25.5 C
Brisel
Ponedjeljak, listopad 2, 2023
HOMEUvjete

Pravna obavijest i uvjeti korištenja

Pravne informacije i prihvaćanje

Ova pravna obavijest regulira pristup i korištenje web stranice koja odgovara adresi www.europeantimes.news (“Portal”) projekt čiji je zaštitni znak u vlasništvu FRVS (u daljnjem tekstu “TET” ili “Mi”), s adresom za komunikacija i publicitet E-pošta: kontakt [a] europeantimes.news. “The European Times” je zaštitni znak. U skladu s odredbama važećeg Zakona o žigovima 17/2001 od 7. prosinca 2001., izdana je potvrda o registraciji za trgovački naziv THE EUROPEAN TIMES. Sukladno navedenom Zakonu o žigovima, registracijom trgovačkog naziva njegov nositelj stječe isključivo pravo korištenja u prometu. Registracija je odobrena, ne dovodeći u pitanje treće strane, na deset godina od datuma podnošenja zahtjeva i može se produžiti na neodređeno vrijeme za daljnja razdoblja od deset godina. EuropeanTimes.NEWS je de facto neovisan projekt, registriran kao privatni subjekt u Španija. Adresa: The EuropeanTimes.NEWS , Korištenje Portala stječe status korisnika Portala (u daljnjem tekstu „Korisnik”) i podrazumijeva prihvaćanje svih pravila korištenja sadržanih u ovoj Pravnoj obavijesti.  

Uvjeti korištenja Portala

Osnovne informacije

Korisnici su dužni ispravno koristiti Portal u skladu sa Zakonom i ovom Pravnom obaviješću. Korisnici koji se ne pridržavaju Zakona ili ove Pravne obavijesti bit će odgovorni TET-u ili trećim stranama za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posljedica nepoštivanja ove obveze. Izričito je zabranjeno korištenje Portala u svrhe koje su štetne za imovinu ili interese TET-a ili koje na bilo koji drugi način preopterećuju, oštećuju ili čine beskorisnima mreže, poslužitelje i drugu računalnu opremu (hardver) ili proizvode i računalne aplikacije (softver). ) TET-a ili trećih strana.

Uvođenje poveznica na Portal

Korisnici ili pružatelji usluga informacijskog društva koji žele uvesti poveznice sa svojih web stranica na ovaj Portal moraju se pridržavati dolje navedenih uvjeta: Sa stranice koja uvodi poveznicu o TET-u ne smije se davati nikakve lažne, netočne ili netočne izjave bilo koje vrste , svojim partnerima, zaposlenicima, članovima ili o kvaliteti usluga koje nudi. Ni pod kojim okolnostima na stranici na kojoj se nalazi poveznica ne smije biti navedeno da je TET dao suglasnost za umetanje veze ili da na drugi način sponzorira, surađuje, provjerava ili nadzire usluge pošiljatelja ili da podržava ideje , izjave ili izrazi uključeni na stranicu pošiljatelja. Zabranjena je upotreba bilo koje riječi, grafičke ili mješovite robne marke ili bilo kojeg drugog razlikovnog znaka TET-a osim u slučajevima dopuštenim zakonom ili izričito odobrenim od strane TET-a i pod uvjetom da je u tim slučajevima dopuštena izravna poveznica na Portal na način utvrđen u ovoj klauzuli. Link će se povezivati ​​samo na početnu ili glavnu stranicu Portala, bez reproduciranja Portala ili njegovog sadržaja, a u svakom slučaju zabranjeno je uspostavljanje okvira ili okvira ili na drugi način dopustiti vizualizaciju Portala ili njegovog sadržaja putem interneta. adrese osim onih na Portalu. Stranica koja uspostavlja vezu mora biti u skladu sa Zakonom i ni pod kojim okolnostima ne smije pružati niti povezivati ​​na vlastiti sadržaj ili sadržaj trećih strana koji je nedopušten ili neprikladan u odnosu na djelatnost TET-a.

Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Portal, uključujući njegov grafički dizajn, kao i njegov sadržaj, koji uključuje, ali ne ograničavajući se na tekstove, fotografije, grafike, slike, softver i druge sadržaje, intelektualno je vlasništvo TET-a ili trećih strana koje su ga licencirale TET-u. , a niti jedno od prava iskorištavanja priznatog važećim zakonodavstvom o intelektualnom vlasništvu ne može se shvatiti da je ustupljeno Korisnicima. Korisnici se posebno moraju suzdržati od reproduciranja, kopiranja, distribucije, stavljanja na raspolaganje, javnog priopćavanja, transformacije ili modificiranja sadržaja osim u mjeri u kojoj je to potrebno za pregledavanje Portala, u slučajevima dopuštenim zakonom ili kada je TET izričito pristao. Zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili znakovi razlikovanja su u vlasništvu TET-a i ne može se razumjeti da pristup Portalu daje Korisnicima bilo kakva prava nad gore navedenim zaštitnim znakovima, trgovačkim nazivima i/ili znakovima razlikovanja. Svi drugi zaštitni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima i korisnik je odgovoran za dobivanje potencijalno potrebne dozvole za njihovu upotrebu.

Isključenje odgovornosti

Za dostupnost usluge

TET nastoji održavati Portal operativnim i bez grešaka, ali Korisnik pristaje koristiti Portal na svoju isključivu odgovornost. Portal se pruža na temelju „kao što jest“, bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitog ili implicitnog, te stoga, osim ako to zakonski ne zahtijeva primjenjivi zakon, ne dajemo nikakva jamstva u pogledu njegove prodajne mogućnosti ili prikladnosti za određenu svrhu, niti jamčimo da će pristup ili korištenje Portala biti nesmetan ili bez grešaka. Isto tako, za pristup Portalu potrebne su usluge i zalihe trećih strana, uključujući transport kroz telekomunikacijske mreže, čija pouzdanost, kvaliteta, sigurnost, kontinuitet i rad nisu u odgovornosti TET-a i nisu pod njegovom kontrolom. TET se ne smatra odgovornim za kvarove ili isključenja u telekomunikacijskim mrežama ili drugim uslugama trećih strana koji uzrokuju obustavu, ukidanje ili prekid pristupa Portalu.

Sadržaj i usluge povezani putem Portala

Portal može sadržavati poveznice koje korisniku omogućuju pristup drugim internetskim stranicama i portalima (u daljnjem tekstu: „Povezana mjesta”). U tim slučajevima TET djeluje kao pružatelj posredničkih usluga u skladu s člankom 17. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini ("LSSI") i bit će odgovoran samo za sadržaj i pružene usluge na povezanim stranicama u mjeri u kojoj ima učinkovito znanje o nezakonitosti i nije deaktivirao vezu s dužnom pažnjom. U slučaju da Korisnik smatra da postoji povezana stranica s nezakonitim ili neprikladnim sadržajem, može obavijestiti TET u skladu s postupkom i učincima utvrđenim u točki 4. ove pravne obavijesti, a da ta obavijest ni u kojem slučaju ne povlači obvezu da biste uklonili odgovarajuću vezu. Ni pod kojim okolnostima postojanje Povezanih stranica ne pretpostavlja postojanje sporazuma s upraviteljima ili vlasnicima istih, niti preporuku, promociju ili identifikaciju TET-a s izjavama, sadržajem ili pruženim uslugama.

Sadržaj treće strane koji hostira TET

Portal uključuje ili može uključiti mogućnost da korisnici ili druge treće strane objave komentare, video zapise, fotografije, poruke, mišljenja itd. U tim slučajevima TET djeluje kao pružatelj posredničkih usluga hostinga u skladu s člankom 16. ZOSI-a i bit će odgovoran za sadržaj koji su objavili drugi korisnici ili treće strane samo u mjeri u kojoj ima učinkovito znanje o nezakonitosti i nije uklonio nezakonit sadržaj s dužnom pažnjom. U slučaju da Korisnik smatra da postoji nedopušten ili neprikladan sadržaj, može obavijestiti TET u skladu s postupkom i učincima utvrđenim u točki 4. ove pravne obavijesti, a da ta obavijest ni u kojem slučaju ne podrazumijeva obvezu uklanjanja odgovarajućeg komentar ili sadržaj. Ni pod kojim uvjetima postojanje sadržaja trećih strana ne pretpostavlja postojanje sporazuma s autorima istih, niti preporuku, promociju ili identifikaciju TET-a s danim izjavama ili informacijama.

Sigurnost portala

Veza na Portal se ostvaruje putem otvorenih mreža tako da TET ne kontrolira sigurnost prijenosa podataka ili opreme spojene na Internet. Odgovornost korisnika je imati odgovarajuće alate za prevenciju, otkrivanje i dezinfekciju štetnih računalnih programa ili zlonamjernog softvera. Informacije o besplatnim alatima za otkrivanje zlonamjernog softvera kao što su virusi, trojanci itd. mogu se dobiti na web stranici OSI: https://www.osi.es/es/herramientas . TET nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu računalnoj opremi Korisnika tijekom povezivanja na Portal djelovanjem trećih osoba ili za nedostatak sigurnosti ili povjerljivosti informacija koje prenosi oprema i telekomunikacijske mreže treće strane ili kao rezultat softvera ili hardverske ranjivosti u vlastitoj opremi korisnika.

Komuniciranje aktivnosti ili usluga nezakonite i neprikladne prirode

U slučaju da Korisnik ili bilo koja treća strana postane svjestan da su Povezane stranice, sadržaji ili bilo koja druga usluga koja se pruža putem Portala nezakonita, štetna, ocrnjujuća, nasilna ili suprotna moralu; ili da na bilo koji drugi način krše prava trećih osoba, možete kontaktirati TET navodeći sljedeće: Osobne podatke pozivatelja: ime, adresu, broj telefona i e-mail adresu. Ovi će podaci biti uključeni u datoteku pod odgovornošću TET-a isključivo u svrhu rješavanja vašeg zahtjeva. Svoja prava na pristup, ispravak, otkazivanje i prigovor možete ostvariti u skladu s onim što je navedeno u Politici privatnosti. Izostavljanje bilo kojeg od ovih podataka može značiti da vaš zahtjev neće biti obrađen, ne dovodeći u pitanje bilo kakve dobrovoljne upite koje TET želi postaviti.

Opis činjenica koje otkrivaju nedopuštenu ili neodgovarajuću prirodu usluge.

U slučaju povrede prava, kao što su intelektualno i industrijsko vlasništvo ili bilo koja druga prava o čijem se postojanju ne može zaključiti TET , mora se dostaviti dokumentacija koja potvrđuje postojanje vlasničkog ili zakonskog prava koje je povrijeđeno. Osim toga, moraju se navesti osobni podaci vlasnika povrijeđenog prava kada se radi o osobi koja nije strana koja komunicira, kao i dokument o zastupanju koji će u tim slučajevima postupati u njegovo ime. Izričitu izjavu da su podaci sadržani u pritužbi točni. Primanje komunikacije predviđene ovom klauzulom od strane TET-a ne podrazumijeva, u skladu s odredbama LSSI-ja, učinkovito poznavanje aktivnosti i/ili sadržaja koje je naznačila strana koja komunicira.

Zaštita podataka i kolačići

Korisnici koji žele znati koja se obrada podataka provodi na web stranici i kolačići koji se na njoj koriste, mogu pogledati naša Pravila privatnosti i naša Pravila o kolačićima.

Opravdanost

TET zadržava pravo uvesti izmjene u ovu pravnu obavijest, objavljujući svaku promjenu u istom obliku u kojem se pojavljuje ova pravna obavijest ili putem bilo koje vrste komunikacije s Korisnicima ili bilo kojim drugim odgovarajućim postupkom. Dakle, privremena valjanost ove pravne obavijesti poklapa se s vremenom njezine objave, sve dok se ne izmijene u potpunosti ili djelomično, kada će izmijenjena pravna obavijest stupiti na snagu. Slijedom toga, Korisnik mora pažljivo pročitati ovu Pravnu obavijest svaki put kada pristupi Portalu.

The EuropeanTimes.NEWS, Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-pošta: kontakt [a] europeantimes.news Pristup i korištenje The EuropeanTimes.NEWS i njegovih biltena ('website') osigurava projekt EuropeanTimes.NEWS. EuropeanTimes.NEWS može, prema vlastitom nahođenju, promijeniti ove Uvjete i odredbe ('uvjeti'). Ako se vi ('korisnik') ne slažete s tim uvjetima, ne biste trebali koristiti web stranicu niti se pretplatiti na njezine biltene. 1. Sadržaj web stranica (a) Iako se informacije sadržane na web stranici povremeno ažuriraju, ne jamči se da su informacije navedene na ovoj web stranici točne, potpune i/ili ažurne. (b) Sadržaji sadržani na web stranici su samo u svrhu općeg informiranja i ne predstavljaju pravni ili drugi stručni savjet o bilo kojoj temi. (c) EuropeanTimes.NEWS ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak koji može proizaći iz oslanjanja na sadržaje sadržane na web stranici. (d) Ova web stranica i njezin sadržaj su dostupni 'KAKO JESU' i 'KAKO JE DOSTUPNO' bez bilo koje vrste jamstva, bilo izričitog ili implicitnog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, ili nekršenje. (e) Korisnik je suglasan da će web stranicu i njezin sadržaj koristiti samo u zakonite svrhe i na način koji ne krši prava, ograničava ili onemogućuje tuđu upotrebu i uživanje u web stranici i njezinom sadržaju. Zabranjeno ponašanje uključuje uznemiravanje ili izazivanje nevolje ili neugodnosti bilo kojoj osobi, prenošenje opscenog, neistinita ili uvredljivog sadržaja ili ometanje normalnog tijeka dijaloga unutar The EuropeanTimes.NEWS. 2. Autorska prava i zaštitni znakovi (a) Sva autorska prava, zaštitni znakovi, prava na dizajn, patenti i druga prava intelektualnog vlasništva (registrirana ili neregistrirana) na web stranici i sav sadržaj (uključujući sve aplikacije) koji se nalazi na web stranici ostaju u vlasništvu The EuropeanTimes.NEWS ili njegovih davatelja licence. (b) Nazivi, slike i logotipi koji identificiraju EuropeanTimes.NEWS ili treće strane i njihovi proizvodi i usluge podliježu autorskim pravima, pravima na dizajn i zaštitnim znakovima The EuropeanTimes.NEWS i/ili trećih strana. Ništa sadržano u ovim uvjetima neće se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korištenje bilo kojeg zaštitnog znaka, prava na dizajn ili autorskih prava The EuropeanTimes.NEWS ili bilo koje treće strane. (c) Fotografije imaju autorsko pravo izvora navedenog u tekstu ispod njih. 3. Korištenje web stranice (a) Dano je dopuštenje za preuzimanje i privremenu pohranu web stranice u svrhu pregledavanja na osobnom računalu. (b) Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravom prema međunarodnim konvencijama i, osim navedenog dopuštenja, zabranjena je reprodukcija, trajno pohranjivanje ili ponovni prijenos sadržaja bez prethodnog pisanog pristanka. (c) Povremeno ponovno objavljivanje (jednom tjedno ili rjeđe), za nekomercijalnu upotrebu dopušteno je samo uz naznaku izvora i uz poveznicu na izvorni članak. Svaka druga upotreba podliježe sindikaciji i dopuštena je samo uz prethodno odobrenje The EuropeanTimes.NEWS-a i može biti podložna naknadi. Za pojedinosti u tom smislu kontaktirajte: kontaktirajte [a] europeantimes.news . 4. Sadržaj i web stranice trećih strana (a) Neki sadržaj (uključujući veze, pisma uredniku, postove na blogu i komentare na članke) na web-mjestu dostavlja treća strana i može voditi do drugih web-mjesta, uključujući one kojima upravljaju i održavaju treće strane („Sadržaj treće strane '). (b) EuropeanTimes.NEWS uključuje Sadržaj trećih strana isključivo kao pogodnost za svoje korisnike, a prisutnost takvog sadržaja ne podrazumijeva odgovornost EuropeanTimes.NEWS za njih, za povezanu web stranicu ili odobravanje sadržaja ili povezana web stranica ili njezin operater. (c) Sadržaj treće strane mora biti uljudan i ukusan. Ne smije biti ometajući ili uvredljiv. Ne smije sadržavati nezakonit sadržaj, neprikladna korisnička imena (npr. vulgarno, uvredljivo itd.) ili materijal izvan teme. (d) Oglašavanje u sadržaju treće strane nije dopušteno osim ako je prethodno dano pismeno odobrenje The EuropeanTimes.NEWS. (e) Dijeljenjem bilo kojeg sadržaja trećih strana (uključujući bilo koji tekst, fotografiju, grafiku ili video) s EuropeanTimes.NEWS dajete The EuropeanTimes.NEWS besplatno dopuštenje za korištenje materijala na bilo koji način koji želi (uključujući modificiranje i prilagođavajući ga iz operativnih i uredničkih razloga) za usluge The EuropeanTimes.NEWS. U određenim okolnostima EuropeanTimes.NEWS može podijeliti vaš doprinos s trećim stranama. (g) Adresirajte sadržaj treće strane uredniku na kontakt [a] europeantimes.news 5. Zaštita privatnosti Osobni podaci korisnika bit će zaštićeni u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) EU 2016/679 i našim Politika Privatnosti i neće se davati, prodavati, trgovati ili iznajmljivati ​​trećim stranama, osim ako nije izričito navedeno. 6. Newsletteri Korisnik koji više ne želi primati biltene The EuropeanTimes.NEWS može se odjaviti klikom na vezu za odjavu na dnu newslettera i praćenjem veze. 7. Viša sila EuropeanTimes.NEWS neće biti odgovoran niti će se smatrati neispravnim za bilo koje kašnjenje ili neuspjeh u izvedbi ili prekid isporuke bilo kojeg sadržaja koji je rezultat bilo kojeg razloga izvan njegove kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na kvar elektroničke ili mehaničke opreme ili komunikacije problemi s linijama, telefonskim ili drugim problemima, računalni virusi, neovlašteni pristup, krađa, pogreške operatera, loše vremenske prilike, potresi ili prirodne katastrofe, štrajkovi ili drugi problemi s radom, ratovi ili vladina ograničenja. 8. Odšteta Korisnici su suglasni da će obeštetiti, braniti i držati bezopasnim The EuropeanTimes.NEWS , njegove partnere, klijente, zaposlenike, službenike i direktore, od i protiv svih potraživanja, obveza, kazni, nagodbi, presuda, naknada (uključujući razumne odvjetničke naknade) koje proizlaze od (i) bilo kojeg Sadržaja koji korisnik ili bilo tko može poslati, objaviti ili prenijeti na web stranicu (uključujući Sadržaj treće strane); (ii) korištenje usluga The EuropeanTimes.NEWS od strane korisnika; (iii) korisnikovo kršenje ovih Uvjeta; i (iv) svako kršenje ili propust korisnika da se pridržava svih zakona i propisa u vezi s Uslugama. 9. Nadležnost i arbitraža (a) Ovi uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Španjolske na sudovima u Madridu, koji će imati isključivu nadležnost nad svim sporovima. (b) Ako nadležni sud smatra bilo koju odredbu ovog sporazuma nezakonitom, nevaljanom ili neprovedivom, preostale odredbe ostaju na punoj snazi ​​i učinku. (c) Svaki vaš razlog za tužbu u vezi s ovim uvjetima mora se podnijeti nadležnom sudu u roku od jedne godine od nastanka razloga za tužbu, ili će takav razlog biti zastaran, nevažeći i ništavan. 10. Kontakt Pošaljite svoje povratne informacije da kontaktirate [a] europeantimes.news Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid

Komercijalni uvjeti

I. OPĆI UVJETI

I.1. Ugovorne strane (a) Tekst ovih Komercijalnih uvjeta je obvezujući za Ugovorne strane, odnosno Naručitelja i Davatelja. (b) Klijent – ​​organizacija koja sklapa pisani ugovor s Davateljem. (c) Pružatelj – EuropeanTimes.NEWS koji upravlja internetskim stranicama i pruža usluge internetskog medija. Pružatelj je registriran u Španjolskoj I.2. Uvodne odredbe (a) Oni se smatraju komercijalnim uvjetima i odredbama Pružatelja. (b) Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na Pružatelja i njegove Klijente od 14. kolovoza 2020. (c) Komercijalni uvjeti i odredbe sastavni su dio svakog ugovora između Klijenta i Davatelja. (d) Ugovor između Naručitelja i Davatelja sklapa se na temelju pisane narudžbe – također u obliku elektroničke pošte i elektroničkih obrazaca za narudžbu (u daljnjem tekstu: Narudžba). (e) Osim ako Pružatelj obavijesti Klijenta u roku od dva (2) radna dana nakon primitka narudžbe da ne prihvaća određene uvjete Narudžbe, uvjeti navedeni u Narudžbi smatrat će se važećim za odnos između Ugovornih strana. (f) Ugovor između Naručitelja i Davatelja također se sklapa ako Klijent prihvati prijedlog Davatelja za promjenu uvjeta Narudžbe. Tada se ugovorni odnosi uređuju najnovijim dogovorenim uvjetima. (g) Ugovoreni uvjeti ugovornih odnosa mogu se izmijeniti ili poništiti samo na temelju izričitog dogovora dviju ugovornih strana. I.3. Predmet predstave Predmet izvedbe je pružanje usluga povezanih s djelatnošću Pružatelja, a posebno obavljanje pružanja usluga za Oglašivače, Sponzore, Sindikacijske partnere i Klijente, usluge Priopćenja za javnost (u daljnjem tekstu: Posao) prema prema zahtjevima navedenim u Nalogu. I.4. Uvodnik neovisnosti Pružatelj radi na temelju uredničke neovisnosti i ne ograničava svoju pokrivenost na svoje Klijente. Njegovi principi objašnjeni su u Uredničkoj misiji i Uredničkoj povelji The EuropeanTimes.NEWS-a. I.5. Ugovor za obnovu i prestanak (a) Obnova ugovora odnosi se na Sponzore. (b) Obnova ugovora se događa automatski godinu dana nakon datuma potpisivanja ('Datum obnove') i svake sljedeće godine, osim ako bilo koja strana ne otkaže ugovor preporučenom poštom najkasnije mjesec dana prije Datuma obnove. Cijena svake obnove će rasti za 5 posto, osim ako se ugovorne strane u pisanom obliku ne dogovore drugačije najkasnije mjesec dana prije Datuma obnove. (c) Na zahtjev Klijenta, Pružatelj nudi sastanak o postignućima i daje godišnje izvješće o pruženim uslugama, provedenom oglašavanju i statistici 6 tjedana prije datuma obnove. I.6. Uvjete za nekorištene posao (a) Bilo koji posao, koji je naručen, ali ga Klijent nije koristio do Datuma obnove (npr. oglašavanje, oglasi za posao), ne može se prenijeti u razdoblje nakon Datuma obnove, osim ako nije dogovoreno pisanim pristankom oba Ugovora Zabave. (b) Prijenos ovog Posla u korist drugih organizacija nije moguć, osim ako nije dogovoreno pisanim pristankom obiju Ugovornih strana. I.7. Klijenti spominje u Publikacije Klijenti se mogu spominjati (s logotipom i/ili imenom) u tiskanim i elektroničkim publikacijama Davatelja. Pružatelj to pruža kao uslugu Klijentu kako bi povećao svoju vidljivost u EU krugovima i putem svoje mreže EU. Ako Klijent ne želi biti spominjan u takvim publikacijama, treba to spomenuti Davatelju i to uključiti u Narudžbu. I.8. Autorska prava i zaštitni znakovi Davatelj nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice povezane s bilo kršenje autorskih prava. I.9. Suradnja i povjerenje (a) Klijent se obvezuje, do godinu dana nakon završetka bilo kojeg ugovora, da neće pasivno ili aktivno angažirati nijednog pojedinog člana tima Pružatelja, bilo da se radi o punom ili skraćenom radnom vremenu, kao zaposlenik ili pružatelj usluga, bez prethodnog pisanog pristanka davatelja. (b) Pružatelj pozdravlja upite i prijedloge koje daju posrednici kao što su agencije ili konzultantske agencije u ime drugih tvrtki koje su novi izgledi, a koje još nisu u kontaktu s Davateljem. U takvim slučajevima, Pružatelj poštuje vrijednost pruženih kontakata i ideja, te nastoji poštivati ​​ulogu posrednika, uključujući – ako se to traži – njihovu želju da budu obaviješteni o kontaktima s tim korisnikom. I.10. Zaštita privatnosti (a) Pružatelj usluga će zaštititi sve osobne ili podatke Klijenta koji su mu dostavljeni. Pružatelj se obvezuje štititi privatnost i neće prodavati, trgovati ili iznajmljivati ​​privatne podatke trećim stranama, osim ako nije izričito navedeno. (b) Pružatelj se obvezuje čuvati povjerljivost u vezi sa svim poslovima povezanim s predmetom izvedbe. (c) S obzirom na to da je slika fizičke osobe prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) klasificirana kao osobni podaci, klijent ima obvezu pridržavanja važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka i GDPR-a u pogledu snimanja u ime naručitelja. EuropeanTimes.NEWS ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju pritužbi na zlouporabu osobnih podataka koja bi mogla proizaći iz multimedijskih proizvoda kreiranih i distribuiranih u okviru ugovora s klijentom. I.11. Cijena Sve cijene u cjeniku usluga su bez PDV-a. PDV će se primjenjivati ​​prema španjolskim pravilima o PDV-u. I.12. Uvjeti plaćanja (a) Pružatelj ima pravo izdati račun čim se Posao završi u skladu s Narudžbom ili čim Klijent postane Sponzor. (b) Cijena Zadatka bit će plaćena na temelju računa izdanog od strane Pružatelja, a čiji će rok dospijeća biti naveden u ovoj fakturi. (c) Klijent bi trebao platiti Posao u jednoj obroci unutar dolje navedenog razdoblja, računajući od datuma fakture na španjolski bankovni račun Dobavljača, osim ako nije drugačije navedeno u Narudžbi. Ako su uvjeti plaćanja u Narudžbi u suprotnosti s ovim Uvjetima, primjenjuju se prvi. Klijent Plaćanje dospijeva u sljedećem razdoblju nakon izdavanja računa Priopćenje za javnost Klijent – ​​15 kalendarskih dana Oglašivač – 15 kalendarskih dana Sponzor – 15 kalendarskih dana osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru I.13. Kasno plaćanje Ako Klijent ne plati na vrijeme nakon opomene, Pružatelj zadržava pravo (i) zaračunati kamatu od 5 posto mjesečno na fakturirani iznos bez PDV-a od početnog datuma dospijeća, (ii) ukloniti bilo koji reklamni materijal ili reference na Klijenta sa Stranice, (iii) poduzeti sve pravne korake. I.14. Kvar Posao (a) Dovršeni Posao smatra se neispravnim ako nije obavljen u skladu s Nalogom. (b) U svim ostalim slučajevima, Posao će se smatrati ispravno obavljenim. I.15. Pritužbe (a) Sve pritužbe bit će iznesene u pisanom obliku. U pritužbi se mora navesti razlog prigovora, te opisivati ​​prirodu nedostataka. (b) Ako Pružatelj prizna pritužbu Klijenta kao opravdanu, dužan je osigurati reviziju Posao o svom trošku. I.16. Rok za žalbe (a) Svi zahtjevi koji proizlaze iz odgovornosti za nedostatke prestaju vrijediti ako su podneseni sa zakašnjenjem. (b) Klijent je dužan podnijeti sve zahtjeve na temelju bilo kakvih nedostataka u Posao bez nepotrebnog odgađanja odmah nakon otkrivanja takvih nedostataka. I.17. Povlačenje iz Ugovora (a) Svaka ugovorna strana ima pravo odustati od ugovora ako nakon sklapanja ugovora nastanu nepremostive prepreke s njezine strane koje je sprječavaju da ispuni svoje obveze. (b) Ugovorna stranka koja se povlači iz ugovora mora o ovoj činjenici pismeno obavijestiti drugu ugovornu stranku. (c) Pružatelj nije odgovoran Naručitelju za štetu nastalu zbog neispunjenja sklopljenog ugovora ako je ono posljedica nepredvidivih i neizbježnih događaja čiji nastanak Ugovaratelj nije mogao spriječiti (vidi stavak I.20. ispod). I.18. Mjerodavno pravo i nadležnost (a) Ovi uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Engleske i Walesa koji će imati isključivu nadležnost nad svim sporovima. (b) U slučaju poteškoća s provedbom ili tumačenjem ovih Uvjeta, isti će biti podnesen na arbitražu od strane jednog arbitra određenog zajedničkim dogovorom ugovornih stranaka, u roku od mjesec dana nakon što jedna strana to zatraži. U slučaju da se stranke ne mogu dogovoriti oko zajedničkog arbitra, u roku od mjesec dana svaka će odrediti jednog arbitra, a oba će odrediti trećeg. Stranke će biti vezane zaključcima arbitra(a). (c) Jezik postupka bit će engleski, a pravna načela bit će ona engleskog prava i sudske prakse. I.19. Nevaljanost / opstanak / Zastara (a) Ako nadležni sud smatra bilo koju odredbu ovog sporazuma nezakonitom, nevaljanom ili neprovedivom, preostale odredbe ostaju na punoj snazi ​​i učinku. (b) Svaki razlog za tužbu Klijenta u vezi s ovim Uvjetima mora se podnijeti nadležnom sudu u roku od jedne godine od nastanka razloga za tužbu, ili će takav razlog biti zastaran, nevažeći i ništavan. I.20. Viša sila Davatelj, njegove podružnice i njegovi pružatelji informacija neće biti odgovoran ili se smatra da se u zadano za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh u obavljanju ili prekida isporuke sadržaja proizlazi izravno ili neizravno iz bilo kojeg razloga ili okolnosti koje su izvan njegove ili njihove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjeh elektroničkom ili mehaničkom opremom ili komunikacijskih linija, telefona ili drugih problema, računalne viruse, neovlaštenog pristupa, krađe, operator pogreške, teškim vremenskim, potresa ili prirodnih katastrofa, štrajkova ili drugih problema rada, ratova, ili vladinih ograničenja , I.21. Promjene ovih uvjeta Pružatelj zadržava pravo izmijeniti ili modificirati ove Uvjete ili nametnuti nove Uvjete i odredbe kada mu odgovara. Smatrat će se da je svaka ugovorna strana prihvatila sve nove izmjene 24 sata nakon što stupe na snagu na Stranici. Za više informacija kontaktirajte kontakt [a] europeanaffairs.news.

II. OGLAŠAVANJE

II.1. Uvodne odredbe Sljedeći uvjeti primjenjuju se na one Klijente koji koriste usluge oglašavanja Davatelja na Stranici, njegovim partnerskim web stranicama i u biltenima koje objavljuje Pružatelj ('Oglašivači'). II.2. Usluge oglašavanja Posao je pružanje usluga oglašavanja ('Oglašavanje') koje je Oglašivač naznačio u Narudžbi i medija planu u dogovorenim terminima i isporučio na dogovoreni način. II.3. Organizacija Oglašavanje (a) Oglašavanje je organizirano u tjednima, počevši od ponedjeljka do nedjelje istog tjedna, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. (b) Nakon početnog dogovora, Pružatelj će najprije poslati prijedlog medijskog plana u kojem će se navesti razdoblje i položaj reklamnih materijala na Stranici i u svojim biltenima. Pružatelj će također priložiti prijedlog Narudžbe na temelju početnog sporazuma. (c) Uručenjem potpisane Narudžbe Davatelju, Oglašivač se obvezuje prihvatiti medijski plan i završeni Posao te platiti konačnu cijenu za Posao. II.4. Oglašavanje Isključivost Osim ako izričito navedeno u Redu, oglašivača Oglašavanje na stranicama ili na njezinim dijelovima ili u newsletter nije isključiva, tj Oglašivač dijeli istu oglašavanja položaj s drugim Oglašivač (s). II.5. Izrada reklamnog materijala (a) Nakon primitka Narudžbe, oglašivač ili Dobavljač će izraditi reklamni materijal u skladu sa specifikacijama oglašavanja. (b) Oglašivač može pružiti Davatelju vlastiti reklamni materijal: (i) reklamni materijal koji je dostavio Klijent mora biti u skladu sa specifikacijama oglašavanja The EuropeanTimes.NEWS-a; (ii) Oglašivač dostavi reklamni materijal najmanje 5 radnih dana prije početka kampanje. (c) Ako Oglašivač to zatraži, Dobavljač dizajnira reklamni materijal za oglašivača: (i) Pružatelj će zatražiti vizualni i tekstualni materijal od oglašivača koji će se koristiti kao inspiracija za stvaranje reklamnog materijala; (ii) nakon što Pružatelj izradi reklamni materijal, poslat će ga oglašivaču na odobrenje, s ograničenjem od tri nacrta uključujući konačnu verziju za objavu. Daljnji nacrti mogu biti podložni naplati. Bilo koji reklamni materijal kreiran od strane Dobavljača ostat će njegovo vlastito vlasništvo i ne može se ponovno koristiti bez prethodnog pismenog dopuštenja. II.6. Odgovornost za reklamni materijal (a) U oba slučaja Oglašivač prihvaća punu odgovornost za poruke i sadržaj reklamnog materijala. Pružatelj zadržava pravo ne objaviti dio ili cijeli reklamni materijal, bez ikakve naknade štete, čak i ako je njegova kontakt osoba prvobitno priznala reklamni materijal, ako ga smatra agresivnim, neprikladnim, previše 'blještavim' ili iz bilo kojeg drugog razloga. (b) Pružatelj ne prihvaća oglase koji se šire izvan za to predviđenog oglasnog prostora, bez prethodnog pisanog dogovora. II.7. Kontakt Pošaljite e-poštu za kontakt [a] europeantimes.news ako želite dobiti više informacija o uslugama Davatelja za oglašivače.