9.5 C
ब्रसेल्स
बुधबार, जुन 12, 2024
धर्ममसीहीधर्मयरूशलेमको विनाशको भविष्यवाणी

यरूशलेमको विनाशको भविष्यवाणी

अस्वीकरण: लेखहरूमा पुन: उत्पादन गरिएको जानकारी र विचारहरू उनीहरूलाई बताउने व्यक्तिहरूको हो र यो उनीहरूको आफ्नै जिम्मेवारी हो। मा प्रकाशन The European Times स्वचालित रूपमा दृष्टिकोणको समर्थन होइन, तर यसलाई व्यक्त गर्ने अधिकार हो।

अस्वीकरण अनुवादहरू: यस साइटका सबै लेखहरू अंग्रेजीमा प्रकाशित छन्। अनुवादित संस्करणहरू न्यूरल अनुवाद भनिने स्वचालित प्रक्रिया मार्फत गरिन्छ। यदि शंका छ भने, सधैं मूल लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। धन्यवाद बुझ्नुभएकोमा।

अतिथि लेखक
अतिथि लेखक
अतिथि लेखकले विश्वभरका योगदानकर्ताहरूबाट लेखहरू प्रकाशित गर्दछ

द्वारा प्रो. एपी लोपुखिन

अध्याय २१। १-४। विधवाको दुईवटा लेप्टो। ५-३८। यरूशलेमको विनाश र ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणी।

लूका २१:१. अनि जब उहाँले आफ्नो आँखा उठाउनुभयो, उहाँले धनीहरूले आफ्नो योगदान कोषमा हालेको देख्नुभयो।

मन्दिरको खजानामा दुई शेकेल खसाल्ने विधवाको कथा प्रचारक मार्कको कथाको लगभग ठ्याक्कै दोहोरिने कुरा हो (मर्कूस १२:४१-४४ को व्याख्या हेर्नुहोस्)।

"उनको आँखा उठायो"। त्यसबेलासम्म, प्रभुले आफ्ना चेलाहरूसँग कुरा गरिरहनुभएको थियो। अब उहाँले मन्दिर भित्र पस्ने मानिसहरूलाई वरिपरि हेर्नुहुन्छ र विधवालाई देख्नुहुन्छ।

"योगदान" - अझ स्पष्ट रूपमा "उपहारहरूमा" (εἰς τὰ δῶρα), अर्थात् धनीहरूले भण्डारमा भएका उपहारहरूमा आफूलाई थपे।

लूका २१:२. उसले एउटी गरिब विधवालाई पनि देख्यो जसले त्यहाँ दुईवटा लेप्टा हाल्दै थियो,

लूका २१:३. र भन्यो: म तिमीलाई साँचो भन्छु, यो गरीब विधवा सबै भन्दा बढि जान दिनुहोस्।

लूका २१:४. किनभने यी सबैले आफ्नो अतिरिक्तबाट परमेश्वरलाई भेटीहरू दिए, र तिनले आफ्नो आलस्यबाट आफूसँग भएका सबै भोजनहरू दिए।

लूका २१:५. अनि जब कोही-कोहीले राम्रा ढुङ्गाहरू र भेटीहरूद्वारा सजिएको मन्दिरको बारेमा भने, उहाँले भन्नुभयो:

यरूशलेमको विनाश र संसारको अन्त्यमा प्रवचनको परिचय मार्कको सुसमाचार अनुसार संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ (मार्क १३:१-४ को व्याख्या हेर्नुहोस्)।

"केही"। सबै सम्भाव्यतामा ख्रीष्टका चेलाहरू यहाँ छन् (cf. पद 7 र मर्कूस 13:1)।

"राम्रा ढुङ्गाहरू"। (cf. मार्क 13: 1)।

"प्रसाद" (ἀναθήμασι)। यी प्रसिद्ध अवसरहरूमा मन्दिरमा गरिएका विभिन्न दानहरू हुन्, जस्तै हेरोद द ग्रेट (जोसेफस। "यहूदी युद्ध", VI, 5, 2) द्वारा दिइएको सुनको दाख।

लूका २१:६. दिनहरू आउनेछन् जब तपाईंले यहाँ के देख्नुहुन्छ, एउटा ढुङ्गा अर्कोमाथि छोडिनेछैन जुन फ्याँकिनेछैन।

लूका २१:७. अनि तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, “गुरुज्यू, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्, र जब यी कुराहरू हुनेछन् तब चिन्ह के हुनेछ?

"यो कहिले हुनेछ"। स्पष्ट रूपमा प्रश्नकर्ताहरूको दिमागमा यरूशलेमको विनाश मात्र छ, तर तिनीहरूको विचारमा यो तथ्य संसारको विनाशसँग नजिकबाट जोडिएको हुनाले, तिनीहरूले पछिको बारेमा केही सोध्दैनन् (cf. मार्क 13:4)।

लूका २१:८. अनि उहाँले भन्नुभयो: होशियार रहनुहोस्, नत्रता तिमीहरू धोकामा पर्नेछौ। किनकि धेरै जना मेरो नाउँमा आउनेछन्, म नै हुँ भनी भन्नेछन्, र समय नजिकै छ। त्यसैले तिनीहरूको पछि नलाग।

यहाँ प्रभुले आउँदै गरेको मसीहको समयको पूर्वचित्रणको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, मसीहको महिमित राज्यको उद्घाटनको समय।

लूका २१:९. अनि जब तिमीहरूले युद्ध र कोलाहलको बारेमा सुन्‍छौ, नडराऊ, किनकि यो पहिले हुनैपर्छ। तर यो तुरुन्तै अन्त्य हुनेछैन।

लूका 21:10. तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा, र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ।

"त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो," अर्थात् प्रारम्भिक सल्लाह पछि उहाँले आसन्न प्रकोपहरू वर्णन गर्न थाल्नुभयो।

लूका 21:11. ठाउँ-ठाउँमा ठूला-ठूला भूकम्पहरू, अनिकाल र महामारीहरू हुनेछन्, र स्वर्गबाट ​​डरलाग्दो र ठूला संकेतहरू हुनेछन्।

"स्थानहरूमा", अर्थात् अब त्यहाँ, अब अर्को ठाउँमा।

"आकाशबाट"। यो परिभाषा दुवै अघिल्लो अभिव्यक्ति "उपस्थिति" र "संकेतहरू" मा लागू हुन्छ। मर्कूस १३:६-८ को व्याख्याहरूमा थप विवरणहरू दिइएको छ; म्याट २४:४-७।

लूका 21:12. अनि यी सबै भन्दा पहिले, तिनीहरूले तिमीहरूलाई हात हाल्नेछन् र तिमीहरूलाई बाहिर निकाल्नेछन्, तिमीहरूलाई सभाघरहरू र झ्यालखानाहरूमा सुम्पनेछन् र मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई राजाहरू र शासकहरूसामु ल्याइनेछन्।

प्रचारक लूकाले त्यो समय भन्दा पहिले ख्रीष्टका चेलाहरूमाथि आइपर्ने विपत्तिहरूलाई सामान्यतया मर्कूस (मार्क 13:9-13) अनुसार वर्णन गर्दछ।

“यी सबै भन्दा पहिले” अर्थात् यरूशलेमको विनाश हुनुअघि नै यी विपत्तिहरू तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ।

लूका 21:13. र यो तिम्रो लागि साक्षीको रूपमा हुनेछ।

"यो तपाईंको गवाहीको लागि हुनेछ", अर्थात् यस मार्फत तपाईं मप्रति आफ्नो निष्ठा देखाउन सक्षम हुनुहुनेछ।

लूका २१:१४. त्यसोभए के जवाफ दिने पहिले नै सोच्न नदिनुहोस्,

लूका २१:१५। किनकि म तँलाई मुख र बुद्धि दिनेछु, जसलाई तेरा सबै शत्रुहरूले विरोध गर्न र प्रतिरोध गर्न सक्ने छैनन्।

"मुख", अर्थात् वाक्पट्टि र प्रेरक रूपमा बोल्ने क्षमता। पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि पठाइँदा प्रेरितहरूले पाएको यही हो (प्रेरित ६:१० हेर्नुहोस्)।

लूका 21:16. आमाबाबु र दाजुभाइहरू र नातेदारहरू र साथीहरूद्वारा पनि तिमीहरूलाई धोका दिइनेछ, र तिमीहरूमध्ये कसैलाई तिनीहरूले मार्नेछन्।

लूका २१:१७। र मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैले घृणा गर्नेछौ।

लूका 21:18. तर तिम्रो शिरको एक केश पनि नष्ट हुनेछैन।

"र तेरो शिरको एक केश पनि नाश हुनेछैन।" सामान्य व्याख्या अनुसार (उदाहरणका लागि, बिशप मिखाइल लुजिनको सुसमाचारको व्याख्या हेर्नुहोस्) यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरले चेलाहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ, तिनीहरूको जीवन बचाउनुहुनेछ, सुसमाचारको प्रचारको लागि आवश्यक छ। तर यस्तो व्याख्या पद १६ मा भएको अभिव्यक्तिसँग मेल खाँदैन: "तिमीहरूमध्ये कोहीलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ।" अधिक सम्भावित दृष्टिकोण यो हो कि यसले चेलाहरूको आध्यात्मिक संरक्षणको बारेमा कुरा गरिरहेको छ - "माथिको कुनै पनिले तपाइँको मुक्तिको काममा तपाइँलाई हानि गर्नेछैन"। पद १९ को अर्थ यस व्याख्यासँग मेल खान्छ, जहाँ यो निस्सन्देह भनिएको छ कि पीडामा धैर्यताद्वारा ख्रीष्टका चेलाहरू अनन्त साँचो जीवनको लागि सुरक्षित हुनेछन् (मर्कूस 16:19)। अन्तमा, हामीले यस ठाउँलाई यसरी बुझ्न सक्छौं कि यदि प्रेरितहरूले दुःख र पीडा भोग्नु परेको भए पनि, यो परमेश्वरले अनुमति दिएको ठाउँमा मात्र हुनेछ (cf. Matt 13:13)।

लूका 21:19. तपाईंको धैर्यले तपाईंको आत्मालाई बचाउनुहोस्।

लूका 21:20. र जब तिमीले यरूशलेमलाई सेनाहरूले घेरेको देख्छौ, तब जान्नुहोस् कि यसको उजाड नजिकै छ।

यरूशलेमको विनाशको बारेमा प्रचारक लुकाले सामान्य रूपमा, मार्क (मार्क 13:14 एफएफ।) अनुसार बोल्छन्, तर त्यहाँ केही विशेषताहरू छन्।

"यरुशलेम सेनाले घेरिएको"। केही (हाम्रो देशमा, बिशप माइकल लुजिन) ले मार्क (र म्याथ्यू) बोल्ने "उजाडको घिनलाग्दो कुरा" के हो भनेर यहाँ प्रचारक लुकाले व्याख्या गरेको सुझाव दिन्छ। तर यस्तो व्याख्याको कुनै आधार छैन। सेनासहितको सहरलाई घेर्नु अझै "उजाड" भएको छैन...

लूका २१:२१। तब यहूदियामा भएकाहरू पहाडहरूमा भागून्‌। र शहरमा भएकाहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जान दिनुहोस्। र वरपरका इलाकामा भएकाहरूलाई त्यहाँ पस्न नपरोस्,

"जो यहूदियामा छन्।" यो ख्रीष्टका चेलाहरूमा लागू हुन्छ, जसरी पद २० ("हेर्नुहोस्" - "जान्नुहोस्") बाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण, सहर घेरिए पनि सहरबाट उम्कने मौका अझै रहनेछ (पद २०)।

लूका २१:२२। किनकि यी दिनहरू बदला लिनेछन्, ताकि लेखिएका सबै पूरा होस्।

"लेखिएको सबै पूरा गर्न"। यरूशलेमको विनाशको बारेमा धेरै भविष्यवाणीहरू यहाँ निहित छन्, जसमा दानियलको ७० हप्ताको भविष्यवाणी पनि समावेश छ (दानियल ९:२६-२७)।

लूका 21:23. अनि धिक्कार ती दिनहरूमा जो खाली छैनन् र दूध पिउने आमाहरूलाई। पृथ्वीमा ठूलो संकट हुनेछ, र ती मानिसहरूमाथि क्रोध हुनेछ।

लूका 21:24. अनि तिनीहरू तरवारको छेउमा मारिनेछन्, र सबै राष्ट्रहरूका बीचमा बन्दी बनाइनेछन्। र अन्यजातिहरूको समय समाप्त नभएसम्म यरूशलेमलाई अन्यजातिहरूले कुल्चिनेछन्।

"तरवारको ब्लेड मुनि"। अझ स्पष्ट रूपमा, "तरवारको मुखबाट" (στόματι μαχαίρας)। तरवारलाई टोक्ने जनावरको रूपमा चित्रण गरिएको छ (cf. Gen. 34:26; Deut. 13:15)। जोसेफसका अनुसार जेरुसेलमको घेराबन्दी र कब्जाको क्रममा करिब १० लाख यहूदीहरू मरे।

"बन्दीमा लगिनेछ"। ९७ हजार मानिसहरूलाई बन्दी बनाइयो - तीमध्ये धेरैजसो इजिप्ट र अन्य प्रान्तहरूमा थिए।

"यरुशलेमलाई अन्यजातिहरूले कुल्चीमिल्ची गर्नेछन्"। यहाँ सहरलाई एक व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसलाई अन्यजातिहरूले चरम अपमानजनक व्यवहार गर्नेछन् (cf. Is. 10:6; Rev. 11:2)।

“अन्यजातिहरूको समय समाप्त नभएसम्म” अर्थात् यहूदीहरूमाथि परमेश्वरको न्याय पूरा गर्न अन्यजातिहरूका लागि तोकिएको समयावधि समाप्त नभएसम्म (सेन्ट जोन क्रिसोस्टोम)। यी "समय" (καιροί) ख्रीष्टको दोस्रो आगमन (cf. पद 25-27) संग समाप्त हुनुपर्छ, जुन यो भाषण सुन्नेहरू अझै जीवित हुँदा हुनुपर्दछ (पद 28: "आफ्ना शिर उठाउनुहोस्")। त्यसकारण, यो लामो समयको प्रश्न हुन सक्दैन, र यसैले महान् कन्स्टेन्टाइनको अधीनमा मूर्तिपूजकताको पतनको भविष्यवाणी, "अन्यजातिहरूको सम्पूर्ण संख्या" (रोमी ११:२५) को रूपान्तरणको तुलनामा धेरै कम। ख्रीष्ट। यो स्पष्ट छ कि यहाँ ख्रीष्टको आगमन अन्तर्गत उहाँको संसारको अन्त्य हुनु अघि उहाँको आगमन होइन, तर उहाँको पवित्र आत्मामा आउनु हो भनेर बुझ्नुपर्छ, अन्यथा दोस्रो आगमनको बारेमा बोल्ने कुरालाई पुरानो आत्मामा बोलेको मान्नु पर्छ। करारका भविष्यवाणीहरू (म्याट २४ को व्याख्या हेर्नुहोस्)।

लूका २१:२५। अनि सूर्य र चन्द्रमा र ताराहरूमा शगुनहरू हुनेछन्, र पृथ्वीमा मानिसहरूको बीचमा अन्योलता र समुद्रको कोलाहल र उत्तेजनाबाट उदासी हुनेछ;

दोस्रो आगमन मर्कूसको सुसमाचारको नजिक आउँदै, प्रचारक लूकाले बोलेका विशेष चिन्हहरूद्वारा अगाडि हुनेछ (हेर्नुहोस् मर्कूस १३:२४-३१)।

"सूर्यमा संकेत"। Cf। मर्कूस 13:24.

"असमर्थताबाट राष्ट्रहरू बीचको उदासी"। अझ स्पष्ट रूपमा: समुद्र र छालहरूको कोलाहल (समुद्रको कोलाहल र यसको आलोचना ठ्याक्कै त्यो हो जुन मानिसहरू आत्माको निराश अवस्थाको अगाडि उभिनेछन्, συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορος) )।

लूका 21:26. तब मानिसहरूले डरबाट र ब्रह्माण्डमा के हुन लागेको छ भन्ने आशाबाट आफूलाई त्याग्नेछन्, किनभने स्वर्गका शक्तिहरू पनि हल्लिनेछन्,

"डरबाट राजीनामा"। जसरी इमेजरी बलियो हुँदै जान्छ, हामीले यहाँ नपुंसकता मात्र होइन, तर पुरुषको अन्तिम सासबाट बाहिर निस्किएको देख्नुपर्छ। त्यसैले अझ सही अनुवाद: "तिनीहरू डरले मर्नेछन्" (ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου)।

"स्वर्गका शक्तिहरू हल्लिनेछन्"। यो समुद्रको असाधारण आन्दोलन र संसारमा अन्य अशांतिहरूको कारण हुनेछ।

लूका २१:२७। अनि तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महान् महिमाका साथ बादलमा आउँदै गरेको देख्नेछन्।

लूका 21:28. अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन्, तब खडा हुनुहोस् र आफ्नो शिर उठाउनुहोस्, किनकि तपाईंको छुटकारा नजिकै आउँदैछ।

"तपाईंको छुटकारा" "चुनिएकाहरूमाथि बदला लिनु" जस्तै हो (लूका 18:7)। दुष्टहरूको न्याय र ख्रीष्टको नामको लागि कष्ट भोग्नेहरूको महिमा सुरु हुनेछ।

लूका २१:२९। अनि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो: नेभाराको रूख र सबै रूखहरूलाई हेर।

जसरी नेभाराको रूख, जब यसको पातहरू फुल्छ, गर्मीको आगमनलाई संकेत गर्दछ, त्यसरी नै यी चिन्हहरूको उपस्थिति र ब्रह्माण्डको रूपान्तरणले "गर्मी" आउँदैछ भनेर संकेत गर्दछ, अर्थात् ईश्वरको राज्य, जुन धर्मीहरूलाई आउँछ। जाडो र आँधी पछि गर्मी। एकै समयमा, पापीहरूको लागि जाडो र आँधी आउँछ। किनकि तिनीहरूले वर्तमान युगलाई ग्रीष्मकालीन मान्छन्, र आउने युग तिनीहरूका लागि आँधी हो। (धन्य थियोफिलैक्ट)।

लुका 21:30। जब तिनीहरू पहिल्यै ड्राइभ गर्छन्, र तपाईंले यो देख्नुहुन्छ, तपाईं आफैलाई थाहा छ कि यो लगभग गर्मी हो।

लूका २१:३१। यसकारण, जब तिमीहरूले यी कुराहरू भएको देख्‍छौ, तब जान्नुहोस् कि परमेश्‍वरको राज्य नजिकै छ।

लूका 21:32. म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता बितेर जानेछैन।

लूका 21:33. स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरा वचन बितेर जानेछैनन्।

लूका 21:34. त्यसकारण, आफूलाई होशियार रहो, नत्रता तिमीहरूका हृदयहरू धेरै खाने, मातेको र जीवनको चिन्ताले त्रसित हुनेछन्, र त्यो दिन तिमीहरूलाई अचानक आइलाग्छ।

यस भाषणको अन्त्यमा अनुशासनात्मक चरित्र म्याथ्यू र मार्क दुवैमा देखिन्छ, तर मार्क र म्याथ्यूमा यो आग्रह धेरै सरल र छोटो छ (cf. मार्क 13:33ff।; Matt. 24:42)।

"अत्यधिक खाने" - अझ स्पष्ट रूपमा: "ह्याङ्गओभर" हिजो रातीको नशाको परिणामको रूपमा (κραιπάλῃ), मादकताको विपरीत (μέθῃ)।

"त्यो दिन", अर्थात् दोस्रो आगमन र न्यायको दिन।

"तपाई संग समात्न"। यो दिन अप्रत्याशित रूपमा मानिसहरूलाई समात्ने रूपमा चित्रण गरिएको छ।

लूका 21:35. किनकि उहाँ पृथ्वीको सम्पूर्ण सतहमा बस्ने सबैमाथि पासोको रूपमा आउनुहुनेछ।

त्यो दिन अचानक आउनेछ, र जसरी यो सबै विश्वासी सेवकहरूको लागि इनामको दिन हुनेछ, त्यसरी नै यो सबैको लागि दण्डको दिन हुनेछ जो तिनीहरूको आह्वानमा पर्दैनन् र महान् दिनको लागि तयार छैनन्।

"जाल जस्तै" (παγὶς) - शिकारीहरूले जनावर वा चराहरूमाथि फाल्ने जाल (cf. Is. 24:17)।

लूका 21:36. र यसकारण सधैं जागा रहनुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्, कि तपाईं आउने सबै कुराहरूबाट उम्कन सक्नुहुन्छ, र मानिसको पुत्रको सामु खडा हुन सक्नुहुन्छ।

"कुनै पनि समयमा"। यो अभिव्यक्ति "प्रार्थना" (δεόμενοι) शब्दसँग अझ राम्रोसँग जोडिएको छ, किनभने प्रभुले निरन्तर प्रार्थनाको बारेमा पनि माथि बोल्नुभएको छ (लूका १८:१-७)।

"तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ" भनेको उद्देश्य हो र यसको साथमा प्रार्थनाको सामग्री हो। सबै भन्दा राम्रो कोडहरू अनुसार यो यहाँ पढ्छ: शक्ति हुन, सक्षम हुन (κατισχύσατε, καταξιωθῆτε होइन)।

"त्यो सबैबाट जोगियो", अर्थात् तपाईलाई आउने सबै खतराहरूबाट सुरक्षित रूपमा पार गर्न, र आफ्नो जीवन बचाउन, i। परमेश्वरको चुनिएको रूपमा तिनीहरूको स्थिति (cf. पद 19 र लुका 18:7)।

"मानिसको पुत्रद्वारा खडा हुन" (cf. मार्क 13:27)। चुनिएकाहरूलाई स्वर्गदूतहरूद्वारा ख्रीष्टको सामु राखिनेछ (σταθῆναι) र उहाँको वरिपरि एक छानिएको रिटिन्यु बनाइनेछ (cf. 1 Thess. 4:17)। यो परमेश्वरले चुनेकाहरूलाई न्याय गर्ने बारेमा होइन।

लूका 21:37. दिनको समयमा उहाँले मन्दिरमा सिकाउनुहुन्थ्यो, र जब उहाँ बाहिर जानुभयो, उहाँले जैतूनको डाँडामा रातहरू बिताउनुभयो।

यहाँ उहाँको जीवनको अन्तिम अवधिमा ख्रीष्टको गतिविधिको एक सिंहावलोकन छ। दिनको समयमा, प्रभुले एक शिक्षकको रूपमा मन्दिरमा बोल्न जारी राख्नुहुन्छ, शत्रुहरूबाट नडराउनुहुन्छ, तर रातमा उहाँ जैतूनको डाँडामा फर्कनुहुन्छ (cf. मार्क 11:19)।

लूका 21:38. अनि सबै मानिसहरू उहाँको कुरा सुन्न मन्दिरमा उहाँकहाँ आए।

रूसीमा स्रोत: व्याख्यात्मक बाइबल, वा पुरानो र नयाँ नियमका पवित्र धर्मशास्त्रका सबै पुस्तकहरूमा टिप्पणीहरू: 7 खण्डहरूमा / एड। प्रो. एपी लोपुखिन। - एड। चौथो। - मस्को: डार, 4, 2009 पृष्ठ।

- विज्ञापन -

अधिक लेखक बाट

- विशेष सामग्री -spot_img
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -spot_img
- विज्ञापन -

पढनै पर्नी

नवीनतम लेखहरू

- विज्ञापन -