24.6 C
Brusel
Neděle října 1, 2023
NáboženstvíKřesťanstvíOznámení synodu biskupů Srbské pravoslavné církve pro...

Oznámení o synodu biskupů Srbské pravoslavné církve pro Kosovo a Metohiji

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Hostující autor
Hostující autor
Hostující autor publikuje články od přispěvatelů z celého světa

Více od autora

Konflikt Ázerbájdžán-Arménie: mimo běžné přesvědčení

0
Je nepopiratelné, že válka, tato pohroma, která pustoší lidstvo, rozsévá zkázu. Čím déle konflikt trvá, tím více podněcuje nepřátelství mezi zúčastněnými národy, čímž je obnovení důvěry mezi válčícími stranami ještě obtížnější. Vzhledem k tomu, že konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií již dosáhl smutného stého výročí své existence, je těžké si představit, jaká muka tyto dva národy, z nichž každý nese svůj díl utrpení, prožívají.

Od: Rada biskupů SOC / 05.20.2023

Letošní pravidelné zasedání Svaté rady biskupů Srbské pravoslavné církve věnovalo zvláštní pozornost lidem a církvi v Kosovu a Metohiji.

Za poslední rok byly v Kosovu a Metohiji registrovány desítky útoků proti lidem, svatyním, domovům a majetku Srbů. Události vedly k pokojnému, ale rozhodnému protestu Srbů ze srbských obcí v severním Kosovu a Metohiji, aby vyzvali kosovské instituce, aby v souladu s již dosaženými a podepsanými dohodami s Prištinou za zprostředkování vytvořily Svaz srbských obcí. Evropské unie v Bruselu v letech 2013 a 2015

Srbská pravoslavná církev vždy zastávala stanovisko, že všechny problémy v Kosovu a Metohiji by měly být řešeny mírovou cestou a prostřednictvím dialogu a že by vždy mělo existovat mírové soužití Srbů, Albánců a všech ostatních národů žijících v této oblasti. Na zasedáních Posvátného biskupského synodu všech minulých let naše církev jasně a jednoznačně naznačila, jak naznačila i na letošním zasedání, že přijetí samozvané nezávislosti Kosova a Metohije přímo či nepřímo, de facto resp. de iure, by bylo v rozporu s mezinárodním právem založeným na Chartě OSN a dalších aktech a zásadách obecného významu. Takové rozhodnutí nemá podporu ani v Radě bezpečnosti OSN, ani ve většině zemí světa, včetně pěti zemí Evropské unie. Nevyhnutelně by to vedlo k masivnějšímu exodu mezi srbským obyvatelstvem, ztroskotalo by na pokusech o mírové soužití všech, bez ohledu na etnický původ a víru, i na samotné přežití našeho lidu v jeho staletých krbech. Řešení by se proto mělo hledat pouze v souladu se zásadami a pravidly platnými pro všechny.

Důkazem toho jsou nedávné agresivní akce úřadů v Prištině, namířené proti srbské komunitě a naší svaté církvi, které vedly k nejnižší možné úrovni vztahů od roku 1999. A také přijatá rozhodnutí, která hluboce rozdělují občany Kosova a Metohije způsobují bezprecedentní mezietnické napětí a regionální nestabilitu a z dlouhodobého hlediska ztěžují život našim lidem a naší církvi. Je jasné, že cílem kosovských institucí je vytvořit etnické albánské Kosovo, ve kterém je mařen svobodný a normální život Srbů.

Církev v tomto ohledu odsuzuje všechny útoky proti srbskému lidu, jeho svatyním a majetku, a zejména teroristické ozbrojené útoky proti jednotlivým etnickým Srbům včetně dětí, jakož i existenci tajných seznamů, na jejichž základě Srbové, a to i bývalí příslušníci kosovské policie. Odsuzuje také nezákonnou konfiskaci půdy ve vlastnictví Srbů s cílem vyvinout další tlak na jejich donucení k emigraci. Shromáždění požaduje, aby byli pachatelé těchto zločinů postaveni před soud a aby byly všechny oběti chráněny.

Srbská pravoslavná církev je ve zvlášť složité situaci. Potvrzují to i prohlášení mezinárodních představitelů a respektovaných institucí, které se zabývají ochranou náboženských práv a svobod. Kromě řady útoků na naše chrámy, které brání normálnímu procesu rekonstrukce desítek našich svatyní, poškozených nebo zničených převážně v období 1999-2004, je život našich klášterů a farností velmi obtížný. Albánské úřady v Kosovu začaly v mnoha ohledech měnit nebo reinterpretovat předchozí zákony, které zahrnovaly záruky ochrany majetku a hospodářských práv a které umožnily nezávislost a udržitelnost našich klášterů. Nejvyšší albánští představitelé zpravidla neuznávají skutečný a oficiální název naší církve, potvrzený kosovským zákonem, ani poskytnuté záruky. To vše hrozí přerůst v nová represivní opatření, která dále ohrozí duchovní poslání církve a zachování identity srbského lidu v Kosovu a Metohiji.

Posvátný biskupský synod proto zvláště zdůrazňuje nutnost věnovat v Kosovu a Metohiji největší pozornost následujícím otázkám: zachování identity a církevní organizace Srbské pravoslavné církve v Kosovu a Metohiji, předcházení historickému revizionismu, ochraně majetku našeho církve, vytvoření podmínek pro navrácení konfiskovaného majetku, zachování podmínek, které umožňují normální fungování našich klášterů a Raško-prizrenské diecéze jako celku. V současné době není mnoho klášterů, kostelů a rodin ekonomicky životaschopných a mohou přežít pouze s pomocí Srbské pravoslavné církve, dále prostřednictvím darů a s rozvojem zemědělských a jiných aktivit, které finančně zajišťují život našich svatyní a teologie v Prizren.

Zvláště je zdůrazněno, že naše církev v Kosovu a Metohiji potřebuje velmi aktivní mezinárodní ochranu před diskriminačním chováním kosovských institucí, je zapotřebí silnějších záruk a účinného dohledu, aby se zabránilo zneužívání a svévolnému výkladu zákonů v soudních aktech, obcházení nebo úplného zákazu dodržování zákona, což je na úkor naší církve.

Srbská pravoslavná církev byla po staletí hlavním pilířem našeho lidu v Kosovu a Metohiji a hlavním faktorem jeho jednoty, přežití a zachování národní, duchovní a kulturní identity. Bez zvláštní ochrany církve by přežití našeho lidu nebylo možné. Proto je starost o práva srbského lidu v Kosovu a Metohiji neoddělitelná od starostí o ochranu základních práv a potřeb srbské pravoslavné církve, která již čtyřiadvacet let žije v extrémně těžkých podmínkách, vystavena útokům a různým formám porušování základních náboženských, majetkových, občanských a lidských práv.

Podporou dialogu a mírového řešení všech problémů v Kosovu a Metohiji chce Srbská pravoslavná církev svým dílem přispět k rozvoji mezietnických vztahů a spolupráce s jinými církvemi a náboženskými společenstvími a aktivně se podílet na vytváření podmínek pro svobodnou a bezpečný život Srbů a Albánců, jakož i všech náboženských a národnostních komunit v Kosovu a Metohiji a všude na světě.

Shromáždění znovu opakuje svůj postoj, že je proti jakémukoli vyloučení Kosova a Metohije ze Srbska, a vyzývá Albánce i Srby, aby své potíže vyřešili v duchu tolerance a vzájemného respektu. Protože bylo Boží vůlí, aby oba národy sdílely Kosovo a Metohiji, a zejména Albánci, kteří jsou většinou, měli by udělat vše pro dosažení maximální vzájemné tolerance a vzájemného respektu, aby byl vytvořen normální a lepší život pro každého občana Kosova a Metohija. Všechny vztahové problémy mohou a měly by být vyřešeny dialogem.

S upřímným přesvědčením, že soužití Srbů a Albánců v Kosovu je nejen možné, ale také nutné, protože nás Bůh nasměroval k sobě, modlíme se k Bohu, aby v Kosovu a Metohiji zavládl mír a aby byl nastolen normální život se všemi, kteří žít tam.

Zdroj: Oficiální facebooková stránka srbského patriarchy Porfiryho

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BMhbdtpToc7m5UoiZDkvnhXDBiRCX76cGq2edPqjJLb5ct4RrkDvTDMM91wv8RVWl&id=100071758814705&sfnsn=mo

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -