12.2 C
Brusel
Pátek, Březen 17, 2023

Přeprava odpadu: Poslanci prosazují přísnější pravidla EU

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Parlament v úterý přijal svou vyjednávací pozici pro jednání s vládami EU o novém zákonu, který má revidovat postupy EU a kontrolní opatření pro přepravu odpadu.

Revidovaná legislativa by měla účinněji chránit životní prostředí a lidské zdraví a zároveň plně využívat příležitostí, které odpady poskytují, k dosažení cílů EU v oblasti oběhového hospodářství s nulovým znečištěním.

Přijatým textem europoslanci podporují výslovný zákaz přepravy všech odpadů určených k likvidaci v rámci EU, s výjimkou povolených v omezených a dobře odůvodněných případech. EU vývoz nebezpečného odpadu do zemí mimo OECD by byl rovněž zakázán.

Vývoz odpadu, který není nebezpečný, k využití by byl povolen pouze do zemí mimo OECD, které k tomu dají souhlas a prokáží svou schopnost nakládat s tímto odpadem udržitelným způsobem. Poslanci chtějí také zakázat vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD a do čtyř let postupně ukončit jeho vývoz do zemí OECD.

Parlament vyzývá k vytvoření mechanismu EU zaměřeného na rizika, který by vedl země EU, které provádějí inspekce s cílem předcházet nezákonné přepravě odpadu a odhalovat ji.

Další podrobnosti o opatřeních navrhovaných Parlamentem jsou k dispozici zde.

Po plenární rozprava v pondělí večer, byla zpráva přijata v úterý 594 hlasy pro, 5 proti a 43 členů se zdrželo hlasování.

Výhra

Zpravodaj Pernille Weiss (EPP, DK) řekl: „Naše ambiciózní pozice v nadcházejících jednáních s členskými státy byla právě schválena velkou většinou v plénu. Musíme přeměnit odpad na zdroje na společném trhu, a tím lépe pečovat o naše životní prostředí a konkurenceschopnost. Nová pravidla nám také usnadní boj proti odpadové kriminalitě v EU i mimo ni. A se zákazem vývozu plastového odpadu, který navrhujeme, prosazujeme mnohem inovativnější a oběžnější ekonomika všude tam, kde jde o plast. To je skutečné vítězství pro další generace."

Další kroky

Europoslanci jsou nyní připraveni zahájit jednání s členskými státy EU.

Pozadí

Dne 17. listopadu 2021 předložila Komise a návrh na reformu pravidel EU o přepravě odpadu, kterým se stanoví postupy a kontrolní opatření pro přepravu odpadů v závislosti na jejich původu, místě určení a přepravní cestě, druhu přepravovaného odpadu a způsobu nakládání s odpady při jejich dosažení.

V roce 2020 dosáhl vývoz odpadu z EU do zemí mimo EU 32.7 milionů tun, což představuje asi 16 % celosvětového obchodu s odpady. Kromě toho se každý rok mezi zeměmi EU přepraví asi 67 milionů tun odpadu.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články