Evropská řada o lidských právech

European Human Rights Series
Evropská řada lidských práv 2

-

Seznam:

11. Parlamentní shromáždění Rady Evropy se bude zabývat právy „sociálně nepřizpůsobených“, 18. března 2022

12. Parlamentní výbor Rady Evropy: Urychlit deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením, 22. března 2022

13. Parlamentní výbor: Nepodporujte právní texty o donucovacích praktikách v prostředích duševního zdraví, 22. března 2022

14. Rada Evropy: Boj za lidská práva v oblasti duševního zdraví pokračuje, 10 Duben 2022

15. Komisař: Lidská práva jsou podkopávána, 2 May 2022

16. Shromáždění Rady Evropy přijalo usnesení o deinstitucionalizaci, 5 May 2022

17. Rada Evropy dokončuje stanovisko k deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením, 25 May 2022

18. Rada Evropy zvažuje mezinárodní lidská práva v oblasti duševního zdraví, 7. června 2022

19. Eugenika ovlivnila formulaci Evropské úmluvy o lidských právech, 27 May 2023