15.2 C
Brüsszel
Május kedd, 28, 2024
VallásKereszténységMi jellemző egy keresztényre?

Mi jellemző egy keresztényre?

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

Vendég szerző
Vendég szerző
A Vendégszerző cikkeket tesz közzé a világ minden tájáról származó közreműködőktől

Nagy Szent Baziltól

80. erkölcsi szabály

Fejezet 22

Mi jellemző egy keresztényre? A hit, amely szeretetből működik (Gal. 5:6).

Mi rejlik a hitben? Elfogulatlan bizalom Isten ihletett szavainak igazságában, amelyet nem ingat meg sem a természetes szükségből fakadó gondolat, sem a látszólagos jámborság.

Mi jellemző a hívekre? Ebben a bizalomban élni a kimondott dolgok erejével, nem mer eltávolítani vagy hozzátenni semmit. Mert ha „minden, ami nem hitből van, bűn” (Róm. 14), az apostol szavai szerint, „a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten szavából” (Róm. 23), akkor bármi, ami az ihletett Szentíráson kívül esik, ha nem hitből származik, az bűn.

Mi jellemző Isten szeretetére? Betartva parancsolatait, miközben az Ő dicsőségét keresi.

Mi jellemző a felebaráti szeretetre? Nem a sajátját keresni, hanem azt, ami lelki és testi hasznot is jelent a szeretett személynek.

Mi jellemző egy keresztényre? Újjászületni a víz és a Lélek keresztsége által.

Mi jellemző a vízben születettre? Hogy miként Krisztus egyszer s mindenkorra meghalt a bűnért, hogy halott legyen, és elviselhetetlen minden bûnnek, amint az meg van írva: „Akik megkeresztelkedtek Krisztus Jézusba, mi is megkeresztelkedtünk az õ halálába; és így vele együtt eltemettek minket a keresztség által a halálba, tudván azt, hogy vén emberünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bûnös test elpusztuljon, hogy többé ne legyünk a bûn szolgái” (Róm. 6:3-) 4a, 6).

Mi jellemző a Szellemtől való születésre? A neki adott mérték szerint azzá válni, amiből született, aszerint, ami meg van írva: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, az lélek” (János 3:6).

Mi jellemző a fent születettekre? Levetkőzni a régi embert tetteivel és vágyakozásaival, és felöltöztetni az új embert, aki megújult a tudásban, Teremtőjének képmására (vö. Kol. 3-9), az elmondottak szerint: „ mindazok, akik megkeresztelkedtek Krisztusban, Krisztust öltöztétek fel” (Gal. 10:3).

Mi jellemző egy keresztényre? Megtisztulni minden testi és lelki szennyeződéstől Krisztus vére által, és szent cselekedeteket végezni Isten félelmével és Krisztus szeretetével (vö. 2Kor 7:1), és nem rendelkezni folttal, bűnnel vagy bármi hasonlóval, hanem szentnek és feddhetetlennek lenni (Ef 5:27), és így enni Krisztus testét és inni a vért, „mert aki méltatlanul eszik és iszik, az ő ítéletét eszi és issza” (1Kor 11:29).

Mi jellemző azokra, akik eszik az Úr kenyerét és isszák az Úr poharát? Emlékének állandó megőrzése, Aki értünk meghalt és feltámadt.

Mi jellemző azokra, akik ezt az emléket tárolják? Hogy ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt (2Kor 5).

Mi jellemző egy keresztényre? Igazságban mindenben felülmúlni az írástudókat és a farizeusokat (Mt 5), az Úr tanításának mértéke szerint az evangélium szerint.

Mi jellemző egy keresztényre? Szeressétek egymást, ahogy Krisztus szeretett minket (Ef 5:2).

Mi jellemző egy keresztényre? Hogy mindig maga előtt lássa az Urat (Zsolt. 15:8).

Mi jellemző egy keresztényre? Ébren lenni minden nap és órában, és állandóan a legnagyobb tökéletességben készen állni Isten tetszésére, tudva, hogy az Úr olyan órában jön el, amelyre nem számít (vö. Lukács 12:40).

Jegyzet: Az erkölcsi szabályok (Regulae morales; Ἀρχή τῶν ἠθικῶν) Nagy Szent Bazil munkája, amelyben legjobb tudása szerint teljesíti a Pontus vidéki aszkétáknak adott ígéretét: egy helyen összegyűjti a tilalmakat, ill. az Újszövetségben itt-ott elszórt kötelezettségek annak, aki Isten parancsolatai szerint él. Ezek olyan spirituális utasítások, amelyek bizonyos mértékig hasonlítanak az újszövetségi szövegek praktikus kézikönyvére. Nyolcvan szabályt tartalmaznak, mindegyik szabály különböző számú fejezetre van felosztva.

Az utolsó 80. szabály huszonkét fejezetet tartalmaz, amelyek általában azzal foglalkoznak, hogy milyennek kell lenniük a keresztényeknek, valamint az evangélium hirdetésével megbízottakkal.

Ez a szabály a 22. fejezettel ér véget, amely azonban eltér a többitől. Talán az egész Erkölcsi Szabályok epilógusának kell tekinteni. Természetesen a szent ebben is hű marad önmagához, megtöltve idézetekkel, bibliai szövegekre való utalásokkal, ugyanakkor az olvasás során az emberben az állandó emelkedettség érzése marad, amelyben minden válasz elvezet a következő kérdés.

Forrás: Patrologia Graeca 31, 868C-869C.

- Reklám -

Még több a szerzőtől

- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -spot_img
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -