Europska serija o ljudskim pravima

European Human Rights Series
Europska serija o ljudskim pravima 2

-

Popis:

11. Parlamentarna skupština Vijeća Europe bavi se pravima “socijalno neprilagođenih”, 18 ožujak 2022

12. Parlamentarni odbor Vijeća Europe: Pojačati deinstitucionalizaciju osoba s invaliditetom, 22 ožujak 2022

13. Parlamentarni odbor: Suzdržite se od prihvaćanja zakonskih tekstova o prisilnim praksama u ustanovama za mentalno zdravlje, 22 ožujak 2022

14. Vijeće Europe: Borba za ljudska prava u mentalnom zdravlju se nastavlja, 10 travanj 2022

15. Povjerenik: Ljudska prava se potkopavaju, 2 Svibanj 2022

16. Skupština Vijeća Europe usvojila rezoluciju o deinstitucionalizaciji, 5 Svibanj 2022

17. Vijeće Europe finalizira stav o deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom, 25 Svibanj 2022

18. Vijeće Europe razmatra međunarodna ljudska prava u mentalnom zdravlju, 7 lipanj 2022

19. Eugenika je utjecala na formuliranje Europske konvencije o ljudskim pravima, 27 Svibanj 2023