21.2 C
Brusel
Neděle, červenec 14, 2024
NáboženstvíAhmadiyyaPronásledování, kterému čelí muslimská komunita Ahmadiyya v Pákistánu

Pronásledování, kterému čelí muslimská komunita Ahmadiyya v Pákistánu

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Robert Johnson
Robert Johnsonhttps://europeantimes.news
Robert Johnson je investigativní reportér, který od svých počátků zkoumá a píše o nespravedlnosti, zločinech z nenávisti a extremismu. The European Times. Johnson je známý tím, že vynesl na světlo řadu důležitých příběhů. Johnson je nebojácný a odhodlaný novinář, který se nebojí jít po mocných lidech nebo institucích. Je odhodlán využít svou platformu k tomu, aby osvětlil nespravedlnost a pohnal ty u moci k odpovědnosti.

Úvod Po určitou dobu, Muslim Ahmadiyya Komunita v Pákistánu trpěla pronásledováním a zaujatostí navzdory ústavnímu zajištění náboženské svobody v zemi. Situace se nedávno zhoršila, extremistické frakce jako Tehrik-e-Labaik (TLP) podněcovaly nepřátelství a agresi vůči Ahmadisům. Útlak dosáhl bodu, kdy je mnoho Ahmadíů nuceno uprchnout z Pákistánu, aby zajistili bezpečnost svých rodin a svobodně praktikovali své náboženství. Organizace jako Mezinárodní výbor pro lidská práva (IHRC) a Coordination des Association et des Particulier pour la Liberté de Conscience (CAP-LC) aktivně zvyšují povědomí a obhajují práva muslimské komunity Ahmadiyya.

Role Tehrik-e-Labaika při pronásledování Ahmadise V incidentu zdokumentovaném IHRC byl 16-17letý student jménem Syed Ali Raza, spojený s místní Ahl-e-Sunnat Madrasa (islámská škola), identifikován jako údajného pachatele zabití dvou muslimů Ahmadiyya, Ghulama Sarwara a Rahata Ahmada Bajwaha. Zpráva také zahrnovala Sajida Lateefa, hlavního organizátora Madrasy, jako postavu zapojenou do cílení na Ahmadise. Tento incident podtrhuje, jak se extremistické skupiny jako TLP stále více zaměřují na členy komunity Ahmadiyya a utlačují je, což mnohé nutí hledat útočiště v jiných zemích.

TLP se významně podílí na šíření anti-Ahmadi nálad a páchání násilí v Pákistánu. Skupina využila svého vlivu, aby přiměla vládu, aby podnikla kroky proti muslimům Ahmadiyya, přičemž se často uchylovala k protestům a hrozbám. To vytvořilo atmosféru strachu a zastrašování pro muslimskou komunitu Ahmadiyya, což vedlo mnohé k tomu, aby žili v ústraní nebo opustili zemi úplně.

Organizace jako IHRC a CAP-LC odsoudily perzekuci muslimů Ahmadiyya v Pákistánu. Vyzývají mezinárodní společenství, aby vyvíjelo tlak na vládu, aby chránila práva muslimského lidu Ahmadiyya a postavila osoby odpovědné za tyto činy před soud. Tyto organizace vyzývají úřady, aby zastavily aktivity TLP a uvedly své zákony do souladu s mezinárodními standardy, jak je uvedeno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (ICCPR).

Boje, kterým čelí muslimská komunita Ahmadiyya v Pákistánu, si získaly pozornost po celém světě a skupiny pro lidská práva a náboženští vůdci z různých zemí volali po akci. CAP-LC a IHRC aktivně pracují na zvyšování povědomí o výzvách, s nimiž se setkávají muslimové Ahmadiyya, prostřednictvím kampaní, konferencí a iniciativ prosazujících obhajobu.

Během konference organizované CAP-LC a IHRC náboženští vůdci jednali o ochraně svobody náboženského vyznání a přesvědčení pro všechny jednotlivce. Účastníci konference zdůraznili ochranu práv menšin a nutí vlády k odpovědnosti za jejich činy.

Neschopnost Pákistánu chránit muslimy Ahmadiyya a plnit své mezinárodní závazky zůstává naléhavým problémem navzdory pokusům o jeho řešení. Neschopnost vlády chránit muslimskou komunitu Ahmadiyya a její roli při špatném zacházení s menšinovými skupinami poškozuje její pověst a jde proti jejím závazkům. Je nezbytné, aby svět nezůstal zticha tváří v tvář těmto porušením důstojnosti a posvátnosti života.

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18, potvrzuje, že „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo víru a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, veřejně nebo soukromě, vyučováním, praktikováním, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“ Bohužel v Pákistánu jsou členové muslimské komunity Ahmadiyya tohoto práva zbaveni, což vede mnohé k tomu, aby hledali útočiště v jiných zemích, aby svobodně praktikovali svou víru a zajistili si svou bezpečnost.

Různé mezinárodní orgány, jako např Spojené národy a globální organizace pro lidská práva soustavně varují před špatným zacházením s muslimy Ahmadiyya v Pákistánu. Nedávno, 13. července 2021, experti OSN na lidská práva vyjádřili obavy z pokračujícího porušování lidských práv, kterým trpí muslimové Ahmadiyya po celém světě. Vyzvali mezinárodní společenství, aby zintenzívnilo úsilí o zastavení pronásledování, kterému Ahmadis čelí.

Lahore High Court advokátní komora vydává směrnici, která vyžaduje pozornost. Uprostřed krize učinila advokátní komora nejvyššího soudu v Lahore znepokojivý krok, když nařídila policejním úředníkům, aby podnikli právní kroky proti muslimům Ahmadi, kteří se shromažďují, pozorují a modlí se během muslimských slavností Eid. S odkazem na zákony, které označují Ahmadise za „nemuslimy“ a používající pobuřující jazyk, se sdružení právníků připojilo k názorům podobným názorům radikálních mullů a duchovních, kteří v poslední době podněcovali k násilí.

Tato směrnice advokátní komory je vnímána jako další snaha ospravedlnit pronásledování Ahmadisů a upřít jim jejich právo praktikovat své přesvědčení. Dr. Aaron Rhodes, předseda Fóra pro náboženskou svobodu-Evropa, odsoudil tuto akci jako „šokující“ a vyzval advokátní komory po celém světě, aby povzbudily své protějšky k boji proti náboženské nesnášenlivosti a násilí.

Napjatá situace vedoucí k Eid-ul-Adha Situace se stává choulostivější, když se Pákistán připravuje na oslavu festivalu Eid-ul-Adha v polovině června 2024 – příležitosti pro muslimy. Vzhledem k tomu, že Ahmadisové žijí ve strachu a jsou vystaveni riziku dopadů na praktiky své víry, je nezbytné, aby globální komunita rychle zasáhla a zajistila jejich bezpečnost a právo na vyjádření.

Obhájci lidských práv projevili obavy ze zhoršující se situace v Pákistánu. Obávají se, že právní směrnice namířené proti Ahmadisům za praktikování jejich víry by mohly vést k násilí a nestabilitě v zemi, což by dále eskalovalo exodus Ahmadis hledajících útočiště v jiných zemích.

CAP-LC a IHRC hrají roli při podpoře práv muslimské komunity Ahmadiyya v Pákistánu. Vyzývají mezinárodní společenství, aby vyvíjelo tlak na vládu, aby zajistila ochranu všech občanů bez ohledu na jejich víru a vytvořila prostředí, kde mohou Ahmadíové žít a praktikovat své náboženství beze strachu z pronásledování nebo nutnosti opustit svou vlast.

Tyto organizace zdůrazňují, že nejde jen o obranu práv muslimů Ahmadiyya, ale také o dodržování lidských práv a právních norem. Mlčet tváří v tvář porušování lidské důstojnosti a hodnoty života je nepřijatelné.

CAP-LC a IHRC byly neúnavné ve svém úsilí zvýšit povědomí a obhajovat muslimskou komunitu Ahmadiyya. Použili metody, včetně kampaní, konferencí a obhajovacích iniciativ, aby přiměli vládu, aby plnila své povinnosti a chránila práva svých občanů.

Pokračující boj za svobodu v celosvětovém měřítku je zdůrazněn náročnými okolnostmi v Pákistánu. Těžká situace muslimské komunity Ahmadiyya slouží jako připomínka snahy o univerzální lidská práva a náboženskou svobodu, která přesahuje místní hranice.

S festivalem Eid-ul-Adha na obzoru se rýsuje nejistota ohledně budoucnosti komunity Ahmadiyya v Pákistánu. Nespravedlivé hrozby, násilí a právní útlak, kterým čelí, jsou v příkrém rozporu s jejich lidskými právy. Je nezbytné, aby mezinárodní společenství nepřehlíželo tato porušení a spojilo se, aby zajistilo, že Ahmadíové v Pákistánu mohou praktikovat svou víru beze strachu a zastrašování a aniž by byli nuceni opustit svou vlast, aby hledali bezpečí a náboženskou svobodu jinde.

Pronásledování, kterému čelí muslimové Ahmadiyya v Pákistánu, představuje porušení svobody a lidské důstojnosti. Mezinárodní subjekty musí okamžitě zasáhnout, aby vyvinuly tlak na vládu, aby zajistila blahobyt komunity Ahmadiyya a pohnala pachatele násilí a diskriminace k odpovědnosti. Úsilí organizací, jako je CAP-LC a IHRC, je stěžejní v boji za svobodu pro muslimy Ahmadiyya.

Vzhledem k tomu, že oči celého světa zůstávají upřené na vývoj v Pákistánu, podtrhuje to, že hledání náboženské svobody přesahuje hranice – společný boj, který vyžaduje pozornost.

Pro globální společenství je zásadní sejít se a důrazně odsuzovat jakoukoli formu pronásledování nebo diskriminace spojené s vírou. Musíme spolupracovat, abychom zaručili, že každý, bez ohledu na své přesvědčení, může vést život ve svobodě a bezpečí ve své vlasti. Dodržováním práv a právních norem můžeme usilovat o vytvoření světa, kde je náboženská svoboda přístupná každému jednotlivci a nikdo není nucen uprchnout ze své země, aby svobodně a bezpečně praktikoval svou víru.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -