12.1 C
ബ്രസെല്സ്
.
യൂറോപ്പ്MEP-കൾ അംഗീകരിച്ച പുതിയ EU സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ

MEP-കൾ അംഗീകരിച്ച പുതിയ EU സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് താൽക്കാലികമായി സമ്മതിച്ചു ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റും അംഗരാജ്യ ചർച്ചക്കാരും തമ്മിൽ.

നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കഴിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ MEP കൾ ഗണ്യമായി ശക്തമാക്കി. അവശ്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷനെ അമിത കമ്മി നടപടിക്രമത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോ-ഫിനാൻസിംഗിനുള്ള എല്ലാ ദേശീയ ചെലവുകളും ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ചെലവ് കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും, ഇത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ.

നിയമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കൽ - കമ്മി, കടം കുറയ്ക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ
അമിതമായ കടബാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കടം ജിഡിപിയുടെ 1% ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 90% വും 0.5% നും 60% നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ശരാശരി 90% വും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 3% ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് 1.5% ആയി കുറയ്ക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ചെലവ് ബഫർ നിർമ്മിക്കുകയും വേണം.

കൂടുതൽ ശ്വസന സ്ഥലം

പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്വസിക്കാനുള്ള ഇടം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാലിന് മുകളിൽ മൂന്ന് അധിക വർഷം നൽകുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തുടക്കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, കൗൺസിൽ ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് കാരണത്താലും ഈ അധിക സമയം അനുവദിക്കാമെന്ന് MEP-കൾ ഉറപ്പിച്ചു.

സംഭാഷണവും ഉടമസ്ഥതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

MEP കളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം, അമിത കമ്മിയോ കടമോ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെലവ് പാതയിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മീഷനുമായി ഒരു ചർച്ചാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം, ഇത് ഒരു സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ വാദം ഉന്നയിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം നൽകും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രക്രിയയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ. . ഒരു അംഗരാജ്യത്തിന് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പുതുക്കിയ ദേശീയ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് ഭരണമാറ്റം.

ദേശീയ സ്വതന്ത്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് - അവരുടെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ബജറ്റുകളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങളുടെയും അനുയോജ്യത പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു- MEP കൾ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തി, ഈ വലിയ പങ്ക് പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ദേശീയമായി വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുമെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

സഹ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ

മാർക്കസ് ഫെർബർ (ഇപിപി, ഡിഇ) പറഞ്ഞു, “ഈ പരിഷ്കാരം ഒരു പുതിയ തുടക്കവും ധനപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പുതിയ ചട്ടക്കൂട് ലളിതവും കൂടുതൽ പ്രവചിക്കാവുന്നതും കൂടുതൽ പ്രായോഗികവുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, കമ്മീഷൻ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വിജയകരമാകൂ.

Margarida Marques (S&D, PT) പറഞ്ഞു, “ഈ നിയമങ്ങൾ നിക്ഷേപത്തിന് കൂടുതൽ ഇടം നൽകുന്നു, അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനുള്ള വഴക്കം നൽകുന്നു, കൂടാതെ ആദ്യമായി അവ ഒരു “യഥാർത്ഥ” സാമൂഹിക മാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. കോ-ഫിനാൻസിംഗിനെ ചെലവ് ചട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് EU-ൽ പുതിയതും നൂതനവുമായ നയരൂപീകരണത്തെ അനുവദിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപ ഉപകരണം ആവശ്യമാണ് യൂറോപ്യൻ ഈ നിയമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തലം."

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു:

സ്ഥിരത, വളർച്ചാ ഉടമ്പടിയുടെ (എസ്‌ജിപി) പുതിയ പ്രതിരോധ വിഭാഗം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം: അനുകൂലമായി 367 വോട്ടുകൾ, എതിരായി 161 വോട്ടുകൾ, 69 വോട്ടുകൾ വിട്ടുനിന്നു;

എസ്‌ജിപിയുടെ തിരുത്തൽ വിഭാഗത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന നിയന്ത്രണം: അനുകൂലമായി 368 വോട്ടുകൾ, എതിർത്ത് 166 വോട്ടുകൾ, 64 വോട്ടുകൾ വിട്ടുനിൽക്കൽ, കൂടാതെ

യുടെ ബജറ്റ് ചട്ടക്കൂടുകളുടെ ആവശ്യകതകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം

അംഗരാജ്യങ്ങൾ: അനുകൂലമായി 359 വോട്ടുകൾ, എതിർത്ത് 166 വോട്ടുകൾ, 61 വോട്ടുകൾ വിട്ടുനിന്നു.

അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ

കൗൺസിൽ ഇനി നിയമങ്ങൾക്ക് ഔപചാരികമായ അംഗീകാരം നൽകണം. അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അംഗരാജ്യങ്ങൾ 20 സെപ്റ്റംബർ 2024-നകം അവരുടെ ആദ്യ ദേശീയ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പശ്ചാത്തലം - പുതിയ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ചെലവ് ലക്ഷ്യങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നതിൻ്റെ രൂപരേഖ നൽകുന്ന ഇടക്കാല പദ്ധതികൾ നൽകും. ഉയർന്ന കമ്മിയോ കടബാധ്യതയോ ഉള്ള അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രീ-പ്ലാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും. സുസ്ഥിരമായ ചെലവ് ഉറപ്പാക്കാൻ, അമിതമായ കടമോ കമ്മിയോ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായി സംഖ്യാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ പൊതുനിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ശ്രദ്ധയും നിയമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അവസാനമായി, ഈ സംവിധാനം ഓരോ രാജ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കും.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -