21.8 C
Brüsszel
Hétfő, július 15, 2024
VallásAhmadikA pakisztáni Ahmadiyya muszlim közösség üldöztetése

A pakisztáni Ahmadiyya muszlim közösség üldöztetése

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

Robert Johnson
Robert Johnsonhttps://europeantimes.news
Robert Johnson oknyomozó riporter, aki a kezdetektől fogva kutatta és ír az igazságtalanságokról, a gyűlölet-bűncselekményekről és a szélsőségességről. The European Times. Johnson arról ismert, hogy számos fontos történetet napvilágra hozott. Johnson rettenthetetlen és elszánt újságíró, aki nem fél hatalmas emberek vagy intézmények után menni. Elkötelezett amellett, hogy platformját arra használja, hogy rávilágítson az igazságtalanságra, és felelősségre vonja a hatalmon lévőket.

Bevezetés Egy ideig a Ahmadiyya muszlim A pakisztáni közösség üldöztetést és elfogultságot szenvedett el annak ellenére, hogy az országban alkotmányosan biztosított a vallásszabadság. A helyzet a közelmúltban tovább romlott, és a szélsőséges csoportok, mint például a Tehrik-e-Labaik (TLP) ellenségeskedést és agressziót szítanak az ahmadikokkal szemben. Az elnyomás elérte azt a pontot, ahol sok ahmadi kénytelen elmenekülni Pakisztánból, hogy biztosítsa családja biztonságát és szabadon gyakorolja vallását. Olyan szervezetek, mint a Nemzetközi Emberi Jogi Bizottság (IHRC) és a Coordination des Association et des Particulier pour la Liberté de Conscience (CAP-LC) aktívan felhívják a figyelmet és kiállnak az Ahmadiyya muszlim közösség jogaiért.

Tehrik-e-Labaik szerepe az Ahmadisok üldözésében Az IHRC által dokumentált incidensben egy Syed Ali Raza nevű 16-17 éves diákot azonosítottak, aki egy helyi Ahl-e-Sunnat Madrasa-val (iszlám iskola) áll kapcsolatban. két Ahmadiyya muszlim, Ghulam Sarwar és Rahat Ahmad Bajwah meggyilkolásának feltételezett elkövetője. A jelentés Sajid Lateefet, a Madrasa főszervezőjét is érintette Ahmadis megtámadásában. Ez az incidens rávilágít arra, hogy az olyan szélsőséges csoportok, mint a TLP, egyre inkább célba veszik és elnyomják az Ahmadiyya közösség tagjait, sokakat arra kényszerítve, hogy más országokban keressenek menedéket.

A TLP kiemelkedő szerepet játszott az Ahmadi-ellenes érzelmek terjesztésében és az erőszak elkövetésében Pakisztánon belül. A csoport arra használta befolyását, hogy a kormányt az Ahmadiyya muszlim elleni fellépésre ösztönözze, gyakran tiltakozáshoz és fenyegetésekhez folyamodva. Ez a félelem és a megfélemlítés légkörét teremtette meg az Ahmadiyya muszlim közösségben, aminek következtében sokan visszavonultan élnek, vagy teljesen elhagyják az országot.

Az olyan szervezetek, mint az IHRC és a CAP-LC elítélték az Ahmadiyya muszlimok pakisztáni üldözését. Arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást a kormányra az Ahmadiyya muszlim nép jogainak védelmére, és állítsa bíróság elé a tettekért felelős személyeket. Ezek a szervezetek felszólítják a hatóságokat, hogy állítsák le a TLP tevékenységét, és hangolják össze jogszabályaikat a nemzetközi normákkal a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR).

A pakisztáni Ahmadiyya muszlim közösség küzdelmei világszerte felkeltették a figyelmet, különféle országok emberi jogi csoportjai és vallási vezetői pedig cselekvésre szólítottak fel. A CAP-LC és az IHRC kampányok, konferenciák és érdekképviseleti kezdeményezések révén aktívan dolgozik azon, hogy felhívja a figyelmet az Ahmadiyya muszlimok előtt álló kihívásokra.

A CAP-LC és az IHRC által szervezett konferencián a vallási vezetők a vallásszabadság és a meggyőződés szabadságának védelméről tanácskoztak minden egyén számára. A konferencia résztvevői hangsúlyozták a kisebbségek jogainak védelmét és a kormányok felelősségre vonását tetteikért.

Pakisztán képtelensége az Ahmadiyya muszlimok védelmére és nemzetközi kötelezettségeinek teljesítésére továbbra is sürgető probléma a megoldási kísérletek ellenére. Az, hogy a kormány nem képes megvédeni az Ahmadiyya muzulmán közösséget, és a kisebbségi csoportokkal való rossz bánásmódban betöltött szerepe beszennyezi annak hírnevét, és szembemegy vállalásaival. Elengedhetetlen, hogy a világ ne maradjon csendben a méltóság és az életszentség megsértésével szemben.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikke megerősíti, hogy „Mindenkinek joga van a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásának vagy meggyőződésének tanítás, gyakorlás, istentisztelet és szertartások útján történő kinyilvánítását, akár egyedül, akár másokkal közösségben, nyilvánosan vagy magánéletben.” Sajnálatos módon Pakisztánban az Ahmadiyya muszlim közösség tagjait megfosztják ettől a jogtól, ami miatt sokan más országokban keresnek menedéket, hogy szabadon gyakorolják hitük és biztosítsák biztonságukat.

Különféle nemzetközi testületek, mint pl Egyesült Nemzetek és a globális emberi jogi szervezetek folyamatosan riasztanak a pakisztáni Ahmadiyya muszlimokkal szembeni rossz bánásmód miatt. Nemrég, 13. július 2021-án, az ENSZ emberi jogi szakértői aggodalmukat fejezték ki az Ahmadiyya muszlimok által világszerte elszenvedett folyamatos emberi jogi visszaélések miatt. Sürgették a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit az Ahmadis által sújtott üldözés megállítására.

A Lahore High Court Ügyvédi Kamara olyan irányelvet ad ki, amely figyelmet követel. A válság közepette a Lahore-i Legfelsőbb Bíróság Ügyvédi Kamara aggasztó lépést tett azáltal, hogy utasította a rendőrség tisztviselőit, hogy tegyenek jogi lépéseket az ahmadi muszlimok ellen, akik összegyűlnek, megfigyelik és imádkoznak a muszlim Eid ünnepek alatt. Azokra a törvényekre hivatkozva, amelyek az ahmadikat „nem muzulmánoknak” nevezik, és lázító nyelvezetet használva, az ügyvédek egyesülete a közelmúltban erőszakot szító radikális mollakéhoz és klerikusokéhoz hasonló nézetekhez igazodott.

Az ügyvédi kamara ezen irányelvét újabb erőfeszítésnek tekintik, amely igazolja Ahmadisok üldözését, és megtagadja tőlük jogukat meggyőződésük gyakorlásához. Dr. Aaron Rhodes, a Fórum a Vallásszabadság-Európa elnöke „sokkolónak” ítélte ezt az akciót, és világszerte felszólította az ügyvédi kamarákat, hogy ösztönözzék kollégáikat a vallási intolerancia és erőszak elleni küzdelemre.

Az Eid-ul-Adha előtti feszült helyzet A helyzet kényesebbé válik, ahogy Pakisztán a 2024. június közepén megrendezésre kerülő Eid-ul-Adha Fesztivál megünneplésére készül, amely a muszlimok számára alkalom. Mivel az ahmadik félelemben élnek, és ki vannak téve annak a veszélynek, hogy hitgyakorlataik következményekkel járnak, elengedhetetlen, hogy a globális közösség azonnal cselekedjen biztonságuk és véleménynyilvánítási joguk védelme érdekében.

Az emberi jogok szószólói aggodalmukat fejezték ki a súlyosbodó pakisztáni helyzet miatt. Attól tartanak, hogy az Ahmadisokat hitük gyakorlása miatt megcélzó jogi irányelvek erőszakhoz és instabilitáshoz vezethetnek a nemzetben, tovább fokozva a más országokban menedéket kereső ahmadik elvándorlását.

A CAP-LC és az IHRC szerepet játszik a pakisztáni Ahmadiyya muszlim közösség jogainak támogatásában. Arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást a kormányra, hogy biztosítsa minden állampolgár védelmét, függetlenül annak hitétől, és olyan környezetet teremtsen, ahol az ahmadisták anélkül élhetnek és gyakorolhatják vallásukat, hogy ne féljenek az üldözéstől vagy ha el kell menekülniük hazájukból.

Ezek a szervezetek hangsúlyozzák, hogy ez nem csak az Ahmadiyya muszlim jogainak védelméről szól, hanem az emberi jogok és a jogi normák tiszteletben tartásáról is. Az emberi méltóság és az életérték megsértésével szemben hallgatni elfogadhatatlan.

A CAP-LC és az IHRC könyörtelenül törekszik az Ahmadiyya muszlim közösség tudatosítására és szószólására. Módszereket alkalmaztak, ideértve a kampányokat, konferenciákat és érdekképviseleti kezdeményezéseket, hogy a kormányt kötelezettségei teljesítésére és polgárai jogainak védelmére ösztönözzék.

A világméretű szabadságharcra a kihívásokkal teli pakisztáni körülmények rávilágítanak. Az Ahmadiyya muszlim közösség helyzete emlékeztet az egyetemes emberi jogok és a vallásszabadság iránti törekvésre, amely túlmutat a helyi határokon.

Az Eid-ul-Adha Fesztivál a láthatáron, a bizonytalanság fenyegeti a pakisztáni Ahmadiyya közösség jövőjét. Az általuk elszenvedett igazságtalan fenyegetés, erőszak és jogi elnyomás élesen ellentmond emberi jogaiknak. Elengedhetetlen, hogy a nemzetközi közösség ne hagyja figyelmen kívül ezeket a jogsértéseket, és egyesüljön annak biztosítására, hogy a pakisztáni ahmadisták félelem és megfélemlítés nélkül gyakorolhassák hitüket, és ne kényszerüljenek elhagyni hazájukat, hogy máshol biztonságot és vallásszabadságot keressenek.

Az Ahmadiyya muszlimok pakisztáni üldözése a szabadság és az emberi méltóság megsértését jelenti. A nemzetközi szervezeteknek azonnali lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra az Ahmadiyya közösség jólétének védelme, valamint az erőszak és diszkrimináció elkövetőinek felelősségre vonása érdekében. Az olyan szervezetek, mint a CAP-LC és az IHRC érdekérvényesítő erőfeszítései kulcsfontosságúak az Ahmadiyya muzulmánok szabadsága érdekében.

Mivel a tekintet világszerte továbbra is a Pakisztánban zajló fejleményekre szegeződött, ez aláhúzza, hogy a vallásszabadságra való törekvés túlmutat a határokon – ez a közös küzdelem, amely figyelmet igényel.

Kulcsfontosságú, hogy a globális közösség összefogjon, és határozottan elítélje a hittel kapcsolatos üldözés vagy megkülönböztetés minden formáját. Együttműködnünk kell, hogy garantáljuk, hogy meggyőződésétől függetlenül mindenki szabadon és biztonságban élhessen saját hazájában. A jogok és a jogi normák betartásával törekedhetünk egy olyan világ megteremtésére, ahol a vallásszabadság mindenki számára elérhető, és senki sem kényszerül arra, hogy elmeneküljön hazájából, hogy szabadon és biztonságosan gyakorolja a hitét.

- Reklám -

Még több a szerzőtől

- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -spot_img
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -