9.2 C
Brusel
Úterý duben 23, 2024
Výběr redakceNáboženská svoboda a rovnost v Evropské unii: nejasné cesty před námi

Náboženská svoboda a rovnost v Evropské unii: nejasné cesty před námi

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Gaston de Persigny
Gaston de Persigny
Gaston de Persigny - Reportér ve společnosti The European Times Novinky

Madrid. Santiago Cañamares Arribas, profesor církevního práva na hl Univerzita Complutense v Madridu, přednesl podnětnou analýzu náboženské svobody a rovnosti v Evropské unii na nedávném putovním semináři pořádaném Asociací profesorů církevního práva.

V této nedávné přednášce Prof. Cañamares Arribas, významný učenec v oblasti náboženské svobody, se podělil o své hluboké poznatky o složitém vztahu mezi náboženstvím a právním rámcem Evropská unie. Tato událost, která představuje významný okamžik v akademickém a osobním sbližování madridských univerzit i mimo ni, zdůraznila vyvíjející se dynamiku náboženská svoboda v rámci EU.

Prof. Cañamares Arribas začal svůj projev vyjádřením vděčnosti sdružení za obnovení tradice takto smysluplných seminářů, což byla praxe kdysi běžná, když byl součástí katedry církevního práva.

Jádro prezentace profesora Cañamares Arribase se točilo kolem jeho nedávného výzkumu a publikace o úloze náboženství v Evropské unii, což je téma, které zaměstnává jeho vědeckou činnost již léta. Upozornil na paradox v přístupu EU k náboženské svobodě a rovnosti. “Zatímco zákonodárce EU projevuje závazek k náboženské svobodě a rovnosti prostřednictvím konkrétních norem a výjimek z náboženských důvodů, nezdá se, že by se tento závazek odrážel v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie (SDEU),“ poznamenal.

Prof. Cañamares Arribas kriticky analyzoval Restriktivní výklad náboženské svobody ze strany SDEU, což je v kontrastu s širšími povolenkami v rámci právních předpisů EU. Citoval nedávné „Commune d'Ans” případ jako ukázkový příklad, kdy otázka belgického soudu vedla k rozhodnutí, které vyvolalo další debatu o postoji EU k náboženským symbolům v prostředí zaměstnanosti.

Seminář se ponořil do dvou hlavních nevyřešených otázek v rámci práva EU: rozdíl (nebo jeho nedostatek) mezi náboženstvím a osobním přesvědčením jako předměty ochrany a autonomie členských států při definování jejich vztahu k náboženskému vyznání. Prof. Cañamares Arribas zdůraznil základní ekonomické zaměření EU, ale zdůraznil je důležité nepřehlížet sociální a osobní rozměry, včetně náboženské svobody a rovnosti.

Prof. Cañamares Arribas dále kritizoval potenciální podporu EU laicismu a zpochybnil, zda je v souladu se základními právy a hodnotami, které Unie hodlá prosazovat. Odvolával se na „Refah Partisi proti Turecku” případ Evropského soudu pro lidská práva k ilustraci potenciálních konfliktů mezi některými modely vztahů mezi státem a náboženstvím a ochranou základních práv.

Prof. Cañamares Arribas vyzval k jemnějšímu chápání a uplatňování náboženské svobody a rovnosti v rámci EU. Navrhl, že prostřednictvím vzájemného učení mezi SDEU a Evropským soudem pro lidská práva a také díky příspěvkům generálních advokátů existuje prostor pro optimismus a zlepšení v tom, jak se EU orientuje ve složitém terénu náboženství a práva.

Seminář poskytl nejen platformu pro akademickou diskusi, ale také osvětlil aktuální výzvy a příležitosti pro posílení náboženské svobody a rovnosti v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že se EU neustále vyvíjí, poznatky, které sdílí prof. Santiago Cañamares Arribas, nepochybně přispějí k širší diskusi o tom, jak nejlépe vyvážit tato základní práva v jejím právním rámci.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -