7 C
Brusel
Sobota únor 24, 2024
EvropaMobilní stroje pohybující se po veřejných komunikacích musí splňovat normy bezpečnosti silničního provozu,...

Poslanci souhlasí s tím, že mobilní stroje pohybující se po veřejných komunikacích musí splňovat normy bezpečnosti silničního provozu

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele schválil návrh parlamentního vyjednávacího postoje k novému nařízení zlepšujícímu bezpečnost silničního provozu mobilních pracovních zařízení.

Auta, nákladní auta a autobusy nejsou jediné stroje, které jezdí po veřejných komunikacích. Pracovní zařízení, jako jsou stavební nebo zemědělské stroje, musí také občas použít naše silnice, aby se dostali z jednoho pracoviště na druhé. To však může způsobit nebezpečné dopravní situace, protože pracovní stroje nemusí být ve tmě dostatečně osvětleny nebo může být například omezen zorný úhel jejich řidiče.

Až dosud bylo na členských státech, aby stanovily normy bezpečnosti silničního provozu pro takové stroje. V březnu 2023 však Evropská komise navrhla nová pravidla pro řešení rizik bezpečnosti silničního provozu a roztříštěnosti trhu na úrovni EU. A dnes Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů přijal návrh mandátu Parlamentu k jednání o tomto návrhu.

Certifikační postup EU

Komise chce stanovit řadu požadavků na bezpečnost silničního provozu, které se týkají například brzd, řízení, zorného pole, osvětlení, rozměrů a mnoha dalších prvků. Výrobci by museli splnit tyto požadavky a před uvedením na trh EU předložit své stroje testování bezpečnosti silničního provozu a kontrolám shody. Pokud stroj projde zkouškami, bude mu vystaven certifikát, který umožňuje prodej stejného typu stroje v celé EU. Poté by se výrobní procesy výrobce pravidelně kontrolovaly, aby se zajistilo, že nové stroje budou nadále splňovat pravidla.

Rozsah

Podle původního návrhu by se nařízení vztahovalo na pracovní zařízení s až třemi sedadly (včetně řidiče) a maximální konstrukční rychlostí pod 40 km/h. Traktory, čtyřkolky, přívěsy nebo stroje primárně určené pro přepravu osob nebo zvířat by se nevztahovaly. Z oblasti působnosti by byly rovněž vyloučeny stroje, které by se pohybovaly pouze na území jednoho členského státu nebo se vyrábějí pouze v malých sériích.

Poslanci dále upřesnili, že nařízení by se mělo týkat pouze nových strojů vyrobených výrobcem v EU nebo nových nebo použitých strojů dovezených ze třetí země. Poslanci navíc chtějí zahrnout tažené zařízení a vynechat prototypy pro testování v terénu.

Výměna informací a přechodné období

Návrh předpokládá mechanismy spolupráce a výměny informací pro členské státy tak, aby všechny země byly okamžitě informovány o jakýchkoli problémech s konkrétním zařízením ao jakémkoli novém stroji, který je povolen k pohybu po evropských veřejných komunikacích.

Důležité je, že nařízení by také stanovilo přechodné období 8 let, během kterého by si výrobci mohli vybrat, zda chtějí požádat o certifikát EU, nebo budou nadále dodržovat pouze příslušné národní zákony.

Výhra

Po hlasování zpravodaj Parlamentu pro tento spis, Tom Vandenkendelaere (EPP, BE), řekl: „Dnes jsme udělali první krok k dokončení evropského jednotného trhu pro nesilniční pojízdné stroje. Tento návrh výrobcům umožňuje, aby stroje, jako jsou stavební stroje, kombajny a městské sekačky, byly typově schváleny v jednom členském státě a získali tak přístup na celý jednotný trh. Ve srovnání s dnešními 27 samostatnými schvalovacími režimy dodáváme výrobcům v EU snížení administrativy a všech souvisejících nákladů. Výsledkem je tato vynikající rovnováha mezi zefektivněním postupů a dodržováním nejpřísnějších bezpečnostních požadavků na tyto stroje v celé Unii.“

Další kroky

Zpráva byla přijata ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 38 hlasy pro, 2 hlasy proti a 0 se zdrželo hlasování. Výbor rovněž souhlasil se zahájením interinstitucionálních jednání na základě této zprávy (37 hlasů pro, 0 proti a 2 se zdrželi). Toto rozhodnutí bude nyní muset být oznámeno na příštím plenárním zasedání, a pokud nebude napadeno, bude Parlament připraven zahájit jednání s Radou o konečné podobě a znění nařízení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -