0.5 C
Brusel
Úterý duben 23, 2024
Výběr redakceEHSV upozorňuje na evropskou bytovou krizi: výzva k naléhavé...

EHSV upozorňuje na evropskou bytovou krizi: výzva k naléhavé akci

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Brusel, 20. února 2024 – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), uznávaný jako spojnice EU s organizovanou občanskou společností, vydal kruté varování o eskalaci bytové krize v Evropě, která se týká zejména zranitelných skupin a mladých jedinců. Během konference na vysoké úrovni v Bruselu EHSV zdůraznil naléhavost situace a zdůraznil potřebu koordinované reakce na úrovni EU, aby byl zajištěn přístup k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny.

Projekt krize bydlení, vyznačující se rostoucí neschopností Evropanů najít dostupné a přiměřené ubytování, vede k řadě nepříznivých důsledků, včetně nejistoty bydlení, zdravotních problémů a zvýšených škod na životním prostředí. Konference EHSV zdůraznila mnohostranný dopad krize a zdůraznila, že bydlení není pro mnoho domácností pouze velkým nákladem, ale také rozhodujícím faktorem sociální a územní soudržnosti v EU.

Nedávné studie, včetně jedné z nadace Eurofound, odhalují, že krize neúměrně ovlivňuje mladé lidi, oddaluje jejich přechod k nezávislému životu a prohlubuje mezigenerační nerovnosti. Země jako Španělsko, Chorvatsko, Itálie a další zaznamenaly výrazný nárůst počtu mladých dospělých žijících se svými rodiči, což signalizuje prohlubování krize.

EHSV se dlouhodobě zasazuje o řešení otázek bydlení v celé EU. V roce 2020 vyzvala k vytvoření evropského akčního plánu pro bydlení, který by navrhoval opatření na zvýšení nabídky sociálního a dostupného bydlení a na boj proti bezdomovectví. Navzdory tomu, že za bytovou politiku odpovídají jednotlivé státy, je cílem doporučení EHSV podpořit společný evropský přístup ke krizi.

Mezi navrhovaná opatření patří pořádání každoročního summitu EU o dostupném bydlení, zavedení všeobecného práva na bydlení prostřednictvím specifické regulace a vytvoření evropského fondu pro investice do dostupného bydlení. Tyto návrhy mají zmobilizovat zúčastněné strany na všech úrovních, od místní po celounijní, k účinnému řešení nedostatku bytů.

Na konferenci vystoupili řečníci na vysoké úrovni, včetně předsedy EHSV Olivera Röpkeho, který zdůraznil úlohu organizací občanské společnosti při prosazování politik dostupného bydlení. Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uznal složitost zajištění přístupu k dostupnému bydlení, ale zdůraznil jeho nezbytnost pro silnou sociální Evropu. Poslankyně Evropského parlamentu Estrella Durá Ferrandis vyzvala k integrované strategii EU pro sociální, veřejné a dostupné bydlení, zatímco Christophe Collignon, valonský ministr pro bydlení a místní orgány, zdůraznil bydlení jako základní právo nezbytné pro prevenci bezdomovectví a podporu sociální soudržnosti.

EHSV plánuje sestavit svá doporučení a prezentovat je na nadcházející ministerské konferenci pro bydlení v Lutychu s cílem zařadit bytovou krizi na pořad jednání nového Evropského parlamentu a Komise na období 2024–2029. Tato iniciativa se snaží nejen řešit bezprostřední výzvy, ale také položit základy pro dlouhodobá řešení, která zajistí, že se přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení stane realitou pro všechny Evropany.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -