo na rovnocenné zacházení bylo odepřeno po všechny roky jeho služby.

Na protestu před ministerstvem školství v Římě a v ozvěně nálad irských europoslanců řekl pan Rollin: „V zájmu souladu s hodnotami Smlouvy by dodržování práva EU mělo být absolutní podmínkou pro členské státy, které dostávají finanční prostředky EU. Je špatné, že členský stát může beztrestně odepřít Smlouvě právo na rovné zacházení. V tomto okamžiku by Komise měla okamžitě postoupit do fáze odůvodněného stanoviska“.

V řízeních o porušení povinnosti jsou výměny názorů mezi Komisí a členskými státy, při kterých dochází k domnělému porušení jejich závazků vyplývajících ze Smlouvy, chráněny procesním požadavkem důvěrnosti. V reakci na nedávné dopisy od Asso.CEL.L a generálního tajemníka FLC Sig. Francesco Sinopoli, který vyzval k postoupení řízení do fáze odůvodněného stanoviska, Komise diplomaticky odpověděla, že brzy přijme rozhodnutí ve věci Lettori.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -