1.4 C
Brüsszel
Szerda, november 29, 2023
A szerkesztő választásaMinden eddiginél több embert zártak pszichiátriára Dániában

Minden eddiginél több embert zártak pszichiátriára Dániában

Bezárva, miért? Egyszerűen megfosztották a szabadságától, mert kissé zavarodott volt, és késő este hangosan zenélt. Egy szomszéd hívta a rendőrséget, akik rendetlennek találták az otthonát, és vizsgálatot kértek. Nem volt pszichotikus, és nem hitte, hogy szakmai segítségre lenne szüksége. Jól tudta, mi történhet, néhány éve bezárták egy pszichiátriára. Ennek ellenére a helyi pszichiátriai kórházba szállították, ahol egy órával később bezárták.

Nem követett el semmilyen bűncselekményt, nem volt öngyilkos és nem volt veszélyes senkire. A 45 éves nőt barátai békés keresztényként és közösségében tevékenykedőként ismerték. De néha az élete egy kicsit túlságosan felpörgött, és ez itt a helyzet. Tudta, hogy pihenésre van szüksége, ezért nyaralni megy, és zenélt, miközben a másnapi útra csomagolt. Kicsit máshol járt az esze, amikor a rendőrség másodszor csengetett aznap este. Nem tudta megmagyarázni, és a zárt pszichiátriai osztályon kötött ki.

A fenti történet talán nem szokatlan Dániában, hiszen egyre több embert zárnak be pszichiátriai osztályokra. És ez nem csak veszélyes őrült bűnözőknél történik meg, hanem sok emberrel. A korlátozó törvény, a kifejezett védelmi protokollok és a pszichiátriai kényszerintézkedések csökkentését célzó egyértelmű politika ellenére a tavalyi évben a legtöbb embert a pszichiátrián fosztották meg szabadságuktól. És évek óta folyamatosan növekszik.

2 Dánia Szabadságfosztások a pszichiátriában Összesen 1000x572 1 Minden eddiginél több embert zártak pszichiátriára Dániában
Minden eddiginél több embert zárnak pszichiátriára Dániában 8

A pszichiátriai törvény

Dániában többféleképpen is megfoszthatnak egy személyt a szabadságától a pszichiátrián. A visszaélések körülményeit, kritériumait és biztosítékait a külön törvény, a Pszichiátriai törvény határozza meg. A szabadságelvonás, valamint a kényszer vagy erőszak alkalmazása akkor alkalmazható, ha a személy önkéntes közreműködése nem érhető el, és a beavatkozás a minimális eszköz elvével [kevésbé tolakodó beavatkozás] megfelelőnek tekinthető.

A törvény előírja, hogy őrizetben kell tartani azt a személyt, aki kezelésre szorul, önként nem fogadja el a felvételi ajánlatot, és az alábbi feltételek teljesülnek:

  1. a személy őrült vagy az őrültségnek megfelelő állapotban van és
  2. Indokolatlan az érintett személy őrizetbe vételének mellőzése a kezelés biztosítása érdekében, mert: (a) a gyógyulás vagy a betegség jelentős és döntő javulásának kilátásai egyébként lényegesen sérülnének; vagy (b) a személy közvetlen és jelentős veszélyt jelent önmagára vagy másokra.

Nem kell bírósági tárgyalást tartani a szabadságelvonás jogszerűségéhez. Abban a pillanatban hajtható végre, amikor a pszichiáter megerősítette, hogy véleménye szerint szükséges az a kezelés, amelyet biztosítani tud. Az alávetett panaszt tehet, de ez nem akadályozza meg a szabadságelvonás végrehajtását.

Ez annak az eszköznek az egyre gyakoribb használatához vezetett, amely évente több ezer ember tényleges fogva tartását jelenti.

3 statisztika a kényszerű kötelezettségvállalásokról

3 Dánia önkéntelen kötelezettségvállalások 1000x559 1 Minden eddiginél több embert zártak pszichiátriára Dániában
4 Dánia Nem veszélyes személyek önkéntelen kötelezettségvállalása 1000x571 1 Minden eddiginél több személyt zártak pszichiátriára Dániában
5 Dánia Önkéntelen elkötelezett személy jelzésenként 1000x571 1 Minden eddiginél több személyt zártak pszichiátriára Dániában

Eugenika

Az a lehetőség, hogy a személyek ilyen széles körét komoly beavatkozással – szabadságelvonással – célozzák meg, az 1920-as és 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor az eugenika a dán társadalmi fejlődési modell előfeltételévé és szerves részévé vált. Akkoriban egyre több szerző fejezte ki azt az óhaját, hogy a nem veszélyes „deviánsokat” is erőszakkal elmehessen elmegyógyintézetbe.

Ennek a gondolatnak a mozgatórugója nem az egyén, hanem a társadalom vagy a család iránti aggodalma volt. Egy olyan társadalom elképzelése, ahol a „deviáns” és „zavaró” elemeknek nincs helyük.

A Legfelsőbb Bíróság akkori neves dán államügyésze szerint Schlegel Ottó, a Danish Weekly Journal of the Judiary cikkében egy kivételével minden szerző úgy gondolta, hogy „a kötelező kórházi kezelés lehetőségét bizonyos mértékig meg kell nyitni olyan személyek előtt is, akik valószínűleg nem veszélyesek, de nem tudnak a külvilágban fellépni, azok a zavaró őrültek, akiknek viselkedése rokonaik elpusztításával vagy botrányaival fenyeget. Úgy gondolták, hogy bizonyos esetekben gyógyító szempontok is indokolják a kötelező kórházi kezelést. "

Így az 1938-as dán őrültségi törvény bevezette a nem veszélyes őrültek fogva tartásának lehetőségét. Az érintett szabadságától való megfosztásának gondolata mögött, és ezáltal a társadalomban megfelelően működni nem tudók – az ún. zavaró és deviáns őrültek, akik nem veszélyesek – eltávolítása nem az egyént foglalkoztatta, hanem a társadalom iránti aggodalom. Nem az együttérzés vagy a rászoruló emberek megsegítésének gondolata vezette e lehetőség törvényi bevezetéséhez, hanem egy olyan társadalom elképzelése, amelyben a deviáns és „bajos” elemeknek nincs helye. Végtére is, viselkedésük azzal fenyegethet, hogy elpusztítja vagy megbotránkoztatja rokonait.

Az őrültek szabadságától való megfosztása történelmileg a szükségjog elvén alapult. 1938-ig az őrültek szabadságától való megfosztásának jogalapja még az 1. évi 19-7-1683 dán törvényben és a későbbi jogszabályokban volt megtalálható. Az őrültek szabadságelvonására vonatkozó szabályok csak azokra az őrültekre vonatkoztak, akik az általános biztonságra, önmagukra vagy környezetükre veszélyesnek tekinthetők.

Aktivitáskövető Az eugenika hatással volt az 1938-as Insanity Actre ez megváltozott, és az újabb pszichiátriai törvény óta fenntartják a nem veszélyes személyek fogva tartásának lehetőségét, akikre társadalmi bajként hivatkoznak..

Megtartások

Pszichiátriai szabadságelvonás az otthonról vagy az utcáról történő összeszedése mellett az önként kórházba kerülő személyekkel is történhet.

Ha egy pszichiátriai kórházba bekerülő személy kibocsátását kéri, a vezető orvosnak kell eldöntenie, hogy a beteg elbocsátható-e, vagy kényszerűen vissza kell-e tartani. A személy felmentési vágya lehet kifejezett (követeli a felmentést), de lehet olyan magatartás is, amelyet a felmentés iránti óhajjal kell egyenlővé tenni.

A törvény szerint az önkéntesen felvett beteget akkor lehet és kell őrizetbe venni, ha az elbocsátást olyan időpontban kéri, amikor megfelel a pszichiátriai törvény szerinti kötelező felvételi feltételeknek.

Ezt megelőzően a minimális eszközök elvének megfelelően ki kell kérni a beteg hozzájárulását a további önkéntes felvételhez.

Több mint 25 éve nagyon kifejezett politikai és kormányzati akarat volt a pszichiátriai kényszer alkalmazásának csökkentésére Dániában. Ez a szándék azonban nem tükröződik a pszichiátriai osztályok mindennapi életében és gyakorlatában. Így az önkéntelen visszatartások jelentős növekedése is megfigyelhető.

6 Dánia Önkéntelen fogvatartás 1000x574 1 Minden eddiginél több személyt zártak pszichiátriára Dániában
Minden eddiginél több embert zárnak pszichiátriára Dániában 9

A rendszeres önkéntelen kötelezettségvállalások és visszatartások mellett van még egy kevésbé kézenfekvő eljárás, amellyel a pszichiátriai osztályokon vállalnak kötelezettségeket anélkül, hogy az önkéntelen kötelezettségvállalásnak tűnne, annak ellenére, hogy az érintett beleegyezésével ellentétes. Ez a bíróság által elrendelt elmarasztalás a Btk. szerint pszichiátriai kezelésre. Emberek ezrei élnek tehát ma a társadalomban, de bármikor felvehetők, nem követik a kezelési utasításokat, és pszichiátriai osztályra zárják. Ha ez megtörténik, az nem tekinthető önkéntelen kötelezettségvállalásnak.

Kényszert okozó törvény

A pszichiátria szabadságától való megfosztása az elmúlt évtizedekben évről évre növekszik, és messze meghaladja a pszichiátriai fekvőbeteg-számok növekedését vagy a népességnövekedést.

7 Szabadságfosztás a pszichiátriában vs népesség 1000x592 1 Minden eddiginél több embert zártak pszichiátriára Dániában
Minden eddiginél több embert zárnak pszichiátriára Dániában 10

A változó dán kormányok erőfeszítései és a pszichiátriai kényszerintézkedések visszaszorítására irányuló egyöntetű politikai szándék, az ennek megvalósításához szükséges erőforrás-allokáció és központi adminisztratív erőfeszítések mellett csak a puszta tényt láthatjuk a törvényes lehetőség meglétének, ill. megkövetelik a kényszer alkalmazását a csúszógyakorlat indokaként, a pszichiátriai szabadságelvonások fokozódásával.

Mentálhigiénés sorozat gomb Minden eddiginél több embert zárnak pszichiátriára Dániában

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

- Reklám -

Még több a szerzőtől

- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -