ຊຸດສິດທິມະນຸດເອີຣົບ

European Human Rights Series
ຊຸດສິດທິມະນຸດເອີຣົບ 2

-

ລາຍຊື່:

1. ພາບລວມຂອງສົນທິສັນຍາເອີຣົບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, 30 ຕຸລາ 2021

2. ສິດທິມະນຸດແມ່ນສິດທິພື້ນຖານທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງຄົງທີ່, 31 ຕຸລາ 2021

3. ໂລກ​ເກົ່າ​ແລະ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ເສລີ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​, 31 ຕຸລາ 2021

4. ສົນທິສັນຍາເອີຣົບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ Eugenics ເຮັດໃຫ້ເກີດນິຕິກໍາ, 31 ຕຸລາ 2021

5. ສະພາ​ຢູ​ໂຣບ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ, 1 ມິຖຸນາ 2021

6. ສານເອີຣົບປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາຊີວະພາບ, 30 ຕຸລາ 2021

7. ສະພາ​ເອີ​ລົບ​ໄດ້​ຖືກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊຸກຍູ້​ສິດທິ​ມະນຸດ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, 30 ຕຸລາ 2021

8. ຄວາມຕົກໃຈສາກົນ: ຜີ Eugenics ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະຖືກເຕະຢູ່ໃນສະພາເອີຣົບ, 1 ພະຈິກ 2021

9. ບັນຫາສິດທິມະນຸດຂອງສະພາເອີຣົບ, 3 ພະຈິກ 2021

10​. ບັນຫາ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຂອງ​ສະພາ​ຢູ​ໂຣບ, 26 ພະຈິກ 2021

11​. ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ເອີ​ລົບ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສິດ​ຂອງ “ການ​ຖືກ​ດັດ​ແກ້​ທາງ​ສັງ​ຄົມ”, ວັນທີ 18 ມີນາ 2022

12​. ຄະນະ​ກຳມະການ​ລັດຖະສະພາ​ຂອງ​ສະພາ​ເອີຣົບ: ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ອົງການ​ຄົນ​ພິການ, ວັນທີ 22 ມີນາ 2022

13​. ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​: ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຈິດ, ວັນທີ 22 ມີນາ 2022

14​. ສະພາເອີຣົບ: ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດໃນສຸຂະພາບຈິດຍັງສືບຕໍ່, 10 ເມສາ 2022

15​. ຜູ້ບັນຊາການ: ສິດທິມະນຸດກໍາລັງຖືກທໍາລາຍ, 2 ພຶດສະພາ 2022

16​. ສະພາ​ເອີ​ລົບ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສະ​ຖາ​ບັນ, 5 ພຶດສະພາ 2022

17​. ສະພາຢູໂຣບ ຕົກລົງຢຸດຕິການຍົກເລີກສະຖາບັນຄົນພິການ, 25 ພຶດສະພາ 2022

18​. ສະພາເອີຣົບພິຈາລະນາສິດທິມະນຸດສາກົນໃນສຸຂະພາບຈິດ, 7 ມິຖຸນາ 2022

19​. Eugenics ມີອິດທິພົນຕໍ່ການສ້າງສົນທິສັນຍາເອີຣົບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, 27 ພຶດສະພາ 2023