സ്വകാര്യതാനയം

പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി: ജനുവരി 1, 2020

The EuropeanTimes.NEWS GNS പ്രസ് അംഗമാണ്.

വിലാസം: യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ്, മാഡ്രിഡ്

ഇമെയിൽ: contact@europeantimes.news

EuropeanTimes.NEWS ("ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ഞങ്ങളുടെ") ഇനിപ്പറയുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അവരുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു (മൊത്തം "സേവനം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു):

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോയ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പേജ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

സേവനം നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഉള്ള അതേ അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്, ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിർവചനങ്ങൾ

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റാ എന്നത് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയാണ് (അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ).

ഉപയോഗ ഡാറ്റ

ഉപയോഗ ഡാറ്റ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സേവന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലൂടെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതോ ആണ് ശേഖരിക്കുന്നത് (ഉദാ: പേജ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം).

കുക്കികൾ

ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഡാറ്റയാണ് കുക്കികൾ.

ഡാറ്റ കൺട്രോളർ

ഡാറ്റാ കൺട്രോളർ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, രീതി എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ (ഒറ്റയ്ക്കോ സംയുക്തമായോ മറ്റ് വ്യക്തികളുമായി പൊതുവായതോ) നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഡാറ്റാ കൺട്രോളറാണ്.

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സർ (അല്ലെങ്കിൽ സേവന ദാതാക്കൾ)

ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സർ (അല്ലെങ്കിൽ സേവന ദാതാവ്) എന്നാൽ ഡാറ്റാ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും (ഡാറ്റാ കൺട്രോളറിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒഴികെ).

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ സേവന ദാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ഡാറ്റ വിഷയം

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വിഷയമായ ജീവനുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുമാണ് ഡാറ്റ വിഷയം.

ഉപയോക്താവ്

ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉപയോക്താവ്. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വിഷയമായ ഡാറ്റാ വിഷയവുമായി ഉപയോക്താവ് യോജിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ ശേഖരണവും ഉപയോഗവും

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ തരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്

ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനോ തിരിച്ചറിയാനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ("വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ"). വ്യക്തിപരമായി, തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല:

 • കോൺടാക്റ്റ് ഡാറ്റ (ഇമെയിൽ വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ)
 • ആദ്യ നാമവും അവസാന നാമവും
 • ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഡാറ്റ (വിലാസം, രാജ്യം, നഗരം, തപാൽ/തപാൽ കോഡ് മുതലായവ)
 • സ്ഥാപനവും സ്ഥാനവും
 • ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ
 • ഓൺലൈൻ ഐഡന്റിഫയറുകൾ (ഉപയോക്തൃനാമം, ഐപി മുതലായവ)

വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ലിങ്കോ ഞങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുന്ന ഏത് ഇമെയിലിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

ഉപയോഗ ഡാറ്റ

സേവനം എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം (“ഉപയോഗ ഡാറ്റ”). ഈ ഉപയോഗ ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസം (ഉദാ. ഐപി വിലാസം), ബ്ര browser സർ തരം, ബ്ര browser സർ പതിപ്പ്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പേജുകൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന സമയവും തീയതിയും, ആ പേജുകളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം, അതുല്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകളും മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റയും.

കുക്കികളുടെ ഡാറ്റ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ പ്രവർത്തനം ട്രാക്കുചെയ്യാനും ചില വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും കുക്കികളും സമാന ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അജ്ഞാതമായ അദ്വിതീയ ഐഡന്റിഫയർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ. ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൌസറിലേക്ക് കുക്കികൾ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനും ബീക്കണുകൾ, ടാഗുകൾ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നിവയും ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ്.

എല്ലാ കുക്കികളെയും നിരസിക്കുന്നതിനോ ഒരു കുക്കി അയയ്ക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് നിർദേശിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, കുക്കികളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

 • സെഷൻ കുക്കികൾ. ഞങ്ങളുടെ സേവനം പ്രവർത്തിക്കാൻ സെഷൻ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • മുൻഗണന കുക്കികൾ. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • സുരക്ഷാ കുക്കികൾ. സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ സുരക്ഷ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • പരസ്യ കുക്കികൾ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും പ്രസക്തമായേക്കാവുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പരസ്യ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന മിക്ക ഡാറ്റയും ഡാറ്റ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷി ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുക്കികൾ വഴി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു. കുക്കികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുക്കി നയം പരിശോധിക്കുക.

ഡാറ്റ ഉപയോഗം

യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും
 • ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ
 • നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ സംവേദനാത്മക സവിശേഷതകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനായി
 • ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ
 • പ്രസക്തമായ പരസ്യം നൽകുന്നതിന്
 • ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാൻ
 • വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും
 • ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ
 • സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തടയാനും അവ പരിഹരിക്കാനും
 • ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചരക്കുകൾ, സേവനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ, പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ, പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന്, അത്തരം വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം വാങ്ങിയതോ അന്വേഷിച്ചതോ ആയവയ്ക്ക് സമാനമാണ്

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം

യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി നിയമപരമായ അടിത്തറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • സമ്മതം
 • ഒരു കരാറിന്റെ പ്രകടനം
 • നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കൽ
 • The EuropeanTimes.NEWS-ന്റെ ന്യായമായ താൽപ്പര്യം, മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, സേവനത്തിന്റെ പതിവ് പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും.

ഡാറ്റ നിലനിർത്തൽ

The EuropeanTimes.NEWS ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തും. ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ), തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ കരാറുകളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിധി വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് ആന്തരിക വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗ ഡാറ്റയും നിലനിർത്തും. ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നതൊഴിച്ചാൽ, ഉപയോഗ ഡാറ്റ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് നിലനിർത്തും.

ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക

വ്യക്തിപരമായ ഡാറ്റയുൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന, പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ - നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഡാറ്റ പരിരക്ഷാനിയമങ്ങൾ മാറ്റാം.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കൂടുതലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെയിനിലാണ്.

യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറുന്നത്, ആ രാജ്യം നിലവിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച്, ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷന്റെ അർത്ഥത്തിലും (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്) മതിയായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. മതിയായ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, കാണുക: https://goo.gl/1eWt1V), അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഉചിതമായ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ മുഖേന ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ.

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, contact@europeantimes.news എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് അനുയോജ്യമായ കരാർ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം, അത്തരം വിവരങ്ങളുടെ സമർപ്പണം തുടരുന്നതിലൂടെ ആ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും EuropeanTimes.NEWS സ്വീകരിക്കും കൂടാതെ മതിയായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ രാജ്യത്തിനോ കൈമാറില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെയും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ.

ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ബിസിനസ്സ് ഇടപാട്

The EuropeanTimes.NEWS ഒരു ലയനത്തിലോ ഏറ്റെടുക്കലോ അസറ്റ് വിൽപനയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റൊരു സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകും.

നിയമ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, The EuropeanTimes.NEWS നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിയമപ്രകാരമോ പൊതു അധികാരികളുടെ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോടതിയോ സർക്കാർ ഏജൻസിയോ) സാധുവായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ

യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം:

 • നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് അനുസൃതമായി
 • The EuropeanTimes.NEWS-ന്റെ അവകാശങ്ങളോ സ്വത്തോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും
 • സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ പിഴവുകൾ തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ
 • സേവനത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്
 • നിയമബാധ്യതയ്ക്കായി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്

ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിലെ സംപ്രേക്ഷണ രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറേജിന്റെ മാർഗ്ഗം 100% സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യപരമായ സ്വീകാര്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകാനാകില്ല.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

The EuropeanTimes.NEWS നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം ശരിയാക്കാനോ, തിരുത്താനോ, ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ അനുവദിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രമീകരണ വിഭാഗത്തിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക കോൺടാക്റ്റ് പേജ്.

നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്:

 • നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും
 • കൃത്യതയില്ലാത്ത നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശരിയാക്കാൻ
 • നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്
 • നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാൻ
 • യൂറോപ്യൻ ടൈംസിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാനും നീക്കാനും കഴിയും.

അത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്പാനിഷ് സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണത്തിനായുള്ള സ്പാനിഷ് ഏജൻസി”അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേശീയ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി.

സേവന ദാതാക്കൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് (“സേവന ദാതാക്കൾ”), ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ സേവനം നൽകുന്നതിനും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനക്ഷമത വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും നിയോഗിച്ചേക്കാം.

ഈ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ടാസ്ക്കുകൾ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്, അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുത്താനോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനോ ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്രമല്ലാത്ത ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്.

സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ

വെബ്‌സൈറ്റിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനോ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കാനോ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

Google ടാഗ് മാനേജർ

വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന Google നൽകുന്ന ഒരു സേവനമാണ് Google Tag Manager. Google ടാഗ് മാനേജർ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു

ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ Google, Facebook, ട്വിറ്റർ, LinkedIn ഉം Microsoft ഉം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ. ലോഗിൻ പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടോക്കൺ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ സേവനം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നില്ല.

അനലിറ്റിക്സ്

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

Google അനലിറ്റിക്സ്

വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും Google ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വെബ് അനലിറ്റിക്സ് സേവനമാണ് Google Analytics. ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി Google ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ മറ്റ് Google സേവനങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ അതിന്റെ പരസ്യ പരസ്യ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പരസ്യങ്ങളുടെ സാന്ദർഭികവൽക്കരണത്തിനും വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനും ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

Google Analytics ഒഴിവാക്കൽ ബ്രൗസർ ആഡ്-ഓൺ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്തുകൊണ്ട് Google Analytics- ൽ ലഭ്യമായ സേവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും. സന്ദർശന പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിവരം Google Analytics മായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആഡ്-ഓൺ Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) തടയുന്നു.

Google- ന്റെ സ്വകാര്യതാ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Google സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകളുടെ വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ഉള്ളടക്ക ഇൻസൈറ്റുകൾ

വെബ്‌സൈറ്റ് ട്രാഫിക് ട്രാക്കുചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്ക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് EAD വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനലിറ്റിക്‌സ് സേവനമാണ് ഉള്ളടക്ക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്. നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉള്ളടക്ക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ EAD നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു: https://contentinsights.com/privacypolicy

വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ

MailChimp

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ഞങ്ങൾ MailChimp ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ MailChimp-ലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ.

മെയിൽപോയറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ഞങ്ങൾ MailPoet ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ MailChimp-ലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

Google AdSense ഇരട്ടക്ലിക്ക് കുക്കി

ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി വെണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ Google ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഇൻറർ‌നെറ്റിലെ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ‌ എന്നിവ സന്ദർശിച്ചതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്ക് പരസ്യങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിന് ഡബിൾ‌ക്ലിക്ക് കുക്കിയുടെ Google ഉപയോഗം ഇത് പങ്കാളികളെയും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

Google പരസ്യ ക്രമീകരണ വെബ് പേജ് സന്ദർശിച്ച് താൽപ്പര്യാധിഷ്‌ഠിത പരസ്യങ്ങൾക്കായി DoubleClick കുക്കിയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്: https://www.google.com/ads/preferences/

ബിഹേവിയറൽ റീമാർക്കറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്.NEWS റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻ സന്ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരസ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും നൽകാനും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി വെണ്ടർമാരും കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്ന

Google AdWords റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം നൽകുന്നത് Google Inc.

പ്രദർശന പരസ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് Google Analytics ഒഴിവാക്കാനും Google പരസ്യ ക്രമീകരണ പേജ് സന്ദർശിച്ച് Google Display Network പരസ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും: https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics ഒഴിവാക്കൽ ബ്ര rowser സർ ആഡ്-ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും Google ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്ര .സറിനായി. Google Analytics ഒഴിവാക്കൽ ബ്ര rowser സർ ആഡ്-ഓൺ സന്ദർശകർക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും Google Analytics തടയുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു.

Google- ന്റെ സ്വകാര്യതാ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Google സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകളുടെ വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ട്വിറ്റർ

Twitter റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം Twitter Inc നൽകുന്നു.

അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് Twitter-ന്റെ താൽപ്പര്യാധിഷ്‌ഠിത പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും: https://support.twitter.com/articles/20170405

Twitter-ന്റെ സ്വകാര്യതാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയ പേജ് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയും: https://twitter.com/privacy

ഫേസ്ബുക്ക്

ഫേസ്ബുക്ക് റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്നു.

ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യ അധിഷ്ഠിത പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് Facebook- ൽ നിന്ന് കൂടുതലറിയാം: https://www.facebook.com/help/164968693837950

ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിന്ന് താൽപ്പര്യാധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ Facebook- ൽ നിന്നും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക: https://www.facebook.com/help/568137493302217

ഡിജിറ്റൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് അലയൻസ് സ്ഥാപിച്ച ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയറൽ പരസ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി തത്വങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പാലിക്കുന്നു. യുഎസ്എയിലെ ഡിജിറ്റൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് അലയൻസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് Facebook-ൽ നിന്നും മറ്റ് പങ്കാളിത്ത കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് https://www.aboutads.info/choices/, കാനഡയിലെ ഡിജിറ്റൽ പരസ്യ അലയൻസ് https://youradchoices.ca/ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്യൻ ഇന്ററാക്ടീവ് ഡിജിറ്റൽ പരസ്യ അലയൻസ് https://www.youronlinechoices.eu/, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കുക.

ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സ്വകാര്യ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി Facebook ന്റെ ഡാറ്റ നയം സന്ദർശിക്കുക: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ലിങ്ക്ഡ്

LinkedIn മാർക്കറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് പാക്കിന്റെ ഭാഗമായി LinkedIn റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ GDPR-നോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഈ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87080/linkedin-marketing-solutions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-?lang=en
LinkedIn-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനായി ഇവിടെ പോകുക: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ഡാറ്റ നൽകാനുള്ള ബാധ്യത

ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമോ കരാർ പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതയോ ഇല്ല. ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കരാർ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കരാർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.

മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായ മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യതാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഏതൊരു മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യത നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ സേവനം, 18 ("കുട്ടികൾ") എന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ആരെയെങ്കിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയില്ല.

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കില്ല. നിങ്ങളൊരു രക്ഷിതാവോ രക്ഷിതാവോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതം പരിശോധിക്കാതെയാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ, ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നയം അപ്ഡേറ്റുചെയ്യാം. ഈ പേജിലെ പുതിയ സ്വകാര്യത നയം പോസ്റ്റുചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് മുകളിലുള്ള "ഫലപ്രദമായ തീയതി" പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഇ-മെയിൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമുഖ അറിയിപ്പ് വഴി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ആനുകാലികമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

ന്യായാധികാരം

നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയം സ്പാനിഷ് നിയമത്തിന് വിധേയമാണ്. നിലവിലെ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾക്കായി, സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിലെ കോടതിയെ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒന്നായി നിയമിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക: