5.6 C
ब्रसेल्स
आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 25
गृहपृष्ठ 'सुरक्षित क्षेत्रहरू' को अनिश्चितताको बीचमा गजानहरूको लागि हताशता तीव्र हुन्छ 'सुरक्षित क्षेत्रहरू' को अनिश्चितताको बीचमा गजानहरूको लागि हताशता तीव्र हुन्छ

'सुरक्षित क्षेत्रहरू' को अनिश्चितताको बीचमा गजानहरूको लागि हताशता तीव्र हुन्छ

Desperation intensifies for Gazans amid uncertainty of ‘safe zones’
'सुरक्षित क्षेत्रहरू' १ को अनिश्चितताको बीचमा गजानका लागि हताशता तीव्र हुन्छ
Capture-decran-2023-12-06-a-11.23.32