13.4 C
Brusel
Pátek, červen 14, 2024
AfrikaMali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a dobré...

Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Autor: Murielle Gemis a Mariam Traoré – 11. května 2024

63 mladých aktivistů ve věku 18 až 25 let, 28 žen a 35 mužů se od prosince sešlo na školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných na počest výročí Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948.

Vzdělávací iniciativa zaměřená na lidská práva a řádnou správu věcí veřejných se konala od 11. do 13. prosince 2023 v AZALAI Grand Hôtel v Bamaku při příležitosti výročí Charty lidských práv z roku 1948. Na tomto třídenním školení, organizovaném pro 63 účastníků ve věku 18 až 25 let, se zúčastnilo několik klíčových postav.

Výsledky tohoto školení, prezentované ve středu 1. května paní Galatée Fouquet, vedoucí oddělení spolupráce na Velvyslanectví Lucemburska, zdůrazňují hluboké porozumění tématu a zvýšené zapojení do různých organizací, což dokazuje ochotu těchto mladých lidí přihlásit se tyto znalosti v jejich každodenním životě a komunitách.

obrázek 16 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných 8

Úvaha o školení: Gathering for Change

obrázek 3 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných

Mezi partnery a vzdělávacími vůdci této akce, pan Kabine DOUMBIA, prezident nevládní organizace ASRAD Mali, a paní Marie Anne MARX, zástupkyně Velvyslanectví Lucemburska, sehráli klíčovou roli jako podporovatelé a facilitátoři této iniciativy. Školení vedli odborníci, včetně paní Murielle GEMIS, odborné asistentky pedagogických věd v Belgii, a Dr. Souleymane SACKO, univerzitního profesora v Mali, specializujícího se na International Strategie. V této souvislosti navíc nástroje poskytované humanitárním partnerem Mládež pro lidská práva International byly laskavě využity. Kromě toho několik politických osobností podpořilo tuto vzdělávací iniciativu zaměřenou na lidská práva a řádnou správu věcí veřejných účastí na jejích zahajovacích zasedáních.

obrázek 4 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Pan Hamidou Dao, soudce zastupující ministra spravedlnosti a lidských práv, strážce pečetí,
obrázek 8 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Paní Aw Kadiatou, náčelnice kabinetu ministra mládeže a tělovýchovy pro občanskou výchovu a budování občanů

Toto třídenní setkání bylo strukturováno kolem konkrétních modulů. Tyto moduly pokrývaly různé aspekty od dynamiky lidských práv (LRH), objasňování pojmů a principů lidských práv až po analýzu systémů vládnutí a výzev, které je třeba překonat. Účastníci byli vyzváni, aby se podělili o své zkušenosti, obohatili diskuse a posílili svůj závazek k těmto zásadním věcem. Interaktivní sezení byla doplněna praktickými cvičeními, včetně simulací a her na hraní rolí, které účastníkům umožnily rozvíjet jejich dovednosti v oblasti obhajoby práv a obhajoby práv. Kromě toho byly sdíleny nástroje a zdroje pro usnadnění integrace zásad lidských práv do jejich každodenní činnosti.

obrázek 12 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Paní Murielle GEMIS a Dr. Souleiman SACKO, belgicko-malijské aliance.

Perspektivy účastníků a budoucí výzvy

Pro posouzení plnění stanovených cílů bylo provedeno následné šetření. Odhalilo hluboké porozumění nabytým znalostem a zvýšené zapojení do různých organizací, jako je „tajemník pro vztahy mezi absolventy kolektivu zdravotně postižených“ nebo „poradce generálního tajemníka UNESCO klubu IUG“. Jako další příklad někteří účastníci svědčili o dopadu školení na jejich osobní a profesní chování. Jeden z nich uvedl: „Zpočátku jsem tyto nabyté znalosti uplatňoval svým vlastním chováním svědomitě. Přivedlo mě to na myšlenku vždy přemýšlet, než jednat s maximálním respektem k lidským právům, abych netrestal ostatní.“ Kromě toho někteří účastníci podnikli konkrétní iniciativy ke zvýšení povědomí ve své komunitě. Jeden například zmínil: „Spustil jsem digitální kampaň na zvýšení povědomí o dodržování lidských práv.“ Další zmínil, že mluví za zranitelnější publikum: „Prostřednictvím advokacie u úřadů. Účast v televizních a rozhlasových programech, zejména TV JOLIBA, k řešení problémů, kterým čelí zdravotně postižení jednotlivci v Mali. Tato různá svědectví zdůrazňují pozitivní dopad školení na účastníky a jejich ochotu uplatnit získané znalosti v každodenním životě a zapojení komunity. Odrážejí také potřebu další podpory, kterou vyjádřili účastníci, zejména pokud jde o doplňkové školení a finanční zdroje. "Musíme zdvojnásobit úsilí v oblasti vzdělávání a sociální péče, aniž bychom zapomněli na finanční zdroje, abychom rozšířili možnosti školení a kluby na obhajobu lidských práv a řádné správy věcí veřejných." To podtrhuje pokračující význam této vzdělávací iniciativy při posilování schopnosti občanů jednat v oblasti lidských práv a řádné správy věcí veřejných.

obrázek 13 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Dynamické zapojení během cvičení advokacie během tréninku

Závěr: Směrem k angažovanému občanství

Závěr tohoto průzkumu zdůrazňuje významný dopad školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných na občanskou angažovanost. Výsledky naznačují výrazný nárůst zapojení účastníků do organizací po školení, zejména na klíčových pozicích souvisejících s ochranou lidských práv. To odráží zvýšený smysl pro odpovědnost při prosazování a obraně lidských práv ve společnosti. Odpovědi účastníků navíc odhalují hluboké porozumění lidským právům a konceptům řádné správy věcí veřejných a také schopnost je aplikovat v různých kontextech jejich každodenního života a zapojení do komunity. Toto přivlastňování znalostí se promítá do konkrétních akcí na zvyšování povědomí, vzdělávání a obhajoby, což prokazuje skutečnou touhu přispět ke společenské a politické změně směrem ke spravedlivější a respektovanější společnosti. Kromě toho vyjádřené potřeby účastníků ohledně další podpory podtrhují důležitost pokračování v poskytování příležitostí k odborné přípravě a materiálních a finančních zdrojů, aby se zvýšila jejich schopnost akce v oblasti lidských práv a řádné správy věcí veřejných. Tyto závěry zdůrazňují klíčovou roli školení při posilování postavení občanů a podpoře aktivního a angažovaného občanství ve společnosti.

obrázek 14 Mali: Výsledky 5 měsíců po školení o lidských právech a řádné správě věcí veřejných
Protože lidská práva jsou pro nás, pro vás, pro mě!

Proto tato zpráva svědčí o pozitivním dopadu tohoto školení na účastníky, 63 mladých jedinců z různých oblastí Mali. Posilováním jejich znalostí a dovedností tato vzdělávací iniciativa přispívá k formování nové generace, která je oddaná a zodpovědná vůči lidstvu a jeho odlišnostem, se zaměřením na mír a připravenost usilovat o svět, kde jsou lidská práva respektována a chráněna.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -