16.4 C
ब्रसेल्स
आइतवार, अप्रिल २,, २०१।
- विज्ञापन -

TAG

Baikonur Cosmodrome

प्रगति MS-25 ISS सँग डक भयो र ट्याङ्गेरिनहरू र नयाँ वर्षको उपहारहरू पठाइयो

कार्गो अन्तरिक्ष यान शुक्रबार बायकोनुर कस्मोड्रोम द प्रोग्रेस MS-25 कार्गो अन्तरिक्ष यानबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो, जुन शुक्रबार बायकोनुर कस्मोड्रोमबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो।
- विज्ञापन -

नयाँ समाचार

- विज्ञापन -