9.5 C
Brusel
Středa, červenec 12, 2024
EvropaMetsola v Evropské radě: Tyto volby budou zkouškou...

Metsola na Evropské radě: Tyto volby budou testem našich systémů

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Plnění našich priorit je nejlepším nástrojem pro boj proti dezinformacím, řekla na Evropské radě předsedkyně EP Roberta Metsolaová

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola dnes na březnovém zasedání Evropské rady v Bruselu v projevu k hlavám států a vlád zdůraznila následující témata:

Volby do Evropského parlamentu:

„Scházíme se dnes, 77 dní od zahájení voleb do Evropského parlamentu. Víme, jak moc musíme spolupracovat, abychom se dostali k hlasování.

V tomto volebním období jsme vtiskli evropskou pečeť globální geopolitice a hájili jsme naši evropskou cestu ve stále se měnícím světě. Stali jsme se silnějšími díky výzvám, kterým jsme čelili, a ne navzdory nim. Drželi jsme se konstruktivního evropský většinu společně a musíme to udělat znovu.

Evropa našim lidem pomáhá, ale musíme být schopni toto poselství přenést do všech členských států. Spolu s poslanci Evropského parlamentu jsem navštívil mnoho zemí, abych přesvědčil naše lidi, zejména naše mladé lidi, aby šli volit.“

Dezinformace:

„Víme, jak daleko zajdou ostatní aktéři, aby se pokusili narušit naše demokratické procesy. V mnoha státech jsme svědky pokusů protlačit dezinformace, dezinformace a propagandu, které pocházejí od aktérů nepřátelských vůči evropský projekt. Je to hrozba, na kterou musíme být připraveni.

Můžeme využívat legislativní i nelegislativní nástroje – zejména tím, jak řešíme sociální média. Legislativně máme zákon o digitálních trzích, zákon o digitálních službách, zákon o umělé inteligenci, politickou reklamu a svobodu médií – ale musíme být také připraveni zapojit se lépe online.

Nemůžeme dovolit, aby se tento destruktivní příběh, propaganda a dezinformace šířily, aniž bychom tomu čelili. Musíme být připraveni na spolupráci s platformami.

Tyto volby budou testem našich systémů a naši práci s šířením sdělení učiní ještě důležitější.“

Obrací se na občany:

„Moje výzva je, abych odolal pokušení v obtížné kampani obviňovat Brusel ze všeho, co je špatné, a nedávat žádné uznání tam, kde je to na místě.

Musíme být otevření a upřímní ohledně našich úspěchů – ale také tam, kde jsme mohli udělat lépe. Kde jsme nesplnili očekávání našich lidí. Kde se lidé stále cítí pozadu. Kam naše byrokracie lidi odsunula.

Náš průmysl musí být součástí rovnice. Naši farmáři musí být součástí rovnice. Naši mladí lidé musí být součástí rovnice. Lidé musí mít důvěru v proces, musí mít přístup k nástrojům, které jim umožní změnu, a musí si to dovolit. Jinak se to nepodaří.

Evropská unie není dokonalá, ale je tou nejlepší zárukou pro všechny naše lidi. Takže to, co potřebujeme opravit – udělejme to. Ale raději pokračujme v budování, než abychom dovolili zničit snadný cynismus.

Můžeme vrátit Evropu, která je silnější, která naslouchá svým občanům, která funguje lépe, která je výkonnější a efektivnější. To – jak to slavně řekl Jean Claude Juncker – je velké na velké věci a malé na malé věci.

Ruská hrozba a podpora Ukrajině:

„Není nic většího než hrozba míru ze strany Ruska. Musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom Ukrajině pomohli dál se bránit.

Již jsme Ukrajině poskytli silnou politickou, diplomatickou, humanitární, ekonomickou a vojenskou podporu a zde Evropský parlament vítá přijetí 13. balíčku sankcí a Fond pro pomoc Ukrajině v rámci Evropského mírového nástroje.

V této kritické chvíli naše podpora Ukrajiny nemůže zakolísat. Musíme urychlit a zintenzivnit dodávky vybavení, které potřebují k udržení své obrany.

Musíme také pomoci Ukrajině tím, že prodloužíme autonomní obchodní opatření.

Evropská bezpečnost:

„Náš projekt míru závisí na naší schopnosti být bezpečný a autonomní. Pokud to s ochranou naší kolektivní bezpečnosti myslíme vážně, musíme také podniknout kroky k vybudování nového bezpečnostního rámce EU.

Při utváření této nové architektury jsme již našli shodu v několika otázkách, které mnozí považovali za nemožné. Nyní musíme být připraveni na další krok spolupráce mezi námi všemi. V tomto novém světě jít sám nebude fungovat."

Rozšíření:

„Rozšíření zůstává prioritou. Za Ukrajinu, za Moldavsko, za Gruzii a za Bosnu a Hercegovinu. Pro nás všechny.

Všichni musí jít svou vlastní cestou a splnit všechna požadovaná kritéria – ale – zejména s Ukrajinou – jejich pokrok při plnění milníků byl působivý.

V posledních dvanácti měsících zaznamenaly v reformách pozoruhodný pokrok také Moldavsko a Bosna a Hercegovina. Je čas naplnit naše slovo. Je čas s nimi zahájit přístupová jednání k EU a vyslat jasný signál lidem na západním Balkáně.

V tomto novém geostrategickém prostředí bude rozšířená EU založená na jasných cílech, kritériích a zásluhách vždy sloužit jako naše nejlepší investice do míru, bezpečnosti, stability a prosperity.

reforma EU:

„Nemůžeme ztratit ze zřetele skutečnost, že rozšířená EU bude vyžadovat změnu. Přizpůsobování. Reforma. Parlament v tomto smyslu předložil několik návrhů, včetně návrhů týkajících se práva Evropského parlamentu na vyšetřování, které za posledních 12 let zaznamenalo jen malý posun, a zahájení procesu pro evropský konvent.

Ekonomika:

„Rozšíření také pomůže zvýšit evropskou konkurenceschopnost a zlepšit fungování našeho jednotného trhu. To musí být prioritou pro příští volební období. Takto udržitelně rosteme naše ekonomiky. Jak splácíme své dluhy. Jak vytváříme pracovní místa a přitahujeme investice. Jak zajistíme, aby růst fungoval pro všechny. Právě se silnou ekonomikou můžeme přinést prosperitu, bezpečnost a stabilitu. Jak můžeme posílit místo Evropy ve světě.“

Střední východ:

„Silná Evropa musí hrát roli v měnících se píscích světového řádu – v neposlední řadě na Blízkém východě.

Humanitární situace v Gaze je zoufalá. Potřebujeme použít všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom získali více pomoci. Vítám iniciativu Amalthea a rád bych poděkoval zejména Kypru za vaše vedení. Rozdělení pomoci na půdu však zůstává nejlepším způsobem, jak zajistit potřebné objemy.

Proto bude Evropský parlament nadále prosazovat příměří. Proč budeme nadále požadovat návrat zbývajících rukojmích a proč zdůrazňujeme, že Hamás již nemůže beztrestně působit.

To je důvod, proč dnes žádáme o jasné závěry v této věci, které určují směr vpřed.

Tímto způsobem dostáváme do Gazy více pomoci, jak zachraňujeme nevinné životy a jak prosazujeme naléhavou potřebu dvoustátního řešení, které dává skutečnou perspektivu Palestincům a bezpečnost Izraeli.

Mír, který posiluje mírumilovné, legitimní, palestinské vedení a který zajišťuje trvalou stabilitu v regionu.

Situace v Rudém moři:

„To se týká i situace v Rudém moři. vítám EUNAVFOR Aspides, která pomůže chránit tento vysoce strategický námořní koridor. Ale je toho víc, co můžeme udělat.

V celé evropsko-středomořské oblasti jsou podniky výrazně ovlivněny zpožděními, problémy se skladováním a finančními důsledky. Měli bychom zvážit vytvoření pracovní skupiny pod vedením EU, která by posoudila, jak můžeme společně jednat, abychom zmírnili socioekonomické důsledky. I zde musí Evropa hrát svou roli.“

Závěr:

„Dovolte mi, abych vás ujistil, že Evropský parlament bude až do poslední chvíle pracovat na doplnění zbývajících legislativních dokumentů, včetně nového migračního balíčku.

Konečné plnění našich priorit je naším nejlepším nástrojem k potlačení dezinformací a tam, kde občané mohou vidět rozdíl, který Evropa dělá.“

Můžete si přečíst celý projev zde

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -