19.1 C
ബ്രസെല്സ്
ഞായറാഴ്ച, ജൂലൈ XXX, 14
മതംക്രിസ്തുമതംപാവം ലാസറും ധനികനും

പാവം ലാസറും ധനികനും

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

അതിഥി രചയിതാവ്
അതിഥി രചയിതാവ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഭാവകരിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അതിഥി രചയിതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

പ്രൊഫ. എപി ലോപുഖിൻ

അധ്യായം 16. 1 - 13. നീതികെട്ട കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപമ. 14 - 31. ധനികൻ്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസറിൻ്റെയും ഉപമ.

ലൂക്കോസ് 16:1. അവൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: ഒരു മനുഷ്യൻ ധനവാനും ഒരു കാര്യസ്ഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു;

നീതികെട്ട കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപമ സുവിശേഷകനായ ലൂക്കോസിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കർത്താവ് മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ഉപമകൾ പറഞ്ഞ അതേ ദിവസം തന്നെ പറയപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ഈ ഉപമ അവയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, കാരണം അവ പരീശന്മാരെ പരാമർശിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് "ശിഷ്യന്മാരെ" സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ” ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, അതായത്, അവനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി അനുയായികൾ, ലോക ശുശ്രൂഷ ഉപേക്ഷിച്ച് - കൂടുതലും മുൻ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും (പ്രോട്ട. തിമോത്തി ബട്ട്കെവിച്ച്, "അനീതിയുള്ള കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപമയുടെ വിശദീകരണം". ചർച്ച് ബുള്ളറ്റിൻസ്, 1911, പേജ് 275).

"ഒരു വ്യക്തി". ഇത് വ്യക്തമായും, തൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ധനിക ഭൂവുടമയായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആലങ്കാരികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് - ഉപമയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാകും).

"ikonom" (οἰκονόμον) - ലിറ്റ്. ഒരു ബട്ട്ലർ, ഒരു ഹൗസ് മാനേജർ, എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ മാനേജ്മെൻ്റും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു അടിമയായിരുന്നില്ല (യഹൂദന്മാരോടൊപ്പം, കാര്യസ്ഥൻമാരെ പലപ്പോഴും അടിമകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു), മറിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു കാര്യസ്ഥൻ്റെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ശേഷം, അവൻ തൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. യജമാനൻ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം (വാക്യങ്ങൾ 3-4).

"അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു". ഗ്രീക്ക് പദം διεβλήθη (διαβάλλω എന്നതിൽ നിന്ന്) ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, കൊണ്ടുവന്നത് ലളിതമായ ഒരു അപവാദമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്ലാവോണിക് വിവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് ഹൗസ് മാനേജരോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. / കാവൽക്കാരൻ.

"ചിതറുന്നു". (ὡς διασκορπίζων – cf. Luke 15:13; Matt. 12:30), അതായത് പാഴ്വും പാപപൂർണവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു, യജമാനൻ്റെ സ്വത്ത് പാഴാക്കുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:2. അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവനോടു: നിന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മാന്യതയുടെ കണക്ക് നൽകുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മാന്യനാകാൻ കഴിയില്ല.

"ഇതെന്താ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്". വീട്ടുടമസ്ഥൻ, ഹൗസ് മാനേജരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച്, അൽപ്പം പ്രകോപനത്തോടെ അവനോട് പറഞ്ഞു: "നീ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശം കിംവദന്തികൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. നീ ഇനി എൻ്റെ മാനേജരാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ കണക്ക് നൽകണം” (അതായത് ഏതെങ്കിലും പാട്ടം, കട രേഖകൾ മുതലായവ). വസ്തു ഉടമ മാനേജർക്ക് നൽകിയ അപ്പീലിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. തൻ്റെ യജമാനനെ രണ്ടാമൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ലൂക്കോസ് 16:3. അപ്പോൾ കാര്യസ്ഥൻ സ്വയം പറഞ്ഞു: ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം? എൻ്റെ യജമാനൻ എൻ്റെ മാന്യത എടുത്തുകളയുന്നു; കുഴിക്കാൻ, എനിക്ക് കഴിയില്ല; യാചിക്കാൻ, ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു;

അവൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, കാരണം അവൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മുമ്പാകെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്നും ക്ഷമാപണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കി, കൂടാതെ അവൻ ഒരു ജീവിതമാർഗവും സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, തോട്ടങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും ജോലിചെയ്യാനും കഴിയില്ല. തോട്ടങ്ങൾ. അവൻ്റെ ശക്തികൾ. അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭിക്ഷയിൽ ജീവിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആഡംബരവും അതിരുകടന്നതുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശീലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വളരെ ലജ്ജാകരമായതായി തോന്നി.

ലൂക്കോസ് 16:4. മര്യാദയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.

അവസാനം അവനെ സഹായിക്കാൻ എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് അഷർ ചിന്തിച്ചു. അയാൾക്ക് സ്ഥലമില്ലാതായപ്പോൾ വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം അവൻ കണ്ടെത്തി (അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കടക്കാരുടെ "വീടുകൾ" എന്നാണ്). കടക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും വെവ്വേറെ വിളിച്ചുവരുത്തി അവരുമായി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. ഈ കടക്കാർ വാടകക്കാരാണോ അതോ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽപനയ്‌ക്കായി എടുത്ത വ്യാപാരികളാണോ എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്, പക്ഷേ അത് പ്രധാനമല്ല.

ലൂക്കോസ് 16:5. അവൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കടക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും തനിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒന്നാമനോടു: നീ എൻ്റെ യജമാനനോട് എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ലൂക്കോസ് 16:6. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: നൂറു പടികൾ എണ്ണ. അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: രസീത് എടുത്ത് ഇരുന്നു വേഗം എഴുതുക: അമ്പത്.

"നൂറു നടപടികൾ". ജാമ്യക്കാരൻ കടക്കാരോട് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ചോദിച്ചു: അവർ തൻ്റെ യജമാനനോട് എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആദ്യത്തേത് ഉത്തരം നൽകി: "നൂറ് അളവുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി "കുളി" (ബാറ്റ് - βάτος, ഹീബ്രു בַּת ബാറ്റ്, ദ്രാവകങ്ങളുടെ അളവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് - 4 ബക്കറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ) "എണ്ണ", ഒലിവ് എണ്ണയെ പരാമർശിക്കുന്നു, അത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. സമയം, അതിനാൽ 419 ബക്കറ്റ് എണ്ണയുടെ വില ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പണത്തിൽ 15,922 റുബിളാണ്, ഇത് ഏകദേശം തുല്യമാണ്. 18.5 കി.ഗ്രാം. സ്വർണ്ണം (പ്രോട്ട. ബട്ട്കെവിച്ച്, പേജ് 283 19).

"വേഗത്തിൽ". കടക്കാരൻ്റെ കടം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രസീത് വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ ബട്ട്ലർ അവനോട് പറഞ്ഞു - എല്ലാവരും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മോശമായതെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.

ലൂക്കോസ് 16:7. എന്നിട്ട് അയാൾ മറ്റേയാളോട് പറഞ്ഞു: നിനക്ക് എത്ര കടമുണ്ട്? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: നൂറു താമര ഗോതമ്പ്. അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ രസീത് എടുത്ത് എഴുതുക: എൺപത്.

"നൂറു താമര". മറ്റൊരു കടക്കാരന് ഗോതമ്പിൻ്റെ "നൂറ് താമര" കടപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ലില്ലി - κόρος - ബൾക്ക് ബോഡികളുടെ അളവാണ്, സാധാരണയായി ധാന്യം). നൂറ് ക്രിന ഗോതമ്പിന് അക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പണത്തിൽ ഏകദേശം 20,000 റുബിളാണ് (ഐബിഡ്., പേജ് 324), ഏകദേശം തുല്യമായ വില. 23 കിലോ. സ്വർണ്ണം. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗവർണർ ആദ്യത്തേതിന് സമാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

ഈ രീതിയിൽ, ഈ രണ്ട് കടക്കാർക്കും, പിന്നീട് ഒരുപക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സേവനം ചെയ്തു, കൂടാതെ, വലിയ തുകയുടെ ഇളവ് കാരണം, ജാമ്യക്കാരനോട് എന്നെന്നേക്കുമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി. അവരുടെ വീടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയവും ഉപജീവനവും എപ്പോഴും കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:8. യജമാനൻ അവിശ്വസ്തനായ അഷറെ സമർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് പ്രശംസിച്ചു; എന്തെന്നാൽ, ഈ യുഗത്തിലെ മക്കൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ വിവേചനബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്.

"ബുദ്ധിയുള്ള". സംരക്ഷകൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി കേട്ട മാനറിൻറെ തമ്പുരാൻ, അവൻ കൗശലപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി വിവർത്തനം ചെയ്തു, ബുദ്ധിപൂർവ്വം, ചിന്താപൂർവ്വം, ഉചിതം (φρονίμως) എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രശംസ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ലേ?

"സ്തുതി". യജമാനന് ദ്രോഹമുണ്ടായി, വളരെയധികം, എന്നിട്ടും അവൻ അവിശ്വസ്തനായ ഗവർണറെ പ്രശംസിക്കുന്നു, അവൻ്റെ വിവേകത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. എന്തിന് അവനെ പുകഴ്ത്തണം? ആ മനുഷ്യൻ, അവനെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല, കോടതിയിൽ അവനെതിരെ പരാതി നൽകണം. അതിനാൽ, മിക്ക വ്യാഖ്യാതാക്കളും യജമാനൻ തൻ്റെ രക്ഷയ്‌ക്കായി കണ്ടെത്തിയ മാർഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാതെ, ഗൃഹനാഥൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടൂ എന്ന് ശഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള അത്തരമൊരു പരിഹാരം തൃപ്തികരമല്ല, കാരണം ക്രിസ്തു തൻ്റെ അനുയായികളെ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത (നീതിയില്ലാത്ത) ആളുകളെ അനുകരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടയുടെ വിശദീകരണം. ഈ "സ്തുതി"യുടെയും ഹൗസ് മാനേജരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയും തിമോട്ടെ ബട്ട്കെവിച്ച് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച്, ഗൃഹനാഥൻ തൻ്റെ യജമാനനുമായി ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഭൂമി കുടിയാന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ രണ്ട് തുകയും തൻ്റെ രസീതുകളിൽ മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ, കടക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് കുറച്ചത്. അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സമ്മതിച്ച തുക സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അവസരമില്ലാത്തതിനാൽ - അവൻ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു - തൻ്റെ യജമാനന് ഒരു ദോഷവും വരുത്താതെ രസീതുകൾ മാറ്റി, കാരണം അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ കൈപ്പറ്റേണ്ടതുണ്ട് (ബട്ട്കെവിച്ച്, പേജ് 327).

എന്നാൽ പ്രോട്ടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ടി. ബട്ട്കെവിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഹൗസ് മാനേജർ "സത്യസന്ധനും മാന്യനും ആയിത്തീർന്നു", തൻ്റെ വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം നിരസിച്ചതിന് യജമാനൻ അവനെ കൃത്യമായി പ്രശംസിച്ചു.

അതിനാൽ, തീർച്ചയായും, മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, ഗവർണർ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയതെല്ലാം കടക്കാരോട് നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ യജമാനൻ നിർബന്ധിതനായില്ല: അവർ വളരെ ചെറിയ തുകയാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. മാനേജർ പ്രായോഗികമായി അവനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല - എന്തുകൊണ്ടാണ് യജമാനൻ അവനെ പ്രശംസിക്കാത്തത്? കാര്യസ്ഥൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഔചിത്യത്തിൻ്റെ അത്തരം അംഗീകാരമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്.

"ഈ യുഗത്തിലെ മക്കൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളേക്കാൾ വിവേകികളാണ്." ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ വ്യാഖ്യാനം, ലൗകികരായ ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളേക്കാൾ നന്നായി തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്നും തങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്നും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വ്യാഖ്യാനത്തോട് യോജിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ഒന്നാമതായി, കാരണം അക്കാലത്ത് "വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ" എന്ന പദം ക്രിസ്ത്യാനികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ജോൺ ദി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിൽ, ബിഷപ്പ് മൈക്കിൾ പരാമർശിക്കുകയും ഈ സ്ഥലത്തെ മറ്റ് വ്യാഖ്യാതാക്കളുമായി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പദപ്രയോഗം ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ, അത് "ക്രിസ്ത്യാനികൾ" (cf. യോഹന്നാൻ 12:36) എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനല്ല.

രണ്ടാമതായി, ലോകത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ലൗകികരായ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അർപ്പണബോധമുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഭവസമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നത്? പിന്നീടുള്ളവർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചതല്ലേ അവരുടെ ജ്ഞാനം? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചായുന്നത്. ടി. ബട്ട്കെവിച്ച്, "ഈ യുഗത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ" എന്നതനുസരിച്ച്, പരീശന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, നിസ്സാരമായ ഭൗമിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ (നികുതി പിരിക്കുന്ന) മാത്രം വ്യാപൃതരായ, "വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കൾ" തങ്ങളെത്തന്നെ പ്രബുദ്ധരായി കണക്കാക്കുന്ന പരീശന്മാർ (cf റോമൻ 2:19) ക്രിസ്തു അവരെ "വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, അവരുടെ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ അനുസരിച്ച്.

"അതിൻ്റെ സ്വന്തം തരത്തിൽ". ക്രിസ്തു ചേർത്ത പ്രയോഗം: "അവൻ്റെ സ്വന്തം തരത്തിൽ" ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അവൻ വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ "വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ" എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മറിച്ച് "വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ" എന്ന് പ്രത്യേകം, അവരുടേതായ തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഈ പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കും: കാരണം പബ്ലിക്കർമാർ പരീശന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യായയുക്തരാണ് (പ്രൊട്ട്. ടി. ബട്ട്കെവിച്ച്, പേജ്. 329).

എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണത്തിൽ-ഇത് നമ്മൾ മറച്ചുവെക്കേണ്ടതില്ല-പ്രശ്നത്തിലുള്ള വാക്യത്തിലെ അവസാന വാക്കുകളും അവിശ്വസ്തനായ രക്ഷാധികാരിയെ യജമാനൻ പ്രശംസിച്ചു എന്ന പരാമർശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമല്ല.

8-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയുടെ ചിന്ത ആദ്യ പകുതിയുടെ മുഴുവൻ ആവിഷ്കാരത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു "വിവേചനപരമായ" അല്ലെങ്കിൽ "വിവേചനപരമായ" കാര്യം മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ.

കർത്താവ് ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "അവിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥനെ കൗശലത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് കർത്താവ് അഭിനന്ദിച്ചു." ഇപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇവിടെ ഉപമ പ്രയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരെ നോക്കി (cf. ലൂക്കോസ് 15:1), ഇങ്ങനെ പറയും പോലെ: "അതെ, ജ്ഞാനം, സ്വയം രക്ഷ തേടുന്നതിലെ വിവേകം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്, കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കണം, പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അത്തരം ജ്ഞാനം കാണിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കാരാണ്, അല്ലാതെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും തങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധരായ ആളുകളായി കരുതുന്നവരല്ല, അതായത് പരീശന്മാരല്ല.

ലൂക്കോസ് 16:9. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: അന്യായമായ സമ്പത്തുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാകുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ നിത്യവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കും.

തന്നെ അനുഗമിച്ച നികുതിപിരിവുകാരെ കർത്താവ് പുകഴ്ത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പൊതു വാചകത്തോടെയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അവൻ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു: “ഞാൻ - മനുഷ്യർക്ക് വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ യജമാനൻ എന്ന നിലയിൽ - ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു - ആർക്കെങ്കിലും സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ - കാര്യസ്ഥന് രസീത് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ - നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവനെ, കാവൽക്കാരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെ, നിങ്ങളെ ശാശ്വത വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ചങ്ങാതിമാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ.

"നീതിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത്". സമ്പത്തിനെ കർത്താവ് "അനീതി" എന്ന് വിളിക്കുന്നു (μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας), അത് നീതിരഹിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടിയതുകൊണ്ടല്ല - അത്തരം സമ്പത്ത് നിയമപ്രകാരം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി തിരികെ നൽകണം (ലേവി. 6:4; ആവ. 22:1), മറിച്ച് അത് വ്യർത്ഥമാണ്. , വഞ്ചനയോടെ, ക്ഷണികമായി, പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ അത്യാഗ്രഹിയും പിശുക്കനും ആക്കുന്നു, അയൽക്കാർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള കടമ മറന്ന്, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നേടുന്നതിനുള്ള വഴിയിൽ ഒരു വലിയ തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 10:25).

"നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാകുമ്പോൾ" (ἐκλίπητε) - കൂടുതൽ ശരിയായി: അത് (സമ്പത്ത്) അതിൻ്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ (മികച്ച വായന അനുസരിച്ച് - ἐκλίπῃ). ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, താൽക്കാലിക ഭൗമിക സമ്പത്തിന് അർത്ഥമില്ല (cf. Luke 6:24; James 5:1ff.).

"നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ". അവർ ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിൻ്റെ ശരിയായ വിനിയോഗത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ എന്ന് നാം അനുമാനിക്കണം. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ.

"നിത്യ വാസസ്ഥലങ്ങൾ". ഈ പദപ്രയോഗം "അവരുടെ വീടുകളിൽ" (വാക്യം 4) എന്ന പ്രയോഗത്തോട് യോജിക്കുന്നു, അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന മിശിഹായുടെ രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (cf. 3 Esdras 2:11).

ലൂക്കോസ് 16:10. ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തനാണ്, കുറഞ്ഞതിൽ അനീതി കാണിക്കുന്നവൻ അധികത്തിലും അനീതിയാണ്.

സമ്പത്ത് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവ് ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, "അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തനാണ്" എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലാണ്.

പ്രത്യേക വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പൊതു ചിന്തയാണിത്. എന്നാൽ നികുതിപിരിവുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള തൻ്റെ അനുയായികളെ അവൻ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് നിസ്സംശയമായും വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഉപയോഗത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല: പലപ്പോഴും, നികുതിയും കുടിശ്ശികയും ശേഖരിക്കുന്നതിൽ, അവർ പിരിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. അതിനാൽ, ഈ ദുശ്ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിന് അവർ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കണം? ഇത് അന്യായമാണ്, വിദേശമാണ്, നാം അതിനെ വിദേശമായി കണക്കാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ലഭിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്, അതായത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായതിനാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. എന്നാൽ താഴ്ന്നതിനെ ഭരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഉയർന്ന സമ്പത്ത്, ഈ ആദർശം, യഥാർത്ഥ നന്മ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക? വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

ലൂക്കോസ് 16:11. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അന്യായമായ സമ്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരല്ലെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥമായത് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക?

"ആരാണ് നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്". ക്രിസ്തു അവരോട് പറയുന്നു: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ, അതായത് വിലയേറിയ ഒരു നിധി ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ താഴ്ന്നതിനെ ഭരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഉയർന്ന സമ്പത്ത്, ഈ ആദർശം, യഥാർത്ഥ നന്മ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക? വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ലൂക്കോസ് 16:12. നിങ്ങൾ പരദേശികളിൽ വിശ്വസ്തരല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടേത് ആർ തരും?

ലൂക്കോസ് 16:13. രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ഒരു ദാസനും കഴിയില്ല, ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും മറ്റേയാളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും മറ്റേവനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഭൗമിക സമ്പത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്ന്, മാമോൻ്റെ സേവനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു കടന്നുപോകുന്നു. ഈ വാചകം ആവർത്തിക്കുന്ന മത്തായി 6:24 കാണുക.

അന്യായമായ ഗവർണറുടെ ഉപമയിൽ, ഈ പഠിപ്പിക്കലിൽ എല്ലാ ചുങ്കക്കാർക്കും മീതെ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു, എല്ലാ പാപികളെയും മോക്ഷവും ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് പൊതുവായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഉപമയുടെ നിഗൂഢമായ അർത്ഥം. ധനികൻ ദൈവമാണ്. ചില ഭീഷണമായ അടയാളങ്ങളിലൂടെ (രോഗം, നിർഭാഗ്യവശാൽ) കണക്കു കൂട്ടാൻ ദൈവം അവനെ വിളിക്കുന്നതുവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ വളരെക്കാലം അശ്രദ്ധമായി പാഴാക്കുന്ന പാപിയാണ് നീതികെട്ട ഉടമ. ഒരു കാര്യസ്ഥൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കടക്കാരോട് അവർ തനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതിയ എല്ലാ കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ, പാപിക്ക് ഇതുവരെ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു.

ഈ ഉപമയുടെ വിശദമായ സാങ്കൽപ്പിക വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, കാരണം ഇവിടെ നാം തികച്ചും ക്രമരഹിതമായ യാദൃശ്ചികതകളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും കൺവെൻഷനുകൾ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും: മറ്റേതൊരു ഉപമയും പോലെ, അനീതിയുള്ള കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപമയിൽ പ്രധാനത്തിന് പുറമേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആശയം, വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത അധിക സവിശേഷതകൾ.

ലൂക്കോസ് 16:14. പണപ്രിയരായ പരീശന്മാർ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു.

"അവർ പരിഹസിച്ചു". നീതികെട്ട ഉടമയുടെ ഉപമയുടെ ശ്രോതാക്കളിൽ പരീശന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചു (ἐξεμυκτήριζον) - ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പരിഹാസ്യമാണെന്ന് അവർ കരുതിയതുകൊണ്ടാണ്. നിയമം, സമ്പത്തിനെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു: നീതിമാൻമാർക്ക് അവരുടെ സദ്‌ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി സമ്പത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അതിനെ ഒരു തരത്തിലും അനീതി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, പരീശന്മാർ തന്നെ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:15. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ നീതിമാൻമാരായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു; മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതമായതു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വെറുപ്പാകുന്നു.

"നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നീതിമാന്മാരായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു." സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രാഹ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, അവരോട് പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു: “അതെ, ഭൂമിയിലെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് നീതിനിഷ്‌ഠമായ ജീവിതരീതിയ്‌ക്കുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിയമത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നീതിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമായി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. നിങ്ങളുടെ നീതി സാങ്കൽപ്പികമാണ്. നിങ്ങളുടെ കപടമായ നീതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്വയം ബഹുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാലും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ കാണുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഈ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ഭീകരമാണ്. "

ലൂക്കോസ് 16:16. നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും യോഹന്നാൻ വരെ ആയിരുന്നു: അന്നുമുതൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു, എല്ലാവരും അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ (16-18) മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഇതിനകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (cf. മത്താ. 11:12 - 14, 5:18, 32). ധനികൻ്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസറിൻ്റെയും ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപമയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയുണ്ട്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനായ മിശിഹായുടെ രാജ്യം സ്വീകരിക്കാൻ യഹൂദന്മാരെ ഒരുക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഹത്തായ പ്രാധാന്യവും അവരിലൂടെ കർത്താവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് നന്ദി, വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള വാഞ്ഛ ജനങ്ങളിൽ ഉണർത്തുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:17. എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു കഷണം പരാജയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

"നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ്". നിയമം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊന്നും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്, കൂടാതെ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ ന്യായീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി, വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ നിയമം ഫാരിസൈക് സ്കൂളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനേക്കാൾ കർശനമായി താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:18. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു, പുരുഷനാൽ വിവാഹമോചനം നേടിയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.

B. Weiss ഈ വാക്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം ഈ വാക്യത്തിൽ നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സുവിശേഷകനായ ലൂക്ക് ഈ പ്രസ്താവനയെ സാങ്കൽപ്പികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിയമവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ക്രമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി (cf. റോമ. 7:1-3). സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്താൽ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, രണ്ടാമത്തേതിന് വേണ്ടി, ആദ്യത്തേത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ, ദൈവമുമ്പാകെ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ അതേ പാപം ചെയ്യുന്നു, അവൻ ഇപ്പോഴും തൻ്റെ പഴയത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിയമവുമായുള്ള ബന്ധം. ഒരാൾ നിയമത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്തതിൻറെ പേരിൽ പാപം ചെയ്തു (വാക്യം 17), മറ്റൊരാൾ കൃപയുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിനായുള്ള ആളുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ പാപം ചെയ്തു (വാക്യം 16).

ലൂക്കോസ് 16:19. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ധൂമ്രനൂൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വിഭവസമൃദ്ധമായി വിരുന്നു കഴിച്ചു.

ധനികനായ ലാസറിൻ്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസറിൻ്റെയും ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപമയിൽ, സമ്പത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു (വാ. 14 കാണുക). ഈ ഉപമ പരീശന്മാർക്കെതിരെയല്ല, കാരണം അവരെ തൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനായ ധനികനോട് ഉപമിക്കാൻ കഴിയില്ല, മറിച്ച്, സമ്പത്തിനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പൂർണ്ണമായും ദോഷകരമല്ലാത്ത ഒന്നായി കാണുന്നതിന് എതിരാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയുടെ സാക്ഷ്യമായി പോലും. , ആരുടേതാണ്. സമ്പത്ത് നീതിയുടെ തെളിവല്ലെന്നും അത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും മരണശേഷം അവനെ നരകത്തിൻ്റെ അഗാധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നും ഭഗവാൻ കാണിച്ചുതരുന്നു.

"ജമന്തി". പുറംവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് (ചുവപ്പ് നിറം) ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലകൂടിയ പർപ്പിൾ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് ചായം പൂശിയ നാരുകളുള്ള, കമ്പിളി തുണിത്തരമാണിത്.

"വിസൺ". ഇത് കോട്ടൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വെളുത്ത തുണിത്തരമാണ് (അതിനാൽ ലിനൻ അല്ല) അടിവസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

"എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ഉജ്ജ്വലമായി വിരുന്നു". ധനികന് സഹജീവികളുടെ പൊതുകാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യങ്ങളിലും സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയിലും താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവൻ ഒരു അക്രമാസക്തനായിരുന്നില്ല, പാവപ്പെട്ടവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നവനോ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ നിരന്തരമായ അശ്രദ്ധമായ വിരുന്ന് ദൈവമുമ്പാകെ വലിയ പാപമായിരുന്നു.

ലൂക്കോസ് 16:20. ലാസർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ അവൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്നു

"ലാസർ" എന്നത് എലെയാസർ എന്നതിൽ നിന്ന് ചുരുക്കിയ പേരാണ്, - ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം. ഈ ദരിദ്രന് ദൈവസഹായത്തിൽ മാത്രമേ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ പേര് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതെന്ന് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കളോട് നമുക്ക് യോജിക്കാം.

"കിടക്കുക" - ἐβέβλέτο - പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിലെ "കിടക്കുക" പോലെയല്ല. പാവപ്പെട്ടവനെ പണക്കാരൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ആളുകൾ പുറത്താക്കി.

"അവൻ്റെ വാതിൽ" (πρὸς τὸν πυλῶνα) - മുറ്റത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ (cf. Matt. 26:71).

ലൂക്കോസ് 16:21. ധനവാൻ്റെ മേശയിൽ നിന്നു വീണ നുറുക്കുകൾ തിന്നാൻ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു; നായ്ക്കൾ വന്നു അവൻ്റെ ചൊറി നക്കി.

"മേശയിൽ നിന്ന് വീണ നുറുക്കുകൾ". കിഴക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്നതെല്ലാം തെരുവിലേക്ക് നേരിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നത് പതിവായിരുന്നു, അവിടെ തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നായ്ക്കൾ അവ തിന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, രോഗിയായ ലാസറിന് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നായ്ക്കളുമായി പങ്കിടേണ്ടിവന്നു. യഹൂദ വീക്ഷണത്തിൽ വൃത്തികെട്ട, അശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങളായ നായ്ക്കൾ അവൻ്റെ ചുണങ്ങു നക്കി-തങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവനായി കണക്കാക്കി. ഇവിടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഖേദത്തിൻ്റെ സൂചനയില്ല.

ലൂക്കോസ് 16:22. ദരിദ്രൻ മരിച്ചു, ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി; ധനവാനും മരിച്ചു; അവനെ അടക്കം ചെയ്തു;

"അവനെ മാലാഖമാർ കൊണ്ടുപോയി". യഹൂദ സങ്കൽപ്പമനുസരിച്ച്, നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാലാഖമാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന യാചകൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"അബ്രഹാമിൻ്റെ നെഞ്ച്". നീതിമാന്മാരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഹീബ്രു പദമാണിത്. നീതിമാന്മാർ അവരുടെ മരണശേഷം ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാമുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടായ്മയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു, അവൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അബ്രഹാമിൻ്റെ നെഞ്ച് പറുദീസയ്ക്ക് തുല്യമല്ല - ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും മികച്ചതുമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ്, അത് തൻ്റെ പൂർവ്വികൻ്റെ കൈകളിൽ ശാന്തമായ അഭയം കണ്ടെത്തിയ യാചകനായ ലാസർ പറുദീസയിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി (ചിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. മത്തായി 8:11 ലും ലൂക്കോസ് 13:29-30 ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്താഴത്തിൽ നിന്നോ മേശയിൽ നിന്നോ അല്ല. .

തീർച്ചയായും, സ്വർഗ്ഗത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് (2 കോറി. 12:2 എഫ്.എഫ്. പോലെ), എന്നാൽ ഭൗമിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച നീതിമാന്മാരുടെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥ താൽക്കാലികമാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ നീതിമാന്മാർ അതിൽ തുടരും.

ലൂക്കോസ് 16:23. നരകത്തിൽ, അവൻ ദണ്ഡനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി, ദൂരെ അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു.

"നരകത്തിൽ". സെപ്‌റ്റുവജിൻ്റിലെന്നപോലെ ഇവിടെ "നരകം" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന "ഷീയോൾ" എന്ന ഹീബ്രു പദം, പുനരുത്ഥാനം വരെയുള്ള പരേതരായ ആത്മാക്കളുടെ പൊതു വാസസ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദൈവഭക്തർക്ക് സ്വർഗ്ഗവും (ലൂക്കോസ് 23:43) ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നരകവും ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് എന്ന് താൽമൂഡ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും ധനികനും അബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിടിവാശിയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഉരുത്തിരിയേണ്ടതില്ല, കാരണം ഉപമയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിസ്സംശയമായും സമാനമായ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തയുടെ കാവ്യാത്മകമായ പ്രതിനിധാനം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആ മീറ്റിംഗ്, ഉദാഹരണത്തിന്, 3 സാമിൽ. 22, ആഹാബിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് പ്രവാചകനായ മിക്കായാ വിവരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ധനികൻ തൻ്റെ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ശരി, അവന് നരകത്തിൽ ശരീരമില്ല.

"ദൂരെ അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു." നിന്ദ്യനായ ഒരു യാചകൻ ഗോത്രപിതാവുമായി ഇത്രയും അടുപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യം തോന്നിയതിനാൽ, ഇത് തീർച്ചയായും അവൻ്റെ വേദന വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ലൂക്കോസ് 16:24. പിന്നെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: അബ്രഹാം പിതാവേ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകേണമേ, ലാസറിനെ അയച്ച് അവൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനും എൻ്റെ നാവ് തണുപ്പിക്കാനും ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ലാസറിനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ കണ്ട ധനികൻ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കാൻ ലാസറിനെ അയക്കാൻ അബ്രഹാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലൂക്കോസ് 16:25. അബ്രഹാം പറഞ്ഞു: കുട്ടി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ നന്മയും ലാസർ - തിന്മയും ലഭിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കുക: ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു;

"നിങ്ങളുടെ നല്ലത്". എന്നിരുന്നാലും, അബ്രഹാം, ധനികനെ തൻ്റെ "കുട്ടി" എന്ന് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നു, അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു: അവൻ നല്ലതായി കണക്കാക്കിയവ ("അവൻ്റെ നന്മ") ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ലാസർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ മാത്രമാണ് കണ്ടത് (ഇവിടെ സർവ്വനാമമില്ല. "അവൻ്റെ" എന്ന് ചേർത്തു, കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീതിമാനായ മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു).

ലാസറിൻ്റെ എതിർപ്പിൽ നിന്ന്, അവൻ ദുഷ്ടനായി ജീവിച്ചതിനാൽ തൻ്റെ കയ്പേറിയ വിധിക്ക് നിസ്സംശയമായും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ധനികൻ വരെ, ലാസർ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ലൂക്കോസ് 16:26. കൂടാതെ, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വലിയൊരു വിടവുണ്ട്, അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയില്ല, അതുപോലെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല.

"ഒരു വലിയ വിടവ് കാണുന്നു". മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പോകരുതെന്ന ദൈവഹിതം അബ്രഹാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ ചിന്ത ആലങ്കാരികമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഗീഹെന്നയ്ക്കും പറുദീസയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഗൾഫ് ഉണ്ടെന്ന് അബ്രഹാം പറയുന്നു (റബികളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം), അതിനാൽ ലാസറിന് ധനികൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

"അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന്". അബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ അസത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം, അത് മരിച്ചവരുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും ഉയർന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും: നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി വിശുദ്ധ സഭയുണ്ട്. മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.

ലൂക്കോസ് 16:27. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു: അപ്പോൾ പിതാവേ, അവനെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണമേ.

ലൂക്കോസ് 16:28. കാരണം, എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, അതിനാൽ ഞാൻ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ, അവരും ഈ ദണ്ഡനസ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കട്ടെ.

"അവരോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ", അതായത് എൻ്റെ അശ്രദ്ധമായ ജീവിതം മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയാൻ.

ലൂക്കോസ് 16:29. അബ്രഹാം അവനോടു: അവർക്കു മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട്; അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

നരകത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ധനികൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളൂവെന്നും അത് മാനസാന്തരം, നിഷ്ക്രിയവും സുഖഭോഗവും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണെന്നും നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉപദേശം തേടുന്ന എല്ലാവരും. മരിച്ചവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് പോലും അത്തരം അശ്രദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ എക്കാലത്തെയും പ്രബോധന മാർഗങ്ങളോളം ഗുണം ചെയ്യില്ല.

ലൂക്കോസ് 16:30. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു: അല്ല, അബ്രാഹാം പിതാവേ, മരിച്ചവരിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും.

ലൂക്കോസ് 16:31. അപ്പോൾ അബ്രഹാം അവനോട് പറഞ്ഞു: മോശെ ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ, അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റാലും അവർക്ക് ബോധ്യമാകില്ല.

"അവർക്ക് ബോധ്യമാകില്ല". സുവിശേഷകൻ ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ, യഹൂദന്മാർ ലാസറിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനവും (യോഹന്നാൻ 12:10) ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും കണ്ടുമുട്ടിയ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കാം. കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇതിനകം മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം നടത്തിയിരുന്നു, അവിശ്വാസികളായ പരീശന്മാർക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചോ? അവർ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ ചില സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, ചില ഇരുണ്ട ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ.

ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിന് പുറമേ, ഈ ഉപമയിൽ സാങ്കൽപ്പികവും പ്രാവചനികവുമായ അർത്ഥം കാണുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ധനികൻ, അവൻ്റെ എല്ലാ പെരുമാറ്റവും വിധിയും ഉപയോഗിച്ച്, യഹൂദമതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ അശ്രദ്ധമായി ജീവിച്ചു, തുടർന്ന്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ, പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് സ്വയം കണ്ടെത്തി. രാജ്യവും യാചകനും പുറജാതീയതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുകയും പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ മടിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ഉറവിടം: വിശദീകരണ ബൈബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിലെ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ: 7 വാല്യങ്ങളിൽ / എഡ്. പ്രൊഫ. എപി ലോപുഖിൻ. – എഡ്. നാലാമത്തേത്. – മോസ്കോ: ദാർ, 4. / ടി. 2009: നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ. – 6 പേജ്. / ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം. 1232-735 പേ.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -