0.1 C
Brusel
Úterý, listopad 28, 2023
AfrikaEvropský parlament odsuzuje nigerijské zákony o projevech, které staví hudebníka do cely smrti za...

Evropský parlament odsuzuje nigerijské zákony o projevech, které staví hudebníka do cely smrti za rouhání

VIZ CELÉ USNESENÍ NA KONCI ČLÁNKU – Evropský parlament odsuzuje nigerijské zákony týkající se řeči, které staví „rouhačského“ hudebníka Whatsapp do cely smrti

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

VIZ CELÉ USNESENÍ NA KONCI ČLÁNKU – Evropský parlament odsuzuje nigerijské zákony týkající se řeči, které staví „rouhačského“ hudebníka Whatsapp do cely smrti

  • Téměř jednomyslné usnesení vyzývá Nigérii, aby „zrušila zákony o rouhání na federální a státní úrovni“  
  • Nejvyšší soud Nigérie se bude zabývat případem Yahaya Sharif-Aminu, odsouzeného k smrti za rouhání na Whatsapp  

Brusel (20. dubna 2023) – ADF International – Evropský parlament v naléhavém usnesení vyzval k propuštění Yahaya Sharif-Aminu, mladého nigerijského hudebníka odsouzeného k smrti podle zákona o rouhání ve státě Kano v severní Nigérii. Rezoluce „připomíná, že zákony o rouhání jsou v jasném rozporu s mezinárodními lidskými právy“ a „v rozporu s nigerijskou ústavou, která zaručuje náboženskou svobodu a svobodu projevu“. Usnesení bylo přijato 550 hlasy pro a pouze sedm hlasů proti.  

(VIZ CELÉ ROZHODNUTÍ NA KONCI ČLÁNKU)

Případ Yahaya Sharif-Aminu bude projednávat Nejvyšší soud Nigérie a má potenciál zvrátit tamní drakonický zákon o rouhání v severních státech. Zákony o rouhání přispívají ke kultuře bující strachu a násilí tím, že se zaměřují na menšinové náboženské skupiny s trestními tresty, v některých částech včetně trestu smrti, za náboženské projevy vnímané jako urážlivé. 

Kola Alapinni, mezinárodní právník v oblasti lidských práv, který zastupuje Yahayu u Nejvyššího soudu Nigérie ve spolupráci s ADF International, uvedl: 

„Nikdo by neměl být pronásledován pro svou víru. Zákony o rouhání jsou vážným porušením nejen mezinárodního práva, ale také naší nigerijské ústavy. Společně s ADF International jsme odhodláni bránit Yahayu a lidská práva všech Nigerijců. Mezinárodní společenství musí upozornit na porušování základních svobod v Nigérii.

Alapinni dále dodal:

„Občané Nigérie si zaslouží svobodu mluvit o své víře a svobodně žít svou víru. Oceňujeme úsilí Evropského parlamentu odsoudit to, co se děje podle zákonů o rouhání v Nigérii, a podpořit Yahayu. 

Trest smrti za údajné „rouhání“ 

V roce 2020 byl súfijský muslim Yahaya Sharif-Aminu odsouzen k trestu smrti oběšením za „rouhání“. Jeho údajný zločin zahrnoval zasílání textů písní na WhatsApp, které byly považovány za rouhání vůči proroku Mohamedovi.  

Sharif-Aminu se s podporou od skupiny ADF International zasazující se o lidská práva odvolal se svým případem k Nejvyššímu soudu Nigérie a zpochybňuje ústavnost zákonů o rouhání založených na šaríi. 

Parlamentní usnesení vyzývá „nigerijské úřady, aby zrušily zákony o rouhání na federální a státní úrovni“. Vyzývá také k okamžitému bezpodmínečnému propuštění osob, které „čelí obvinění z rouhání“. 

Carlos Zorrinho, poslanec Evropského parlamentu (EPP) během rozpravy řekl:

"Ve jménu důstojnosti, spravedlnosti a respektu k nejzákladnějším lidským právům opakuji naši výzvu k okamžitému propuštění hudebníka Yahaya Sharif-Aminu, který je právě teď doslova v cele smrti."  

Bert-Jan Ruissen, poslanec EP (ECR) uvedl:

"Pouhá existence zákonů o rouhání podněcuje vážné násilí proti osobám, které jsou obviněny z rouhání, velmi často ještě předtím, než mohou zasáhnout policejní síly a soudní systémy." 

Georgia du Plessis, právní ředitelka ADF International v Bruselu, uvedla: 

„ADF International nepracuje pouze s naléhavým cílem zachránit Yahayaův život a zajistit jeho propuštění, ale také skoncovat se zákony o rouhání všude. Spolu s našimi nigerijskými partnery jsme odhodláni bránit Yahayu a podporovat jeho boj za svobodu projevu a náboženskou svobodu u Nejvyššího soudu Nigérie. 

Du Plessis dodal:

„Náboženská svoboda a svoboda projevu jsou základními lidskými právy. Zákony o rouhání trestají lidi za mírumilovné vyjádření své víry a jsou ve své podstatě v rozporu s lidskými právy. Evropský parlament učinil velmi potřebný krok, aby upozornil veřejnost na případ Yahayi. Doufáme, že usnesení poskytne mezinárodní impuls pro pozitivní výsledek.  

„Případ má bezprecedentní potenciál pro náboženskou svobodu“ 

V nově zveřejněném videu je nigerijský právník Kola Alapinni, který se spojil s ADF International, aby zajistil svobodu Yahaya Sharif-Aminu. Ve videu je také uvedena matka takzvaného „rouhačského“ hudebníka, která vypráví o zkouškách a traumatických zážitcích, které její syn prožil. 

Yahaya Sharif-Aminu zůstává ve vězení a čeká na Nejvyšší soud, aby projednal jeho odvolání. Jeho případ přitom zdaleka není ojedinělým incidentem. Spolu s menšinovými muslimy je pronásledování křesťanů v Nigérii obzvláště tvrdé. V roce 2021 bylo 90 % všech křesťanů na celém světě zabitých pro svou víru v Nigérii. 

Kelsey Zorzi, ředitel globální náboženské svobody pro ADF International, řekl:

„Obhájci náboženské svobody čekali desítky let, než zrušili tento zákon o rouhání. Tuto příležitost si nemůžeme nechat ujít. Případ má v Nigérii nebývalý potenciál pro náboženskou svobodu a svobodu projevu a mohl by být katalyzátorem změny, ve kterou všichni doufáme. Zákony o rouhání jsou katastrofou – destabilizují země a vyvolávají násilí. Když obhajujeme svobodu vyznání a slova po celém světě, jasně vidíme, že odsoudit někoho k smrti za jeho pokojný projev je nejvyšší cenzurou.  

Odvolání Nejvyššího soudu Yahaya Sharif-Aminu by mohlo ukončit zákony o rouhání v jeho domovském státě Kano a v celé severní Nigérii. Kladné rozhodnutí by vedlo ke zrušení zákonů o rouhání po celém světě.  

Rozlišení

Plný text

image 1 Evropský parlament odsuzuje nigerijské zákony o projevech, které staví hudebníka do cely smrti za rouhání
Evropský parlament odsuzuje nigerijské zákony o projevech, které staví hudebníka do cely smrti za rouhání 2

P9_TA(2023)0116

Riziko trestu smrti a poprava zpěváka Yahaya Sharif Aminu za rouhání v Nigérii

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2023 o riziku trestu smrti a popravě zpěvačky Yahaya Sharif-Aminu za rouhání v Nigérii (2023/2650(RSP))

Evropský parlament,

- s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 svého jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 10. srpna 2020 byl nigerijský zpěvák Yahaya Sharif-Aminu postaven před vyšší soud šaría ve státě Kano, kde byl souzen bez právního zastoupení a odsouzen k smrti oběšením za údajné rouhání v písni, kterou složil a sdílel na sociálních sítích média obsahující údajně hanlivé komentáře týkající se proroka Mohameda;

B. vzhledem k tomu, že dne 21. ledna 2021 Nejvyšší soud státu Kano nařídil obnovu řízení z důvodu procesních nesrovnalostí a dne 17. srpna 2022 odvolací soud potvrdil ústavnost ustanovení o rouhání v trestním zákoníku šaría a potvrdil příkaz k obnovení řízení;

C. vzhledem k tomu, že v listopadu 2022 Yahaya Sharif-Aminu podal odvolání k Nejvyššímu soudu proti svému odsouzení s tím, že zákon o rouhání podle trestního zákoníku šaría státu Kano přímo porušuje nigerijskou ústavu a závazné mezinárodní smlouvy o lidských právech; vzhledem k tomu, že zůstává ve vězení;

D. vzhledem k tomu, že mnoho dalších lidí bylo poškozeno nigerijskými zákony o rouhání; vzhledem k tomu, že studentka Deborah Yakubuová byla v roce 2022 ukamenována a ubita k smrti; vzhledem k tomu, že Rhoda Jatau byla napadena davem a je souzena bez práva na kauci; vzhledem k tomu, že humanista Mubarak Bala byl odsouzen k 24 letům vězení;

E. vzhledem k tomu, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), jehož smluvní stranou je Nigérie, omezuje trest smrti na nejzávažnější zločiny; vzhledem k tomu, že navzdory tomu šaría praktikovaná v nejméně 12 státech severní Nigérie ukládá trest smrti za rouhání;

F. vzhledem k tomu, že zákony o rouhání v Nigérii porušují její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, Africkou chartu a nigerijskou ústavu;

1. naléhavě žádá nigerijské úřady, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily Yahayu Sharif-Aminu, stáhly všechna obvinění proti němu a zaručily mu práva na řádný proces; vyzývá k propuštění Rhody Jatauové, Mubaraka Baly a dalších, kteří čelí obvinění z rouhání;

2. připomíná, že zákony o rouhání jsou v jasném rozporu s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, zejména s ICCPR, a v rozporu s nigerijskou ústavou, která zaručuje náboženskou svobodu a svobodu projevu;

3. naléhavě vyzývá nigerijské úřady, aby prosazovaly lidská práva v celé zemi tím, že zajistí, aby federální, státní a šaría neodpíralo Nigerijcům ochranu podle národní ústavy a mezinárodních úmluv; naléhavě vyzývá nigerijské orgány, aby na federální a státní úrovni zrušily zákony o rouhání;

4. připomíná, že Nigérie má obrovský vliv na celou Afriku a muslimský svět, a zdůrazňuje, že tento případ je bezprecedentní příležitostí, jak vést cestu ke zrušení zákonů o rouhání;

5. naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby se vypořádala s beztrestností související s obviněními z rouhání;

6. připomíná mezinárodní úsilí o zrušení trestu smrti a naléhavě vyzývá Nigérii, aby okamžitě stáhla používání trestu smrti za rouhání a podnikla kroky k úplnému zrušení;

7. vyzývá EU a její členské státy jako klíčové rozvojové partnery, aby upozorňovaly nigerijské orgány na jednotlivé případy, obavy v oblasti lidských práv a zákony o rouhání;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení nigerijským orgánům a mezinárodním institucím.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -