12.8 C
Brusel
Sobota, květen 18, 2024
EvropaPoslanci schválili reformy pro udržitelnější a odolnější trh EU s plynem

Poslanci schválili reformy pro udržitelnější a odolnější trh EU s plynem

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Poslanci ve čtvrtek přijali plány na usnadnění zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů, včetně vodíku, na trh EU s plynem.

Cílem nové směrnice a nařízení o trzích s plynem a vodíkem je dekarbonizace energetického sektoru EU a posílení výroby a integrace obnovitelných plynů a vodíku.

Tato opatření mají zajistit dodávky energie narušené geopolitickým napětím, zejména ruskou válkou proti Ukrajině, a řešit změnu klimatu. Při jednáních s Radou o směrnici se europoslanci zaměřili na zajištění ustanovení týkajících se transparentnosti, práv spotřebitelů a podpory lidí ohrožených energetickou chudobou. Plénum směrnici přijalo 425 hlasy pro, 64 proti a 100 se zdrželo hlasování.

Nové nařízení, přijaté 447 hlasy pro, 90 proti a 54 se zdrželo hlasování, posílí mechanismy pro spravedlivé ceny a stabilní dodávky energie a umožní členským státům omezit dovoz plynu z Ruska a Běloruska. Legislativa zavede společný systém nákupu plynu, aby se zabránilo konkurenci mezi členskými státy, a pilotní projekt na podporu trhu s vodíkem v EU na pět let.

Nařízení se také zaměřuje na zvýšení investic do vodíkové infrastruktury, zejména v uhelných regionech, a podporuje přechod k udržitelným zdrojům energie, jako je biometan a nízkouhlíkový vodík.

Citáty

„Evropský ocelářský a chemický průmysl, které je obtížné dekarbonizovat, budou postaveny do středu rozvoje evropského trhu s vodíkem,“ uvedl europoslanec k direktivě. Jens Geier (S&D, DE). „To umožní postupné vyřazení fosilních paliv z průmyslu, zajistí evropskou konkurenceschopnost a zachová pracovní místa v udržitelné ekonomice. Pravidla unbundlingu pro provozovatele vodíkových sítí budou odpovídat stávajícím osvědčeným postupům na trhu s plynem a elektřinou.“

Vedoucí poslanec Evropského parlamentu k nařízení Jerzy Buzek (EPP, PL) uvedl: „Nové nařízení přemění současný energetický trh na trh založený primárně na dvou zdrojích – zelené elektřině a zelených plynech. Je to obrovský krok ke splnění ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a ke zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálních trzích. Zavedli jsme právní možnost pro země EU zastavit dovoz plynu z Ruska, pokud existuje bezpečnostní hrozba, což jim dává nástroj k postupnému odstranění naší závislosti na nebezpečném monopolistovi.

Další kroky

Oba texty bude nyní muset před zveřejněním v Úředním věstníku formálně přijmout Rada.

Pozadí

Legislativní balíček odráží rostoucí ambice EU v oblasti klimatu, jak je stanoveno v Evropské zelené dohodě a jejím balíčku „Fit for 55“. Aktualizovaná směrnice má za cíl dekarbonizaci energetického sektoru a zahrnuje ustanovení o právech spotřebitelů, provozovatelích přenosových a distribučních soustav, přístupu třetích stran a integrovaném plánování sítí a nezávislých regulačních orgánech. Aktualizované nařízení přiměje stávající infrastrukturu zemního plynu k integraci vyššího podílu vodíku a obnovitelných plynů prostřednictvím vysokých tarifních slev. Zahrnuje ustanovení pro usnadnění mísení vodíku se zemním plynem a obnovitelnými plyny a větší spolupráci EU v oblasti kvality a skladování plynu.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -