8.1 C
Brusel
Neděle, březen 26, 2023

Mobilita pracovních sil – Evropská komise vyzývá ITÁLII, aby ukončila diskriminaci zahraničních lektorů

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Evropská komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko  Itálie (INFR(2021)4055) za nedodržení pravidel EU o volném pohybu pracovníků (Nařízení (EU) č 492 / 2011). Podle práva EU nesmějí být občané EU, kteří uplatňují své právo na volný pohyb, diskriminováni z důvodu své národnosti, pokud jde o přístup k zaměstnání a pracovní podmínky. Ve svém vládnoucí ve věci C-119/04 Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že italský zákon z roku 2004 poskytuje přijatelný rámec pro tzv. rekonstrukci kariéry zahraničních lektorů („Lettori“) na italských univerzitách.

To znamená, že zákon umožňuje úpravu jejich platu, let a odpovídajících dávek sociálního zabezpečení výzkumným pracovníkům se smlouvou na částečný úvazek a přiznává jim právo na doplatky od začátku jejich zaměstnání. Většina univerzit však nepodnikla kroky potřebné ke správné rekonstrukci Lettoriho kariéry, takže většina zahraničních lektorů stále nedostala peníze, na které má nárok.

Itálie od spuštění programu nepřijala nezbytná opatření řízení o porušení povinnosti v září 2021, a proto stále diskriminuje zahraniční lektory. Itálie má nyní dva měsíce na přijetí nezbytných opatření, jinak se Komise může rozhodnout postoupit případ Soudnímu dvoru Evropské unie.

Tuto hrozbu dnes vydala Komise, že do dvou měsíců předá Itálii Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU), pokud Itálie nezaplatí nedoplatky mezd a důchodů svých neitalských lektorů.

V prohlášení zaslaném The European Times, David Petrie, předseda svazu lektorů Asociace zahraničních lektorů v Itálii řekl dnes: 

„Srdečně děkujeme Evropské komisi za to, že dnes vydala jasné a důrazné prohlášení. Po téměř 12 letech od oznámení porušení práva EU představovaného zákonem Gelmini 240/2010, který zmařil účinek italského zákona 63 z roku 2004, který měl být podle judikatury Soudního dvora proveden, Komise nakonec uzavřel předběžné řízení pro porušení povinnosti, které bylo formálně zahájeno v září 2021, a oznámil zahájení soudního řízení pro nesplnění povinnosti proti Itálii u Soudního dvora. Itálie má 60 dní předem prostřednictvím oznámení o odůvodněném stanovisku podle čl. 258 SFEU upravit odměny, služební dobu a příspěvky na sociální zabezpečení zahraničních lektorů na parametr minimálně úvazku výzkumného pracovníka se smlouvami na dobu určitou s úhradou nedoplatků od počátku pracovního poměru. To je konečně jasný postoj tváří v tvář vyhýbavému chování italského zákonodárce a univerzitních správ, které v posledních letech nedokázaly přijmout nezbytná opatření k překonání přetrvávající diskriminace zahraničních lektorů v Itálii, která přetrvává od roku 1980 navzdory četným zásahy Evropské unie a Soudního dvora“.

z jeho strany, Henry Rodgers, Lettor sám velmi aktivní s Asso. BUŇKAA FLC CGIL odborový svaz, uvedl ve svém nejnovější článek , že:

Jako strážce smluv je úkolem Komise zajistit, aby byly dodržovány závazky přijaté členskými státy v Římě a dalších městech, která navazují na Smlouvu. Skutečnost, že musela zahájit druhé řízení o nesplnění povinnosti, aby si vynutila provedení rozhodnutí vyplývajícího z prvního řízení, je měřítkem toho, jak neústupná a odolná Itálie byla. Zpráva, že řízení bylo přesunuto do fáze odůvodněného stanoviska, byla vřele vítána na univerzitách po celé Itálii. Rozhodnutí bylo považováno za seriózní prohlášení o záměru Komise zajistit plný soulad s rozsudkem soudu z roku 2006.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články