3.7 C
ബ്രസെല്സ്
തിങ്കൾ, ഡിസംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
യൂറോപ്പ്ബഹായി വിശ്വാസത്തിന് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള മതപരമായ അംഗീകാരം സ്പെയിൻ നൽകുന്നു

ബഹായി വിശ്വാസത്തിന് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള മതപരമായ അംഗീകാരം സ്പെയിൻ നൽകുന്നു

സ്പാനിഷ് പൊതുഭരണത്തിനുള്ള ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ, സ്പെയിൻ ഗവൺമെന്റ് ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പദവി നൽകുന്നു, അങ്ങനെ സ്പാനിഷ് പ്രദേശത്തെ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ വേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ആദ്യമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ
ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ
ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ - at The European Times വാർത്തകൾ - കൂടുതലും പിന്നിലെ വരികളിൽ. യൂറോപ്പിലെയും അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെയും കോർപ്പറേറ്റ്, സാമൂഹിക, ഗവൺമെന്റ് നൈതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ. പൊതു മാധ്യമങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവർക്കുവേണ്ടിയും ശബ്ദം നൽകുന്നു.

സ്പാനിഷ് പൊതുഭരണത്തിനുള്ള ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ, സ്പെയിൻ ഗവൺമെന്റ് ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പദവി നൽകുന്നു, അങ്ങനെ സ്പാനിഷ് പ്രദേശത്തെ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ വേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ആദ്യമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

മാഡ്രിഡ്, 26 സെപ്റ്റംബർ 2023- സ്പാനിഷ് സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി 76 വർഷത്തെ വികസനത്തിന് ശേഷം, ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രാജ്യത്ത് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു സമൂഹമായി സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഏകകണ്ഠമായി അനുകൂലമായിരുന്നു, ഇത് സ്പെയിനിലെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും മത വൈവിധ്യവും അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി.

സ്പെയിനിലെ ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റി, മെഴ്‌സിഡസ് മുറില്ലോ, പ്രസിഡൻസി മന്ത്രാലയം.

1947 മുതൽ സ്പെയിനിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ബഹായി

1947-ൽ സ്പെയിനിൽ വിശ്വാസികളുടെ ആദ്യ സംഘം രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ, ദി ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പാനിഷ് സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ഥാപന വികസനം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മുൻകൈകളിലൂടെയും പ്രക്രിയകളിലൂടെയും മാനവികതയുടെ ഐക്യം എന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം പ്രായോഗികമാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു രാജ്യം, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് BOE നമ്പർ 230-Sec.III (സ്പാനിഷ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗസറ്റ്).

റോയൽ ഡിക്രി 593/2015 ലെ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ അംഗീകാരം, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജനറൽ സബ്ഡയറക്‌ടറേറ്റിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശകലനത്തിന് ശേഷമാണ്, അഞ്ച് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, അവയിൽ "സ്പാനിഷ് സമൂഹത്തിലെ സാന്നിധ്യവും സജീവ പങ്കാളിത്തവും".

സമൂഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഇക്കാര്യത്തിൽ, പ്രസിഡൻസി മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ബഹായിയുടെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പ്രഖ്യാപനം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു “അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം, പ്രത്യേകിച്ചും, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ബഹായി പദവിയുടെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ, സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം. ബഹായി വിശ്വാസത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു". കൂടാതെ, നിയമ വ്യവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് "അക്കാദമികവും നിയമപരവുമായ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ ഫോറങ്ങളിലും മതാന്തര സംഭാഷണ വട്ടമേശകളിലും പങ്കാളിത്തം".

സ്പാനിഷ് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ബഹായിയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം
സ്‌പെയിൻ ബഹായി വിശ്വാസത്തിന് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള മതപരമായ അംഗീകാരം നൽകുന്നു 3

ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സാമൂഹിക പങ്ക് കൂടാതെ, കുപ്രസിദ്ധമായ വേരൂന്നിയ (അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ) മന്ത്രിമാരുടെ ക്രമം അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യകതകളുടെ ഒരു പരമ്പരയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു: ബഹായി വിശ്വാസം 55 വർഷമായി രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 108 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളും 17 ആരാധനാലയങ്ങളും 15 സ്വയംഭരണ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും സ്വയംഭരണ നഗരങ്ങളിലും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമൂഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു "ദേശീയ അസംബ്ലി മുതൽ ലോക്കൽ അസംബ്ലികൾ വരെയുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട്, അതിന്റെ നിയമപരമായ പ്രതിനിധികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, അതിനുള്ളിലെ തുടർച്ചയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന അതിന്റെ ഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഏകോപന നിയമങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്നു.".

തുല്യ പരിഗണനയിലേക്ക് ഒരു ചുവടുവെപ്പ്

"ഈ പ്രമേയത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ, സ്പെയിനും അതിന്റെ ഭരണകൂടവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ മുന്നേറുകയാണ്.,” ബഹായി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നിയമ സംഘത്തിലെ അംഗമായ പട്രീഷ്യ ഡെമി പറഞ്ഞു. "ബഹായി വിശ്വാസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ വിഭാഗമായി മാറുന്നു, എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയവരുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോയൽ ഡിക്രി 593/2015 ആദ്യമായി സ്പാനിഷ് പ്രദേശത്ത് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാക്കുന്നു,” ഡെമി ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകം, വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശക കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഏകകണ്ഠമായ അനുകൂല റിപ്പോർട്ടാണ്, സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ കുപ്രസിദ്ധമായ വേരുകളുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളുടെ മതനേതാക്കളും, സ്‌പെയിനിലെ മതപരമായ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുല്യ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ബഹായി മതപരമായ വിവാഹങ്ങളുടെ സാധുത

" എന്ന പദവി ഉള്ളത്ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ” മതസമൂഹങ്ങളെ അവരുടെ ആരാധനയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സാധുത നൽകാനും പ്രസിഡൻസി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശക കമ്മീഷനിലെ സ്ഥിരം ഇരിപ്പിടവും സർക്കാരുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്താനുള്ള ഔപചാരിക ശേഷിയും സ്വയമേവ അനുവദിക്കുന്നു.

"സ്‌നേഹം, മാനവികത ഒരു കുടുംബമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് തുടങ്ങിയ ആത്മീയ തത്വങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളതും നീതിപൂർവകവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം എല്ലാ മതങ്ങളെയും പോലെ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.,” ബഹായി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ വിർജീനിയ പെഡ്രെനോ വിശദീകരിക്കുന്നു. "ഇക്കാരണത്താൽ, അറിയപ്പെടുന്ന വേരൂന്നിയതിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്ത ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തുടർന്നും സംഭാവന നൽകാനുള്ള പ്രേരണയും പ്രചോദനവുമാണ്.".

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -